Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Jacek Bielecki – kierownik (22) 554 13 04 Dr hab. Katarzyna Brzostek, prof. UW (22) 554 13 10

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Jacek Bielecki – kierownik (22) 554 13 04 Dr hab. Katarzyna Brzostek, prof. UW (22) 554 13 10"— Zapis prezentacji:

1

2 Prof. dr hab. Jacek Bielecki – kierownik (22) 554 13 04 e-mail: jbielecki@biol.uw.edu.pl Dr hab. Katarzyna Brzostek, prof. UW (22) 554 13 10 e-mail: kbrzostek@biol.uw.edu.pl (22) 554 13 10 e-mail: kbrzostek@biol.uw.edu.pl Dr hab. Magdalena Popowska Dr hab. Magdalena Popowska (22) 55 41 320 e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl (22) 55 41 320 e-mail: magdapop@biol.uw.edu.pl Dr Tomasz Jagielski (+22) 554 1311 e-mail: t.jagielski@biol.uw.edu.pl (+22) 554 1311 e-mail: t.jagielski@biol.uw.edu.pl Dr Dorota Korsak Dr Dorota Korsak (22) 55 41 326 e-mail: d.korsak@biol.uw.edu.pl (22) 55 41 326 e-mail: d.korsak@biol.uw.edu.pl Dr Agata Krawczyk-Balska Dr Agata Krawczyk-Balska (22) 55 41 326 e-mail: akra@biol.uw.edu.pl (22) 55 41 326 e-mail: akra@biol.uw.edu.pl Dr Antoni Miernik Dr Antoni Miernik (22) 55 41 431 e-mail: a.miernik@ biol.uw.edu.pl (22) 55 41 431 e-mail: a.miernik@ biol.uw.edu.pl Dr Adrianna Raczkowska (22) 554 13 10 e-mail: araczko@ biol.uw.edu.pl (22) 554 13 10 e-mail: araczko@ biol.uw.edu.pl Dr Marzena Rzeczycka Dr Marzena Rzeczycka (22) 55 41 414 e-mail: m.rzeczycka@biol.uw.edu.pl (22) 55 41 414 e-mail: m.rzeczycka@biol.uw.edu.pl Dr Radosław Stachowiak (+22) 554 13 12 e-mail: radeks@biol.uw.edu.pl (+22) 554 13 12 e-mail: radeks@biol.uw.edu.pl Mgr Adam Kopera (22) 55 41 420 e-mail: a.kopera@ biol.uw.edu.pl Mgr Agnieszka Suszek (22) 55 41 420 e-mail: a.kopera@ biol.uw.edu.pl Mgr Agnieszka Suszek (22) 55 41 414 e-mail: a.suszek@biol.uw.edu.pl (22) 55 41 414 e-mail: a.suszek@biol.uw.edu.plDoktoranci: Mgr Michał Kamiński mkaminski@biol.uw.edu.pl Mgr Katarzyna Roeske kgolec@biol.uw.edu.pl Mgr Karolina Skorek kskorek@biol.uw.edu.pl Mgr Zofia Bakuła zofiabakula@biol.uw.edu.pl Skład osobowy Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

3

4 Zespół badawczy – Prof. dr hab. Jacek Bielecki Konstrukcja i charakterystyka uniwersalnego bakteryjnego wektora do wykorzystania w szczepionkach najnowszej generacji (Bacillus subtilis). Badanie mechanizmów patogenezy Listeria monocytogenes; ocena współzależności funkcji determinantów patogenezy w środowisku wewnątrzkomórkowym. Wykorzystanie toksyn bakteryjnych w biotechnologii medycznej. Zespół badawczy - Dr hab. Katarzyna Brzostek, prof. UW Czynniki zjadliwości Yersinia enterocolitica – badanie roli białek Inv, Yop, YadA, poryn, sideroforów oraz funkcji dwuskładnikowego systemu regulacji EnvZ/OmpR, a także regulonu maltozy w procesie patogenezy. Zespół badawczy Dr hab. Magdalena Popowska Znaczenie deacetylaz peptydoglikanu w biosyntezie oraz modyfikacji ściany komórkowej Znaczenie deacetylaz peptydoglikanu w biosyntezie oraz modyfikacji ściany komórkowej Badania lekooporności szczepów L. monocytogenes izolowanych z żywności Badania lekooporności szczepów L. monocytogenes izolowanych z żywności oraz ze środowiska (gleba i zbiorniki wodne) oraz ze środowiska (gleba i zbiorniki wodne) Zastosowanie mikroorganizmów tlenowych w bioremediacji in situ gleby skażonej Zastosowanie mikroorganizmów tlenowych w bioremediacji in situ gleby skażonej produktami naftowymi. produktami naftowymi. Problematyka badawcza Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

5 Biotechnologia Mikrobiologia przemysłowa Zajęcia dydaktyczne Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

6 a) podstawowe techniki inżynierii genetycznej w ramach - klonowania DNA, - klonowania DNA, - konstrukcji wektorów genetycznych, - konstrukcji wektorów genetycznych, - konstrukcji wektorów bakteryjnych, - konstrukcji wektorów bakteryjnych, - syntezy DNA (PCR), - syntezy DNA (PCR), - izolacji białek z metryczką histydynową, - izolacji białek z metryczką histydynową, - elektroforezy DNA i białek. - elektroforezy DNA i białek. b) badanie wektorów bakteryjnych w hodowlach tkankowych przy użyciu technik fluorescencyjnych i mikroskopii przy użyciu technik fluorescencyjnych i mikroskopii (klasycznej, fluoroscencyjnej i elektronowej). (klasycznej, fluoroscencyjnej i elektronowej). c) immobilizacja patogenów bakteryjnych d) diagnostyka molekularna Stosowana metodyka Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

7 Brzostek K., Brzóstkowska M., Bukowska I., Karwicka E., Raczkowska A. 2007. OmpR negatively regulates expression of invasin in Yersinia enterocolitica. Microbiology SGM 153, 2416-2425. Raczkowska A., Skorek K., Bielecki J., Brzostek K. 2010. OmpR controls Yersinia enterocolitica motility by positive regulation of flhDC expression. Raczkowska A., Skorek K., Bielecki J., Brzostek K. 2010. OmpR controls Yersinia enterocolitica motility by positive regulation of flhDC expression. Antonie Van Leeuwenhoek., 99:381-394. Wiśniewski J., Krawczyk-Balska A. & Bielecki J., 2006. Associated roles of hemolysin and p60 protein for the intracellular growth of Bacillus subtilis. FEMS Immunology & Medical Microbiology, 46(3), 330 – 339. Stachowiak R., Wiśniewski J., Osińska O., Bielecki J. (2009) Contribution of cysteine residue to the properties of Listeria monocytogenes listeriolysin O. Can. J. Microbiol., 55 (12), 1153-1159 1153-1159 Granicka L.H., Stachowiak R., Wisniewski J., Lyzniak M., Bielecki J., Kawiak J. 2010. Functioning of microorganisms encapsulated in membrane system for antitumor purposes. Int. J. Art. Org. 33 (7): 482-492 Int. J. Art. Org. 33 (7): 482-492 Stachowiak R., Granicka L. H., Wiśniewski, J., Łyżniak, M., Kawiak J. and Bielecki J. 2011 Cytotoxicity of listeriolysin o produced by encapsulated in membrane bacillus subtilis on leukemia cells. J. Microbiol. Biotechnol., 21, (11), 1193-1198 Jagielski T., Buzzini P., Lassa H., Malinowski E., Branda E., Turchetti B., Polleichtner A., Roesler U., Lagneau P., Marques S., Silva E., Thompson G, Stachowiak R. and Bielecki J. 2012. Multicenter E- test Evaluation of In Vitro Susceptibility of European bovine mastitis Prototheca sp. Isolates Towards Antifungal Drugs", J. Antimicrob. Chemother., 67(8):1945-57 Wybrane publikacje Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

8 MNiSW - Wykorzystanie cytotoksycznych produktów bakterii do zabijania komórek nowotworowych oddzielonych membraną (2009 – 2012) NCBiR - Nowy uniwersalny wektor i jego zastosowania do konstrukcji szczepionki nowej generacji (2009 – 2013) UE EFRR/Innowacyjna Gospodarka Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie – konsorcjum z PUM, UJ i CMKP (2009 – 2014) NCN - Identyfikacja oraz analiza genetyczna mutacji warunkujących lekooporność w szczepach klinicznych Mycobacterium tuberculosis typu MDR (Juventus Plus 2012). NCN - Uniwersalna platforma dostarczająca geny do komórek eukariotycznych, (EXTERIUS/POZA SZLAKIEM 2012). Projekty badawcze Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

9 uzyskanie zaliczeń z przedmiotów: Mikrobiologia Mikrobiologia Biotechnologia lub Biochemia Biotechnologia lub Biochemia Mikrobiologia Przemysłowa lub Podstawy. Immun. Mikrobiologia Przemysłowa lub Podstawy. Immun. Genetyka Bakterii lub Genetyka z Inż. Gen. * Genetyka Bakterii lub Genetyka z Inż. Gen. * mogą być przyjęte: mogą być przyjęte: 3 osoby do zespołu Yersinia (K. Brzostek) 3 osoby do zespołu Yersinia (K. Brzostek) 4 osoby do zespołu Listeria (J. Bielecki) 4 osoby do zespołu Listeria (J. Bielecki) * w przypadku nadmiaru kandydatów brane będą pod uwagę średnie z przedmiotów Warunki przyjęcia na pracownię licencjacką Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

10 Ewa Karwicka (2006) Wpływ warunków środowiska na ekspresję inwazyny Yersinia enterocolitica O:9 – rola białka OmpR w osmoregulacji Ewa Karwicka (2006) Wpływ warunków środowiska na ekspresję inwazyny Yersinia enterocolitica O:9 – rola białka OmpR w osmoregulacji Paulina Nojek (2006) Białka YOP Yersinia enterocolitica i ich rola w procesie patogenezy – właściwości biologiczne cytotoksyny YopE Izabela Zasada (2008) Molekularny mechanizm termoregulacji ekspresji bakteryjnych genów wirulencji Kamila Prymas – (2009) Leki antybakteryjne XXI wieku – nowe strategie w walce z chorobami infekcyjnymi Zuzanna Maniecka (2010) Rola acetylofosforanu w kontroli aktywności dwuskładnikowych systemów transdukcji sygnału Maria Karwowska (2007). Konstrukcja nowego wektora umożliwiającego klonowanie dowolnych genów w Bacillus subtilis. Gabriela Szmyd (2008) Listeria monocytogenes jako narzędzie w biotechnologii medycznej Sebastian Mielnicki (2008) Strategie klonowania oraz wektory ekspresyjne dla Bacillus subtilis Sebastian Mielnicki (2008) Strategie klonowania oraz wektory ekspresyjne dla Bacillus subtilis Paweł Rudowski (2009) Wpływ białek internalinopodobnych na morfologię komórek Listeria monocytogenes: Zofia Bakuła (2010) Immobilizacja Bacillus subtilis BR1-S, Escherichia coli BP1 i Listeria monocytogenes 1044S w polipropylenowych membranach kapilarnych. Przykładowe prace licencjackie Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

11 Przyjmujemy do 7 osób, warunkiem jest uzyskanie zaliczeń z: 1. Genetyki bakterii lub Genetyki molekularnej 1. Genetyki bakterii lub Genetyki molekularnej 2. Ruchomych elementów genetycznych lub Immunologii 2. Ruchomych elementów genetycznych lub Immunologii 3. Mol. pod. bak. patogenezy lub Fizjologii bakterii * 3. Mol. pod. bak. patogenezy lub Fizjologii bakterii * i oczywiście zdanie wydziałowego egzaminu i oczywiście zdanie wydziałowego egzaminu * W przypadku nadmiaru kandydatów będą brane pod uwagę oceny Warunki przyjęcia na studia magisterskie Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

12 Ewa Karwicka (2006) Wpływ warunków środowiska na ekspresę inwazyny Yersinia enterocolitica O:9 – rola białka OmpR w osmoregulacji Agnieszka Szymańska (2008) Udział białka RovA Yersinia enterocolitica w regulacji ekspresji genu kodującego inwazynę Karolina Monika Skorek (2009) Rola białka OmpR w regulacji ekspresji genów regulonu rzęski Yersinia enterocolitica Dorota Nowak (2010) Regulacja ekspresji genu filA Yersinia enterocolitica Dorota Nowak (2010) Regulacja ekspresji genu filA Yersinia enterocolitica Paulina Godzik (2007) Rola białka Lmo0409 we wczesnych etapach patogenezy Listeria monocytogenes. Paweł Wawrzyniak (2008) Modyfikacja wektora ekspresyjnego pSW12 umożliwiającego produkcję listeriolizyny O w Bacillus subtilis Daliva Humoodi (2009) Charakterystyka biologiczna szczepów Bacillus produkujących różne typy listeriolizyny O Listeria monocytogenes. Justyna Lesiak (2010) Escherichia coli jako uniwersalny wektor skonstruowany metodami biologii syntetycznej. Kinga Dymecka (2010) Analiza ekspresji genu actA Listeria monocytogenes w szczepie Bacillus subtilis. Zofia Bakuła (2012). Projektowanie układów immobilizacyjnych w kierunku bakteryjnych terapii implantacyjnych i doustnych. Zofia Bakuła (2012). Projektowanie układów immobilizacyjnych w kierunku bakteryjnych terapii implantacyjnych i doustnych. Przykładowe prace magisterskie Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

13


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Jacek Bielecki – kierownik (22) 554 13 04 Dr hab. Katarzyna Brzostek, prof. UW (22) 554 13 10"

Podobne prezentacje


Reklamy Google