Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach"— Zapis prezentacji:

1 7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach
Marta Ryżewska

2 #1 Lekceważenie potrzeby zagwarantowania odpowiedniej jakość wody i środowiska Warunek konieczny i mający pierwszorzędne znaczenie Odpowiedzialność władz administracyjnych

3 #2 Niezachowanie bilansu pomiędzy korzyściami dla środowiska naturalnego a potrzebami mieszkańców ośrodków miejskich W miastach: ścisły związek pomiędzy potrzebami człowieka i środowisko naturalne. Słowo klucz: KOMPROMIS Przecenia się znaczenie wtórnych lasów łęgowych Przecenia się znaczenie infrastruktury

4 #3 Bagatelizowanie priorytetu jakim jest publiczny dostęp i różnorodność wykorzystania nabrzeży Nabrzeża powinny być dostępne dla wszystkich Różnorodne wykorzystanie Dostęp = możliwość wchodzenia w różne interakcje z wodą lub otoczeniem Partycypacja społeczna zapewnia właściwe zagospodarowanie

5 #4 Brak wizji Jasne cele i sposoby ich osiągnięcia
Ideał: wspólna wizja - szansa na obywatelską inicjatywę i stworzenie wspólnoty Nabrzeża - element istniejącej tkanki miejskiej Historyczna tożsamość nadaje przestrzeni nabrzeżnej charakter

6 #5 Zaniedbanie faktu, że zagospodarowanie jest procesem długoterminowym i musi być ciągłe planowanie długoterminowe cele realizowane niezależnie od sytuacji ekonomicznej, cykli gospodarczych, czy innych interesów krótkoterminowych sukcesywne przebudowywanie umożliwia mieszkańcom różnych części miasta korzystanie z ich potencjału drobiazgowa analiza podstawą dobrego planu

7 Niechęć lub niedocenianie partnerstwa publiczno – prywatnego
#6 Niechęć lub niedocenianie partnerstwa publiczno – prywatnego PPP przyspiesza proces zagospodarowywania nabrzeży Udział władz publicznych gwarantuje: właściwą jakość projektu Dostęp dla całego społeczeństwa Przedstawicieli sektora prywatnego cechuje lepsza znajomość rynku i są w stanie lepiej dopasować rozwiązania do możliwości. Kierują się rachunkiem ekonomicznym.

8 #7 Niewykorzystywanie możliwości uczenia się na błędach, wiedzy oraz doświadczeń innych krajowe i międzynarodowych sieci udziału specjalistów reprezentujących wiele dziedzin naukowych wymiana informacji Waterfront International Network:

9 Przykład, który spełnia wszystkie przykazania

10

11

12 źródło zdjęć:

13 Źródła: Toronto Waterfront: 9 Steps to Creating a Great Waterfront: Great Waterfronts of the World: 10 Qualities of a Great Waterfront Destination: Waterfront Network: Jałowiecki B., 2002, Przestrzeń społeczna rzek, [w:] Konopka Z. (red.), 2002, Rzeki. Architektura i krajobraz, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002, s Kosiński W., 1999, Rzeka i miasto – krajobraz, urbanistyka, architektura [w:] Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Kraków 1999 Pancewicz A., 2002, Rzeka w przestrzeni miejskiej. Próba określenia wzajemnych relacji [w:] Konopka Z. (red.), 2002, Rzeki. Architektura i krajobraz, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "7 grzechów głównych przy zagospodarowywaniu nabrzeży w miastach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google