Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMISTA I A rok szkolny uczę się pracuję osiągam sukces

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMISTA I A rok szkolny uczę się pracuję osiągam sukces"— Zapis prezentacji:

1 EKONOMISTA I A rok szkolny 2007-2008 uczę się pracuję osiągam sukces

2 Plan lekcji PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA
Przysposobienie obronne Tech.biur / t.inf W-f / w-f Ekonomia Tech.biur / t.inf W-f / w-f Religia T.inf / tech.biur Język polski J. niem / j. ang T.inf / tech.biur Matematyka J. ang / j. niem Fizyka Tech. i towar. W-f / w-f Język polski Historia Zasady rachunkowości / j. niemiecki Zasady rachunkowości

3 Plan lekcji CZWARTEK PIĄTEK Ekonomia Jęz.niem / jęz. ang.
Tech. i towar Statystyka Religia Jęz.ang / jęz. niem Fizyka Historia Chemia Matematyka Chemia Statystyka Kultura zawodu Godz.wych. Jęz. niemiecki /

4 vicedyrektor - mgr Marzanna Szumachowska vicedyr@zshiu.neostrada.pl
Wychowawca klasy 1. Ewa Ostaszewska, Tel , Adres 2. Szkoła: Sekretariat czynny w godzinach: pon.-pt. 8: :00 adres: ul. Zgorzelecka Bolesławiec tel / sekretariat szkoły dyrektor szkoły - mgr Wiesław Stefanik vicedyrektor - mgr Marzanna Szumachowska Strona internetowa:

5 www.zshiu.neostrada.pl :::Menu::::::Strona główna::: :::Aktualności:::
:::PRZETARGI::: :::Historia szkoły::: :::Oferta edukacyjna::: :::Kierunki kształcenia::: :::Biblioteka::: :::Plan lekcji::: :::Sport::: :::Samorząd::: :::Statut szkoły::: ::Grono pedagogiczne:: ::Kierownik szk. prak.:: :::WDN::: :::Galeria::: :::PCK:::

6 Przedstawienie kadry Pedagogicznej
Język polski mgr Joanna Krzyżostaniak Język angielski - mgr Izabela Irska Język niemiecki - mgr Magdalena Gałkiewicz Historia mgr Justyna Janczewska Matematyka - mgr Zbigniew Ostaszewski Fizyka mgr Jolanta Kus Chemia mgr Mirosława Pazdyka Technologia inf mgr Ewa Cierniak Wychowania fizyczne - mgr Małgorzata Markowska - mgr Wiesław Stefanik Przysposobienie obronne mgr Renata Świeca Wych.do życia w rodzinie mgr Waldemar Bugaj Religia ks. mgr Piotr Moroz Statystyka - mgr Ewa Ostaszewska Technika biurowa - mgr Renata Paszko Zasady rachunkowości mgr Renata Paszko

7 Przedstawienie kadry Pedagogicznej
Technologia i towaroznawstwo – mgr Wiesława Gruszecka Kultura zawodu mgr Mirosława Tambur

8 Wyjątki ze Statutu Szkolnego
110 Dwa tygodnie września bez ocen ndst. 112 Prawa ucznia: Opieka wychowawcza, wyrażanie myśli bez naruszenia dobra innych, rozwijanie zainteresowań, sprawiedliwe i jawne ocenianie, pomocy ze strony nauczyciela w przypadku problemów w nauce, korzystanie z poradnictwa pedagoga, szczęśliwy numerek (tylko odpowiedz ustna) , dwa nieprzygotowania do zajęć 113 Obowiązki ucznia: - Przestrzeganie statutu, przygotowanie do zajęć, zasady kultury, zakaz palenia alkoholu narkotyków – usunięcie z listy uczniów, dbałość o dobro szkolne, poszanowanie przekonań i poglądów, honor szkoły, uzyskanie zgody nauczyciela na opuszczenie zajęć w trakcie ich trwania

9 Wyjątki ze Statutu Szkolnego
113 ciąg dalszy: Obowiązkowe przygotowanie do zajęć – strój na wychowanie fizyczne, obowiązkowe uczestnictwo w uroczystościach szkolnych – strój galowy 113/2 Usprawiedliwianie obecności: zgłoszenie telefonicznie lub sms w dniu nieobecności do wychowawcy klasy oraz wpisanie tego faktu do zeszytu kontaktów, usprawiedliwienia mogą dokonać tylko rodzice lub prawni opiekunowie

10 113/2a Gradacja kar: 7 godzin nieobecnych – upomnienie wychowawcy, informacja dla rodziców 14 godzin nieobecnych – nagana wychowawcy oraz rozmowa z rodzicami 21 godzin nieobecnych – upomnienie dyrektora, przekazanie informacji dla rodziców, rozmowa z Pedagogiem szkolnym 32 godziny nieobecne – nagana dyrektora z wpisaniem do akt, rozmowa dyrektora z rodzicami 40 godzin nieobecnych – wniosek wychowawcy do Rady Pedagogicznej odnośnie skreślenia ucznia z listy uczniów

11 113/3 Strój ucznia: 1. Strój schludny, niewyzywający 2
113/3 Strój ucznia: 1. Strój schludny, niewyzywający 2. Nieostry makijaż 3. Zakaz noszenia kolczyków w nosie, języku, wargach i łuku brwiowym 4. Telefon komórkowy: a/ w trakcie lekcji zakaz korzystania z telefonu, który nie znajduje się w rękach lub na ławce. Telefon wyłączony

12 119 Oceny a/ celująca – 6 b/ bardzo dobra – 5 c/ dobra – 4
d/ dostateczna – 3 e/ dopuszczająca – 2 f/ niedostateczna – 1 Dopuszcza się stosowanie znaków + 120 W przypadku nieobecności na sprawdzianie: a/ krótkotrwała nieobecność – pisze na najbliższej lekcji b/ długotrwała – umawia się z nauczycielem dni przed Radą klasyfikacyjna nauczyciele mają obowiązek poinformować ucznia o propozycji oceny 122 7 dni przed Radą wychowawca informuje rodziców o propozycji ocen klasyfikacyjnych

13 125 Klasyfikacja W przypadku jednej oceny niedostatecznej na koniec semestru uczeń ma przyznany egzamin poprawkowy z tego przedmiotu urzędowo W przypadku dwóch ocen niedostatecznych uczeń ma obowiązek złożyć podanie do Rady Pedagogicznej o wyrażenie zgody na egzamin poprawkowy W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania procedury wystawienia ocen przez nauczyciela, dyrektor powołuje zespół sprawdzający wiedzę ucznia 131 Przekazanie do wglądu prac ucznia: Uczeń ma prawo zapoznać się z praca pisemną Rodzic ma prawo zapoznać się z pracami pisemnymi w trakcie „drzwi otwartych szkoły” Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych przez okres jednego roku szkolnego

14 143 Oceny z zachowania Ustala się następujące oceny z zachowania:
a/ wzorowa b/ bardzo dobra c/ dobra d/ poprawna e/ nieodpowiednia f/ naganna Kryteria ocen (notatki)

15 157 Skreślenie z listy uczniów
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku, gdy: a/ uczeń naruszył postanowienie statutu szkolnego b/ palił papierosy na terenie i w obrębie szkoły c/ przebywał w szkole pod wpływem alkoholu lub narkotyków d/ wniósł alkohol lub narkotyki na teren szkoły e/ opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 40 godzin f/ stosował przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innych osób g/ dokonał kradzieży

16 1. Deklaracja „Wychowanie do życia w rodzinie”
2. Ubezpieczenie i wpisowe: 100 zł – wpisowe 41 zł – ubezpieczenie

17 P O W O D Z E N I A !!!!!!


Pobierz ppt "EKONOMISTA I A rok szkolny uczę się pracuję osiągam sukces"

Podobne prezentacje


Reklamy Google