Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych."— Zapis prezentacji:

1 POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych. © 2012 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dodawanie kontaktu Lista Kontakty upraszcza komunikację i umożliwia Ci sprawdzenie statusu obecności najważniejszych dla Ciebie osób oraz uzyskanie informacji na ich temat. Możesz dodać do tej listy dowolne osoby — zarówno w obrębie Twojej organizacji, jak i spoza niej — z którymi będzie się regularnie kontaktować. Aby dodać kontakt: 1.Za pomocą funkcji wyszukiwania programu Lync znajdź osobę, którą chcesz dodać (zobacz Znajdowanie osoby). 2.Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję danej osoby na liście wyników wyszukiwania. 3.Kliknij pozycję Dodaj do listy kontaktów. 4.Kliknij grupę, aby dodać do niej nowy kontakt. Ustawianie lub zmienianie obecności Status obecności pozwala innym osobom szybko ocenić dostępność — Twoją i Twoich kontaktów. Statusy dostępności i ich znaczenia są następujące: Aby zmienić status swojej obecności, w oknie głównym programu Lync kliknij strzałkę obok swojego statusu, a następnie wybierz z listy odpowiedni status, na przykład Nie przeszkadzać. Akceptowanie zaproszenia do wymiany wiadomości błyskawicznych Kliknij dowolne miejsce w obszarze obrazu w okienku zaproszenia do wymiany wiadomości błyskawicznych. Status obecnościStatus kontaktuJak ten status jest ustawiany Dostępny W trybie online, dostępny do kontaktu. Ustawienie automatyczne lub wybierane przez użytkownika. Zaraz wracam Na krótko poza komputerem.Ustawienie wybierane przez użytkownika. Z dala od komputera Zalogowany, od określonego czasu przebywa z dala od komputera. Ustawienie automatyczne oparte na czasie nieaktywności lub wybierane przez użytkownika. Interwał czasu można regulować. Poza pracą Nie pracuje, niedostępny.Ustawienie wybierane przez użytkownika. Zajęty Zajęty, nie chce, aby mu przeszkadzano. Ustawienie automatyczne (jeśli użytkownik bierze udział w konferencji zaplanowanej w programie Outlook) lub wybierane przez użytkownika. W trakcie połączenia Bierze udział w połączeniu w programie Lync (połączenie dwustronne) i nie chce, aby mu przeszkadzano. Ustawienie automatyczne. W trakcie spotkania Bierze udział w spotkaniu (w programie Lync lub Outlook) Ustawienie automatyczne. Na konferencji Bierze udział w połączeniu konferencyjnym w programie Lync (spotkanie programu Lync z dźwiękiem) i nie chce, aby mu przeszkadzano. Ustawienie automatyczne. Nie przeszkadzać Nie chce, aby mu przeszkadzano; otrzymuje jedynie wiadomości błyskawiczne wysłane przez członków grupy roboczej. Ustawienie wybierane przez użytkownika. Prezentacja Prowadzi prezentację i nie chce, aby mu przeszkadzano. Ustawienie automatyczne, jeśli użytkownik prowadzi prezentację z komputera obsługującego program Lync. Wiadomości błyskawiczne są blokowane. Niedostępny Niezalogowany.Ustawienie automatyczne. NieznanyNie można wykryć obecności. Status może być widoczny dla kontaktów nieużywających wiadomości błyskawicznych programu Lync. Podręczna karta informacyjna dotycząca programu Lync 2013 Wiadomości błyskawiczne, obecność i kontakty Znajdowanie osoby Najszybszym sposobem znalezienia osoby w programie Lync jest jej wyszukanie przez wpisanie nazwiska, numeru telefonu lub adresu wiadomości błyskawicznych tej osoby w polu Szukaj w oknie głównym programu Lync. Wyniki zostaną wyświetlone automatycznie. Wyświetlanie wizytówki Wizytówka zawiera szczegółowe informacje na temat kontaktu pochodzące z katalogu firmy. Są to, na przykład, lokalizacja biura danej osoby, jej numery telefonu, organizacja oraz informacje wolny/zajęty z kalendarza programu Outlook. Aby wyświetlić wizytówkę określonej osoby, znajdź tę osobę na Twojej liście Kontakty lub za pomocą funkcji wyszukiwania, wskaż obszar zawierający zdjęcie i kliknij ikonę Wizytówka.

2 Wysyłanie wiadomości błyskawicznej Korzystając z wiadomości błyskawicznych, możesz natychmiast wymieniać informacje z dostępnymi kontaktami. 1.W oknie głównym programu Lync kliknij nazwę kontaktu, do którego chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną, lub zatrzymaj wskaźnik na jego zdjęciu. Jeśli chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną do wielu kontaktów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i kliknij odpowiednie kontakty. 2.Na wyświetlonym pasku kliknij ikonę Wiadomość błyskawiczna. 3.Wpisz wiadomość w obszarze wpisywania wiadomości u dołu okna wiadomości błyskawicznej, a następnie naciśnij klawisz Enter. POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych. © 2012 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dodawanie dźwięku, wideo i udostępniania do konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych Korzystając z przycisków umieszczonych u dołu okna konwersacji, możesz w prosty sposób rozszerzyć bieżącą konwersację przy użyciu wiadomości błyskawicznych o dźwięk, obraz wideo lub prezentację, a także zaprosić do niej inne osoby: Znajdowanie poprzedniej konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych Program Lync automatycznie zapisuje historię konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych. Aby wyświetlić lub kontynuować wcześniejszą konwersację przy użyciu wiadomości błyskawicznych bądź sprawdzić nieodebrane zaproszenia do wymiany wiadomości błyskawicznych: 1.Kliknij kartę Konwersacje (w oknie głównym programu Lync, nad polem Szukaj), a następnie kliknij pozycję Wszystkie lub Nieodebrane, zależnie od potrzeb. 2.Zostanie otwarte okno programu Outlook zawierające listę konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych. Kliknij dwukrotnie konwersację, którą chcesz wyświetlić lub wznowić. Przełączanie się między kartami konwersacji. Jeśli bierzesz udział jednocześnie w wielu konwersacjach, sesjach rozmów i spotkaniach, program Lync wyświetla je wszystkie w jednym miejscu, dzięki czemu możesz się między nimi przełączać. Kliknij dowolną kartę, aby przenieść ją na pierwszy plan. Tworzenie grupy Możesz utworzyć grupę dla każdego zespołu, z którym pracujesz, aby móc szybko zobaczyć, kto jest dostępny w danej chwili, lub skontaktować się jednocześnie z całym zespołem. Aby utworzyć nową grupę: 1.W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Dodaj kontakt. 2.W menu rozwijanym kliknij pozycję Utwórz nową grupę. 3.W obszarze otwartym u dołu okna wpisz tekst, zastępując frazę Nowa grupa, aby nadać grupie nazwę. Niektóre funkcje mogą być niedostępne dla Twojego konta. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.


Pobierz ppt "POUFNE. Dystrybucja wyłącznie do partnerów objętych umową o zachowaniu poufności. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google