Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UŁ semestr zimowy 2013/2014 dr Anna Obrębska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UŁ semestr zimowy 2013/2014 dr Anna Obrębska."— Zapis prezentacji:

1 dziennikarstwo i komunikacja społeczna UŁ semestr zimowy 2013/2014 dr Anna Obrębska

2  Zajęcia nr 1: GENEZA SPONSORINGU. SPONSORING A ZAGADNIENIA POKREWNE  Geneza  Początki sponsoringu sięgają czasów starożytnych i wiążą się z osobą Gaiusa Ciliniusa Mecenasa, który był zaufanym współpracownikiem cesarza Oktawiana.  Mecenas zasłynął jako patron sztuki, protektor artystów, pisarzy i poetów.  Opieka nad artystami była także realizowana w starożytnej Grecji, w Atenach pod rządami Peryklesa i Alkibadesa.  W epoce renesansu rozwinął się we Włoszech mecenat książęcy, republikański i papieski. Medyceusze byli patronami takich wielkich artystów, jak: Masaccio, Boticelli czy Michał Anioł.

3  Zajęcia nr 1: GENEZA SPONSORINGU. SPONSORING A ZAGADNIENIA POKREWNE  Z Włoch mecenat artystyczny przedostał się do innych krajów.  Mecenat rozwijał się na dworze Ludwika XIV we Francji, Karola I w Hiszpanii czy Henryka VIII w Anglii.  W Polsce mecenat zapoczątkowali ostatni Jagiellonowie, rozwinęli Wazowie, konsekwentnie realizowali tacy władcy, jak: Władysław IV, Jan III Sobieski, Stanisław August.  W XIX w. mecenat zaczęły realizować instytucje społeczne, w wieku XX stał się w dużej mierze domeną instytucji gospodarczych.  Współczesny sponsoring rozwinął się najwcześniej w Stanach Zjednoczonych (od ok. roku 1920), w Europie intensywny rozwój zjawiska sponsoringu nastąpuje od lat 60. XX wieku.

4  Zajęcia nr 1: GENEZA SPONSORINGU. SPONSORING A ZAGADNIENIA POKREWNE Przyczyny współczesnego rozwoju sponsoringu  rozwój środków komunikowania masowego, w tym nowych mediów – co dało nowe, niespotykane wcześniej możliwości w zakresie kreowania wizerunku  wzrost świadomości znaczenia wizerunku firmy i narzędzi kreowania tego wizerunku  ograniczenia prawne w zakresie reklamy niektórych produktów (np. papierosy, alkohol)  postępująca komercjalizacja kultury, sztuki czy sportu  wzrastająca liczba jednostek życia gospodarczego i społecznego

5  Zajęcia nr 1: GENEZA SPONSORINGU. SPONSORING A ZAGADNIENIA POKREWNE Sponsoring  świadczenia mają charakter wzajemny  sponsor znany opinii publicznej  działalność często ściśle zaplanowana i zorganizowana  sponsoring leży w interesie sponsorującej firmy

6  Zajęcia nr 1: GENEZA SPONSORINGU. SPONSORING A ZAGADNIENIA POKREWNE Mecenat  rodzaj opieki sprawowanej przez państwo, instytucję czy jednostkę (opieka może wynikać z altruizmu czy umiłowania sztuki)  mecenas nie oczekuje od beneficjenta świadczenia wzajemnego  wspieranie jest zazwyczaj dyskretne, bez rozgłosu

7  Zajęcia nr 1: GENEZA SPONSORINGU. SPONSORING A ZAGADNIENIA POKREWNE Darowizna  przewaga korzyści (lub częściej wyłączna korzyść) po stronie obdarowanego  darowizna ma często charakter doraźny, jednorazowy  często z pobudek altruistycznych, ale może też wynikać np. z kwestii podatkowych

8  Zajęcia nr 1: GENEZA SPONSORINGU. SPONSORING A ZAGADNIENIA POKREWNE Ofiara  ofiara odnosi się głównie do sfery religijnej, czasem społecznej (WOŚP)  przewaga korzyści (lub częściej wyłączna korzyść) po stronie obdarowanego  ofiara ma często charakter doraźny, jednorazowy

9  Zajęcia nr 1: GENEZA SPONSORINGU. SPONSORING A ZAGADNIENIA POKREWNE Dotacje, substytudia, subwencje  zazwyczaj świadczone przez instytucje życia publicznego, których celem jest wspieranie organizacji, firm lub grup osób  przewaga korzyści (lub częściej wyłączna korzyść) po stronie obdarowanego

10  Zajęcia nr 1: GENEZA SPONSORINGU. SPONSORING A ZAGADNIENIA POKREWNE Literatura  Sznajder Andrzej, Sponsoring, czyli jak promować firmę, wspierając innych, Warszawa 1997.  Rozwadowska Bożena, Mecenat i sponsoring, [w:] Public Relations. Teoria – praktyka – perspektywy, Warszawa 2002.


Pobierz ppt "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UŁ semestr zimowy 2013/2014 dr Anna Obrębska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google