Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2005-2007 >> program rządowy 2008 >> rezerwa celowa z środków z budżetu państwa 2009-2013 >> kontynuacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2005-2007 >> program rządowy 2008 >> rezerwa celowa z środków z budżetu państwa 2009-2013 >> kontynuacja."— Zapis prezentacji:

1

2 Historia programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2005-2007 >> program rządowy 2008 >> rezerwa celowa z środków z budżetu państwa 2009-2013 >> kontynuacja programu w nowej formule jako Program Operacyjny 2014-2020 >> kontynuacja programu w nowej formule. W ramach Priorytetu 1 wybrani zostali Operatorzy konkursów na poziomie wojewódzkim – 16 REGIONALNYCH OPERATORÓW

3 Realizatorzy projektu: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

4 Operatorzy konkursu w subregionach Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych -Miasto Kraków, powiat wielicki Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE -Powiaty: krakowski, olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia -Miasto Tarnów, -Powiaty: wadowicki, suski, tarnowski, nowotarski, tatrzański. Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS -Miasto Nowy Sącz, -Powiaty: myślenicki, limanowski, nowosądecki, gorlicki, brzeski, bocheński

5 Formuła programu FIO Małopolska Lokalnie. Środki na organizację konkursu i granty zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Każdy Operator pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie części kosztów realizacji konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %). FIO Małopolska Lokalnie to program grantowy zaplanowany na lata 2014, 2015, 2016.

6 CELE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ↖ nagłośnienie ciekawych inicjatyw w środowisku lokalnym i regionalnym ↖ promocja wspólnego działania na rzecz lokalnej zmiany, dobra wspólnego i własnego środowiska ↖ poinformowanie mediów tradycyjnych i elektronicznych o zasięgu regionalnym i rezultatach projektów realizowanych w ramach FIO Małopolska Lokalnie ↖ zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach FIO Małopolska Lokalnie ↖ promocja lokalnych liderów, społeczników i wolontariuszy związanych z Programem FIO Małopolska Lokalnie ↖ większa liczba aktualności i zwiększenie liczby fanów na profilu FIO Małopolska Lokalnie na portalu Facebook ↖ możliwość pozyskania wkładu własnego przez Operatorów i kontynuacja programu po roku 2016 r.

7 PROMOCJA PROGRAMU Obowiązki informacyjne: Wszelkie materiały informacje, szkoleniowe czy publikacje powinny zawierać widoczną i czytelną informację: „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” W przypadku uzyskania przez Operatora środków na realizację konkursu FIO Małopolska Lokalnie z innych źródeł, Realizator będzie zobowiązany do zamieszczania informacji o dodatkowym współfinansowaniu.

8 PROMOCJA PROGRAMU Obowiązki informacyjne: Wszelkie materiały informacje, szkoleniowe, publikacje sprzęt zakupiony z dotacji powinnien zawierać zamieszczone logotypy: „FIO Małopolska Lokalnie” oraz logotyp Operatora z subregionu. Logotypy powinny być proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Logo Programu oraz Operatora jest dostępne na stronie www.malopolskalokalnie.pl w zakładce DO POBRANIA. Przed wydrukowaniem materiałów promocyjnych Realizator zobowiązany jest do przesłania projektu w wersji elektronicznej do akceptacji przez Operatora.

9 PROMOCJA PROGRAMU Obowiązki informacyjne: Realizator zobowiązuje się do przygotowania i opublikowania min. 1 informacji promującej Projekt w mediach tradycyjnych lub internetowych. Podczas trwania projektu Realizator zobowiązuje się do przesłania min. 2 informacji i fotografii z przebiegu działań do Operatora. Informacja na temat działań w projektu i zdjęcia powinny: -zostać przesłane do opiekuna na formularzu zgłaszania aktualności -w treści wiadomości email przesłanej do opiekuna powinna zostać zawarta informacja o nazwie grupy i tytule projektu -zdjęcia powinny zostać przesłane w oryginalnej rozdzielczości lub zamieszczone na dysku GOOGLE.

10 Dokumentacja fotograficzna realizowanych inicjatyw. W fotografii ważny jest przekaz i estetyka. Fotografie muszą być wyraźne i ostre.

11 Dokumentacja fotograficzna realizowanych inicjatyw. Fotografie powinny przedstawiać aktywność, pasję i działanie i….ludzi. Jeśli w ramach projektu zostanie zagospodarowane jakieś miejsce w przestrzeni publicznej, wykonane zdjęcie może mieć charakter dokumentacyjny. Jednak takie fotografie nie są wystarczające do promocji programu FIO Małopolska Lokalnie.

12 Dokumentacja fotograficzna realizowanych inicjatyw. Dobre zdjęcie to takie na podstawie, które odbiorca jest w stanie stwierdzić jakie działanie / pomysł ono przestawia. Do celów promocyjnych nie wystarczające jest zdjęcie grupowe, ponieważ nie pokazuje ono istoty działań realizowanych w ramach projektu.

13 Jak skutecznie promować inicjatywy i program FIO Małopolska Lokalnie. Kilka przykładów czytelnych fotografii prezentujących pasje:

14 Jak skutecznie promować inicjatywy i program FIO Małopolska Lokalnie. Kilka przykładów fotografii prezentujących pasje: Na prezentowanej fotografii podpowiedź stanowi tablica.

15 Jak skutecznie promować inicjatywy i program FIO Małopolska Lokalnie. Kilka przykładów fotografii prezentujących pasje: Zdjęcie grupowe dzieci i prac wykonanych na warsztatach.

16 PROMOCJA PROGRAMU NA FACEBOOKU Realizatorzy informując w mediach społecznościach o swoich działaniach powinni zaznaczyć, że dotyczą one programu FIO Małopolska Lokalnie, poprzez: #fiomalopolskalokalnie – hashtag @fiomalopolskalokalnie – oznaczenie na portalu Facebook W promocji na facebooku można wykorzystać dowolną kreatywną formułę programu: - Środki na rozbudowę placu pochodziły z Programu FIO Małopolska Lokalnie. - Piknik został zorganizowany dzięki dofinansowaniu z FIO Małopolska Lokalnie. - Bohaterów reportażu wsparł program FIO Małopolska Lokalnie.

17 PROMOCJA PROGRAMU NA FACEBOOKU Pole dodania wpisu / status.

18 PROMOCJA PROGRAMU NA FACEBOOKU Wpis zawierający @

19 PROMOCJA PROGRAMU NA FACEBOOKU Wpis zawierający #

20 Zapraszamy do polubienia fanpagu FIO Małopolska Lokalnie. https://www.facebook.com/malopolskalokalnie oraz do śledzenia aktualności związanych z programem. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu!


Pobierz ppt "Historia programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2005-2007 >> program rządowy 2008 >> rezerwa celowa z środków z budżetu państwa 2009-2013 >> kontynuacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google