Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węglowodory aromatyczne Areny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węglowodory aromatyczne Areny"— Zapis prezentacji:

1 Węglowodory aromatyczne Areny

2 Węglowodory aromatyczne - to węglowodory cykliczne, których pierścienie zawierają wiązanie zdelokalizowane. Można wyróżnić węglowodory aromatyczne jednopierścieniowe, których przedstawicielem jest benzen oraz węglowodory o pierścieniach skondensowanych np. naftalen, antracen. Naftalen Benzen

3 Budowa cząsteczki benzenu:
wiązanie zdelokalizowane Benzen jest związkiem cyklicznym. Jego cząsteczka ma kształt sześciokąta foremnego i jest płaska. Wiązania między atomami węgla są jednakowej długości. Kąty między wiązaniami wynoszą 120 stopni. Atomy węgla tworzące pierścień benzenowy połączone są wiązaniami pojedynczymi oraz jednym wspólnym wiązaniem, które swym zasięgiem obejmuje wszystkie sześć atomów węgla i nazywane jest wiązaniem zdelokalozowanym.

4 Ustalanie nazw systematycznych arenów i ich pochodnych:

5 Właściwości chemiczne arenów:
Pierścień aromatyczny benzenu wykazuje wyjątkową trwałość, dlatego benzen nie ulega łatwo reakcjom addycji. Ulega natomiast reakcjom podstawienia (substytucji), w których atom wodoru zostaje zastąpiony innym atomem lub grupą atomów: 1) reakcja z fluorowcem w obecności katalizatora

6 Właściwości chemiczne arenów:
2) reakcja nitrowania: 3) reakcja uwodornienia: Areny ulegąją także reakcjom spalania

7 Wnioski i podsumowanie:
Areny są najprostszymi organicznymi związkami aromatycznymi. Najbardziej charakterystyczną reakcją arenów jest reakcja substytucji. Areny otrzymywane są głównie w wyniku przeróbki smoły węglowej i ropy naftowej Areny i ich pochodne są związkami trującymi i rakotwórczymi


Pobierz ppt "Węglowodory aromatyczne Areny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google