Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników ankiet studenckich za rok 2014/2015 ( semestr zimowy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników ankiet studenckich za rok 2014/2015 ( semestr zimowy)"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników ankiet studenckich za rok 2014/2015 ( semestr zimowy)

2 Informacje ogólne: W ankietyzacji wzięli udział studenci wszystkich kierunków Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ocenie zostali poddani nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne, ujęci w planach ankietyzacji na rok 2014/2015 Plany ankietyzacji na poszczególnych kierunkach łącznie przewidywały badanie opinii studentów na temat kursów i prowadzących je nauczycieli akademickich. Respondentami biorącymi udział w ankiecie byli studenci studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych. Ogólna liczba studentów w grupach zajęciowych wytypowanych do przeprowadzenia ankietyzacji, oscylowała na poziomie 5735 osób. W badaniu wzięło udział 3151 studentów, co stanowi 54,9 % planowanej liczby respondentów.

3 Realizacja procesu ankietyzacji – informacje ogólne Na początku każdego semestru Dziekan przy współpracy z Prodziekanem ds. Planów i Programów studiów zwraca się do Kierowników jednostek organizacyjnych oraz Samorządu Studenckiego o przygotowanie propozycji do planu ankietyzacji i hospitacji (do 3 tygodnia semestru). Plany przygotowane są zgodnie z następującymi sugestiami: Kierownicy jednostek organizacyjnych w pierwszej kolejności powinni być hospitowani pracownicy młodzi stażem i doktoranci o najmniejszym doświadczeniu dydaktycznym ( każdy z nich powinien być hospitowany co najmniej raz w ciągu trzech pierwszych semestrów prowadzenia zajęć dydaktycznych ) osobami hospitującymi powinni być pracownicy o uznanej renomie dydaktycznej, także profesorowie emerytowani każdy pracownik dydaktyczny (niezależnie od stopnia i tytułu) prowadzący wykład powinien podlegać ankietyzacji, zgodnie z zasadami zawartymi w ZW 88/2012 w miarę możliwości pracownicy hospitowani powinni być również ankietowani ankietowane powinny być zajęcia odbywające się na różnych latach, różnych kierunkach, na studiach dziennych i zaocznych Osoby, które uzyskały najniższe oceny w poprzednich semestrach powinny być ankietowane ponownie

4 Realizacja procesu ankietyzacji – informacje ogólne cd. Samorząd studencki wystosowana jest prośba na piśmie o przygotowanie propozycji do ankietyzacji pracowników prowadzących zajęcia (liczba propozycji nie większa niż 10 kursów) Propozycje muszą zawierać imię i nazwisko prowadzącego, nazwę kursu oraz kod kursu (typowany kurs musi odbywać się w bieżącym semestrze) Narzędzie ankietyzacji Ankieta, stanowiąca główne źródło pozyskiwania informacji składa się z kilku części: ocena kursu realizacja kursu ankietowany o sobie pytania dodatkowe ocena ankiety komentarze- każdy student może sformułować własne komentarze ocenianego kursu Ankiety przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności.

5 Realizacja procesu ankietyzacji w roku akademickim 2013/2014 Na początku semestru zimowego i letniego roku akademickiego 2013/2014 przygotowane zostały ramowe plany przeprowadzanej oceny zajęć dydaktycznych zgodnie ze scenariuszem. Sporządzone harmonogramy ankietyzacji przekazane zostały Prorektorowi ds. Nauczania. Do ankietyzacji zgłoszone zostało w semestrze zimowym 20134/2015 114 kursów ZIMA Wykłady 52 Ćwiczenia 22 Projekty 0 Laboratoria 39 Seminaria 1 W tym: Profesorowie 3 Doktorzy 75 Doktoranci 36

6 Opracowanie wyników wyniki z przeprowadzonego badania zostały opracowane przez pracowników Zespołu ds. zarządzania jakością kształcenia Pracownicy podlegający ankietyzacji otrzymali ocenę zbiorczą oraz komentarze studentów, które znalazły się w ankiecie Opracowanie polegało na zebraniu wstępnie obrobionego materiału otrzymanego z Działu Nauczania i zakwalifikowaniu ocen na poszczególnych kursach do ustalonych wcześniej przedziałów: ocena ≤ 4,0 4,0 ≤ ocena ≤ 4,5 ocena ≥ 4,5 Podczas obróbki danych zliczona została liczba ankietyzowanych kursów oraz liczba studentów biorących udział w ankietyzacji na poszczególnych kierunkach. Poglądowo wskazana została także liczba studentów, którzy powinni uczestniczyć w ankietyzacji.

7 Uwagi ogólne zanotowane podczas obróbki materiału: ankieta jest źle skonstruowana, ocena zbiorcza nie dająca rzeczywistego obrazu sytuacji, nie do końca wiadomo czy ocena jest konstruowana przez pryzmat postawy prowadzącego czy atrakcyjności nauczanych treści ( tj. czy ocena 4,0 to ocena kursu czy zaangażowania prowadzącego) sposób obróbki danych nie daje wyników, które mogłyby stanowić podstawę do wysuwania konkretnych wniosków, a nawet może prowadzić do błędnych wniosków: 1.Jaką średnią uzyskałeś w ubiegłym semestrze? 2.W jakim stopniu uczestniczyłeś w zajęciach z tego kursu? 3.Ile godzin tygodniowo poświęcasz dodatkowo na opanowanie materiału tego kursu? 4.Czy korzystałeś z konsultacji? 5.Czy uważasz, że miałeś wystarczające wiadomości do zapisania się na ten kurs? 6.Jaką ocenę wystawiłbyś sobie za ten kurs? 7.Jesteś kobietą/mężczyzną? problem- w jaki sposób oceniać kurs prowadzony przez kilku prowadzących

8 Analiza danych- wyniki

9 Semestr zimowy 2013/2014 Badanie opinii studentów zaplanowane na semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 przeprowadzono w ostatnich czterech tygodniach semestru zimowego. W semestrze zimowym ocenie zostało poddanych 114 nauczycieli akademickich. INFORMATYKA Ankietyzowanych zostało 23 kursy W ankietyzacji wzięło udział 686 studentów

10 AUTOMATYKA I ROBOTYKA Ankietyzowanych zostało 21 kursów W ankietyzacji wzięło udział 572 studentów

11 ELEKTRONIKA Ankietyzowanych zostało 28 kursów W ankietyzacji wzięło udział 590 studentów

12 TELEKOMUNIKACJA Ankietyzowanych zostały 14 kursów W ankietyzacji wzięło udział 470 studentów

13 TELEINFORMATYKA Ankietyzowanych zostało 10 kursów W ankietyzacji wzięło udział 245 studentów

14 KURSY WYDZIAŁOWE Ankietyzowanych zostało 18 kursów W ankietyzacji wzięło udział 588 studentów


Pobierz ppt "Analiza wyników ankiet studenckich za rok 2014/2015 ( semestr zimowy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google