Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA OWOCÓW I WARZYW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA OWOCÓW I WARZYW"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA OWOCÓW I WARZYW
Anna Sokół-Łętowska Zakład Technologii Owoców i Warzyw, pok.14 Tel

2 Podręczniki: J. Oszmiański, R. Zadernowski - Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw. ART. Olsztyn 1994. A. Jarczyk, J.B. Berdowski - Przetwórstwo owoców i warzyw Cz.1.i 2, WSiP, Warszawa 1997. Skrypt: 1.   J. Oszmiański, J Sożyński – Przewodnik do ćwiczeń z technologii owoców i warzyw. AR Wrocław 2001

3 Przeciętne spożycie owoców i warzyw w Polsce kg/osobę rocznie

4 ZBIORY OWOCÓW I WARZYW (w latach 2004-2007) W TYS.TON

5 Produkcja przemysłu owocowo-warzywnego stanowi ok
Produkcja przemysłu owocowo-warzywnego stanowi ok. 10% łącznej wartości sprzedaży przemysłu spożywczego. Zatrudnienie to 8% zatrudnienia w całym przemyśle spożywczym). Łączna produkcja przetworów owocowych i warzywnych przekracza 2,5 mln ton,

6 Przetwarzanie zbiorów owoców

7 struktura produkcji soki pitne i napoje - ok. 40%.
mrożonki owocowe - 15%, warzywa mrożone 13%. koncentraty soków owocowych (w tym głównie zagęszczony sok jabłkowy) - 10% pozostałe przetwory (dżemy, marynaty, konserwy, przetwory pomidorowe) – poniżej 5%.

8 Produkcja przetworów owocowych i warzywnych w Polsce stanowi ok
Produkcja przetworów owocowych i warzywnych w Polsce stanowi ok. 8% produkcji w UE, Polska jest największym w UE producentem zagęszczonych soków owocowych (w tym przede wszystkim koncentratu soku jabłkowego) oraz mrożonych owoców. Udział Polski w unijnej produkcji warzyw mrożonych wynosi 15-20%,

9 Przetwórstwem owoców i warzyw w kraju zajmuje się ok. 1000 zakładów,
70% to firmy zatrudniające od 1 do 9 osób, 20% to zakłady małe zatrudniające od 10 do 49 osób. 10% to firmy średnie i duże o zatrudnieniu powyżej 50 osób. Udział firm średnich i dużych w produkcji większości przetworów przekracza 50%, największa koncentracja w produkcji soków pitnych i napojów, dżemów i marmolad oraz konserw warzywnych. Znaczne rozproszenie w przetwórstwie kapusty i ogórków oraz suszy warzywnych.

10 Udział kapitału zagranicznego przekracza 60%.
Dopływ kapitału inwestorów strategicznych (głównie zagranicznych) sprawia, że poziom technologiczny w większości zakładów (średnich i dużych) nie odbiega od notowanego w krajach Europy Zachodniej. Równocześnie oferta krajowych zakładów przetwórczych zbliżona jest pod względem jakości i różnorodności do podaży firm zachodnioeuropejskich.

11 Model przetwórstwa w Polsce jest zbliżony do istniejącego w UE
W poszczególnych branżach funkcjonuje kilka wiodących jednostek i wiele zakładów przeznaczających swoje produkty przede wszystkim na zaopatrzenie rynków lokalnych.

12 w Polsce ceny zbytu większości przetworów są niższe, niż w UE.
Przede wszystkim produktów o niższym stopniu przetworzenia (soków zagęszczonych i mrożonek). W Polsce wyższe są ceny zbytu przetworów pomidorowych.

13 Systematycznie zmniejsza się produkcja kompotów,
Produkcja większości przetworów owocowych i warzywnych wykazuje tendencję wzrostową. soków pitnych i napojów, soków zagęszczonych, konserw i marynat warzywnych, mrożonek owocowych i warzywnych przetworów pomidorowych wtórnego przetwórstwa (w tym głównie keczupu). Systematycznie zmniejsza się produkcja kompotów, Stabilna jest produkcja koncentratu pomidorowego (z uwagi na konkurencję cenową koncentratu importowanego).

14 Eksport owoców i warzyw i przetworów

15 Produkcja owoców i warzyw w UE

16 Udział Polski w produkcji owoców w UE


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA OWOCÓW I WARZYW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google