Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska konferencja o integracji usług socjalnych Konferencja Rady Europy Warszawa, 14-15 czerwca 2007 Integracja usług socjalnych w Polsce Piotr Kołodziejczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska konferencja o integracji usług socjalnych Konferencja Rady Europy Warszawa, 14-15 czerwca 2007 Integracja usług socjalnych w Polsce Piotr Kołodziejczyk."— Zapis prezentacji:

1 Europejska konferencja o integracji usług socjalnych Konferencja Rady Europy Warszawa, czerwca 2007 Integracja usług socjalnych w Polsce Piotr Kołodziejczyk Sekretarz Miasta Poznania

2 Integracja usług socjalnych w Polsce Na czym polega problem integracji usług socjalnych w Polsce? Na czym polega problem integracji usług socjalnych w Polsce? Konsekwencje braku integracji Konsekwencje braku integracji Co można w tej sytuacji zrobić? Co można w tej sytuacji zrobić? Kilka przykładów z poznańskich doświadczeń. Kilka przykładów z poznańskich doświadczeń. Konkluzje Konkluzje

3 Na czym polega problem integracji usług socjalnych w Polsce? Organizacja procesu usług socjalnych Organizacja procesu usług socjalnych Źródła finansowania usług socjalnych Źródła finansowania usług socjalnych Systemy informacyjne Systemy informacyjne Sposób finansowania programu pomocy konkretnej osobie Sposób finansowania programu pomocy konkretnej osobie Prymat celów instytucji nad celami, dla których zostały powołane Prymat celów instytucji nad celami, dla których zostały powołane

4 Na czym polega problem? Sieciowa organizacja procesu usług socjalnych Sieciowa organizacja procesu usług socjalnych Kazuistyczne prawodawstwo, regulujące także sposób wykonywania usług, tworzące model antagonistycznych stron Kazuistyczne prawodawstwo, regulujące także sposób wykonywania usług, tworzące model antagonistycznych stron Rozproszone źródła finansowania usług socjalnych, często z funduszy celowych, mających własne cele – stygmatyzujące klienta. Rozproszone źródła finansowania usług socjalnych, często z funduszy celowych, mających własne cele – stygmatyzujące klienta. Skomplikowany i kosztowny System Informacyjny Zarządzania, powierzający klientowi rolę nośnika informacji! Skomplikowany i kosztowny System Informacyjny Zarządzania, powierzający klientowi rolę nośnika informacji!klientowi Skomplikowany sposób organizowania i finansowania programu pomocy konkretnej osobie Skomplikowany sposób organizowania i finansowania programu pomocy konkretnej osobie Prymat celów instytucji nad celami, dla których zostały powołane Prymat celów instytucji nad celami, dla których zostały powołane

5 Konsekwencje braku integracji Stygmatyzacja klientów dedykowanymi źródłami finansowania barierą skutecznej pomocy. Stygmatyzacja klientów dedykowanymi źródłami finansowania barierą skutecznej pomocy. Przerzucenie na klienta dużej części obowiązków administracyjnych poprzez przydzielenie mu roli nośnika danych Przerzucenie na klienta dużej części obowiązków administracyjnych poprzez przydzielenie mu roli nośnika danych Niska efektywność systemu, mimo dużego zaangażowania pracowników tworzących go instytucji. Niska efektywność systemu, mimo dużego zaangażowania pracowników tworzących go instytucji. Możliwe nadużycia są trudne do wykrycia Możliwe nadużycia są trudne do wykrycia Ustawowe obligo świadczeń wzmacnia postawy roszczeniowe Ustawowe obligo świadczeń wzmacnia postawy roszczeniowe Napięcie na rynku pracy – nie tylko luka kwalifikacyjna jest powodem kłopotów ze znalezieniem pracownika, mimo dużej liczby bezrobotnych! Napięcie na rynku pracy – nie tylko luka kwalifikacyjna jest powodem kłopotów ze znalezieniem pracownika, mimo dużej liczby bezrobotnych!

6 Co można w tej sytuacji zrobić? Czekając na rozwiązanie systemowe niwelować skutki powstałe wskutek dekompozycji systemu! Wybrane przykłady poznańskich doświadczeń –Dobra Karta –Zintegrowana baza danych o świadczeniach wypłacanych przez gminę –Hurtownia danych zamiast zaświadczeń –Zespolenie organizacyjne

7 Dobra Karta – projekt, by to odbiorca świadczeń ubiegał się o integrację usług Projekt zrealizowany przez Miasto Poznań i PKO BP w II połowie 2005 roku dla obsługi świadczeń rodzinnych Pozwolił na zlikwidowanie wypłat w gotówce Pozwolił na zlikwidowanie wypłat w gotówce Zachęciła klientów będących beneficjentami innych świadczeń do występowania z wnioskami o ich wypłatę na konto Dobrej Karty Zachęciła klientów będących beneficjentami innych świadczeń do występowania z wnioskami o ich wypłatę na konto Dobrej Karty Dostarcza nowoczesny instrument do zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Dostarcza nowoczesny instrument do zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Wydano ponad kart Wydano ponad kart Miasto Poznań wydało też inne karty KomKarta – bilet okresowy komunikacji miejskiej KomKarta – bilet okresowy komunikacji miejskiej Karta SOP Karta SOP Aktualnie wprowadzana jest ELS Aktualnie wprowadzana jest ELS

8 Projekt kluczowy WRPO – Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Przełamuje stereotyp, że każda instytucja musi mieć własne narzędzia - lepiej, gdy jest wiele kart w jednej: Dane właściciela zapisane w standardzie europejskiego dowodu osobistego Dane właściciela zapisane w standardzie europejskiego dowodu osobistego Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny Legitymacja (studenta, ucznia) Legitymacja (studenta, ucznia) Bilet MPK Bilet MPK Instrument pieniądza elektronicznego i elektroniczna portmonetka (mikropłatności) Instrument pieniądza elektronicznego i elektroniczna portmonetka (mikropłatności) Możliwe dokumentowanie stanu zdrowia i dowód ubezpieczenia zdrowotnego Możliwe dokumentowanie stanu zdrowia i dowód ubezpieczenia zdrowotnego Karta pracownika miejskiego (kontrola dostępu, parking) Karta pracownika miejskiego (kontrola dostępu, parking) Elektroniczna wywiadówka Elektroniczna wywiadówka Budżet projektu 8 milionów Euro

9 Zintegrowana baza danych o świadczeniach wypłacanych przez gminę Moduł obsługi świadczeń rodzinnych homologowany najpierw przez użytkowników Moduł obsługi świadczeń rodzinnych homologowany najpierw przez użytkowników Oprogramowanie procedur zaliczki alimentacyjnej przed wydaniem decyzji zawsze weryfikuje bazę beneficjentów świadczeń rodzinnych (podstawa prawna art. 220 § 1 Kpa) Oprogramowanie procedur zaliczki alimentacyjnej przed wydaniem decyzji zawsze weryfikuje bazę beneficjentów świadczeń rodzinnych (podstawa prawna art. 220 § 1 Kpa)220 § 1 Kpa)220 § 1 Kpa) Trwa dołączanie do bazy gospodarstw domowych - beneficjentów dodatków mieszkaniowych Trwa dołączanie do bazy gospodarstw domowych - beneficjentów dodatków mieszkaniowych

10 Hurtownia danych zamiast zaświadczeń Połączenie MOPR i PUP pilotażem A2A w administracji Połączenie MOPR i PUP pilotażem A2A w administracji Model hurtowni przygotowany we współpracy z Politechniką Poznańską Model hurtowni przygotowany we współpracy z Politechniką Poznańską Przygotowywana jest infrastruktura telekomunikacyjna Przygotowywana jest infrastruktura telekomunikacyjna SIWZ na hurtownię SIWZ na hurtownię Zespolenie organizacyjne Od 1 lipca 2007 rusza w Poznaniu Centrum Obsługi Świadczeń Od 1 lipca 2007 rusza w Poznaniu Centrum Obsługi Świadczeń

11 Konkluzje Wdrażane lokalnie projekty łagodzą skutek, nie usuwając przyczyn! Wdrażane lokalnie projekty łagodzą skutek, nie usuwając przyczyn! Ustawodawca powinien określić obowiązki samorządu, nie ingerując w jaki sposób samorząd zorganizuje sposób wykonania tego zadania Ustawodawca powinien określić obowiązki samorządu, nie ingerując w jaki sposób samorząd zorganizuje sposób wykonania tego zadania Powinna nastąpić integracja budżetu usług społecznych. Mnogość i różnorodność regulacji różnych funduszy wynika chyba z przekonania ustawodawcy, że samorząd nie wyda nie znaczonych pieniędzy na finansowanie usług społecznych Powinna nastąpić integracja budżetu usług społecznych. Mnogość i różnorodność regulacji różnych funduszy wynika chyba z przekonania ustawodawcy, że samorząd nie wyda nie znaczonych pieniędzy na finansowanie usług społecznych Rządowe konkursy na realizację zadań winny obejmować okresy dopuszczalne w UZP a nie jednoroczne – jak dotąd. Rządowe konkursy na realizację zadań winny obejmować okresy dopuszczalne w UZP a nie jednoroczne – jak dotąd. Zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania decyzja winna być podejmowana na możliwie najniższym szczeblu zarządzania. Gminy powinny zlecać zadania najbardziej efektywnym podmiotom, w sposób zapisany w jednym, ogólnym akcie prawnym Zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania decyzja winna być podejmowana na możliwie najniższym szczeblu zarządzania. Gminy powinny zlecać zadania najbardziej efektywnym podmiotom, w sposób zapisany w jednym, ogólnym akcie prawnym Nierozwiązany problem dokumentowania skorzystania z prawa dostępu w postępowaniu odwoławczym lub kontrolnym nakłada na klienta usług socjalnych obowiązki biurokratyczne Nierozwiązany problem dokumentowania skorzystania z prawa dostępu w postępowaniu odwoławczym lub kontrolnym nakłada na klienta usług socjalnych obowiązki biurokratyczne Niezintegrowany model usług socjalnych marnotrawi pracę jego personelu wiodąc wprost do obniżenia jakości oferowanych usług Niezintegrowany model usług socjalnych marnotrawi pracę jego personelu wiodąc wprost do obniżenia jakości oferowanych usług

12 Więcej szczegółów na temat SIZP w moim artykule: Traktat o papierowym państwie Computerworld z 16 stycznia Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Europejska konferencja o integracji usług socjalnych Konferencja Rady Europy Warszawa, 14-15 czerwca 2007 Integracja usług socjalnych w Polsce Piotr Kołodziejczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google