Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

warsztaty fotograficzne WYMIAR GODZIN: 10 godzin ćwiczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "warsztaty fotograficzne WYMIAR GODZIN: 10 godzin ćwiczeń"— Zapis prezentacji:

1 warsztaty fotograficzne WYMIAR GODZIN: 10 godzin ćwiczeń

2 Cele: 1. Poznanie oraz rozumienie podstaw nowoczesnego procesu fotografowania i jego uwarunkowań 2. Rozumienie związków fotografii z innymi dyscyplinami artystycznymi oraz z innymi środkami wyrazu-wypowiedzi artystycznej 3. Poznanie możliwości zastosowania fotografii w procesie kształcenia

3 4. Kształtowanie zdolności analizy obrazu fotograficznego oraz metod wnioskowania na jego podstawie
5. Poznanie roli światła, odległości i barw w tworzeniu obrazu fotograficznego 6. Wdrożenie do refleksyjnego stosunku do kompetencji w zakresie fotografowania samego pedagoga i jego uczniów 

4 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
( z uwagi na bardzo mocno ograniczona ilość godzin proponowane w ramach przedmiotu zagadnienia zostaną jedynie omówione w sposób sygnalizacyjny) Wprowadzenie do przedmiotu. Fotografia – jest w niej ukryty skarb. Jak stajemy się fotografami? Możliwości aparatu a umiejętności fotografa. 2. Krótka historia fotografii. 3. Cechy dobrego fotografa. 4. Podstawy fotografowania: motyw, tło, światło, odległość, barwy. 5. Sztuka kadrowania. Triki w fotografowaniu. Analiza zdjęć.   

5 6. Zdjęcia plenerowe. Zdjęcia indywidualne i grupowe. Portrety
6. Zdjęcia plenerowe. Zdjęcia indywidualne i grupowe. Portrety. Fotografia macro. 7. Fotografia pozowana i spontaniczna. Kim jesteśmy a kim chcielibyśmy być. 8. Doskonalenie zdjęć. Podstawowe programy do cyfrowego przetwarzania zdjęć. Tworzenie zdjęć o specjalnych efektach. 9. Wykorzystanie fotografii w procesie kształcenia. Sztuka fotografowania w metodach dydaktycznych. 10. Sztuka fotografowania w środkach dydaktycznych. Sztuka fotografowania w indywidualnym rozwoju ucznia. Sztuka fotografowania w indywidualnym rozwoju pedagoga.

6 Po zakończeniu cyklu ćwiczeń student będzie:
Założenia: Po zakończeniu cyklu ćwiczeń student będzie: rozumiał rolę fotografii w pracy nauczyciela w nowoczesnej szkole poprawnie analizował i wnioskował na podstawie obrazu fotograficznego rozumiał rolę światła, odległości i barw w procesie fotografowania 

7 4. posługiwał się wybranymi technikami fotograficznymi w tworzeniu środków dydaktycznych
5. posługiwał się wybranymi technikami fotograficznymi podczas stosowania różnorodnych metod kształcenia 6. rozwijał w sobie oraz w swoich uczniach potrzebę ciągłego rozwoju w zakresie kompetencji fotografowania.

8 Literatura Jak fotografować pejzaż, w ruchu, z bliska, nocą, architekturę, inaczej (pr. zbior.). Warszawa 2011. Kelby S. Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 200 ujęć Scotta Kelby’ego. Gliwice 2014. Rouille A. Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną. Kraków 2007 Sekuła A. Społeczne użycie fotografii. Warszawa 2010.  Zakia R., Page D. Kompozycja w fotografii. Przewodnik praktyczny. Gliwice 2011. Dederko Sz. Światło i cień w fotografii. Warszawa2008.

9 Literatura Hacking J. Historia fotografii. Warszawa 2014. Zawojski P. Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Warszawa 2012. Zawojski P. (red.) Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii. Szczecin Hoy H. Wielka księga fotografii. Warszawa 2006. Mroczek A. Książka o fotografowaniu. Gliwice 2009.

10 Cykl zajęć w postaci ćwiczeń kończy się zaliczeniem z oceną na którą składa się:
udział studenta w zajęciach, który jest bardzo ściśle związany z aktywnością z uwagi na metody problemowe, pokazy zdjęć, ich analizę i dyskusję, które są podstawowymi metodami pracy na ćwiczeniach – MAX 15 punktów (5x3) Prezentacja wykonanej przez studenta fotografii (lub cyklu fotografii) i jej/ich omówienie – MAX 20 punktów

11 Na ocenę zaliczeniową składa się:
1. udział studenta w zajęciach ćwiczeniowych – możliwość otrzymania 15 punktów (po 3 punkty za każdą z 5 obecności: 24.5, 7.06, 21.06, 5.07, 19.07) 2. Prezentacja samodzielnie wykonanej fotografii /cyklu fotografii i jej/ich omówienie (maksymalnie 20 punktów) RAZEM: =35

12 Punktacja ocen zaliczeniowych z przedmiotu warsztaty fotograficzne: 15 punktów za udział w ćwiczeniach 20 punktów za prezentację 0 – 38 ocena – 18 ocena – 22 ocena – 26 ocena – 30 ocena – 35 ocena 5.0

13 bardzo proszę o wcześniejszy
konsultacje piątki pokój 334 b w budynku C bardzo proszę o wcześniejszy mail na adres:


Pobierz ppt "warsztaty fotograficzne WYMIAR GODZIN: 10 godzin ćwiczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google