Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRY I ZABAWY POZNANE W HISZPANII GAMES AND FUN KNOWN IN SPAIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRY I ZABAWY POZNANE W HISZPANII GAMES AND FUN KNOWN IN SPAIN."— Zapis prezentacji:

1

2 GRY I ZABAWY POZNANE W HISZPANII GAMES AND FUN KNOWN IN SPAIN

3 SPOTKANIE COMENIUS W HISZPANII COMENIUS MEETING IN SPAIN CELEM TEGO WYJAZDU BYŁO PRZEDE WSZYSTKIM POZNANIE GIER I ZABAW PARTNERÓW PROJEKTU THE PURPOSE OF THIS TRIP WAS PRIMARILY TO LEARN GAMES AND FUN PROCJECT PARTNERS

4 NASZE ZABAWY! OUR FUN ! My też pokazaliśmy im zabawy, które są znane w Polsce. Razem z dziewczynami które zostały wybrane na ten wyjazd przez Zespół rekrutacyjny przygotowałyśmy 3 zabawy. We also showed them the fun, which are known in Poland. Together with the girls that have been selected for this trip by the Recruitment Team prepared a 3 fun.

5 GĄSKI, GĄSKI DO DOMU! GEESE GEESE COME HOME ! Pokazaliśmy im zabawę gąski, gąski do domu ! We showed them fun Geese, Geese Come Home !

6 CHUSTECZKA HAFTOWANA EMBROIDERED HANDKERCHIEF Zaprezentowaliśmy im zabawę „Chusteczka haftowana” We showed them fun " handkerchief embroidered ”

7 ZBIJAK DODGEBALL Nauczyliśmy ich gry w zbijaka We learned the game in dodgeball

8 GRY I ZABAWY W HISZPANII GAMES AND ACTIVITIES IN SPAIN W Hiszpanii nauczyliśmy się wielu gier. Na początku uczniowie dali nam po „medalionie ”. Były one w różnych kolorach. Później osoby z takimi samymi kolorami łączyły się w grupy i szły z nauczycielką do klasy. In Spain, the have learned many games. At the beginning of the students gave us the " medallion ". They were in different colors. Later, people with the same color are connected in any group and went from a teacher to a class of.

9 TIC TAC TOE Gra polegała na tym że mamy kilka papierowych kuleczek jedna osoba z zielonego papieru a druga z białego. Na zmianę kładziemy jedną kulkę na wyznaczonych polach. Kto pierwszy położy 3 kuleczki swojego koloru w jednej linii wygrywa. The game consisted in the fact that we have some paper balls one person with a green paper and the other white. The change put one ball in the designated fields. Who was the first put 3 balls of your color in one line wins.

10 UKŁADANKA Z PAPIERU PAPER PUZZLE Gra polegała na ułożeniu domku z kilku figur geometrycznych. The game consisted of laying a house with several geometric figures.

11 PRZECIĄGANIE LINY TUG OF WAR

12 DZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE MOJEJ PREZENTACJI ANITA CICHOWICZ VA


Pobierz ppt "GRY I ZABAWY POZNANE W HISZPANII GAMES AND FUN KNOWN IN SPAIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google