Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY. Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. W roku 2015 sprawdzian w klasie VI szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY. Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. W roku 2015 sprawdzian w klasie VI szkoły."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

2 Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. W roku 2015 sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej będzie odbywał się w nowej formule. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

3 Sprawdzian ma formę pisemną i składa się z dwóch części:‎ część pierwsza - obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎ - na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut - w niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź, w innych – samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki

4 część druga - obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego - uczeń może wybrać tylko ten język, który miał w szkole jako przedmiot obowiązkowy - na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut - we wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź (zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz i dobieranie

5 Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. będzie krótka przerwa na odpoczynek. Sprawdzian zostanie przeprowadzony 1 kwietnia 2015r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu tego dnia, będą mogli to zrobić 1 czerwca 2015r.

6 SPRAWDZIAN Z JĘZYKA OBCEGO Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego obejmuje następujące części: - Rozumienie ze słuchu (35%) - Znajomość funkcji językowych (20%) - Znajomość środków językowych (15%) - Rozumienie tekstów pisanych (30%)

7 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań (łączny czas trwania ok. 17 min).

8 ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym w zestawie zadań. Podstawę części zadań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości funkcji językowych mogą stanowić wysłuchane krótkie (jedno-,dwuzdaniowe) wypowiedzi, odtwarzane dwukrotnie z płyty CD, wraz z instrukcjami w języku polskim dotyczącymi rozwiązywania zadań

9 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno- gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

10 ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

11 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJE O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY. Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. W roku 2015 sprawdzian w klasie VI szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google