Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicja liturgii Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Uważa się ją za wypełnianie kapłańskiej funkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicja liturgii Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Uważa się ją za wypełnianie kapłańskiej funkcji."— Zapis prezentacji:

1

2 Definicja liturgii Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Uważa się ją za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża i dokonuje się uświęcenie człowieka, a Kościół ze swoimi wiernymi, sprawuje pełny kult publiczny należny Bogu. (por. KKK, 1066-1070)

3  Liturgię celebruje cała wspólnota. Ale każdy z członków wspólnoty celebruje ją w rożny sposób, w zależności od stopnia święceń, urzędów i czynnego udziału.

4

5 Oznacza ona godność człowieka odkupionego przez Boga, postawa wyraża miłość, szacunek, uwagę, dyspozycyjność, gotowość pełnienia woli Bożej, bo kto stoi, może natychmiast wyruszyć w drogę, może bez zwłoki wykonać polecenie, przystępując zaraz do pracy, jaką mu wyznaczono. Postawę tę obecnie przyjmujemy: od wejścia celebransa aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią i w czasie jej proklamacji, podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę..., aż do Baranku Boży (z wyjątkiem przeistoczenia), w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy Świętej.

6 Oznacza słuchanie, refleksję, medytację, uwagę i rozważanie. Siadamy podczas Mszy św. po to, aby lepiej słuchać, aby więcej zapamiętać, aby doskonalej rozważyć Słowo, które Bóg do nas kieruje. Jest to postawa słuchającej wspólnoty. Postawę tę przyjmujemy w czasie czytań i psalmu responsoryjnego, homilii, przygotowania darów (również podczas procesji z darami!) oraz rozdzielania Komunii Świętej.

7 klęczenie stało się oznaką pokornej adoracji. Obecnie tę postawę przyjmuje się w czasie przeistoczenia, jak też na słowa: Oto Baranek Boży. Nowe przepisy liturgiczne podają, że można klęczeć także w czasie całej Modlitwy Eucharystycznej.

8 Postawa klęcząca może przybrać formę jeszcze większego uniżenia, jaką jest leżenie na ziemi, czyli prostracja. Obecnie przewidywana jest ta postawa w Wielki Piątek, kiedy celebrans i diakon leżą krzyżem na początku liturgii oraz podczas święceń, czy wieczystych ślubów zakonnych, w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 alba komża stuła ornat dalmatyka (dla diakona), kapa welon

19

20 -Piuska -Mitra -Paliusz -Pektorał -Pastorał -Pierścień

21 - Kielich - Patena - Monstrancja - Puszka (cyborium) - Kadzielnica (trybularz) - Łódka (na kadzidło) - Ampułki

22 -Mszał Rzymski -Lekcjonarz -Modlitwa Wiernych -Ewangeliarz -Brewiarz

23

24 - Krzyż procesyjny - Tabernakulum - Dzwonki i gong - Paschał


Pobierz ppt "Definicja liturgii Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Uważa się ją za wypełnianie kapłańskiej funkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google