Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy e-mail: budownictwoUSLublin@stat.gov.pl

2 Budownictwo budynków biurowych oraz handlowo-usługowych w latach 2003–2010 Maciej Żelechowski Ośrodek Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

3 Definicja: Budynki biurowe – budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych; budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów (PKOB 1220). Źródło: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych(Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

4 Liczba budynków biurowych oddanych do użytkowania w Polsce Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

5 Liczba budynków biurowych oddanych do użytkowania w latach 2003-2010 według województw 155 487 227 249 165 922 363 286 799 1006 304 380 240 366 449 183 poniżej 200 350 500 650 i więcej Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

6 Średnia powierzchnia użytkowa budynku biurowego oddanego do użytkowania w Polsce m² Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

7 Struktura powierzchni użytkowej budynków biurowych oddanych do użytkowania w latach 2003-2010 według województw poniżej 2,0 5,0 8,0 11,0 i więcej 1,4 % 9,1 % 2,6 % 1,8 % 1,7 % 10,7 % 4,0 % 2,6 % 10,1 % 30,9 % 3,5 % 7,8 % 2,4 % 2,6 % 6,8 % 2,1 % Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy %

8 Średnia powierzchnia użytkowa budynku biurowego oddanego do użytkowania w latach 2003-2010 według województw 496 m 2 1048 m 2 648 m 2 405 m 2 597 m 2 655 m 2 618m 2 513 m 2 714 m 2 1731 m 2 642 m 2 1154 m 2 556 m 2 406 m 2 850 m 2 643 m 2 poniżej 550 700 850 1000 i więcej m2m2

9 Powierzchnia użytkowa budynków biurowych oddanych do użytku w latach 2003-2010 przypadająca na jeden nowo zarejestrowany podmiot w rejestrze REGON według województw 1,1 m 2 1,8 m 2 2,2 m 2 1,2 m 2 2,6 m 2 1,2 m 2 4,6 m 2 1,9 m 2 1,4 m 2 2,1 m 2 1,5 m 2 1,6 m 2 2,1 m 2 2,5 m 2 2,1 m 2 poniżej 1,5 2,0 2,5 3,0 i więcej Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy m2m2

10 Średnio rocznie w minionych ośmiu latach oddawano w Polsce do użytkowania 823 budynki biurowe, w 2010 roku oddano 854 takie budynki. Najwięcej budynków handlowo-usługowych w okresie 2003-2010 oddano do użytku w województwie mazowieckim (1006) i wielkopolskim (922), najmniej w woj. opolskim (155) i świętokrzyskim (165). Powierzchnia użytkowa budynków oddanych do użytku w województwie mazowieckim stanowiła 31% sumy dla kraju (łącznie okres 2003-2010). Budynki nowe stanowiły 67% ogólnej liczby oddanych do użytkowania budynków, ich powierzchnia użytkowa stanowiła 82% ogółu (Polska, łącznie okres 2003-2010). Przeciętna dla kraju powierzchnia użytkowa budynku biurowego oddanego do użytku w minionych ośmiu latach wyniosła 856,2 m 2. W latach 2004-2009 zaznaczyła się jej tendencja wzrostowa, w 2010 r. średnia powierzchnia wyniosła 897,3 m 2 i była mniejsza od tej z 2009 roku o ponad 185 m 2. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

11 Definicja: Budynki handlowo-usługowe – centra handlowe, domy towarowe, samodzielnie sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp. (PKOB 1230) Źródło: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych(Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

12 Liczba budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

13 Liczba budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w latach 2003-2010 według województw 778 3931 1912 1647 1230 3880 2502 1752 4612 4848 2377 1873 1340 2070 2406 1597 poniżej 1000 2000 3000 4000 i więcej Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

14 Średnia powierzchnia użytkowa budynku handlowo-usługowego oddanego do użytkowania w Polsce m² Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

15 Struktura powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w latach 2003-2010 według województw 2,2 % 9,2 % 4,6 % 3,1 % 2,4 % 10,5 % 5,4 % 3,6 % 12,0 % 14,7 % 5,4 % 8,0 % 2,7 % 4,9 % 7,4 % 4,0 % poniżej 3,0 6,0 9,0 12,0 i więcej Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy %

16 Średnia powierzchnia użytkowa budynku handlowo-usługowego oddanego do użytkowania w latach 2003-2010 według województw 3 416 m 2 409 m 2 618 m 2 378 m 2 546 m 2 476 m 2 609 m 2 510 m 2 486 m 2 863 m 2 558 m 2 432 m 2 389 m 2 522 m 2 471 m 2 454 m 2 poniżej 400 500 600 700 i więcej m2 m2 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

17 Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w latach 2003-2010 przypadająca na jeden podmiot handlowy lub usługowy a) zarejestrowany w rejestrze REGON według województw a) podmioty zarejestrowane w odp. sekcjach PKD (Handel hurtowy i detaliczny, Transport i gospodarka magazynowa, Działalność związana z zakwaterowaniem, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Informacja i komunikacja, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca) 3 5,5 m 2 8,6 m 2 9,7 m 2 9,4 m 2 10,0 m 2 9,2 m 2 6,8 m 2 16,0 m 2 9,8 m 2 7,8 m 2 7,6 m 2 8,1 m 2 7,4 m 2 8,6 m 2 9,7 m 2 12,6 m 2 poniżej 6,0 8,0 10,0 12,0 i więcej m2m2 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

18 Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w latach 2003-2010 przypadająca na 1 tys. mieszkańców – według województw poniżej 50,0 60,0 70,0 80,0 i więcej m2m2 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy 3 70,1 m 2 59,4 m 2 53,6 m 2 67,6 m 2 52,9 m 2 70,1 m 2 71,2 m 2 52,8 m 2 63,7 m 2 85,9 m 2 83,3 m 2 64,4 m 2 46,8 m 2 54,0 m 2 78,2 m 2 55,7 m 2

19 Struktura nowych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytku w latach 2003-2010 według powierzchni użytkowej i województw poniżej 3,0 5,0 7,0 9,0 i więcej % Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

20 Struktura nowych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytku w latach 2003-2010 według powierzchni użytkowej Struktura wg udziału ilościowego Struktura wg udziału w łącznej powierzchni Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

21 Średnio rocznie w minionych ośmiu latach oddawano w Polsce do użytkowania 4 844 budynki handlowo-usługowe. Najwięcej budynków handlowo-usługowych oddano w okresie 2003-2010 województwie mazowieckim (4 848) i śląskim (4 612), zaś najmniej – w woj. opolskim (778). Budynki nowe stanowiły 79% ogółu oddanych w kraju do użytku budynków handlowo-usługowych w okresie 2003-2010. Przeciętna powierzchnia budynku handlowo-usługowego wyniosła 519,5 m 2. W latach 2003-2007 wyraźnie zaznacza się jej tendencja wzrostowa, w kolejnych latach wartość ta ulegała tylko nieznacznym wahaniom. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

22 W okresie 2003-2010 nowe budynki handlowo-usługowe o przeciętnej powierzchni użytkowej poniżej 120 m 2 stanowiły 44,5% ogólnej liczby oddanych do użytku w Polsce nowych budynków handlowo-usługowych. Biorąc, jednak, pod uwagę udział budynków poniżej 120 m 2 w łącznej powierzchni użytkowej wybudowanych w tym okresie w Polsce budynków handlowo- usługowych – było to tylko 4,3%. Budynki handlowo-usługowe, których powierzchnia przekraczała 2,5 tys. m 2 stanowiły zaledwie 2,7% ogólnej liczby oddanych do użytku w latach 2003-2010 w Polsce nowych budynków handlowo-usługowych. Jednocześnie na budynki, o powierzchni użytkowej 2,5 tys. m 2 lub większej – przypadło aż 48,2% łącznej powierzchni oddanych w kraju do użytkowania w minionych 8 latach nowych budynków handlowo-usługowych. Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

23 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin e-mail: budownictwoUSLublin@stat.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google