Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRENERÓW TENISA, Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRENERÓW TENISA, Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRENERÓW TENISA, Warszawa 7-9 .12. 2012
Anty- zapalny efekt wysiłku fizycznego i diety Ewa Ziemann PZT , AWF i S Gdańsk XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRENERÓW TENISA, Warszawa

2 Zagadnienia: anty- zapalny efekt wysiłku fizycznego diety

3 Zagadnienia: anty- zapalny efekt wysiłku fizycznego diety

4 Odpowiedni balans Adaptacja
Wysiłek Cytokiny pro-zapalane Cytokiny anty-zapalane Odpowiedni balans Adaptacja

5 Anne Marie W. Petersen and Bente Klarlund Pedersen
Anti-inflammatory effect of exercise . J. Appl Physiology 2005

6 Anne Marie W. Petersen and Bente Klarlund Pedersen Anti-inflammatory effect of exercise . J. Appl Physiology 2005

7 KOMÓRKI SATELITARNE (ang. stem cells) potencjał regeneracyjny mięśni
miocyt Odpowiedzią mięśni szkieletowych na uszkodzenie jest aktywacja, proliferacja i różnicowanie komórek macierzystych mięśni szkieletowych, czyli komórek satelitarnych, których obecność po raz pierwszy w 1961 roku zaobserwował Aleksander Mauro w dojrzałym włóknie mięśniowym kończyny płaza. Komórki satelitarne stanowią aktywną mitotycznie populację, przylegającą do włókien mięśni poprzecznie prążkowanych i stosunkowo liczną grupę komórek – około 2-5% jąder komórkowych związanych z konkretnym włóknem mięśniowym należy do komórek satelitarnych. Ten udział się zmienia w zależności od wieku, typu włókna mięśniowego i aktywności fizycznej. Komórki satelitarne nie są jednorodną populacją komórek. Ze względu na funkcje podzielono je na komórki nieaktywne mitotycznie odpowiedzialne za wzrost i aktywne mioblasty odpowiedzialne za regenerację (Burdzińska i wsp. 2008). Według Mackey’a i wsp. (2009) około 1,3% komórek satelitarnych jest mitotycznie aktywnych, pod wpływem wysiłku fizycznego ich liczba wzrasta 7-krotnie. Komórki satelitarne są unipotentne tzn. mogą się różnicować tylko do jednego typu komórek.

8 Komórki satelitarne -potencjał regeneracyjny mięśni
Mackey i wsp. J Appl Physiol 2007,

9 REGENERACJA /HIPERTROFIA MIĘŚNI
Regeneracja mięśni na poziomie komórkowym REGENERACJA /HIPERTROFIA MIĘŚNI proliferacja i migracja komórek satelitarnych różnicowanie i fuzja mioblastów, synteza białek (aktyna mięśniowa, miozyna, tropina, tropomiozyna, kinaza kreatynowa i in.) K. satelitarne po szeregu podziałów mitotycznych ulegają fuzjom z włóknami mięśniowymi, przyczyniając się do ich przyrostu lub regeneracji. Jak to się odbywa na poziomie komórkowym? W odpowiedzi na uraz lub uszkodzenie komórki satelitarne są aktywowane (mioblasty), MIOGENEZA - dzielą się, różnicują, przylegają do siebie i ulegają fuzji, tworząc wielojądrowe miotuby, z których powstają włókna mięśniowe. Fuzja mioblastów jest jednym z kluczowych etapów regeneracji, w trakcie którego komórki wykazują ekspresję szeregu białek adhezyjnych, które zaangażowane są w tworzenie połączeń pomiędzy mioblastami. Powstawanie takich połączeń prowadzi dalej do fuzji błon komórkowych. Najważniejsze białka adhezyjne uczestniczące w fuzji to M-kadheryna, białko ADAM12 (a disintegrin and metalloproteinase 12), podjednostka 3 integryny oraz tetraspaniny CD9 i CD81. Wzajemny kontakt komórek oraz utworzenie tzw. „kompleksu prefuzyjnego” jest uwarunkowany również obecnością jonów wapnia. Jednakże nie wszystkie aktywowane komórki satelitarne tworzą włókna mięśniowe, część z nich nie różnicuje i odtwarza własną populację. Główną rolę w tym procesie przypisuje się czynnikowi transkrypcyjnemu Pax7 (Zammit i wsp. 2006). Regeneracyjny potencjał komórek satelitarnych jest niezwykły. Wykazano, że zaledwie kilka komórek satelitarnych zasocjowanych z jednym włóknem mięśniowym może odtworzyć setki nowych miocytów zawierających tysiące jąder komórkowych (Collins i wsp. 2005). Regeneracja mięśni szkieletowych jest też wspomagana w skrajnych przypadkach przez komórki niemięśniowe, jak obecne we krwi hematopoetyczne komórki macierzyste (ang. hematopoetic stem cells, HSC). Do grupy genów niezbędnych do powstania prekursorów mioblastów oraz ich różnicowania we włókna mięśniowe należą: myoD, myf-5, miogenina i mrf-4 (myf-6, herulina). Geny te kodują białka należące do czynników transkrypcyjnych MRF (ang. miogenic regulatory factors). Pod ich wpływem powstają białka niezbędne dla rozwoju komórki mięśniowej: aktyna mięśniowa, miozyna, tropina, tropomiozyna, kinaza kreatynowa i inne. uzupełnienie puli komórek satelitarnych, regeneracja i hipertrofia mięśni

10 proliferacja i różnicowanie komórek satelitarnych
FAZY NAPRAWY MIĘŚNI USZKODZENIE MIĘŚNI DEGENERACJA MIĘŚNI NEKROZA REGENERACJA MIĘŚNI proliferacja i różnicowanie komórek satelitarnych

11 Delayed Onset of Muscle Soreness opóźniona bolesność mięśni
DOMS Delayed Onset of Muscle Soreness opóźniona bolesność mięśni Zmniejszenie intensywności zajęć 1-2 dni Cheung K, Hume P, Maxwell L., Sports Med. 2003;33(2): Delayed onset muscle soreness : treatment strategies and performance factors. Armstrong RB., Med Sci Sports Exerc Dec;16(6): Mechanisms of exercise-induced delayed onset muscular soreness: a brief review.

12 adenina-ryboza-P~P~P
Źródła energii adenina-ryboza-P~P~P Budowa ATP

13 Fosfokreatyna ADP Fosfokreatyna ADP
U ludzi zdrowych ok. 95% aktywności CK we krwi związana jest z izoenzymem CKMM. spoczynek wysiłek Fosfokreatyna ADP Fosfokreatyna ADP Pi CK kreatyna ATP kreatyna ATP W odpoczywających mięśniach ATP jest zużywane do wytwrazania fosfokreatyny W wysiłku fozfokreatyna generuje ATP zuzżwane przez pracujące mięśnie

14 Kinaza kreatynowa (CK) jest enzymem występującym głównie w mięśniach szkieletowych oraz w mięśniu sercowym. Występuje on w trzech postaciach izoenzymatycznych: MM- charakterystycznej dla mięśni szkieletowych, MB- zlokalizowanej głównie w mięśniu sercowym BB- występująca głównie w mózgu.

15 Kontrola intensywności treningu poziom kwasu mlekowego Metabolizm kwasu mlekowego: jony H+ mleczan

16

17 J Strength Cond Res. 2011 Mar;25(3):620-8.
A practical approach to monitoring recovery: development of a perceived recovery status scale. Laurent CM et al.

18 MSSE , 2000

19 Obciążenia wysiłkowe podczas zgrupowania w Cetniewie

20 3 dni aktywnego wypoczynku
Odpowiedź immunologiczna- Stan zapalny na początku obozu Wskaźniki Początek obozu I 3 dni aktywnego wypoczynku II Koniec zgrupowania III Effect size IL-1β [pg.mL-1] 2.98 ± 2.5 1.13 ± 0.8 0.79 ± 0.2 0.39 TNFα [pg·mL-1] 4.05 ± 0.5 2.97 ± 0.4 3.69 ± 1.0 0.34 IL-10 [pg·mL-1] 9.33 ± 0.9 9.27 ± 0.9 12.23 ± 3.3 0.46 Hsp27 [pg·mL-1] 298 ± 54 983 ± 320 1029 ± 341 0.30 Hsp70 [ng·mL-1] 4.74 ± 0.90 3.62 ± 0.67 3.45 ± 0.71 CK [U.L-1] 307 ± 217 149 ± 75 487 ± 197 0.47

21 3 dni aktywnego wypoczynku
Odpowiedź immunologiczna- efekt przeciwzapalny 3 dniowego treningu tlenowego Wskaźniki Początek obozu I 3 dni aktywnego wypoczynku II Koniec zgrupowania III Effect size IL-1β [pg.mL-1] 2.98 ± 2.5 1.13 ± 0.8 0.79 ± 0.2 0.39 TNFα [pg·mL-1] 4.05 ± 0.5 2.97 ± 0.4 3.69 ± 1.0 0.34 IL-10 [pg·mL-1] 9.33 ± 0.9 9.27 ± 0.9 12.23 ± 3.3 0.46 Hsp27 [pg·mL-1] 298 ± 54 983 ± 320 1029 ± 341 0.30 Hsp70 [ng·mL-1] 4.74 ± 0.90 3.62 ± 0.67 3.45 ± 0.71 CK [U.L-1] 307 ± 217 149 ± 75 487 ± 197 0.47

22 3 dni aktywnego wypoczynku
Odpowiedź immunologiczna- równowaga pomiędzy pro- i anty zapalną odpowiedzią Wskaźniki Początek obozu I 3 dni aktywnego wypoczynku II Koniec zgrupowania III Effect size IL-1β [pg.mL-1] 2.98 ± 2.5 1.13 ± 0.8 0.79 ± 0.2 0.39 TNFα [pg·mL-1] 4.05 ± 0.5 2.97 ± 0.4 3.69 ± 1.0 0.34 IL-10 [pg·mL-1] 9.33 ± 0.9 9.27 ± 0.9 12.23 ± 3.3 0.46 Hsp27 [pg·mL-1] 298 ± 54 983 ± 320 1029 ± 341 0.30 Hsp70 [ng·mL-1] 4.74 ± 0.90 3.62 ± 0.67 3.45 ± 0.71 CK [U.L-1] 307 ± 217 149 ± 75 487 ± 197 0.47

23 Zagadnienia: anty- zapalny efekt wysiłku fizycznego diety

24 Wiśnie, DOMS i stan zapalny

25

26

27

28

29

30 Buraki - sok z buraków

31

32

33

34

35

36 Zielona Herbata - L-karnityna

37

38

39 Mózg Ciało Zdrowie optymalne odporność Stan zapalny Energia Kwercetyna
Kurkumina i wiele innych Ciało

40 Zmęczenie centralnego układu nerwowego
Infekcje Syndrom przewlekłego zmęczenia Jet Lag Długa praca umysłowa Przetrenowanie Stan zapalny jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych stanów.

41 Jak hipotetycznie Kwercetyna Kurkumina wpływają na umysł i ciało
Zwiększają aktywność oddechową mitochondriów w mózgu i mięśniach Dają efekt podobny do kofeiny Zmniejszają stres oksydacyjny i stan zapalny w mózg i mięśniach Stymulują układ immunologiczny

42 Kwercetyna Kwercetyna organiczny wielopierścieniowy związek aromatyczny pochodzenia roślinnego z grupy flawonoidów glikozydowych, będący pochodną flawonu.

43 Kwercetyna Jabłka, cebula, jagody, czerwone winogrona, czarna herbata i wiele innych owoców i warzyw zawiera kwercetynę. Duże jabłko zawiera około ~10 mg kwercetyny. Kwercetyna łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego. Okres półtrwania w osoczu to od 6 do 12 godz..

44 Kwercetyna wpływ na układ immunologiczny
Kwercetyna dobrze usuwa wolne rodniki, działa przeciwzapalnie oraz stymuluje układ immunologiczny. Zwiększa przeciwbakteryjną i przeciwwirusową aktywność makrofagów (Alvarez et al., 2006; Exon et al., 1998).

45 Kwercetyna zwiększa ilość mitochondriów w mięśniach i mózgu zwierząt.
Podawanie kwercetyny w diecie około mg/kg myszom i szczurom (~875mg dla ludzi) przez 7 dni zwiększa biogenezę mitochondriów w mięśniach szkieletowych, wątrobie i mózgu. Davis, Am J Physiol. 2008

46 Kwercetyna zwiększa VO2max u ludzi i zwierząt
Po 7d suplementacji kwercetyną: VO2 wzrosło o 3.9% Czas wysiłku do wyczerpania wzrósł o 13.2% u osób niewytrenowanych. Davis, Am J Physiol. 2008 Davis;20(1):56-62.Int J Sports Med Exerc Metab

47 składnik m.in. przyprawy curry (działanie
Kurkumina składnik m.in. przyprawy curry (działanie Przeciwzapalne, przeciwnowotworowe poprawia wydolność ) Davis, et al., Am J Physiol. 2006

48 Kurkumina zmniejsza stan zapalny po uszkodzeniu mięśni.

49 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TRENERÓW TENISA, Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google