Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 10 kwietnia 2010 Szanse rozwoju ekologicznej sanitacji w warunkach polskich prof. Ryszard Błażejewski Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 10 kwietnia 2010 Szanse rozwoju ekologicznej sanitacji w warunkach polskich prof. Ryszard Błażejewski Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi."— Zapis prezentacji:

1 Kraków, 10 kwietnia 2010 Szanse rozwoju ekologicznej sanitacji w warunkach polskich prof. Ryszard Błażejewski Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi UP w Poznaniu

2 Plan wykładu Co to jest sanitacja ekologiczna? Ścieki i odpady stałe Stan wyposażenia w urządzenia sanitarne Plany rozwoju Bariery rozwojowe Wnioski

3 Ekologiczna sanitacja Zapewnienie dobrych warunków higienicznych poprzez usuwanie odpadów bytowych oraz ich ponowne wykorzystanie.

4 Ekologiczna sanitacja Zamknięcie obiegu materii FOOD Żyw- ność NUTRIENTYNUTRIENTS

5 Podstawowe funkcje sanitacji

6 110 lat temu …

7 Ładunki N i P wprowadzane z obszaru Polski do Bałtyku,tys. ton/rok

8 Rodzaje ścieków komunalnych brązowe (kał z wodą) mocz (z wo- dą) czarne (z ustępu spłukiwa- nego) szare (ścieki z ku- chni, pralni i łazienki) bytoweprzemysłoweopadowe Ścieki

9 Ścieki bytowe KUCHNIA PRALNIA ŁAZIENKA Czarne Szare

10 Toaleta separująca

11 Subst. Org. kg ChZT/ (M·rok) 12.3 3.6 14.1 Objętość L / (M·rok) 10.000 – 200.000 l 500 L 50 L Nutrienty kg N P K / ( M·rok ) N P K 0.8 5.3 1.0 Skład ścieków bytowych szare mocz kał

12 Pawełek i in. (2003)

13 Jednostkowe odpływy i ładunki

14 Wyposażenie mieszkań w Polsce

15 Dostępność sieci kanalizacyjnych w Polsce 2008 (GUS 2009)

16 Charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce 40% ludności 15 mln

17 Rozproszona zabudowa Tylko w 1/3 wsi dominują odległości między sąsiednimi zagrodami < 45 m

18 Niski stopień skanalizowania 2008 r. tylko co czwarty mieszkaniec polskiej wsi miał dostęp do kanalizacji zbiorczej zbiorczej,

19 Ferma hodowli bydła

20 Duży udział terenów nizinnych o płytko zalegających wodach gruntowych

21 Ścieki bytowe (nieczystości ciekłe) na terenach wiejskich nieskanalizowanych (2008) Oficjalnie dowożone ?

22 Śr. 3,0 zł/m 3 835 zł/Mm-c*0,04/(3+3) m 3 /Mm-c = 5,6 zł/m 3 < 5,8 zł/m 3 Stawki opłat za ścieki na wsi

23 1 – osadnik gnilny 2 - pompa 3 – rura perforowana 4 – strefa korzeniowa 5 - drenaż 6 – studzienka kontrolna Złoże hydrofitowe o przepływie pionowym

24

25 Wienhausen EXPO-2000

26 Przyborowo (2002)

27 Liczba, sztuk Razem ok. 40 tys. szt. (31. XII. 2008 r.)

28 Technologie stosowne w POŚ

29 Wierzba energetyczna nawadniana ściekami

30

31 Biogazownie W każdej gminie ma do 2020 r. powstać biogazownia; przy przeciętnej mocy 1 MW, dałoby to 2400 MW mocy. Konieczna byłaby segregacja odpadów biodegradowalnych.

32 Standardowa biogazownia zagrodowa (Chiny)

33 urban ecosan concepts Konwencjonalny system kanalizacji

34 Titel des Vortrags, einzeilig oder zweizeilig 34 Koncepcja sanitacji miejskiej

35 Toaleta separująca i wodooszczędny pisuar GTZ (Niemcy) – projekt pilotowy (2004/05) GTZ Gmach 1 Eschborn, Niemcy Separacja i wykorzystanie moczu oraz wody deszczowej

36 Ludność miast w 2007 r.

37 Źródła finansowania KPOŚK 2003-2005 Nakłady inwestycyjne na całość KPOŚK (do 2015 r.) 40-60 mld PLN dla 1300-1600 aglomeracji

38 Parametry techniczne i ekonomiczne Jed- nostka Program oraz miesiąc i rok zatwierdzania KPOŚK 12. 2003 A-KPOŚK 06. 2005 PWA RLM<2000 03. 2007 Prol-spoż. RLM>4000 02. 2007 Minimalna wielkość aglomeracji lub zakładu RLM 2 000 nie określono 4 000 Maksymalna jednostkowa długość sieci kan. m/M a) 7,0 b) 8,33 b) nie określono Długość sieci kan. do wybudowania tys. km 21,037,21,2– Liczba aglomeracji lub zakładów –13781577379 114 zakł. Ładunek organiczny w ściekach oczyszczanych mln RLM 41,044,20,4442,93 Liczba użytkowników mln M –– 0,152 – Nakłady inwestycyjne mld zł 35,342,60,820,15 Kapitałochłonnośćzl/RM 861964184751

39 Organizacje pozarządowe Miesięcznik "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" powstał z inicjatywy członków Naukowego Koła Chemików UJ w marcu 1989 r. Ukazały się 62 numery. W związku z trudnościami finansowymi w 2008 r. wydawanie czasopisma "Zielone Brygady" zostało zawieszone po prawie 20 latach.

40 Praca u podstaw

41 Wnioski I Wzrastające ceny wody, ścieków odpadów i energii wymuszą racjonalniejszą gospodarkę surowcami wtórnymi, lecz proces ten wymaga właściwego ukierunkowania i pomocy ze strony Państwa, samorządów, uczelni, organizacji zawodowych (izby) i pozarządowych;

42 Wnioski II Odprowadzanie ścieków do ziemi będzie wymagało w przyszłości lepszego ich oczyszczania, dla ochrony zasobów wód podziemnych. Stopień ten powinien być zróżnicowany w zależności od ważności ZWP i ich podatności na zanieczyszczenia migrujące z warstw przypowierzchniowych.

43


Pobierz ppt "Kraków, 10 kwietnia 2010 Szanse rozwoju ekologicznej sanitacji w warunkach polskich prof. Ryszard Błażejewski Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Sanitacji Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google