Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe
Dywidendy

2 Dywidendy Pojęcie dywidendy art.10 ust.3 MK-OECD

3 Dywidendy Określenie „dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód :
z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji górniczych, akcji założycieli lub innych praw z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw w spółce, który według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji

4 Dywidendy Odsetki od obligacji z prawem udziału w zyskach nie powinny być uznawane za dywidendy, podobnie jak odsetki od wymiennych obligacji do czasu przekształcenia tych obligacji w akcje. Odsetki od takich obligacji uważa się jednak za dywidendy , jeżeli pożyczkodawca dzieli faktycznie ryzyko ponoszone przez spółkę zaciągającą pożyczkę . Komentarz do art.10 pkt 25

5 Dywidendy W przypadku cienkiej kapitalizacji określenie odsetki w rozumieniu art.11 nie obejmuje części dochodu objętych art.10.

6 Dywidendy Jaki dochód z praw w spółce uznawany jest w polskim prawie podatkowym tak jak dywidenda ?

7 Art.10 ust.1 u.p.d.o.p. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: Dochód z umorzenia udziałów ( akcji), Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

8 Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych
Dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

9 Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych
Dopłaty w gotówce otrzymywane przez udziałowców (akcjonariuszy) przy podziałach i łączeniu spółek, Niektóre dochody udziałowców (akcjonariuszy) uzyskiwane przy podziale spółek, Dopłaty w gotówce przy łączeniach, podziałach spółek i wymianie udziałów Wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe;

10 Dywidendy Dywidendą jest dochód z praw korporacyjnych.
Definicja spółki (art.3.(1) b MK OECD)

11 Polska jest państwem źródła
Państwo X Polska udziały Spółka X Spółka Y wypłata dywidendy

12 Polska jest państwem rezydencji
Państwo X Polska wypłata dywidendy Spółka X Spółka Y udziały

13 UM-OECD – Art. 10 1.Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. 2. Jednakże dywidendy te mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć : a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %, b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach

14 Dywidendy Przykład odliczenia podatku u źródła

15 Dywidendy Państwo X (pobranie podatku u źródła)
Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (50 % udziałowiec) Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Podatek dochodowy – 20 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 40 j.p.

16 Dywidendy Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p. Dywidenda netto j.p.

17 Dywidendy

18 Dywidendy

19 Dywidendy Metoda kredytu podatkowego (Credit Method) Metoda wyłączenia
(Exemption Method)

20 Przykłady Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B
Polska (opodatkowanie spółki B) Dochód krajowy spółki B = 0 Dywidenda ze spółki A - 40 j.p. Stawka podatku % Podatek od dywidendy należny w Polsce – 7,60 j.p. (40 j.p.x19 %) Podatek do zapłaty : 7,60j.p. – 2 j.p. = 5,60 j.p.

21 Dywidendy Art.10 ust.4 (dywidendy i zakład )

22 Państwo X Polska Spółka B (spółka wypłacająca Dywidendę) Spółka A
zakład spółki A Zakład spółki A (udziały spółki A w spółce B)

23 Dywidendy Państwo Y spółka B (córka) Państwo X Państwo Z spółka A
dywidenda spółka A (matka) zakład spółki A

24 Dywidendy Ma zastosowanie wyłącznie umowa pomiędzy państwem X i Y; nie mają zastosowania umowy pomiędzy X i Z oraz Y i Z

25 Dywidendy Klauzula „ Beneficial owner „ (odpowiednik polski : osoba uprawniona, faktyczny właściciel ) Cel : zapobieżenie zjawisku „ treaty shopping”

26 wypłata dywidendy -20 %WHT
Państwo Z Państwo Y wypłata dywidendy -20 %WHT Spółka B Spółka C udziały

27 Dywidendy Państwo Y spółka B Państwo X Państwo Z Spółka C spółka C1

28 Dywidendy Założenia : Nie ma UPO pomiędzy Y i Z. Spółka B zgodnie z prawem krajowym pobierze 20 % podatku u źródła. Pomiędzy Y i X jest UPO : żadne z tych państw nie pobiera podatku u źródła przy wypłacie dywidend rezydentowi drugiego państwa . Pomiędzy państwami X i Z nie ma UPO, ale X nie nakłada podatku u źródła na dywidendy wypłacane nierezydentom.

29 Dywidendy Spółka C zakłada spółkę zależną C 1 w państwie X.
Spółka C1 nabywa udziały w spółce B od spółki C. Dywidendę wypłaca teraz spółka B spółce C1 wykorzystując postanowienia UPO pomiędzy państwami X i Y Spółka C1 wypłaca Dywidendę C (Państwo X nie nakłada podatku na dywidendy wypłacane nierezydentom)

30 Dywidendy Specjalne klauzule antyabuzywbne przeciwko nieuprawnionemu wykorzystaniu korzyści umownych, np. umowa polsko-brytyjska,

31 Dywidendy Przepisy krajowe mające znaczenie dla opodatkowania dywidend uzyskanych z zagranicy : art.20 ust.2 updop

32 Dywidendy Państwo X (pobranie podatku u źródła)
Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (100 % udziałowiec) Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Podatek dochodowy – 20 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 80 j.p.

33 Dywidendy Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p.

34 Przykłady Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B
Polska (opodatkowanie spółki B) Dochód krajowy spółki B = 0 Dywidenda ze spółki A - 80 j.p. Stawka podatku % Podatek od dywidendy należny w Polsce – 19 j.p. (100 j.p.x19 %) Podatek zagraniczny : 20 j.p. + 5 j.p. = 22 j.p. Spółka B nie zapłaci podatku w Polsce, ale nie odliczy też całego podatku zagranicznego.

35 Dywidendy W 2012 r. spółka z o.o. A osiągnęła z działalności w Polsce dochód brutto 900 tys. zł oraz dywidendę od spółki z Rosji, w której posiada 80 % udziałów, wynoszącą po przeliczeniu 100 tys. zł. Wypłacono ją z zysku, od którego pobrano w Rosji podatek dochodowy po przeliczeniu w wysokości 30 tys.zł. Jak będzie opodatkowana ta dywidenda w Rosji i w Polsce ?

36 Rozwiązanie Podatek u źródła – 10 %
Opodatkowanie łącznego dochodu w Polsce 900 tys tys = 1 mln CIT w Polsce – 190 tys. Limit odliczenia podatku u źródła 100 tys X 19 % = 19 tys. Ponadto do wysokości tego limitu spółka może odliczyć obok podatku u źródła podatek przypadający na wypłacone dywidendy w wysokości 9 tys. Łączny limit odliczenia na podstawie art.20 ust.6 wynosi 19 tys.

37 Dywidendy Umowa z Luksemburgiem Zmiana zasad opodatkowania dywidend
Zgodnie z obecnie obowiązującym tekstem umowy dywidendy uzyskane z Luksemburga są zwolnione w Polsce od opodatkowania, co wykorzystano w licznych strukturach. Po wejściu w życiu protokołu będą one opodatkowane w Polsce, niezależnie od poboru podatku u źródła w Luksemburgu.

38 Dywidendy Dyrektywa z dnia 30 listopada 2011 r. 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich a UPO


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google