Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek oraz dr inż. arch. Sławomir Ledwoń Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek oraz dr inż. arch. Sławomir Ledwoń Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej."— Zapis prezentacji:

1 1 Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek oraz dr inż. arch. Sławomir Ledwoń Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej

2 2 Wprowadzenie Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna –Założenia –Innowacje –Program studiów – schemat Kadra podstawowa – procentowy udział specjalizacji Pierwsze doświadczenia rocznik 2012 Podsumowanie Układ prezentacji

3 3 Od – Projekt POKL Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV – działanie 4.1 – poddziałanie Numer konkursu 2/POKL/4.1.1/ WPROWADZANIE

4 Główny Koordynator Piotr Lorens, prof. Koordynator pomocniczy Justyna Martyniuk-Pęczek Zespół: Wojtek Nowik Michał Ajdacki Marzena Stosik Zarządzanie projektem WPROWADZANIE

5 Najważniejsze działania Przygotowanie i uruchomienie studium podyplomowego "Rewitalizacja architektoniczno - urbanistyczna obszarów miejskich i Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast WPROWADZANIE

6 6 Najważniejsze działania WPROWADZANIE Doposażenie biblioteki w fachowa literaturę – zakup ponad 500 pozycji książkowych

7 Wydanie 6 skryptów na temat współczesnej urbanistyki WPROWADZANIE Najważniejsze działania

8 Przygotowanie uruchomienia nowego kierunku studiów - GODPODARKA PRZESTZRENNA - przygotowanie indywidualnych programów studiów w postaci kompletnych opisów wykładów i ćwiczeń - otworzenie nowego kierunku 2012/ WPROWADZANIE Najważniejsze działania

9 Przygotowanie programu od 2010 & KRK - PRZEPROJEKTOWYWANIE PROGRAMU 6 miesięcy Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

10 1. Standardy kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna Reforma Szkolnictwa Wyższego - 01/10/2011 KRK – Krajowe Ramy Kwalifikacji Podstawy - założenia 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

11 Standardy Kształcenia dal kierunku Gospodarka Przestrzenna Law: Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.) Stary program TREŚCI OGÓLNE TREŚCI PODSTAWOWE PROJEKT DYPLOMOWY PRAKTYKI

12 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna TREŚCI OGÓLNE TREŚCI PODSTAWOWE PROJEKT DYPLOMOWY PRAKTYKI

13 I nnowacja M odyfikacja U doskonalenie W yróżnienie specyfiki kształcenia na kierunku GP WA PG URBANISTYKA JAKO KLUCZOWE ELEMENT PROGRAMU Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

14 SCHEMAT – PROGRAM KSZATŁCENIA NA KIERUNKU GP

15 Założenia Elementy kształcenia w tym PRZEDMIOTY ogólnego rozwoju - w dziedzinie nauk podstawowych MODUŁY KSZTA ŁCENIA elementy kształcenia z zakresu kierunku studiów Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

16 16 Założenia W tym zawarte: TREŚCI OGÓLNE – poszczególne przedmioty TREŚCI PODSTAWOWE – 6 modułów Cel - podstawowa wiedza, nabycie elementarnych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

17 Struktura Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

18 TREŚCI KIERUNKOWE - MODUŁY podporządkowane określonym grupom tematycznym Grupy tematyczne podzielone składają się z dwóch modułów: -Obowiązkowego -Fakultatywnego s tudent wybiera rodzaj prowadzonych zajęć (zajęcia tradycyjne lub zajęcia warsztatowe) lub też wybiera pomiędzy różnymi zakresami treści projektowych prowadzonymi na różnych obszarach opracowania Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

19 1. Struktura 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

20 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna Moduł – Urbanistyka i Środowisko Przyrodnicze Moduł – Urbanistyka i Społeczeństwo, Kultura i Dziedzictwo Moduł – Urbanistyka i Infrastruktura Moduł – Urbanistyka i Polityka Rozwoju Moduł – Regionalistyka i Samorządność Terytorialna

21 MODUŁ - Projekt Dyplomowy składający się również z elementów obowiązkowych i fakultatywnych. Jest to element kształcenia, podczas którego przygotowywany jest projekt dyplomowy Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

22 Dla wszystkich modułów, które obejmują różne przedmioty - są odpowiednio przypisane do liczby punktów ECTS. I tylko zaliczenie wszystkich elementów upoważnia do naliczenia punktów ECTS. Moduły są przygotowywane i prowadzone jako spójne elementy. Grupy nauczycieli współpracują i koordynują poszczególne przedmioty w module. Każdy moduł posiada koordynatora odpowiedzialnego za realizację i weryfikację planowanych efektów kształcenia Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

23 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

24 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

25

26

27

28

29 1. 3. Kadra Podstawowa

30 Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska prof. Krystyna Gawlikowska - Hueckel Dr Magdalena Szmytkowska Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka

31 dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek dr inż. arch. Magdalena Rembeza I wielu innych…

32 dr hab inż. arch. Daniel Załuski dr hab inż. arch. Jacek Sołtys dr Małgorzata Dymnicka dr inż. arch. Bogna Lipińska dr inż.. Arch. Katarzyna Rozmarynowska dr inż. arch. Gabriela Rembarz dr inż. arch. Sławomir Ledwoń dr inż. arch. Małgorzata Postawka dr inż. arch. Dorota Kamrowska - Załuska 1.

33 33 SOCJOLOGOWIE i inni ARCHITEKCI / URBANIŚCI EKONOMIŚCI GEOGRAFOWIE Kadra podstawowa – procentowy udział specjalizacji

34 Ponad 480 kandydatów = ponad 10 kandydatów na miejsce = Najpopularniejszym kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej Rocznik 2012/2013

35

36 1. Fundusze unijne pozwoliły na przygotowanie i otworzenie nowego kierunku 2. Nowa reforma edukacji zdecydowanie wzburzyła system kształcenia", ale również otworzyła również nowe możliwości – stworzenia indywidualnego program dopasowującego się do potrzeb rynku. 3. Dzięki wyspecjalizowanej Kadrze oraz dobrym kandydatom jest szansa, aby stać się wyjątkową i elitarną szkołą wyższą kształcącą fachowców z dziedziny urbanistyki Podsumowanie


Pobierz ppt "1 Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek oraz dr inż. arch. Sławomir Ledwoń Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google