Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dojrzałość szkolna dziecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dojrzałość szkolna dziecka"— Zapis prezentacji:

1 Dojrzałość szkolna dziecka

2 Dojrzałość szkolna Według B. Wilgockiej-Okoń dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwi mu podjąć obowiązki szkolne

3 Dojrzałość szkolna S. Szuman podaje: dojrzałość szkolna to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego przez dziecko, który je czyni „wrażliwym i podatnym” na prawidłowe funkcjonowanie w szkole.

4 Dojrzałość szkolna M. Pilkiewicz definiuje dojrzałość szkolną, jako: wstąpienie dziecka do szkoły, które staje się ważną zmianą w jego roli społecznej.

5 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Mając na uwadze powyższe definicje dojrzałości szkolnej możemy powiedzieć, iż jest nią, rozwój sfer: fizycznej emocjonalnej umysłowej społecznej

6 Dojrzałość fizyczna Sprawność w zakresie motoryki dużej i małej
Prawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów Odporność dziecka na zmęczenie Zdolność dziecka do wysiłku fizycznego Sprawność narządów artykulacyjnych Odporność na dłuższe siedzenie w ławce szkolnej

7 Wskazówki dla rodziców
Stwarzać dziecku możliwość do uczestniczenia w grach i zabawach zespołowych Organizować dziecku zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Być uważnym na funkcjonowanie narządów zmysłów (słuchu, wzroku)

8 Dojrzałość emocjonalna
Umiejętność panowania nad emocjami Obowiązkowość Motywacja do nauki Poczucie przynależności do grupy

9 Wskazówki dla rodziców
Nazywać uczucia dziecka Dawać dziecku uwagę, czas Być cierpliwym Stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie mogło wziąć odpowiedzialność za określone zadania Stwarzać dziecku możliwość doświadczania

10 Dojrzałość umysłowa Zdolność skupienia uwagi na danej czynności/zadaniu Umiejętność spostrzegania Prawidłowy rozwój mowy Zdolność zapamiętywania

11 Wskazówki dla rodziców
Dziecko samo powinno znajdować rozwiązanie – nadawać dziecku jedynie kierunek, wspierać je w tym Wprowadzać gry i zabawy tematyczne Aktywnie słuchać dziecka Dawać mu przestrzeń do wypowiedzenia się Czytać dziecku książki Zwracać uwagę na poprawność mowy

12 Dojrzałość społeczna Nawiązywanie prawidłowych kontaktów społecznych
Umiejętność współdziałania w grupie Umiejętność przestrzegania zasad i norm panujących w grupie Zdolność adaptowania się do nowych warunków Samodzielność

13 Wskazówki dla rodziców
Stwarzać dziecku możliwość uczestniczenia w kontaktach rówieśniczych Pozwalać dziecku samodzielnie rozwiązywać konflikty rówieśnicze, o ile nie zagrażają one zdrowiu i życiu dziecka Dawać dziecku możliwość podejmowania działań – „separacja” z mamą

14 Ważne Zadbać o ukształtowanie w dziecku pozytywnego stosunku do szkoły i podjęcia w niej nauki . Kształtować wytrwałość. Uczyć systematyczności. Pogłębiać wiedzę o świecie. Rozwijać spostrzegawczość i myślenie.

15 ważne Pozwolić na aktywne uczestnictwo w czynnościach przygotowawczych. Zakupy przyborów szkolnych. Przygotowanie pokoju czy kącika do nauki Stworzyć odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju: ład, spokój, pogodna atmosfera w domu.

16 ważne Okazywać zainteresowanie pobytem dziecka w szkole,
Przeglądać zeszyty, Chwalić, Zachęcać do pracy, Nie wyręczać dziecka w obowiązkach szkolnych.

17 Czego należy nauczyć dziecko
umiejętności słuchania i patrzenia, kulturalnego zachowania się, postaw życzliwości,    

18 Czego należy nauczyć dziecko
pozytywnej motywacji do uczenia się, przyzwyczajenia do stałego rozkładu dnia, punktualności, obowiązkowości, wzajemnej pomocy w stosunku do innych kolegów, podstawowych zasad ruchu drogowego.    

19 Czy Twoje dziecko jest przygotowane do szkoły?

20 Porównywanie przedmiotów
Czy dziecko potrafi znaleźć szczegóły różniące rysunki, dzięki czemu dowiadujemy się, czy dziecko potrafi uważnie patrzeć. Ćwiczenia z tego zakresu kształtują gotowość dziecka do nauki czytania i pisania.

21 Dostrzeganie związków i prawidłowości
Czy Twoje dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób i potrafi sformułować uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne? Rozwijanie tej umiejętności u dzieci jest kluczowe dla poznania i rozumienia siebie i swojego otoczenia.

22 Rozumowanie z uwzględnieniem następstwa zdarzeń
Sprawdź, jak dobrze Twoje dziecko łączy przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć. Zadania z tego zakresu wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

23 Grafomotoryka Zadania grafomotoryczne sprawdzają w jakim stopniu dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania. Ćwiczenia z tego zakresu kształtują gotowość dziecka do nauki czytania. i pisania.

24 Analiza i synteza wzrokowa
Dowiedz się, czy Twoje dziecko potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach. Ćwiczenia z tego zakresu kształtują gotowość dziecka do nauki czytania i pisania.

25 Matematyzowanie Twoje dziecko powinno liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego, porównywać liczebność dwóch zbiorów, a także posługiwać się liczebnikami porządkowymi. Zadania tego typu wspomagają rozwój intelektualny dzieci i są wstępem do edukacji matematycznej.

26 Orientacja w przestrzeni
Czy dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów? Orientacja w przestrzeni jest ważna dla ogólnego rozwoju intelektualnego dzieci, a szczególnie dla nauki matematyki.

27 Rodzicu wspieraj dziecko w:
samodzielności, rozwijaniu koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej radzeniu sobie z emocjami kształceniu pamięć umiejętności koncentracji w aktywności ruchowej Pozwoli to dziecku na swobodne przejście do systemu szkolnej edukacji.

28 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Dojrzałość szkolna dziecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google