Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun GM pok. 3B www.ee.pw.edu.pl/~tomzdun Wykład II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun GM pok. 3B www.ee.pw.edu.pl/~tomzdun Wykład II."— Zapis prezentacji:

1 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun GM pok. 3B www.ee.pw.edu.pl/~tomzdun Wykład II

2 Struktura Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

3 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Rozwój systemów sterowania SEE Przyczyny rozwoju narzędzi wspomagania dyspozycji: zwzrost napięć zwzrost zainstalowanej mocy zwzrost obszarów zasilania zzwiększająca się liczba linii przesyłowych zliczba połączeń międzynarodowych zwiększe znaczenie niezawodności, zekonomia wytwarzania i przesyłu

4 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun KSE w latach 50-tych zPraca wyspowa z1950 - powstają trzy główne układy e.e. i kilkanaście mniejszych ysłaba sieć przesyłowa (110 kV) yzły stan techniczny urządzeń yregulator lokalny (częstotliwościowy) zMoc zainstalowana: 2700 MW zZapotrzebowanie: 1700 MW

5 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun KSE w latach 50-tych z1951 - reorganizacja y6 okręgów z Okręgowymi Dyspozycjami Mocy x(centralny, wschodni, południowy, dolnośląski, zachodni i północny) yGłówna Dyspozycja Mocy przekształcona później w Państwowy Zarząd Dyspozycji Mocy, następnie w Państwową Dyspozycję Mocy i w Krajową Dyspozycję Mocy yreorganizacja systemu telekomunikacyjnego (budowa sieci resortowej)

6 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun KSE w latach 50 z1953 - powstanie jednolitego krajowego systemu elektroenergetycznego (linie 110 kV) zSłużby dyspozytorski: yPDM yODM yZDR (Zakładowe Dyspozycje Ruchu) yRDR (Rejonowe Dyspozycje Ruchu) zwrzesień 1953 - pierwsza linia 220 kV: Janów -Łagisza

7 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Sterowanie KSE w latach 50 zJedyne narzędzie dystrybutora: telefon Budowa sieci resortowej: yłącza dzierżawione od PPTT ywłasne łącza (kablowe i napowietrzne) yenergetyczna telefonia nośna (ETN) zSieć łączności: ywarstwa ruchowa (uprzywilejowana) ywarstwa administracyjna

8 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Sterowanie KSE w latach 50 zDyspozytornia: yłącznica dyspozytorska (na 10 linii) ytelefony linii miejskich yczęstościomierz rezonansowy (dokładność 0.5 Hz) zKrystalizacja metod działania służb dyspozytorskich zInstrukcje prowadzenia ruchu

9 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun zStan rozwoju systemu na koniec roku 1960: yMoc zainstalowana: 6316 MW yZapotrzebowanie maksymalne: 5300 MW yDługość linii 220 kV: 1660 km yDługość linii 110 kV: 9140 km KSE w latach 60

10 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun z1960: pierwsze połączenia międzynarodowe liniami na napięciu 220 kV: Skawina - Liskowiec (CSRS) Mikułowa - Berzdorf (NRD) z1964: pierwsza linia 400 kV Mikułowa - Joachimów (317 km) zDynamiczny rozwój bazy wytwórczej (bloki 120 oraz 200 MW) KSE w latach 60

11 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Sterowanie KSE w latach 60 zNowa dyspozytornia w PDM ydwustanowiskowy pulpit roboczy ypółautomatyczna łącznica dyspozytorska, dwustanowiskowa, 40 linii yrejestrator częstotliwości (dokładność 0.05 Hz) ytablica dyspozytorska dla sieci 220 kV oraz 400 kV

12 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Sterowanie KSE w latach 60 zPierwszy analogowy pomiar mocy z elektrowni Jaworzno 2 (największy wytwórca, 300 MW) ymetoda częstotliwości impulsów prostokątnych (od 5 do 15 Hz) w paśmie nadakustycznym zInstalowanie dalszych pomiarów: ywiększe elektrownie ylinie międzynarodowe zRegulator ARCM - Automatyczna Regulacja Częstotliwości i Mocy

13 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Sterowanie KSE w latach 60 zSzybki rozwój KSE - konieczność zapewnienia pełnej identyfikacji stanu pracy zPojedyncze pomiary telemetryczne nie były w stanie temu sprostać zPrzełom 60/70 - pojawienie się telemechaniki cyfrowej ycykliczny przesył wielu (64) informacji ze stacji w systemie podziału czasu yurządzenia importowane ykrajowe urządzenia UTJ-64

14 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Analizatory analogowe zPierwsze urządzenia obliczeniowe do planowania pracy systemu zPoczątkowo proste układy prądu stałego, następnie złożone modele prądu zmiennego zUrządzenia kłopotliwe w obsłudze zjedyne urządzenia do obliczeń mocy i zwarć

15 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun KSE w latach 70 zBardzo szybki rozwój KSE zRozbudowa sieci 400 kV zPołączenia transformatorowe 400/220 (400-500 MVA), 400/110 (250 MVA), 220/110 (160 MVA) zRozbudowa sieci 110 kV zWzrost bazy wytwórczej: bloki 200 MW, bloki 500 MW w Kozienicach, el. szczytowo-pompowa Porąbka-Żar

16 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun KSE w latach 70 zRozwój sieci opóźniony w stosunku do bazy wytwórczej zPojawienie się wąskich gardeł zProblemy z wyprowadzeniem mocy z elektrowni zAutomatyka odciążająco-rozcinająca zNiedobór mocy i ograniczenia w dostawie energii

17 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun KSE w latach 70 zPołączenia międzysystemowe 400 KV: yMikułowa - Kiesdorf (NRD) - 1975 yWielopole - Liskowiec/Noszowice (CSRS) - 1976 yResdorf (NRD) - Hradec (CSRS) zPołączenie systemu z systemem ZSRR (1979) yLinie 750 kV yDotychczas moc systemu: 67 000 MW (Polska, NRD, CSRS, Węgry, Rumunia, Bułgaria) yPo połączeniu: 200 000 MW

18 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Struktura organizacyjna służb dyspozytorskich zLikwidacja Okręgu Dolnośląskiego zPaństwowa Dyspozycja Mocy z5 Obszarowych Dyspozycji Mocy z33 Zakładowe Dyspozycje Ruchu z212 Rejonowych Dyspozycji Ruchu

19 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Sterowanie KSE w latach 70 zDyspozytornia (rozbudowana stopniowo w drugiej połowie lat 60) ydwa stoły dyspozytorskie ysystem nagrywania rozmów yschemat dyspozytorski ytablice do instalowania mierników ysystem precyzyjnego pomiaru czasu ysystem regulacji częstotliwości (ARCM i RRC) ysystem sygnalizacji alarmów

20 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Sterowanie KSE w latach 70 zDuża liczba pomiarów (ponad 100) - ograniczone możliwości ludzkiej percepcji oraz brak miejsca z1971: zakup systemu CDC (Control Data Corporation) ysystem wielokomputerowy yanalizy off-line: model CDC 3170 (jedna z największych w Polsce) yanalizy on-line: zespół dwóch maszyn CDC serii 1700, SC 1774 (pełne rezerwowanie)

21 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun System CDC zBrak gotowego oprogramowania zUruchomienie narzędzi do akwizycji danych zPo dwóch i pół roku wdrożenie systemu zLiczne awarie wynikające z: yusterki sprzętowe, programowe i urządzeń zewn. ytelemechaniki: xodwrotna polaryzacja xzłe skalowanie

22 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun System CDC zSystem SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) yNarzędzia do akwizycji (zbierania) danych yWeryfikacja danych - wykrywanie błędów yRaportowanie zmian ySygnalizowanie przekroczeń yWizualizacja układów połączeń ySterowanie pracą elektrowni pompowych

23 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Inne systemy SCADA zInstalowanie systemów SCADA w ODM zSystem Landis Gyr/DEC - ODM Katowice zSystem Ex firmy Elkomtech - pozostałe ODM

24 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun KSE w latach 80 zKryzys gospodarczy - spadek zużycia energii z1982 - elektrownia szczytowo-pompowa Żarnowiec zElektrownie: Połaniec, Bełchatów, Opole zRozbudowa sieci 400 kV (zaprzestanie rozbudowy sieci 220 kV) z1985 - linia Rzeszów - Chmielnicka (750 kV, zdolność przesyłowa 2000 MW)

25 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Sterowanie KSE w latach 80 i 90 zPojawienie się mikrokomputerów PC - decentralizacja obliczeń, likwidacja CDC 3170 w roku 1990 z1987-1989: poszukiwania nowego systemu on-line, wybór systemu DYSTER ysystem wieloprocesorowy zmarzec 1993 - pożar CDC S.C. 1774 (system pracował 22 lata)

26 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Sterowanie KSE w latach 80 i 90 zInstalowanie systemu Ex w KDM z1996: uruchomienie systemu DYSTER zSieć światłowodowa (przepustowość: 2.4 Gb/s) zNowa generacja telemechaniki: MST-Ex oraz Harris ytransmisja dużej liczby sygnałów ymożliwość telesterowania

27 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun KSE w latach 90 zOdłączenie od systemu ZSRR zPowstanie grupy CENTREL (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) zPrzyłączenie do systemu Europy Zachodniej UCTE z1 X 1990 - powstanie PSE S.A. zPowstanie samodzielnych jednostek: elektrownie, zakłady energetyczne

28 Wykład 2 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Aktualny stan systemu dyspozytorskiego zSystem DYSTER yfunkcje SCADA (zbieranie i prezentacja danych) yfunkcje EMS - Energy Management System (analizy niezawodnościowe, optymallizujące oraz planowanie pracy) zPrzystosowanie działalności do zasad rządzących wolnym rynkiem zRynek Energii Elektrycznej i Giełda Energii

29 Wzrost mocy zainstalowanej i zapotrzebowania na moc w KSE w latach 1950-200


Pobierz ppt "Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun GM pok. 3B www.ee.pw.edu.pl/~tomzdun Wykład II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google