Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun GM pok. 3B www.ee.pw.edu.pl/~tomzdun Wykład III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun GM pok. 3B www.ee.pw.edu.pl/~tomzdun Wykład III."— Zapis prezentacji:

1 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun GM pok. 3B www.ee.pw.edu.pl/~tomzdun Wykład III

2 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Zadanie operatora zCiągła obserwacja pracy sieci zOcena stanu zWprowadzanie bieżących zmian zDostarczenie energii elektrycznej zDotrzymanie parametrów jakościowych zDotrzymanie parametrów ilościowych

3 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun System dyspozytorski zZespół środków technicznych i programowych przeznaczonych do sterowania procesem technologicznym

4 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Struktura hierarchiczna systemu dyspozytorskiego zKDM - kierowanie siecią podstawową + nadzór nad siecią regionalną zODM - kierowanie siecią regionalną + nadzór nad siecią lokalną + łączenia w sieci przesyłowej zZDR - kierowanie siecią lokalną + nadzór nad siecią rozdzielczą zRDR - kierowanie siecią rozdzielczą

5 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Nowoczesny system dyspozytorski SCADA MMI SCADA SE MMI SCADA SE NA MMI SCADA SE NA AI MMI SCADA- sterowanie i akwizycja danychSE - estymacja stanu NA - algorytmy analizy sieciAI - elementy sztucznej inteligencji MMI - interfejs użytkownika

6 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Funkcje systemu dyspozytorskiego - poziom nadrzędny zPlanowanie generacji, wymiany na podstawie symulacji i z rynku energii elektrycznej (PKD) zMonitorowanie stanu pracy sieci zSterowanie pracą sieci zKoordynacja działania w sieci podrzędnej zNadzór nad przebiegiem realizacji kontraktów zNadzór nad przebiegiem realizacji programu ruchu zSporządzenie planów remontów zSprawozdawczość, archiwizacja danych

7 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Funkcje systemu dyspozytorskiego - poziom spółki dystrybucyjnej zPlanowanie ruchu przy uwzględnieniu informacji przekazanych z poziomu nadrzędnego zOptymalizacja pracy sieci 110 kV zMonitorowanie przebiegu procesu na obszarze działania zakładu zSterowanie pracą sieci podrzędnych zSprawozdawczość, archiwizacja danych

8 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Funkcje systemu dyspozytorskiego - poziom stacji zMonitorowanie pracy stacji zSekwencyjne załączanie i wyłączanie elementów zKontrola przekroczeń wybranych parametrów zSprawozdawczość, archiwizacja danych

9 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun SCADA - system telemechaniki Supervisory Control And Data Acquisition (System Nadrzędnego Sterowania i Przetwarzania Danych)

10 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun SCADA zZbieranie niezbędnych informacji o stanie pracy zZdalne sterowanie zObróbka informacji zDostarczenie dowolnego, przetworzonego zestawu danych zBrak analizy informacji

11 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun SCADA ztelepomiary ztelesygnalizacja - przesyłanie i akwizycja informacji o zaistniałych zaburzeniach i zagrożeniach w pracy sieci ztelesterowanie - np. zdalna manipulacja łącznikami

12 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun SCADA zPodsystem obiektowy yprzetworniki pomiarowe yprzetworniki AC/DC ysterowniki procesowe (PLC - Programmed Logic Controllers) oraz stacje pomiarowe telemechaniki (RTU - Remote Terminal Unit)

13 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun SCADA zŁącza transmisyjne yłącza Elektroenergetycznej Telefonii Nośnej (ETN) ylinie dzierżawione yłącza światłowodowe yprotokoły transmisyjne

14 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun SCADA zPodsystem centralny yakwizycja danych yprzetwarzanie i ulepszanie pomiarów ymonitorowanie i wizualizacja stanu sieci yanaliza, wspomaganie i doradztwo

15 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Przetworniki pomiarowe - przekładniki zTransformacja pierwotnych wartości prądów i napięć w celu umożliwienia pomiaru zStałość stosunku wartość pierwotna/wtórna w szerokim zakresie zPrzekładniki pomiarowe i zabezpieczeniowe

16 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Przetworniki pomiarowe - przekładniki do pomiarów zPrzydatność do rozliczeniowych pomiarów energii zDuża dokładność w stanie ustalonym (0.2 lub 0.1) zPomiary w zakresie (0, 1.2 wartości znamionowej) zWłaściwości dynamiczne - bez znaczenia

17 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Przetworniki pomiarowe - przekładniki do zabezpieczeń zWierne przenoszenie przebiegów przejściowych zWystarczająca dokładność przy dużych przetężeniach (np. 15 * In)

18 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Przetworniki pomiarowe - przekładniki prądowe zUkłady wielordzeniowe (zestaw niezależnych przekładników umieszczonych w jednej obudowie) zJeden rdzeń - przekładnik pomiarowy zDwa rdzenie - przekładnik zabezpieczeniowy zBudowa: transformator pracujący w stanie zwarcia (obciążenie Sn = 15 - 90 VA, prąd znamionowy wtórny 1 lub 5 A) zPrzerwa w obwodzie wtórnym - duża różnica potencjałów, łuk elektryczny

19 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Przetworniki pomiarowe - przekładniki napięciowe zPomiar napięcia fazowego zPrzekładniki indukcyjne - transformator zPrzekładniki pojemnościowe - pojemnościowy dzielnik napięcia + transformaror zNapięcie wtórne: 100/ 3 V zMoc obciążenia: 50 - 120 VA

20 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - podstawy zZjawisko odbicia =

21 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - podstawy zZjawisko załamania n I, n II - współczynnik załamania ośrodka względem próżni (>1) n II/I -współczynnik załamania ośrodka II względem ośrodka I n I < n II = n II/I sin

22 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - podstawy zCałkowite wewnętrzne odbicie n II = n II/I sin sin 90 sin nInI n I < n II

23 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - budowa

24 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - rodzaje jednomodowy (rdzeń 15-11 m) wielomodowy, skokowy (rdzeń 50 m) wielomodowy, gradientowy

25 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - dyspersja zWspółczynnik załamania jest funkcją częstotliwości zPromienie padają pod różnym kątem zPrędkość światła w ośrodku jest funkcją długości fali zRożne drogi rożnych modów zFalowody wielomodowe - dyspersja modowa zFalowody jednomodowe - dyspersja chromatyczna (niedoskonałość źródła i falowodu)

26 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - straty zStraty materiałowe yAbsorbcja yFluktacja gęstości materiału zStarty falowodowe yFluktacja współczynnika załamania, średnicy, zgięcia, yWady produkcyjne - mikropęknięcia, mikrozgięcia zŁączenie światłowodów zAbsorbcja przy zanieczyszczeniu szkła metalami

27 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - okna transmisyjne

28 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - okna transmisyjne zI okno transmisyjne: = 0,85 m ytłumienie = 1 db/km yzasięg transmisji do kilku kilometrów ytanie źródła światła zII okno transmisyjne: = 1,3 m ytłumienie = 0,4 db/km yzasięg transmisji 75 do 100 kilometrów

29 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - okna transmisyjne zIII okno transmisyjne: = 1,55 m ytłumienie < 0,2 db/km, yzasięg transmisji 150 do 200 kilometrów

30 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - zalety zodporność na zakłócenia elektromagnetyczne zbrak generacji zakłóceń elektromagnetycznych zbrak prądów błądzących zbrak różnic potencjałów zmała tłumienność zduża trwałość, rzędu 25 lat

31 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - zalety zduża prędkość transmisji (rzędu dziesiątek Gb/s) zniski stopień awaryjności zduże odległości między kolejnymi wzmacniaczami sygnału zwysoka niezawodność transmisji zmała waga zmałe wymiary

32 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Światłowody - przetworniki zEfekt Faradaya - pole magnetyczne przyspiesza/zwalnia falę o polaryzacji kołowej yprzekładnik prądowy zEfekt Pockelsa - pole elektryczne zmienia polaryzację kołową w eliptyczną w komórkach Pockelsa yprzekładnik napięciowy

33 Wykład 3 Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun Prezentacja flash do pobrania ze strony producenta: http://www.nxtphase.com/Flash/optical-current-voltage-sensor-demo.swf Światłowody - przetworniki


Pobierz ppt "Systemy Wspomagania Dyspozytorów mgr inż. Tomasz Zdun GM pok. 3B www.ee.pw.edu.pl/~tomzdun Wykład III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google