Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja międzykulturowa 1

Коpie: 1
Cztery stanowiska w odniesieniu do zagadnienia wielości i odmienności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja międzykulturowa 1"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja międzykulturowa 1
Multikulturalizm - wielokulturowość

2

3 wielokulturowość to zjawisko, rzeczywistość historyczna i empiryczna

4 Cztery stanowiska w odniesieniu do zagadnienia wielości i odmienności

5 Wielość, odmienność, wielokulturowość są zjawiskami, które nie powinny mieć miejsca, albowiem świadczą o pojawieniu się dewiacji . Istnieje tylko jedna właściwa kultura, tylko jeden właściwy światopogląd lub tylko jeden właściwy system aksjologiczny. W momencie, gdy zjawiska te pojawiają się, powinny być zwalczane przy użyciu wszelkich możliwych środków celu wymuszenia uznania za jedynie słuszną wzorcowej jedności wynikającej z Prawdy, obejmującej Jedynie Słuszny Standard Wszystkiego

6 Wielość, odmienność i wielokulturowość są zjawiskami pożałowania godnymi, ale ich tolerowanie jest konieczne, albowiem alternatywą jest użycie przemocy lub jakaś inna forma walki traktowana jako coś gorszego niż owe zjawiska same lub też jako ryzykowna gra ze względu na bieżący układ sił .

7 Akceptuje się odmienności i różnice, uważając, iż są one cenne, albowiem mogą przyczynić się do realizacji jakichś preferowanych wartości i celów: wzajemnego uczenia się, możliwej rewizji swojego własnego stanowiska, większej wielobarwności życia, szerszego zakresu wyboru , zaspokajania ciekawości, pożądanego podniecenia nowością, przerwania monotonii zawsze tego samego , nie uważa się jednak, że wszystkie różnice są godne akceptacji, ani też nie wyrzeka się przekonanie o wyższości pewnych przekonań, które się samemu żywi, nad przekonaniami innymi. Stanowisko to nie musi także z konieczności pociągać za sobą chęci multiplikowania różnic, zadowala się raczej odnajdywaniem tego, co dobre, w różnicach już istniejących

8 Celebruje się odmienności i różnice, aktywnie się ich poszukuje, wzmacnia i dąży do multiplikacji. Wszelką jedność uważa się za z definicji opresywną, a wielość za z definicji wyzwalającą. Nie uznaje się żadnych standardów wyższości i niższości, odrzuca się wszelkie wartościowania mające na celu hierarchizację światopoglądów, kultur lub systemów wartości, za jedyną wartość uważając różnice, odmienność i wielość

9 13 elementów polityki multikulturalizmu wg Kymlicki
1. uprzywilejowanie mniejszości w procedurach kwalifikacyjnych różnego typu ( affirmative action) 2. gwarancja miejsc we władzach ustawodawczych 3. rewizja programów nauki historii i literatury

10 4. elastyczne godziny pracy ze względu na święta 5
4. elastyczne godziny pracy ze względu na święta 5. tolerancja w sprawach ubioru 6. edukacyjne programy antyrasistowskie 7. zasady ochrony przed uwagami rasistowskimi lub innymi 8. trening multikulturowy dla policji i służby zdrowia

11 9. regulacje dotyczące stereotypów etnicznych w mediach 10 przeznaczanie funduszy rządowych na festiwale etniczne i programy studiów etnicznych 11. program pomocy dla analfabetów mający na celu naukę pisania i czytania najpierw w ich własnym języku 12. dwujęzyczna edukacja dzieci 13. szkoły dla dzieci czarnych, które nie dają sobie rady w zwykłych szkołach

12 Kontrowersyjne praktyki grup mniejszościowych:
Obrzezanie kobiet Poligamia Muzułmańskie i żydowskie praktyki dotyczące zabijania zwierząt Aranżowanie małzeństw (głównie wśród Azjatów) Małżeństwa pomiędzy krewnymi (np. muzułmanie mogą poślubiać kuzynów, żydzi swoje bratanice a oba przyp są nietolerowane w większości zach krajów) Praktyki częste w społecznościach afrykańskich kaleczenia policzków dzieci (lub innych części ich ciala) podczas rytuałów inicjacyjnych Muzułmańskie praktyki wypisywania dziewczynek ze szkolnych zajęć w-fu na których odsłaniane są części ciała

13 Dziewczęta muzułmańskie noszące hijab lub chuste do szkoły
Dziewczęta muzułmańskie noszące hijab lub chuste do szkoły. Choć jest to dozwolone w większości krajów zachodnich, wciąż wzbudza opór - Opór Sikhów przed noszeniem kasków zamiast tradycyjnych turbanów podczas jazdy motorem lub w czasie wykonywania niebezpiecznych prac, czy przed zgoleniem brody w miejscach pracy gdzie przygotowuje się jedzenie - Odrzucenie przez wiekszość Romów i Amiszów edukacji formalnej albo w całości lub od osiagnięcia przez dziecko określonego wieku, jako niepotrzebnej i alienującej dane dziecko ze społeczności - Domaganie się przez Hindusów możliwości wysypywania prochów zmarlych do rzeki lub (w żadkich przypadkach) topienia zwłok zamiast ich kremacji - Podrzędny status kobiet i wszystko co niesie on ze sobą

14 Generalnie są 4 podejścia
Universal human rights Core or common values No- harm princaple Proncaple of dialogical consensus (nie ma wartości uniwerslanych ani innych więc trzeba wchodzić w dialog w konkretnej syt i iść na kompromis, nawet jak się źle z nim czujemy)

15 Warunki zaliczenia Projekt z zakresu wielokulturowości Wrocławia
2. Recenzja książki z zakresu ed. Wielokulturowej - 1 str A 4 czcionka 12 – do świąt majowych No i obecności i aktywność i uśmiechy i kwiaty i bombonierki i….żartowałam

16

17 Kontrowersyjne praktyki grup mniejszościowych:
Obrzezanie kobiet Poligamia Muzułmańskie i żydowskie praktyki dotyczące zabijania zwierząt Aranżowanie małzeństw (głównie wśród Azjatów) Małżeństwa pomiędzy krewnymi (np. muzułmanie mogą poślubiać kuzynów, żydzi swoje bratanice a oba przyp są nietolerowane w większości zach krajów) Praktyki częste w społecznościach afrykańskich kaleczenia policzków dzieci (lub innych części ich ciala) podczas rytuałów inicjacyjnych Muzułmańskie praktyki wypisywania dziewczynek ze szkolnych zajęć w-fu na których odsłaniane są części ciała

18

19 PROJEKT Wrocław – miasto spotkań wielu kultur Propozycje
Społeczność romska- np. Brochów Społeczność muzułmańska ul. Kasprowicza Społeczność żydowska – ul. Włodkowica Kościół prawosławny – np. ul Mikołaja Kościół ewangelicki – np. ul. Kazimierza Wielk Kościół zielonoświątkowy- ul Sepia, Orla Kościół baptystów - Kłodnicka, Łukasińskiego Kościół adwentystów – ul. Dąbrowskiego Świadkowie Jehowy?... Społeczność gejowska?...

20 Fazy projektu mapa pamiętnik- co najmniej 4 strony A 4 w dzień, nocą, w święto, w zwyczajny zdjęcia – dokumentacja 36 zdjęć (film?) Wywiad z osobą znaczącą Prezentacja 15 minutowa power point na zajęciach

21 Mapa Wyznaczenie centrum społeczności Wyznaczenie granic społeczności
(otwarte /zamknięte, materialne/ mentalne?) Oznaczenie punktów kluczowych (co najm. 10) Określenie ich relacji do centrum

22 Konsultacje i kontakt Wt 11-12 Czwartki godz. 10.30- 11.30 Sala 48 b

23 Na następne zajęcia Andrzej Szahaj – „E plurabis unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności” – str Plus przykłady łamania zasady politycznej poprawności w polityce Polskiej i ogólnoświatowej


Pobierz ppt "Edukacja międzykulturowa 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google