Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lesław Kulmatycki kierownik Podyplomowych Studiów Promocji Zdrowia Koncepcja nowoczesnej promocji zdrowia w POZ w aspekcie współpracy z NFZ i samorządem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lesław Kulmatycki kierownik Podyplomowych Studiów Promocji Zdrowia Koncepcja nowoczesnej promocji zdrowia w POZ w aspekcie współpracy z NFZ i samorządem."— Zapis prezentacji:

1

2 Lesław Kulmatycki kierownik Podyplomowych Studiów Promocji Zdrowia Koncepcja nowoczesnej promocji zdrowia w POZ w aspekcie współpracy z NFZ i samorządem terytorialnym

3 Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia która odbyła się w 1986 r. w Ottawie wypracowała rodzaj konstytucji promocji zdrowia. Od tego momentu można datować powstanie nowoczesnej promocji zdrowia

4 Ottawskiej wg Karty Ottawskiej promocja zdrowia to proces czynienia ludzi zdolnymi do większej kontroli nad swoim zdrowiem oraz do zwiększania jego zasobów

5 Karta Ottawska

6

7 Promocja zdrowia powstała w wyniku ekonomicznych kalkulacji zmniejsza koszty medycyny naprawczej

8 Na czym owo odchudzenie polega ? Przykład Projektu Północnej Karelii

9 FIN USA HOL WĘG POL JAP UMIERALNOŚĆ W WYNIKU CHORÓB CHD W GRUPIE WIEK. 40-69 W ROKU 1975. (na 100 000)

10 Szkolenia Podstawowe zachowania wynikające ze stylu życia wymagające zmian Palenie tytoniu Dieta (tłuszcz i cukier) Ćiśnienie tętnicze

11 Szkolenia Rodzaje interwencji brane pod uwagę Mass media Edukacja Kampanie promocyjne Organizacja systemu zdrowotnego Szkolenia i lokalne zmiany Monitorowanie procesu

12 3,2%/year 1,5%/year 1,1%/year 3,8%/year 6,0%/year Finlandia Płn. Karelia 6,7%/year Dynamika redukcji chorób układu krążenia wśród mężczyzn w wieku 35-64 w latach 1971-2001 (Nord Karelia Project)

13 Do 1995 r. roczna umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca wśród mężczyzn w Finlandii została zredukowana o 65%. W tym samym czasie umieralność z powodu raka płuc została również zredukowana o ponad 70% w Północnej Karelii i prawie 60% w całej Finlandii.

14 Vartiainen E Procentowe zmiany czynników ryzyka chorób ukł. krążenia wśród mężczyzn w wieku 35-64 w ramach projektu fińskiegoUmieralność Ogólnie cz.ryzyka Cholesterol Ciśnienie Palenie

15 Piramida zdrowiaNaprawczaszpitalnaNaprawczapodstawowa Samoleczenie Profilaktyka Promocja zdrowia

16 Piramida zdrowia a kosztyNaprawczaszpitalnaNaprawczapodstawowa Samoleczenie Profilaktyka Promocja zdrowia koszt wysoki koszt niski

17 Piramida zdrowia model tradycyjnego postępowania POZNaprawczaszpitalnaNaprawczapodstawowa Samoleczenie Profilaktyka Promocja zdrowia koszt średni

18 Piramida zdrowia Model holistycznego postępowania POZNaprawczaszpitalnaNaprawczapodstawowa Samoleczenie Profilaktyka Promocja zdrowia koszt niski

19 Piramida zdrowia model błędnego postępowaniaNaprawczaszpitalnaNaprawczapodstawowa Samoleczenie Profilaktyka Promocja zdrowia koszt wysoki

20 Wybór modelu wynika jednak nie tylko z rozumienia idei nowoczesnej koncepcji promocji zdrowia. Wynika z czegoś znacznie szerszego

21 ...dla promocji zdrowia kluczowym atrybutem jest aktywność i autonomia podmiotów działających. Nie można mówić o rzeczywistej promocji i nie można realizować promocji, jeśli te kluczowe elementy nie zostaną uwzględnione w teorii i praktyce polityki zdrowotnej. Muszą stać się także stale obecnym elementem świadomości, tak w świadomości powszechnej jak i u przedstawicieli środowisk medycznych. (Włodarczyk,1994, s.39)

22 aktywność i autonomia podmiotów może zaistnieć tylko w demokratycznym społeczeństwie lub tam gdzie próbuje się takie zasady praktykować.

23 Demokratyzacja w sektorze zdrowia polega np. na ochronie interesów najsłabszych grup ale też na umiejętnym dzieleniu się władzą, czyli na jej decentralizacji. W praktyce przekłada się to na współodpowiedzialność wielu sektorów i wielu grup za zdrowie populacji.

24 Tak rozumiany mechanizm decentralizacyjny ma dwie główne zalety: Próbuje chronić interesy lokalne przed ewentualnymi naciskami władz centralnych Wyzwala inicjatywę ludzi społeczności lokalnych

25 warunki zdrowej demokracji i profesjonalnej promocji zdrowia uruchamiają właściwy mechanizm rozwiązywania problemów mieszkańców lokalnej społeczności od ludzi do problemu

26 Zadania w zakresie ochrony zdrowia wynikające z układu kompetencji władz państwowych można podzielić na: rządowe i samorządowe

27 Na rządzie i jego agendach spoczywa obowiązek: - kształtowania i realizowania polityki zdrowotnej, uwzględniającej działania z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia, w odniesieniu do głównych zagrożeń zdrowotnych. - stwarzania przez ustawodawcę wymogów w zakresie finansowania przez dysponentów środków publicznych i przez świadczeniodawców programów prewencyjno-promocyjnych w systemie ochrony zdrowia.

28 Samorząd odpowiedzialny jest m.in.za: - realizowanie ustawowych zadań wynikających z funkcji organu założycielskiego dla placówek medycznych, - wyznaczanie kierunków lokalnej polityki zdrowotnej, - realizowanie ustawowych zadań z zakresu zdrowia publicznego, promocji zdrowia i profilaktyki ze środków własnych oraz przy wsparciu państwa, - monitorowanie warunków i poziomu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

29 Dolnośląskie Centrum Promocji Zdrowia. (profesjonalny zespół wykonawczy) Na Dolnym Śląsku potrzebne są prace w dwóch kierunkach: Rada d.s Promocji Zdrowia (autorytety mające doświadczenie i wiedzę na temat promocji zdrowia) Dolnośląskie Centrum Promocji Zdrowia. (profesjonalny zespół wykonawczy)

30

31 DCPZ DCPZ Najważniejsze zadania Centrum 1. przeprowadzania diagnozy oraz określania najważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych regionu, 2. weryfikacji potencjalnych możliwości regionu dla realizacji zadań promocji zdrowia (środki, pracownicy, struktury itp.),DolnośląskieCentrumPromocjiZdrowia

32 DolnośląskieCentrumPromocjiZdrowia 3. planowania, szacowania ważności, ustalania priorytetów w zakresie promocji zdrowia, zarówno pod względem adresatów, strategii oddziaływania jak i obszarów problemów zdrowotnych, 4. mobilizowania lokalnych społeczności do aktywnego włączania się w podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych,

33 5. budowania bazy danych dotyczących programów promocji zdrowia (adresaci, realizatorzy, koszty, miejsca, ewaluacja itp. 6. tworzenia platformy współpracy i wymiany informacji dla promotorów zdrowia regionu, 7. wypracowywania narzędzi do monitorowania i ewaluacji regionalnych programów promocji zdrowia,DolnośląskieCentrumPromocjiZdrowia

34 8. uruchomienia systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia, 9. nadzorowania prac w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, 10. koordynowanie wszelkich działań (np.środki) na rzecz promocji zdrowia w obrębie województwa oraz współpracy krajowej i międzynarodowej. DolnośląskieCentrumPromocjiZdrowia


Pobierz ppt "Lesław Kulmatycki kierownik Podyplomowych Studiów Promocji Zdrowia Koncepcja nowoczesnej promocji zdrowia w POZ w aspekcie współpracy z NFZ i samorządem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google