Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GENEZA I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI DZIAŁANIA 5

Коpie: 1
GENEZA I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI DZIAŁANIA 5.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Bartłomiej Leśniowski -Górnośląski Park Przemysłowy Konferencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GENEZA I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI DZIAŁANIA 5"— Zapis prezentacji:

1 GENEZA I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI DZIAŁANIA 5
GENEZA I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI DZIAŁANIA 5.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Bartłomiej Leśniowski -Górnośląski Park Przemysłowy Konferencja: Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, r.

2 Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o.

3 Główny cel powstania Górnośląskiego Parku Przemysłowego: rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Lokalizacja Hala wybudowana została w miejscu byłej hałdy powstałej w trakcie funkcjonowania huty Silesia. Przywracanie do życia terenów zdegradowanych przysparza bardzo wielu problemów. Jest to zadanie trudne zarówno z punktu widzenia środowiskowego, ekonomicznego jak i społecznego.

4 Działanie 1.3 Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Rozpoczęcie procesu tworzenie Parków Przemysłowych, Technologicznych i Inkubatorów Park Przemysłowy: zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy(…) stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. (Dz. U ) SPO  WKP, wykorzystując zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

5 Misja i pierwotne cele Górnośląskiego Parku Przemysłowego
ożywienie zdegradowanych obszarów poprzemysłowych leżących na pograniczu Katowic i Siemianowic Śląskich poprzez organizowanie infrastruktury oraz tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej CELE rewitalizacja terenów poprzemysłowych, budowa nowoczesnej i energooszczędnej infrastruktury produkcyjno – magazynowo - biurowej, tworzenie platformy współpracy nauki i przemysłu oraz wspieranie kreatywnych projektów,

6 Górnośląski Park Przemysłowy - kalendarium
Kwiecień 2005r. Porozumienie inicjujące projekt GPP Maj 2005r. Złożenie wniosku o dofinansowanie Wrzesień 2005r. Podpisanie umowy z ARP S.A. Listopad 2005r. Rozpoczęcie realizacji projektu Lipiec 2006r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sierpień 2006r. Wykonanie dokumentacji projektowej Grudzień 2006r. Pozwolenie na budowę Styczeń 2007r. Rozpoczęcie prac budowlanych Luty 2008r. Zakończenie budowy.

7 Początek: rekultywacja
Rekultywacja 25ha terenów poprzemysłowych 4 letnia eksploatacja - zagospodarowano ponad 2 mln ton żużla pohutniczego Rekultywacja to przyniesienie gruntom zdewastowanym wartości użytkowych Wyniki badań laboratoryjnych próbki żużla wykazały jego przydatność do budowy nasypów drogowych, ulepszania podłoża i podbudowy drogowej czyli głównie do wykorzystywania go w budownictwie drogowym, dla których to celów został wykorzystany. Współpraca z największymi firmami, np. Strabag

8 Efekty Hala produkcyjno – magazynowa o powierzchni 14 600 m kw.,
Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni m kw., 20 firm prowadzących działalność w Parku, 350 pracowników, + Realizacja nowych projektów unijnych = STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

9 Wartość projektu inwestycyjnego
Planowany całkowity koszt projektu ,18 zł Rzeczywisty całkowity koszt projektu ,46 zł Dofinansowanie ,11 zł Realizacja działania 1.3 w Polsce Zakończono: 42 projekty inwestycyjne, 49 projektów doradczych, Łączna wartość projektów: ,69 zł

10 Nasi najemcy

11 Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

12 Od tego się zaczęło… Początkiem współpracy stał się projekt Górnośląskiego Parku Przemysłowego dotyczący wybudowania budynku biurowego, który z czasem stał się projektem budynku-laboratorium

13 Rozwijanie wspólnej idei
Początek 2007r – plan wybudowania budynku biurowego, jako II etap rozwoju GPP, Problem zwiększającego się zużycia energii powoduje ukierunkowanie projektu na energooszczędny charakter budynku, Kontakt z Panem Walterem Braunem projektantem największego budynku pasywnego w Niemczech, Pozyskanie do współpracy polskich naukowców z Politechniki Śląskiej i Krakowskiej, Zwiększające się zainteresowanie firm zewnętrznych projektem budowy budynku pasywnego, jako przejaw chęci współpracy i rozwijania idei budownictwa pasywnego, Nieformalna współpraca odkrywa potrzeby posiadania wyspecjalizowanego sprzętu do budowy tego rodzaju budynków, empirycznej wiedzy na temat budownictwa zrównoważonego oraz rozpowszechniania informacji o tego rodzaju działaniach, r. – utworzenie Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, r. – praca członków Klastra nad udoskonaleniem projektu budynku laboratorium, przygotowywanie projektu rozwoju Klastra Koniec 2009r. – podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a jednocześnie złożenie wniosku o dofinansowanie budowy laboratorium. Początek 2010r. rozpoczęcie realizacji projektu 5.1

14 Budynek laboratorium 1. Pierwszy projekt budynku biurowego
2. Drugi projekt budynku pasywnego 3. Trzeci projekt budynku- laboratorium - w trakcie realizacji

15 Budynek laboratorium Powierzchnia całkowita – 11 000 m kw.
Siedem kondygnacji Na każdej kondygnacji zastosowano innych system HVAC (zróżnicowana wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie), Monitoring zastosowanych technologii dokonywany przez naukowców z Politechniki Śląskiej i Krakowskiej, Zastosowanie trigeneracji – produkcji prądu, ciepła i chłodu z gazu, Badanie oszczędności energii i mikroklimatu pomieszczeń Zyski cieplne

16 Członkowie Klastra Fenix Z.U Łucjan Wybraniec Politechnika Śląska
SPEC BAU Polska Sp. z o.o. AB Group Sp. z o.o. OST-Engineers Sp. j. MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o. Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.- koordynator powiązania Politechnika Śląska Politechnika Krakowska Polski Instytut Budownictwa Pasywnego Zakład Doskonalenia Zawodowego Izba Inżynierów Budownictwa Plus8.pl Pracownia Projektowa Bauren HVAC AGA Bauservice Sp. z o.o. Budgar Eko-Sebastain Garyga

17 Trzy główne zagadnienia dotyczące działalności Klastra
pozyskaniu wyników prac B+R odnoszących się do badania stopnia energooszczędności budynku pasywnego funkcjonującego w warunkach Śląskich, oraz pozyskaniu wiedzy praktycznej dostępnej w nielicznych ośrodkach europejskich promocji technologii pasywnych i energooszczędnych wśród potencjalnych klientów członków Klastra, wymianie wiedzy i doświadczeń praktycznych przy okazji udoskonalania projektu budowy biurowca-laboratorium i prowadzenia przygotowań do budowy

18 „Rozwój Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego”

19 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.1
Wychodząc naprzeciw efektywnej realizacji działań Klastra, rozwijania wspólnych projektów oraz zaspokajania potrzeb związanych z rozwijaniem wspólnych jak i indywidualnych projektów GPP jako koordynator Klastra złożył w 2009r. wniosek o dofinansowanie w ramach działania 5.1 POIG, którego realizacja, po pozytywnym rozpatrzeniu rozpoczęła się początkiem 2010r.

20 Działania w ramach projektu 5.1
Stworzenie bazy sprzętowej Klastra - urządzenia do badań budynków - wiertnica - sprzęt komputerowy Stworzenie wspólnych, wyposażonych powierzchni biurowo-konferencyjnych Szkolenia dla członków Klastra Konferencje międzynarodowe, strona internetowa, materiały promocyjno-informacyjne Okres realizacji: r

21 Finanse projektu 5.1 Sprzęt: 3.799.626,30 PLN
Powierzchnie biurowo-konferencyjne: ,61 PLN Szkolenia: ,00 PLN Reszta: ,00 PLN SUMA: ,91 PLN Dofinansowanie: ,91 PLN

22 Problemy w trakcie realizacji projektu
przetargi publiczne szacowanie wysokości opłat oraz pomocy de minimis szacowanie stopnia wykorzystania zapewnienie równego dostępu papierologia trwałość projektu

23 Dziękuję Państwu za uwagę
Kontakt Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Konduktorska 39A Katowice Bartłomiej Leśniowski


Pobierz ppt "GENEZA I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI DZIAŁANIA 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google