Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Naukowo – Techniczna Cedzyna, 2 czerwca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Naukowo – Techniczna Cedzyna, 2 czerwca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Naukowo – Techniczna Cedzyna, 2 czerwca 2008 r.
„Transport i logistyka mineralnych materiałów budowlanych” OTWARTE SPOTKANIE PRODUCENTÓW KRUSZYW Marek Świercz – Polmark – Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwach wydobywających kopaliny do produkcji kruszyw naturalnych łamanych. Dariusz Marciński – MISTO – Logistyka w małej firmie transportu samochodowego. Aleksander Kabziński PZPPK– Zaktualizowane prognozy zapotrzebowania na materiały drogowe w latach 2008 – 2012 oraz informacji o zmianie ich cen. Cedzyna, 2 czerwca 2008 r.

2 POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRODUCENTÓW KRUSZYW (Polish Employers Association of Aggregates Producers) Biuro Zarządu: KIELCE ul. Sienkiewicza 48/50 tel./fax (041) kom www: Zaktualizowane prognozy zapotrzebowania na materiały drogowe w latach 2008 – 2012. Ceny, koszty prognozy, Przewoźnicy – trudna droga do partnerstwa Aleksander Kabziński

3 jednak najważniejsze, bo nieodnawialne,
ważne są: gospodarka; technika; technologia; cenne: wiedza; wykształcenie; kwalifikacje; jednak najważniejsze, bo nieodnawialne, są złoża kopalin.

4 Węgiel kamienny - 80 - 18 % (100 % wywożone)
Polski Przemysł Wydobywczy Prognoza wydobycia poszczególnych kopalin w 2007 r. Węgiel kamienny % (100 % wywożone) Węgiel brunatny % (transport wewnętrzny) Ruda miedzi % (3 % wywozu) Rudy cynku i ołowiu % (25 % wywozu) Kamień łamany i bloczny % (100 % wywożone) Piaski i żwiry % (100 % wywożone) Piaski posadzkowe % (100 % wywożone) Surowce chemiczne %(100 % wywożone) Surowce do cementu i wapna % (100 % wywożone) Surowce inne % (100 % wywożone) Razem wydobycie Razem wywóz od produc % całego wydobycia

5

6 Produkcja kruszyw naturalnych w latach 1998 – 2007 Prognoza 2008 na poziomie wykonania 2007

7 PRODUKCJA KRUSZYW NATURALNYCH w roku 2007 [mln ton]
Kruszywa naturalne żwirowe Kruszywa naturalne łamane

8 Prognoza Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw zapotrzebowania kruszyw na drogi krajowe *

9 Prognoza zapotrzebowania na kruszywa w okresie 2008- 2015. [mln ton]

10 (wg. Departamentu Technologii GDDKiA)
Zapotrzebowanie na kruszywa mineralne i lepiszcza wraz z obiektami inżynierskimi w ciągach autostrad i dróg ekspresowych. w latach (wg. Departamentu Technologii GDDKiA)

11 Prognoza produkcji kruszyw w Polsce w latach 2007 – 2015 [mln ton]

12 Prognoza produkcji kruszyw do budowy dróg opracowana przez PZPPK w okresie realizacji programu EURO 2012.

13 Prognoza zapotrzebowania mas ziemnych i kopalin towarzyszących do budowy dróg publicznych w latach 2008 – 2012 [mln ton]

14 potrzebne są tylko wtedy
Rozum i Parasol potrzebne są tylko wtedy kiedy są otwarte

15 Ceny netto kruszyw naturalnych łamanych stan na 1.04.2008, [w PLN]

16 Prognoza kosztów podstawowych materiałów drogowych w roku 2007 Średnio dla 1 km autostrady.

17 Koszt podstawowych materiałów drogowych w roku 2007 Prognoza PZPPK ( średnio dla 1 km autostrady) I kwartał 2008 r.

18 Udział kosztów podstawowych materiałów w kosztach budowy 1 km autostrady* - konieczna aktualizacja

19 Ceny Prognoza 2008/ 2007 Robocizna + 30 % Paliwa + 30 %
Beton + stal + 10 % Asfalt % Kruszywa + 7 % Projektowanie + 5 % Nadzór % Wzrosty materiały 5 – 14 % wg Budimex, robocizna 10 – 15 % - wg Budimex. Koszty transportu- wzrost taryf ( CARGO + 20%),znaczący wzrost cen paliw. Ograniczenie wymagań wobec firm (dopuszczenie firm średnich) może obniżyć koszty.

20 W zasadzie dla Polaków nie ma rzeczy
niemożliwych do zrobienia, chyba że … muszą zbudować drogę.

21

22 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalny Dyrektor – Lech Witecki, Zastępca Generalnego Dyrektora – Tomasz Rudnicki, Biuro Projektów Unijnych i Realizacji Inwestycyjnych - Dyrektor Biura - VACAT, Departament Technologii – Wacław Michalski, Specjalista w Departamencie – Witold Zapaśnik.

23 Departament Technologii
Opisuje szczegółowo swoje zadania, głównym jest: - kontrola specyfikacji pod kątem - wdrażania wymogów, - opracowania zapotrzebowania na kruszywa. Uwaga! W opracowaniu bierzemy udział • uzgadniamy założenia grubości warstw dla MMA i MM • udostępniamy możliwość zapoznania się z miejscami producenta.

24 Najważniejsze zadania dla reprezentantów środowiska producentów kruszyw w Polsce :
Doprowadzenie do opracowania Narodowego Programu Gospodarki Surowcami Nieenergetycznymi w Polsce, Doprowadzenie do sporządzenia lokalnych planów zagospodarowania z uwzględnieniem ochrony złóż kopalin, Doprowadzenie do ustalenia zasad wydobywania kopalin z obszarów Natura 2000, Doprowadzenie do uchwalenia nowego prawa geologicznego i górniczego przyjaznego dla przedsiębiorcy górniczego, Ścisłe współdziałanie z producentami kruszyw Słowacji i Ukrainy w ramach Regionu Europy Środkowo- Wschodniej

25 Obowiązki zamawiających i wykonawców
wdrożenie norm PN- EN, w tym Zakładowej Kontroli Produkcji w odniesieniu do MMA, znakowanie MMA znakiem CE, wyjątkowe stosowanie oświadczeń (tzw. stare normy), stosowanie wytycznych w zakresie: - mieszanek mineralno – asfaltowych, - mieszanek mineralnych. - odstąpienie całkowite od wpisywania w specyfikacjach wymagań rodzaju kopaliny lub kruszyw.

26 Wyzwania dla wszystkich realizatorów programu modernizacji infrastruktury drogowej w Polsce
Inwestorzy – zamawianie projektów spełniających wymagania przy maksymalnej swobodzie ale i odpowiedzialności Projektanta. Projektanci – zaprojektowanie drogi z określeniem „wystarczającej” jakości materiałów drogowych zgodnie z PN- EN z jednoczesnym daniem swobody ale i odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca – swoboda wyboru ale i odpowiedzialność za „wystarczającą” jakość materiałów drogowych. Nadzór – większa elastyczność w stosunku do proponowanych rozwiązań i otwartość na nowe technologie. Dostawca – odpowiedzialność za dostarczony materiał drogowy i zapewnienie wymaganej przez Wykonawcę jakości.

27 jednak najważniejsze, bo nieodnawialne,
ważne są: gospodarka; technika; technologia; cenne: wiedza; wykształcenie; kwalifikacje; jednak najważniejsze, bo nieodnawialne, są złoża kopalin.

28 Przewoźnicy – odbiorcy – producenci. Trudna droga do partnerstwa

29 Uwagi do funkcjonowania umów z PKP CARGO S.A.
Brak równowagi pomiędzy prawami i obowiązkami klienta i przewoźnika

30 Wydłużenie z dwóch tygodni do miesiąca aktualizacji harmonogramów kolejowych.
Każda zmiana wymaga wystąpienia indywidualnego. Nie akceptowanie mimo prawnych możliwości dokonywania zmian na krótki okres przed wysyłką.

31 Obciążanie klienta przez przewoźnika za niezrealizowanie deklarowanych
rocznych mas przewozowych. Jednocześnie bez sankcji wobec przewoźnika , w przypadku nie podstawienia wagonów. Reklamacje rozpatrują Ci z którymi współpracują producenci. Rezygnacja z ich składania, by nie wchodzenie w konflikt. Kara większa niż zyski. Umowa jest sporządzona tak, że uniknięcie kary tylko przy wykazaniu winy przewoźnika, a nie w wypadku jej nie zrealizowania.

32 Preferuje się duże firmy wożące duże masy na określonych relacjach.
Aktualizacja załączników i ich podporządkowanie trwa tygodniami. Zaniżone ilości podawane do załączników. Brak wiedzy o rzeczywistym zapotrzebowaniu.

33 Problemy PKP Cargo S.A. (w tym np. z PLK S.A.)
nie mogą być rozwiązywane poprzez zaostrzenie wymagań względem ważnych klientów jakimi są producenci kruszyw i ich odbiorcy.

34 POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRODUCENTÓW KRUSZYW (Polish Employers Association of Aggregates Producers) Biuro Zarządu: KIELCE ul. Sienkiewicza 48/50 tel./fax (041) kom www: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja Naukowo – Techniczna Cedzyna, 2 czerwca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google