Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 Tworzenie, organizacja i prowadzenie zajęć przez Internet Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 Tworzenie, organizacja i prowadzenie zajęć przez Internet Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ."— Zapis prezentacji:

1 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 Tworzenie, organizacja i prowadzenie zajęć przez Internet Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ

2 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 o czym będzie dzisiaj… 1 to już nasze ostatnie spotkanie z cyklu ABC METODYKI NAUCZANIA PRZEZ INTERNET… wybór problemów powstał na podstawie Państwa ankietowych zgłoszeń i jest to naprawdę wybór ― kolejne przybliżenie do e-edukacji…

3 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 o czym będzie dzisiaj… 2 porozmawiamy o tym, co zrobić, aby powstał dobry e-kurs… jak zaangażować studentów… jak przygotować się do dyskusji on-line i jak ją skutecznie moderować… jak nie zwariować prowadząc e-kurs…

4 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 1.: jak przygotować dobry e-kurs?

5 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 jak wymyślić dobry e-kurs? dowiedz się, czego naprawdę chcesz i czego potrzebujesz ― czego chcesz nauczyć, czym się podzielić, co przekazać… zastanów się, czego naprawdę potrzebują twoi studenci… sporządź w głowie plan, jak ten cel osiągnąć… nadaj mu niebanalną formę, która będzie interesująca i pociągająca również dla ciebie…

6 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 3. strategie przygotowania treści e-kursu Notatki z wykładu materiały, które i tak przygotowujemy na zajęcia tradycyjne ― skrypty, prezentacje, artykuły itp. WebQest zadanie, które poprowadzi studentów krok po kroku ku rozwiązaniu postawionego na początku problemu wyłącznie w oparciu o źródła internetowe Kurs dedykowany pełny zestaw materiałów, pomocy i aktywności dydaktycznych pokrywający swoim zakresem wszystkie cele szczegółowe zajęć

7 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 jak tworzyć efektywne zadania? 1 zadania powinny pozwolić nam bezbłędnie sprawdzić wiedzę i umiejętności studenta, a studentowi uświadomić sobie luki w posiadanej wiedzy zadania powinny przy okazji kształtować metapoznawcze umiejętności studentów ― analizy, syntezy, oceny…

8 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 jak tworzyć efektywne zadania? 2 zadania powinny umożliwiać realizację wszystkich szczegółowych celów dydaktycznych 1. jesteś nauczycielem angielskiego, chcesz, aby Twoi studenci nauczyli się prowadzić niezobowiązujące rozmowy towarzyskie ― wymyśl, jak to zrobić… np. podziel studentów na pary, przygotuj różne, fikcyjne, business cards, roześlij je studentom za pomocą wiadomości, a następnie poproś, aby wcielili się w „swoje” postaci, wyobrazili sobie, że znaleźli się na przyjęciu, na którym znają tylko gospodarzy i przeprowadzili niezobowiązującą rozmowę na forum… 2. masz za zadanie nauczyć swoich studentów analizy semiotycznej ― zleć im przygotowanie znaku ikonicznego, ikonograficznego lub symbolicznego wybranego przez siebie przedmiotu, zachowania lub zjawiska, a następnie przedyskutuj z nimi nadesłane propozycje

9 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 jak tworzyć efektywne zadania? 3 zadania powinny stanowić dla studentów wyzwanie 3. uczysz marketingu, chcesz, aby Twoi studenci umieli napisać plan marketingowy ― wymyśl i opisz firmę, która przeżywa problemy określonego typu i jak powietrza potrzebuje wzrostu sprzedaży, poproś, aby studenci stworzyli dla niej najlepszy plan marketingowy 4. jesteś nauczycielem socjologii, chcesz, aby Twoi studenci nauczyli się analizować problemy społeczne ― wymyśl dla nich czasopismo socjologiczne, podziel na zespoły redakcyjne (polityczny, ekonomiczny, społeczny, kulturalny, naukowy itp.) i co tydzień zleć im pisanie artykułów na jeden z wybranych tematów (np. ● Jaka demokracja?, ● Globalizacja czy regionalizacja?, ● Konflikty społeczne ― zagrożenie, czy twórczy ferment, ● Ewolucje pop kultury, ● Rola NGO itp.

10 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 2.: jak efektywnie organizować i moderować dyskusję on-line?

11 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 3. sposoby organizacji forum dyskusyjnego Zarzucanie przynęty rzucasz otwarte, niebanalne i najlepiej kontrowersyjne pytanie i czekasz, co z tego wyniknie… najpewniej twoi studenci złapią haczyk… na koniec podsumowujesz dyskusję… Wszyscy równi zadajesz do rozwiązania standardowy problem lub stawiasz pytanie, na które sam nie znasz odpowiedzi, następnie bierzesz udział w dyskusji na równi z innymi… a na koniec uzasadniasz wypracowane wspólnie rozwiązanie… Dyskusje sokratejskie inicjujesz dyskusję, w miarę jej rozwoju zadajesz kolejne problematyzujące pytania, wątpisz, prowokujesz, aż do rozwiązania głównego problemu…

12 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 jak wykorzystać forum w nauce języków obcych? np. do pogłębionych dyskusji on-line na zadany temat np. do grupowej analizy tekstu ― artykułu, tekstu piosenki, obrazu, filmu itp. np. do komentowania esejów przygotowanych wcześniej przez studentów

13 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 jak wykorzystać forum w szkole? np. do kontynuowania dyskusji rozpoczętych w trakcie lekcji np. do dyskusji i analizy artykułów popularnonaukowych np. do współpracy z uczniami zdolnymi i szczególnie zainteresowanymi przedmiotem

14 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 3. główne zasady moderowania forum dyskusyjnym aby dyskusja się udała, musisz przemyśleć jej rolę w kursie i określić zasady w niej udziału (nie zawsze musisz czynić to wprost) musisz konsekwentnie pełnić rolę, którą sobie przypisałeś: – inicjatora – moderatora – motywatora każdą dyskusję (poza organizacyjną i towarzyską) powinieneś zanalizować i podsumować

15 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 3.: jak nie zwariować prowadząc kurs przez Internet?

16 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 co wpływa na motywację e-studentów? czynniki zewnętrzne, które zależą od nauczyciela: – rodzaj i budowa kursu, jego zawartość i sposób prezentowania treści – czas trwania kursu – dobór metod nauczania i styl prowadzenia zajęć – grupa i jej zachowania czynniki wewnętrzne, leżące po stronie studenta: – cel podjęcia nauki – styl uczenia się – obraz samego siebie

17 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 co motywuje e-studentów? wysoki stopień motywacji samego nauczyciela, jego zaangażowanie i „widoczność” w Sieci tam, gdzie to możliwe, brak sztampy i indywidualne podejście do studentów terminowość i punktualność (np. w ocenie zadań) właściwy dobór treści kursu (m.in. spójna i czytelna struktura kursu, równomierny rozkład treści) możliwie wiele przykładów „z życia wziętych” trafny dobór metod nauczania, najlepiej aktywizujących ciekawe i angażujące zadania sprawiedliwość oceny

18 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 techniki motywacji e-studentów 1 bądź dostępny! daj do zrozumienia, że jesteś dostępny dla studentów (od razu odpowiadaj na wszystkie pytania, przyzwyczaj studentów do swoich zwyczajów czasowych, podaj terminy konsultacji on-line) bądź człowiekiem, nie maszyną! staraj się personalizować swoje wypowiedzi na forum, w wiadomościach i w komentarzach do zadań, odróżniaj swoich studentów podsycaj płomień zainteresowania! od czasu do czasu podrzucaj studentom interesujące materiały, poszerzające wiedzę na temat omawianych zagadnień, dziel się ciekawostkami i nowościami, komentuj przeczytane przez siebie książki i artykuły

19 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 techniki motywacji e-studentów 2 mobilizuj pilnych! nie ograniczaj się tylko do zadań dla wszystkich ― umożliw zainteresowanym zdobycie dodatkowych punktów dając do rozwiązania zadania nieobowiązkowe, organizuj dla pilnych dodatkowe testy i sprawdziany poświęć czas na rzetelne ocenianie ― opłaci się! oceniając prace studentów najpierw wymień ich walory, a dopiero potem wskaż błędy i daj wskazówki, jak je poprawić

20 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 o ocenianiu ku przypomnieniu 1 ocena studenta powinna obejmować: – przyswojenie i rozumienie określonego w celach dydaktycznych zakresu treści programowych – sprawność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, umiejętność analizy problemów, syntezy oraz ewaluacji zdobytej wiedzy – aktywność na zajęciach podlegające ocenie zachowanie e-studenta musi być obserwowalne w Internecie!

21 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 o ocenianiu ku przypomnieniu 2 rodzaje ocen: – kryterialna (sumująca), która polega na szacowaniu konkretnej pracy studenta wg standardowych kryteriów oceny i w ramach określonej skali ocen (np. skala 2―5, wyrażona procentowo itd.) – kształtująca, która dostarcza zarówno nauczycielowi, jak i studentowi informacji nie tylko na temat obecnej pracy studenta, ale i jego postępów w czasie, powinna pozwolić także na ustalenie szybkości tych postępów

22 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 metody oceniania zadań indywidualnych ocenianie zadań indywidualnych – zwykle ma formę krótkiego komentarza doceniającego pozytywne elementy nadesłanego rozwiązania, wskazującego błędy i usterki, ale także zawierającego wskazówki, jak je naprawić oraz ocenę punktową wyrażoną w przyjętej skali ocen pozwalającą porównać wyniki w grupie – powinno odbywać się niezwłocznie po otrzymaniu pracy (w ciągu 24 lub 48 h albo innym w terminie, ale ustalonym wcześniej ze studentami, np. na koniec tygodnia)

23 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 metody oceniania zadań grupowych ocenianie zadań grupowych – ma formę komentarza do pracy, podobnie jak w przypadku zadań indywidualnych – o otrzymanej ocenie studenci powinni być powiadamiani indywidualnie – zwykle odbywa się po spłynięciu wszystkich prac, a często dodatkowo przybiera również formę podsumowania na wspólnym forum dyskusyjnym ocenianie dyskusji na forum – najczęściej ma formę podsumowania dyskusji ze wskazaniem szczególnie interesujących głosów oraz oceną użytej argumentacji i trafności przykładów

24 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 jak radzić sobie ze studentami „niemymi”/lurkerami? kim jest lurker (od ang. look i browser)? – student, który jedynie obserwuje pracę innych, ale nie ujawnia swojego istnienia i choć przygląda się wszystkim działaniom odbywającym się na platformie, pozostaje bierny („niemy”) i nie angażuje się w pracę grupy jak radzić sobie ze zjawiskiem lurkingu? – minimalizować sytuacje dydaktyczne, które mogą stać się pretekstem do lurkingu (zlecać różnorodne zadania, zarówno indywidualne, jak i grupowe, stwarzać okazję do kontaktów mniej formalnych itp.) – zidentyfikować lurkera natychmiast i wejść z nim w prywatny kontakt, docelowo zachęcając go do włączenia się w działania grupy – o ile to możliwe, indywidualizować proces dydaktyczny – stosować różnorodne metody motywacji studentów do nauki i brania odpowiedzialności za jej efekty

25 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 jak radzić sobie ze studentami zbyt aktywnymi? jeszcze bardziej ich zaangażować! najprostszym sposobem radzenia sobie ze studentami nadaktywnymi jest dodanie im pracy ― polecenie przeczytania nowych lektur, zlecenie nowych zadań, skanalizowanie ich zainteresowań na trudniejszych problemach ― niech sami poszukają rozwiązań… włączyć w prowadzenie zajęć! nadaktywnym studentom można zwiększyć uprawnienia i zlecić zarządzanie kursem, można też poprosić ich, aby poprowadzili niektóre dyskusje lub czat z ekspertem…

26 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 co nas jeszcze może spotkać…? studenci nie radzący sobie z problemami technicznymi studenci zapóźnieni ― mający braki w wiedzy i umiejętnościach, które są niezbędne, by uczestniczyć w kursie wieczni spóźnialscy studenci niewychowani… konflikt w grupie itp. itd.

27 AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 i to już wszystko… dziękuję…. ― do zobaczenia przy innej okazji…


Pobierz ppt "AE w Krakowie, 06 czerwca 2007 Tworzenie, organizacja i prowadzenie zajęć przez Internet Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google