Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach"— Zapis prezentacji:

1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
SPECJALNOŚĆ INTERNATIONAL BUSINESS (BIZNES MIĘDZYNARODOWY) Wydział: Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, marzec 2008r.

2 MIĘDZYKULTUROWY CHARAKTER STUDIÓW
Korzyści związane z międzynarodowym charakterem specjalności : przełamanie barier w kontaktach z przedstawicielami innych kultur narodowych – studiowanie w międzynarodowych grupach wraz ze studentami z zagranicznych uczelni; uzyskanie praktycznych doświadczeń z realizacji projektów w ramach międzynarodowych zespołów studenckich;

3 MIĘDZYKULTUROWY CHARAKTER STUDIÓW
Korzyści związane z międzynarodowym charakterem specjalności : przygotowanie do odbycia wyjazdu stypendialnego na studia oraz praktyki zawodowej za granicą; zwiększenie własnej atrakcyjności na rynku pracy Unii Europejskiej; nawiązanie trwałych relacji ze studentami zagranicznymi wykraczającymi poza ramy studiów.

4 PROFIL ABSOLWENTA Profil absolwenta specjalności International Business opiera się na tzw. europejskim modelu kształcenia - orientacji w praktyce zarządzania, w której nacisk kładzie się na zarządzanie międzynarodową różnorodnością. Dziedzictwo kulturowe ukształtowało sylwetkę euromenedżera, na którą składać się ma: zdolność do pracy w międzykulturowym otoczeniu; zdolność do zmian; umiejętność uczenia się; otwartość, a więc umiejętność dokonywania syntezy różnych systemów zarządzania; duch przedsiębiorczości; zdolności interpersonalne; nauka przez całe życie.

5 POTENCJALNE MIEJSCA PRACY ABSOLWENTÓW SPECJALNOŚCI
instytucje Unii Europejskiej i inne organizacje międzynarodowe; prowadzenie własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą; stanowiska menedżerskie w korporacjach międzynarodowych; agencjach badawcze i reklamowe obsługujące firmy krajowe i międzynarodowe; departamenty eksportu/importu i oddziały zagraniczne firm krajowych; kadra naukowo-dydaktyczna w szkolnictwie wyższym.

6 NOWOCZESNE FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Na specjalności International Business wykorzystywane są nowoczesne formy dydaktyki szkoły wyższej. Na większości zajęć obok klasycznego wykładu (wspomaganego prezentacjami przygotowywanymi w oprogramowaniu MS Power Point) wprowadzane są formy, które wymagają dużego zaangażowania ze strony studentów. Osiąga się to m.in. poprzez: dyskusje, pracę w grupach, analizę studiów przypadków, realizację projektów badawczych.

7 NOWOCZESNE FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Prowadzący zajęcia oprócz wskazania podstawowej literatury (1 wiodący podręcznik w j. angielskim i 1- w j. polskim) oraz literatury uzupełniającej przygotowali gotowe zbiory materiałów dydaktycznych (część udostępniana w trybie on-line) Zajęcia konstruowane są tak, aby studenci potrafili zastosować osiągnięcia teorii studiowanych przedmiotów do rozwiązywania konkretnych problemów decyzyjnych.

8 UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH
Studenci biorący udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim w ramach Programme in Busienss and Economics – Ścieżka Angielska jako członkowie Naukowego Koła Marketingu “MERITUM”,, osiągają prestiżowe sukcesy na forum międzynarodowym: główna nagroda Golden Euro w Mikkeli, Finlandia (EuroWeek 2000), III-cie i IV- te wyróżnienie w Brukseli, Belgia (EuroWeek 2001), I-sze i II-gie miejsce w Kavali, Grecja (EuroWeek 2002) III miejsce w Austria (EuroWeek 2004).

9 WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCI INTERNATIONAL BUSINESS
INTERNATIONAL MARKETING ON CENTRAL AND EAST EUROPEAN MARKETS INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MARKETING CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SALES MANAGEMENT ON INTERNATIONAL MARKETS NEGOTIATIONS IN A GLOBAL ENVIRONMENT MANAGEMENT OF EUROPEAN UNION FUNDS

10 WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCI INTERNATIONAL BUSINESS
MARKETING STRATEGY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS INTERPERSONAL INFLUENCES ON CONSUMERS’ BEHAVIOUR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

11 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE SPECJALNOŚCI:
studenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach wybierają specjalność Biznes Międzynarodowy (International Business) i rekrutowani są do udziału w programie po przejściu procedury kwalifikacyjnej; do udziału w programie kwalifikowani są również studenci zagraniczni, którym umożliwia się udział w zajęciach w jednym lub dwóch semestrach albo w całym programie magisterskim;

12 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE SPECJALNOŚCI:
językiem wykładowym jest język angielski; studia w ramach specjalności trwają cztery semestry, z których przynajmniej jeden zaliczony powinien być na partnerskiej uczelni zagranicznej w ramach programu Socrates-Erasmus lub w całości poświęcony na odbycie zagranicznej praktyki zawodowej; studia kończą się tytułem licencjata (po złożeniu oraz obronie pracy licencjackiej napisanej w języku angielskim).

13 REKRUTACJA Studenci Akademii Ekonomicznej dokonują wyboru specjalności Biznes Międzynarodowy, po ukończeniu drugiego semestru dziennych studiów stopnia i są kwalifikowani do udziału w zajęciach po złożeniu aplikacji w formie pisemnej. Ocena aplikacji przedstawionych przez studentów ma charakter wielokryterialny i opiera się na analizie: średniej ocen uzyskanych z dotychczasowych zaliczeń i egzaminów na AE; średniej ocen z języka angielskiego uzyskanej w ramach lektoratu AE wraz z podaniem poziomu zaawansowania (preferowany poziom zaawansowany), od którego student rozpoczął naukę języka angielskiego na AE; posiadanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego (kopie załączone do formularza aplikacyjnego, oczekiwany poziom – First Certificate); załączonego listu motywacyjnego oraz CV (dokumenty przygotowane w języku angielskim); Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Specjalności Biznes Międzynarodowy (International Business) może zdecydować o zorganizowaniu rozmowy kwalifikacyjnej, jako dodatkowego kryterium wyboru studentów na specjalność International Business.

14 PROCEDURA REKRUTACYJNA
HARMONOGRAM REKRUTACJI Składanie aplikacji marca 2008r. Sekretariat Katedr Marketingowych pok. 220, budynek D, w godz Listy zakwalifikowanych osób na specjalność International Business 26 marca 2008r. Gablota obok pok. 215 bud. D

15 PROCEDURA REKRUTACYJNA
DOKUMENTY APLIKACYJNE Kwestionariusz aplikacyjny (załączone kopie posiadanych certyfikatów językowych); CV (w języku angielskim); List motywacyjny (w języku angielskim);

16 KONTAKT Dr Olgierd Witczak Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania
ds. Specjalności Biznes Międzynarodowy (International Business) Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych pokój 215, bud. D

17 I PRAWDZIWEJ SATYSFAKCJI Z UDZIAŁU W SPECJALNOŚCI
ŻYCZĘ POWODZENIA I PRAWDZIWEJ SATYSFAKCJI Z UDZIAŁU W SPECJALNOŚCI Olgierd Witczak


Pobierz ppt "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google