Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty PPP w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty PPP w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Projekty PPP w Warszawie
Stan na czerwiec 2015 Paweł Pawłowski Biuro Infrastruktury

2 Projekty wykonane Wiaty przystankowe dla komunikacji miejskiej
Umowa podpisana w 2014 Pierwszy etap (160 szt.) zrealizowany do końca 2014 Wartość (nakłady inw. + usługi) ok. 200 mln PLN S/S Lubecki - Umowa podpisana w 2013 Trwa remont jednostki Wartość ok. 6 mln PLN

3 Projekty w trakcie postępowania
Parkingi podziemne Zakończono 1 etap negocjacji 2 etap w planowany jesienią 2015 Zakończenie postępowania w 2016 Miasto podjęło decyzję o samodzielnej realizacji parkingów podziemnych w wybranych lokalizacjach

4 Projekty w trakcie analiz doradcy
Nowa siedziba Urzędu Dzielnicy Mokotów Częściowa wymiana oświetlenia ulicznego na ulicach m.st. Warszawy

5 Nowy Ratusz dla Mokotowa
Lokalizacja - nieruchomości Koncepcja PPP Koncepcja projektowa – funkcje - warianty Harmonogram PPP

6 Przygotowanie budowy siedziby Urzędu m. st
Przygotowanie budowy siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w partnerstwie publiczno-prywatnym Przedsięwzięcie polegać ma na: zaprojektowaniu, wybudowaniu, zapewnieniu finansowania inwestycji oraz utrzymania obiektu Ratusza, utrzymaniu obiektu w określonym standardzie dostępności, jako siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów i innych instytucji miejskich, wyposażeniu, ewentualnej eksploatacji - wynajmie możliwych powierzchni o przeznaczeniu komercyjnym w ramach obiektu, w szczególności parkingu podziemnego, przewidzianego do obsługi Ratusza, przez Partnera Prywatnego, za wynagrodzeniem, które w zdecydowanej większości będzie pochodzić z płatności Podmiotu Publicznego Nakłady inwestycyjne : mln PLN

7 Nowy Ratusz dla Mokotowa:
- ma zapewnić wygodną obsługę administracyjną najludniejszej dzielnicy Warszawy w jednej lokalizacji - pomieści administrację z zajmowanych dotychczas 11 lokalizacji ok pracowników 5 nieruchomości, w tym zwolnione po wybudowaniu Ratusza analizowane są pod kątem komercyjnego wykorzystania w Przedsięwzięciu: 1 - Bielawska 4 (3 184 m2) 2 – Rakowiecka 25/27 (2 809 m2) 3 – Wiktorska 91 A (712 m2 pod zabudową) 4 – Wiśniowa 37 (488 m2) 5 – Irysowa 19 (dzialka do wydzielenia)

8 .. Ratusz dla Mokotowa lokalizacja
Puławska/Merliniego pow. działki: 7 940 m2 Widok od ul. Puławskiej

9 Ratusz dla Mokotowa lokalizacja teren inwestycyjny Widok od ulicy Merliniego w kierunku pierzei Puławskiej Warunki zabudowy ustala: m.p.z.p. terenów przyskarpowych w rej. ul. Merliniego - cz. I

10 Rozpatrywane warianty funkcjonalne (podstawa analiz ekonomiczno-finansowych) Wariant 1 (max) Wariant 2 (min) pow. całkowita nadziemna: m2 (max wykorzystanie lokalizacji w ograniczeniach mpzp) Liczba miejsc postojowych (garaż 2-kond): 282 Wariant zakłada umieszczenie w jednej bryle budynku wszystkich funkcji Ratusza, a także powierzchni komercyjnych dla usług handlu, gastronomii pow. biurowej przeznaczonej na wynajem. W przypadku zwiększonych z czasem potrzeb Urzędu w Dzielnicy (prognozowany wzrost mieszkańców o ok.30%) powierzchnie komercyjne mogą być przeznaczone na potrzeby JST. pow. całkowita nadziemna: m2 (powierzchnia i funkcje budynku ograniczone do min) Liczba miejsc postojowych (garaż 2-kond): 224 Wariant zakłada umieszczenie w jednej bryle budynku wszystkich funkcji Ratusza, z towarzyszącą jedynie minimalną powierzchnią usługową. Wariant cechuje: ograniczenie do minimum wielkości inwestycji/nakładów inwestycyjnych rezygnacja z powierzchni komercyjnych (z wyjątkiem części parkingu/garażu) brak rezerwy powierzchni dla Urzędu dzielnicy

11 Ratusz Mokotów Harmonogram Podpisanie umowy z doradcą – październik 2014 Testowanie rynku – grudzień 2014 Odbiór etapu 1 – luty 2015 Decyzje Miasta – czerwiec 2015 Przygotowanie postępowania – wrzesień 2015 Ogłoszenie postępowania – listopad 2015

12 Częściowa wymiana oświetlenia ulicznego
Założenia Analizowany zakres – ok słupów (40%) Przewidywana oszczędność – ok. 40% Zakładany okres zwrotu – ok. 10 lat Technologia – otwarta (nie tylko LED) Zastosowanie automatycznej regulacji Operator zewnętrzny – ryzyko ekonomiczne Dodatkowe funkcje infrastruktury Możliwa dopłata z budżetu do capex

13 Częściowa wymiana oświetlenia ulicznego
Pierwsze wnioski Ingerencja w skrzynki/obwody - sterowanie Norma – możliwe zmniejszenie strumienia Oświetlenie dodatkowe – więcej punktów świetlnych Wymiana infrastruktury nie generującej oszczędności Grupa zakupowa energii elektrycznej – cena kWh

14 Częściowa wymiana oświetlenia ulicznego
Harmonogram Podpisanie umowy z doradcą – listopad 2014 Odbiór 1 etapu – lipiec 2015 Decyzja Miasta – wrzesień 2015 Przygotowanie postępowania - listopad 2015 Ogłoszenie postępowania – grudzień 2015

15 Projekty w trakcie przygotowania
Budowa nowych energooszczędnych budynków w miejsce tymczasowych przedszkoli typu Stolbud Ciechanów. Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę budynków typu „Stolbud -Ciechanów” i zaprojektowanie oraz budowę ok. 25 energooszczędnych budynków przedszkolnych. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata z budżetu miasta, a także możliwość nie kolidującego z podstawową funkcja przedszkola publicznego, wykorzystania komercyjnego nowych obiektów, w tym oferowania dodatkowych usług.

16 Projekty w trakcie przygotowania
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m. st. Warszawy Przedsięwzięcie obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej obiektów obejmującej termomodernizację, modernizację instalacji energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,  elektrycznych) oraz wprowadzenie zdalnego monitoringu i zarządzania zużyciem energii w ok. 20 budynkach. Partner prywatny zaangażowany do realizacji przedsięwzięcia otrzyma wynagrodzenie z budżetu miasta, pochodzące przede wszystkim z zagwarantowanych oszczędności wynikających z obniżenia zużycia nośników energii.

17 Paweł Pawłowski z-ca dyr. Biura Infrastruktury
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekty PPP w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google