Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Walczyński Lublin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Walczyński Lublin"— Zapis prezentacji:

1 Jacek Walczyński Lublin 26.08.2013
PROGRAM MENTORSKI SĘDZIÓW KS LZPN 2013/2014 Jacek Walczyński Lublin

2 Komisja Mentorska: Jacek WALCZYŃSKI Cezary WÓJCIK Andrzej KUSMIRCZYK

3 Sędziowie objęci programem mentorskim 2013/2014 oraz mentorzy

4 PROGRAM REGIONALNY Grzegorz WITKOWSKI III liga Włodzimierz BIADUŃ PROGRAM LOKALNY IV liga Piotr KAWIŃSKI - Cezary WÓJCIK Rafał RESZKA Jacek WALCZYŃSKI Klasa okręgowa Kacper CZARNOTA - Wojciech SAWA Karol IWANOWICZ - Andrzej KUŚMIERCZYK Mateusz KRZOWSKI - Marian DERKACZ Wojciech MYĆ Mirosław KWIATOSZ Karol OPOKA Kazimierz ORŁOWSKI Maciej PANASIUK Franciszek KUŹNIAK

5 A klasa Tobiasz BAKOŃ Andrzej DUDA Michał KLECHA Zygmunt KASIURA Wojciech KOSIOR Erwin PATEREK Mateusz KOWALCZUK Jacek JUSZCZAK Grzegorz KUKURYK Zygmunt MAŁYSZEK Kamil MALEC Marek KUDELA Dorian NIKONIUK Ryszard JANKOWSKI Karol SZCZOŁKO Piotr SADCZUK B klasa Piotr JAMROWSKI Dariusz PETRUCZENKO Mikołaj KOSTRZEWA Andrzej GŁOWACKI Mateusz KOWALIK Stanisław SACHAJKO Kamil SZCZOŁKO Józef ARTYMIAK Łukasz SZCZOŁKO Zbigniew ZYCH Michał WASIL Paweł GIL Jarosław WIELEBA Erwin PATEREK

6 Zasady funkcjonowania
programu mentorskiego

7 Głównym celem programu mentorskiego jest:
1/ wyszukiwanie zdolnych i utalentowanych sędziów na wszystkich poziomach rozgrywek, 2/ rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich, 3/ podnoszenie poziomu sędziowania, 4/ mobilizacja i pomoc młodym sędziom w doskonaleniu i podnoszeniu własnych kwalifikacji.

8 Uczestnicy programu muszą funkcjonować na zasadach:
1/ dobrowolności – zarówno sędzia jak i mentor nie mogą czuć się przymuszeni do udziału w programie, 2/ dopasowania opartego na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji.

9 Przy kwalifikowaniu sędziego do programu mentorskiego powinno się wziąć pod uwagę między innymi następujące elementy: 1/ wiek sędziego, 2/ cechy osobowe, m.in. takie jak umiejętność radzenia sobie w sytuacjach krytycznych i trudnych, 3/ chęć stałego podnoszenia umiejętności, 4/ odporność na stres, asertywność, inteligencję, 5/ znajomość języków obcych.

10 Mentorami w programie powinni być specjaliści sędziowscy o odpowiednio dużym doświadczeniu cechujący się: 1/ zdolnościami wychowawczymi i dydaktycznymi, 2/ umiejętnością przekazywania wiedzy, 3/ umiejętnością motywowania do pracy, 4/ silną osobowością, 5/ umiejętnością współpracy, 6/ świadomością kluczowych punktów rozwoju, 7/ doskonałą znajomością przepisów gry i aktualnych interpretacji 

11 Obowiązki sędziego

12 Do podstawowych obowiązków sędziego objętego programem mentorskim należą:
1/ Wyrażenie zgody na udział w programie mentorskim na zasadzie dobrowolności, uczciwości i pełnego zaufania (wypełnienie ankiety). Rozmowa i ankieta mają służyć do opracowania charakterystyki i osobowości sędziego oraz określenia planu działania 2/ Udział w szkoleniach i warsztatach szkoleniowych organizowanych w ramach programu mentorskiego 3/ Aktywne uczestnictwo w szkoleniu jako słuchacz i/lub wykładowca.

13 4/ Systematyczne podnoszenia prezentowanego poziomu sędziowania, poprzez realizację założonego planu działania, bieżąca i częsta komunikacja sędziego z mentorem za pomocą dostępnych środków 5/ Informowanie mentora o swoich problemach osobistych, rodzinnych i zawodowych 6/ Informowanie mentora o terminie przydzielonych zawodów, aby określić zalecenia do prowadzenia zawodów 7/ Dokonywanie wspólnie z mentorem analizy prowadzonych zawodów

14 8/ Zgodnie z oczekiwaniami wspólnie z mentorem analiza na żywo zawodów prowadzonych przez innego sędziego ze zwróceniem uwagi na pozytywne i negatywne strony arbitrażu 9/ Prowadzenie na bieżąco dzienniczka arbitra zgodnie z wytycznymi, w którym między innymi rejestrowane są wnioski i zalecenia z każdych zawodów

15 Obowiązki mentora

16 Do podstawowych obowiązków mentora należą:
1/ Rozwijanie i kształtowanie umiejętności sędziowskich, dokształcanie sędziego z zakresu wiedzy teoretycznej, praktycznej i właściwego przygotowania psychofizycznego. 2/ Mobilizowanie i zachęcanie sędziego do stałego podnoszenia umiejętności i wypracowania optymalnych cech umiejętności praktycznych. 3/ Obserwacja zawodów sędziego objętego programem mentorskim oraz analiza tych zawodów

17 4/ Wspólna obserwacja zawodów prowadzonych przez innego sędziego ze zwróceniem uwagi na pozytywne i negatywne strony prowadzenia zawodów. 5/ Dokonywanie na bieżąco analizy arkuszy obserwacji w celu przedstawienia wniosków i zaleceń celem eliminowania ich w następnych zawodach. 6/ Rejestrowanie na bieżąco wszystkich wniosków i zaleceń w dzienniczku arbitra. 7/ Inicjowanie i organizowanie dodatkowych spotkań szkoleniowych z wykorzystaniem najnowszych materiałów szkoleniowych i filmowych.

18 9/ Interesowanie się i pomoc w rozwiązywaniu
8/ Na bieżąco dokonywanie analizy i postępów w nauce języka obcego. 9/ Interesowanie się i pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych. 10/ Monitoring treningu fizycznego i przygotowania sędziego do egzaminów. 11/ Bieżący kontakt i pomoc sędziemu we wszystkich aspektach działalności sędziowskiej.

19 Narzędzia programu mentorskiego

20 kwestionariusz sędziego
kwestionariusz mentora ankieta sędziego ankieta mentora arkusz obserwacji mentorskiej dzienniczek sędziego logbook samoocena

21 Wytyczne dla wspólnej pracy mentor-sędzia

22 Ogólne metody i zasady współpracy grup mentorskich (sędzia-mentor) opierają się na:
1/ Obserwacji sędziego podczas prowadzonych zawodów (2 razy w rundzie) – omówienie pracy arbitra po zakończonym meczu, wzmocnienie poprzez wskazanie silnych stron oraz obszarów do doskonalenia 2/ Wspólnej analizie video zawodów prowadzonych przez sędziego – 1 mecz w rundzie , 3/ Wspólnej obserwacji (na żywo) zawodów prowadzonych przez innego sędziego – 2 zawody w rundzie, 4/ Wspólnej obserwacji TV zawodów prowadzonych przez innego sędziego – 1 mecz w rundzie, 5/ Analiza arkusza obserwacji z innych zawodów przez sędziego objętego programem, .

23 6/ Analiza i omówienie egzaminów,
5/ Monitoring treningu fizycznego i przygotowań teoretycznych arbitra do rozgrywek 6/ Analiza i omówienie egzaminów, 7/ Prowadzenie dzienniczka arbitra objętego programem, w którym rejestrowane są wnioski i zalecenia po każdym spotkaniu grupy mentorskiej, .

24 wypełnienie kwestionariuszy sędziego i mentora 26.08.2013
wypełnienie ankiety sędziego do pierwsza mentorska obserwacja sędziego do wypełnienie ankiety mentora po pierwszej obserwacji mentorskiej ustalenie CELÓW pracy na rundę jesienną (3 obszary) do Przekazanie w dniu ankiet sędziego i mentora opracowanie planu pracy i działań nad wybranymi obszarami do przesyłanie ostatniego dnia miesiąca dzienniczka do komisji mentorskiej sporządzanie arkusza obserwacji mentorskiej i przesyłanie w ciągu 48 godzin do sędziego i do mnie (podstawa wypłaty ekwiwalentu mentorskiego) informowanie mnie mailowo o planowanej obserwacji mentorskiej .

25 DODATKOWO PLANUJEMY .

26 wspólne obejrzenie na żywo 1-2 meczy w drugiej części rundy
udział w treningach prowadzonych przez Marcina BORKOWSKIEGO wspólny praktyczny trening połączony z pracą nad wskazaniami i gestykulacją drugie spotkanie dodatkowe trzecie spotkanie 14 lub .

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jacek Walczyński Lublin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google