Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM EKOENERGII sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 18 66-100 Sulechów Tel. 0399 099 765 Autor: mgr inż. Henryk Dębicki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM EKOENERGII sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 18 66-100 Sulechów Tel. 0399 099 765 Autor: mgr inż. Henryk Dębicki"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM EKOENERGII sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 18 66-100 Sulechów Tel. 0399 099 765 Autor: mgr inż. Henryk Dębicki henryk.dab@interia.pl

2 biogaz biocarbon biopłyny Turbina elektryczna TURBINA ORC 30 O C CIEPŁO POPRODUKCYJNE Energia elektryczna PRODUKCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ETAP I

3 biogaz biocarbon biopłyny Turbina elektryczna TURBINA ORC 30 O C CIEPŁO POPRODUKCYJNE Energia elektryczna DCFC Energia elektryczna PRODUKCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ETAP II

4 PRODUKCJA BIOCARBONU I BIOGAZU BIOMASA INNA MIKROFALA BIOMASA W KISZONCE ODDZIELANIE SUBSTRATU SUBSTRAT BIOGAZ BIOMASA PO WYCIŚNIĘCIU SUBSTRATU BIOMASA PO WYCIŚNIĘCIU SUBSTRATU BIOCARBON CIEPŁO POPROCESOWE W PARZE AUTOKLAW CIEPŁO Z TERMOLIZY REAKTOR

5 PRODUKCJA BIOPŁYNÓW TŁUSZCZE ODPADOWE PŁYNNE TŁUSZCZE ODPADOWE STAŁE GLICERYNA KOSMETYCZNA GLICERYNA KOSMETYCZNA BIOPŁYN BIORAFINERIA CIEPŁO Z PRODUKCJI BIOCARBONU

6 PRODUKCJA CIEPŁA Z ODZYSKIEM METALI W WODOROWYM GENERATORZE ENERGII INERT ODOROWY PO BIOGAZOWNI I BIORAFINERII BIOCARBON H 2 O METALE PIASEK BAZALTOWY CIEPŁO POPROCESOWE H 2 O +C= H 2 +CH 4 +CO+CO 2

7 NaHCO3 C C +50 ⁰C BIOCARBON 100 € /Mg lub Tłuszcz w algachC w roślinach

8 SCHEMAT OGNIWA DCFC Anoda: C + 4OH - → CO 2 + H 2 O + 4e - Katoda: O 2 + 2e - → O 2 2- O 2 2- + 2H 2 O + 2e - → 4OH -

9 Eel Q - Ciepło - Energia elektryczna Q – Ciepło 450 o C Eel – Energia elektryczna 0,4V;30mW;18kWh/dcm 3 dla wodoru ponizej 0,1kWh/dcm 3 Q Eel

10 Wykorzystanie ORC Odpowiednio zasobne źródło ciepła i chłodu; ◦układy energetyczne zakładów przemysłowych, elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii w części technologii kogeneracyjnych wykorzystujących organiczny obieg Rankine’a ORC (Organic Rankine Cycle).

11 Wnioski 1 Koszty związane z gospodarką odpadami i zakupem energii cieplnej oraz elektrycznej są kosztami dominujących w gospodarce zakładów przemysłowych i komunalnych. Koszty te obniżyć można w znaczący sposób wykorzystując energię wiatru, słońca, paliwa alternatywne i biomasę (w tym biocarbon) do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Niedobory energii pochodzącej z siłowni wiatrowych i słonecznych pokryć można nadwyżką energii pochodzącej z produkcji pary wytwarzanej na potrzeby produkcji energii cieplnej i chłodu.

12 Wnioski 2 Jako źródło ciepła, służące do wytwarzania pary technologicznej, wykorzystać można wodorowy generator energii WGE. W ciągu technologicznym z WGE przetwarzać można, w korzystny ekonomicznie sposób, energię z paliw alternatywnych i biomasy (biocarbonu) na parę. Parę technologiczną, w zależności od potrzeb, wykorzystać można do produkcji ciepła na cele bytowe i technologiczne - do produkcji energii elektrycznej i chłodu.

13 Wnioski 3 W znaczący sposób ograniczyć można pobór energii elektrycznej do celów bytowych, dostarczając zarówno czynnik grzewczy (gorącą wodę), jak i chłodniczy (wodę lodową). Ciepło odpadowe, pochodzące z produkcji energii elektrycznej i wody lodowej, wykorzystać można dalej do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystując organiczny obieg Rankine’a ORC. Nadwyżki z przerobu biomasy i paliw alternatywnych można przetwarzać i przechowywać w postaci biocarbonu i biopłynów.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Autor: mgr inż. Henryk Dębicki henryk.dab@interia.pl


Pobierz ppt "CENTRUM EKOENERGII sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 18 66-100 Sulechów Tel. 0399 099 765 Autor: mgr inż. Henryk Dębicki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google