Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Połączenie energetyki zawodowej z zagospodarowaniem energetycznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Połączenie energetyki zawodowej z zagospodarowaniem energetycznym"— Zapis prezentacji:

1 Połączenie energetyki zawodowej z zagospodarowaniem energetycznym
CENTRUM EKOENERGII sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 18 Sulechów Tel Połączenie energetyki zawodowej z zagospodarowaniem energetycznym paliw z odpadów Autor: mgr inż. Henryk Dębicki

2 biopłyny biogaz Turbina elektryczna TURBINA ORC 30OC biocarbon
PRODUKCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ETAP I Energia elektryczna biopłyny biogaz Turbina elektryczna TURBINA ORC 30OC biocarbon CIEPŁO POPRODUKCYJNE

3 biopłyny biogaz Turbina elektryczna TURBINA ORC 30OC biocarbon DCFC
PRODUKCJA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ETAP II Energia elektryczna biopłyny biogaz Turbina elektryczna TURBINA ORC 30OC biocarbon DCFC CIEPŁO POPRODUKCYJNE Energia elektryczna

4 PRODUKCJA BIOCARBONU I BIOGAZU
SUBSTRAT MIKROFALA ODDZIELANIE SUBSTRATU BIOMASA W KISZONCE BIOMASA PO WYCIŚNIĘCIU SUBSTRATU BIOCARBON BIOGAZ BIOMASA INNA AUTOKLAW REAKTOR CIEPŁO Z TERMOLIZY CIEPŁO POPROCESOWE W PARZE

5 TŁUSZCZE ODPADOWE PŁYNNE GLICERYNA KOSMETYCZNA
PRODUKCJA BIOPŁYNÓW TŁUSZCZE ODPADOWE PŁYNNE GLICERYNA KOSMETYCZNA BIORAFINERIA TŁUSZCZE ODPADOWE STAŁE BIOPŁYN CIEPŁO Z PRODUKCJI BIOCARBONU

6 PRODUKCJA CIEPŁA Z ODZYSKIEM METALI W WODOROWYM GENERATORZE ENERGII
INERT ODOROWY PO BIOGAZOWNI I BIORAFINERII CIEPŁO POPROCESOWE PIASEK BAZALTOWY BIOCARBON H2O +C= H2+CH4+CO+CO2 H2O METALE

7 C O2 WYCHWYT CO2 CO2 NaOH lub NaHCO3 100€ /Mg +50⁰C BIOCARBON
C w roślinach Tłuszcz w algach

8 SCHEMAT OGNIWA DCFC Anoda: C + 4OH- → CO2 + H2O + 4e-
Katoda: O2 + 2e- → O22- O H2O + 2e- → 4OH-

9 Q Eel Q Eel - Ciepło - Energia elektryczna OGNIWA PALIWOWE
Q – Ciepło o C Eel – Energia elektryczna 0,4V;30mW;18kWh/dcm3 dla wodoru ponizej 0,1kWh/dcm3

10 Wykorzystanie ORC Odpowiednio zasobne źródło ciepła i chłodu;
układy energetyczne zakładów przemysłowych, elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii w części technologii kogeneracyjnych wykorzystujących organiczny obieg Rankine’a ORC (Organic Rankine Cycle). Głównym problemem przy tego typu rozwiązaniach jest znalezienie odpowiednio zasobnych, położonych w pobliżu, źródeł energii grzewczej i odbiornika ciepła. Najprostszym rozwiązaniem są układy podłączone z jednej strony do układów chłodzenia znajdujących się w instalacjach przemysłowych ulokowanych zazwyczaj przy naturalnych zbiornikach lub ciekach wodnych. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie różnicy temperatur pomiędzy powietrzem atmosferycznym, a powietrzem lub wodą z kopalni, ujęć podziemnych ewentualnie z geotermii niskotemperaturowej. Jednakże każde tego typu rozwiązanie wymaga dokładnej analizy ekonomicznej i brak jest jeszcze w kraju doświadczenia w budowie i eksploatacji tego typu instalacji w skali przemysłowej. Projekty są wspierane zgodnie z: Dyrektywa 2004/8/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotycząca wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii w części technologii kogeneracyjnych wykorzystujących organiczny obieg Rankine’a ORC (Organic Rankine Cycle).

11 Wnioski 1 Koszty związane z gospodarką odpadami i zakupem energii cieplnej oraz elektrycznej są kosztami dominujących w gospodarce zakładów przemysłowych i komunalnych. Koszty te obniżyć można w znaczący sposób wykorzystując energię wiatru, słońca, paliwa alternatywne i biomasę (w tym biocarbon) do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Niedobory energii pochodzącej z siłowni wiatrowych i słonecznych pokryć można nadwyżką energii pochodzącej z produkcji pary wytwarzanej na potrzeby produkcji energii cieplnej i chłodu.

12 Wnioski 2 Jako źródło ciepła, służące do wytwarzania pary technologicznej, wykorzystać można wodorowy generator energii WGE. W ciągu technologicznym z WGE przetwarzać można, w korzystny ekonomicznie sposób, energię z paliw alternatywnych i biomasy (biocarbonu) na parę. Parę technologiczną, w zależności od potrzeb, wykorzystać można do produkcji ciepła na cele bytowe i technologiczne - do produkcji energii elektrycznej i chłodu.

13 Wnioski 3 W znaczący sposób ograniczyć można pobór energii elektrycznej do celów bytowych, dostarczając zarówno czynnik grzewczy (gorącą wodę), jak i chłodniczy (wodę lodową). Ciepło odpadowe, pochodzące z produkcji energii elektrycznej i wody lodowej, wykorzystać można dalej do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystując organiczny obieg Rankine’a ORC. Nadwyżki z przerobu biomasy i paliw alternatywnych można przetwarzać i przechowywać w postaci biocarbonu i biopłynów.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Autor: mgr inż. Henryk Dębicki


Pobierz ppt "Połączenie energetyki zawodowej z zagospodarowaniem energetycznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google