Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy wykorzystania biomasy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy wykorzystania biomasy"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy wykorzystania biomasy
Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY Poznań, 16 pażdziernika 2014 r.

2 Uprawy wieloletnich roślin energetycznych w ha

3 Podstawowe rośliny energetyczne

4

5 Projekt SERENE – Monitorowanie plantacji energetycznych Koordynator projektu: RG Consulting Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy Instytut Geodezji i Kartografii Portal Farmer.pl Fundacja REO, portal reo.pl

6 “Bioenergy as the key to economic growth of the regions-EO Based Service Supporting Energy Crops Cultivation (SERENE).” – „Bioenergia jako klucz do regionalnego rozwoju gospodarczego- teledetekcyjne usługi wspomagające uprawę roślin energetycznych.”

7 O projekcie Projekt SERENE, finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, ma na celu budowę serwisu doradczego w zakresie uprawy roślin energetycznych, skierowanego do obecnych i przyszłych właścicieli plantacji roślin energetycznych oraz osób i instytucji zaangażowanych w rynek energii odnawialnej.

8 O projekcie Cele serwisu:
Wskazanie dogodnych warunków biogeograficznych celem zwiększenia areału upraw roślin energetycznych i obszarów nieużytkowanych rolniczo, na których uprawa roślin bioenergetycznych jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. Analizy ekonomiczne dotyczące potencjału biomasy oraz kalkulacja przychodów z już istniejących i nowo zakładanych plantacji. Analizy ekonomiczne opłacalności uprawy biomasy w regionach i możliwości ich sprzedaży. Prognozy przyrostów biomasy energetycznej oraz prognozy plonów. Szacowanie ilości energii otrzymywanej ze ściętej biomasy. Monitoring istniejących upraw energetycznych pod kątem wilgotności gleby i potencjału biomasy. Przekazywanie wyników badań i popularyzacja dobrych praktyk.

9 Oferta Serwisu: W ciągu dwóch lat trwania projektu dostarczymy Państwu następujące produkty: mapy plantacji wybranych regionów oraz ich potencjał energetyczny, mapy obszarów potencjalnych do upraw roślin energetycznych, opracowanie rekomendowanych upraw i prognoz ich produktywności, mapy wilgotności gleby i biomasy dla plantacji w wybranych regionach.

10 Metodyka pomiarów satelitarnych
• Określenie wilgotności terenu, a zarazem monitoring i przewidywanie wystąpienia zjawiska suszy, dokonuje się na podstawie modeli i równań wykorzystujących dane o: temperaturze powierzchni ziemi (dane satelitarne) i dane meteorologiczne. • Na podstawie danych mikrofalowych określane będą zarówno dane o wilgotności gleby jak i wskaźniki roślinności, takie jak: LAI (Leaf Area Index – wskaźnik powierzchni projekcyjnej liści). • W trakcie sezonu wegetacyjnego różne wskaźniki roślinne określające kondycję roślin będą odczytywane. Analizy wielkości wskaźników w danym roku i porównanie z danymi z lat poprzednich (dane odczytywane ze zdjęć satelitarnych) pozwolą na określenie czynników wpływających na kondycję roślin, a przez to wielkość biomasy (takie jak susza) i pozwolą na podjęcie działań korygujących. • Wskaźniki roślinne oraz wilgotność gleby posłużą określaniu wielkości biomasy na podstawie modelowania wskaźników roślinnych i analiz statystycznych. Dodatkowo modelowane będą również prognozy wzrostu biomasy i określana będzie prognoza plonów.

11 Monitoring plantacji energetycznych: Monitorowanie plantacji energetycznych i zarządzanie uprawami realizowane będzie poprzez określanie kondycji roślin i prognozę wielkości plonu. Te informacje pozyskiwane będą poprzez określanie wskaźników roślinnych, określanie wilgotności gleby i temperatury powietrza przy powierzchni ziemi na podstawie danych satelitarnych.

12 Metodyka pomiarów naziemnych: 1
Metodyka pomiarów naziemnych: 1. Analizy przeprowadzone na podstawie danych satelitarnych będą walidowane pod względem poprawności poprzez pomiary naziemne, polegające na pomiarach: –  Wilgotności gleby, –  Wysokości roślin –  Wielkości wskaźnika LAI. 2. Wszystkie pomiary naziemne wykonywane są możliwie bezdotykowo. 3. Pomiary wilgotności gleby polega na wbiciu w glebę trzech szpilek o średnicy 1 cm, długości 15 cm i pomiarze (30 s.) i odczycie wilgotności. 4. Pomiar powierzchni projekcyjnej liści – wskaźniki LAI, wykonuje się przyrządem LI- COR LAI-2000 Plant Canopy Analyzer i polega na pomiarze odbicia spektralnego od roślin i nie wymaga dotyku, ścinania ani niszczenia rośliny. 5. Pomiary wykonywane są raz w miesiącu na danej plantacji, w miesiącach: czerwiec – październik. 6. Pomiary wykonują dwie osoby. Pomiar wykonywany jest w kilku punktach plantacji. Osoby wykonują pomiary z należytą ostrożnością.

13 O projekcie

14 O projekcie

15

16

17

18

19

20

21

22 Informacje o Serwisie SERENE Zapraszamy do odwiedzenia: Portalu REO
Informacje o Serwisie SERENE Zapraszamy do odwiedzenia: Portalu REO.PL - informacja o projekcie SERENE realizowanym w ramach projektu z Europejską Agencją Kosmiczną. Tutaj też znajdą Państwo materiały edukacyjne na temat możliwości monitorowania plantacji energetycznych za pomocą zdjęć satelitarnych i zarządzania biomasą energetyczną. Portalu Farmer.pl - serene/ stanowiących portal serwisu SERENE. To tu w niedługim czasie publikowane będą pierwsze mapy i raporty powstające w ramach budowanego Serwisu Bioenergii.

23 Przyszłość energetyczna wielu społeczności lokalnych to biomasa
POLSKA IZBA BIOMASY


Pobierz ppt "Perspektywy wykorzystania biomasy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google