Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników ankiet studenckich za rok 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników ankiet studenckich za rok 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników ankiet studenckich za rok 2013/2014

2 Informacje ogólne: W ankietyzacji wzięli udział studenci wszystkich kierunków Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ocenie zostali poddani nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne, ujęci w planach ankietyzacji na rok 2013/2014 Plany ankietyzacji na poszczególnych kierunkach łącznie przewidywały badanie opinii studentów na temat kursów i prowadzących je nauczycieli akademickich. Respondentami biorącymi udział w ankiecie byli studenci studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych. Ogólna liczba studentów w grupach zajęciowych wytypowanych do przeprowadzenia ankietyzacji, oscylowała na poziomie 5913 osób. W badaniu wzięło udział 2458 studentów, co stanowi 41,5 % planowanej liczby respondentów.

3 Realizacja procesu ankietyzacji – informacje ogólne cd. Samorząd studencki wystosowana jest prośba na piśmie o przygotowanie propozycji do ankietyzacji pracowników prowadzących zajęcia (liczba propozycji nie większa niż 10 kursów) Propozycje muszą zawierać imię i nazwisko prowadzącego, nazwę kursu oraz kod kursu (typowany kurs musi odbywać się w bieżącym semestrze) Narzędzie ankietyzacji Ankieta, stanowiąca główne źródło pozyskiwania informacji składa się z kilku części: ocena kursu realizacja kursu ankietowany o sobie pytania dodatkowe ocena ankiety komentarze- każdy student może sformułować własne komentarze ocenianego kursu Ankiety przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności.

4 Realizacja procesu ankietyzacji w roku akademickim 2013/2014 Na początku semestru zimowego i letniego roku akademickiego 2013/2014 przygotowane zostały ramowe plany przeprowadzanej oceny zajęć dydaktycznych zgodnie ze scenariuszem. Sporządzone harmonogramy ankietyzacji przekazane zostały Prorektorowi ds. Nauczania. Do ankietyzacji zgłoszone zostało w roku akademickim 2013/2014 130 kursów, odpowiednio 47 w semestrze zimowym i 83 w semestrze letnim. ZIMALATO Wykłady 14 Ćwiczenia 4 Projekty 4 Laboratoria 24 Seminaria 1 W tym: Profesorowie 26 Doktorzy 8 Doktoranci 13 Wykłady 41 Ćwiczenia 9 Projekty 9 Laboratoria 26 Seminaria 3 W tym: Profesorowie 11 Doktorzy 53 Doktoranci 9

5 Opracowanie wyników wyniki z przeprowadzonego badania zostały opracowane przez pracowników Zespołu ds. zarządzania jakością kształcenia Opracowanie polegało na zebraniu wstępnie obrobionego materiału otrzymanego z Działu Nauczania i zakwalifikowaniu ocen na poszczególnych kursach do ustalonych wcześniej przedziałów: ocena ≤ 4,0 4,0 ≤ ocena ≤ 4,5 ocena ≥ 4,5 Podczas obróbki danych zliczona została liczba ankietyzowanych kursów oraz liczba studentów biorących udział w ankietyzacji na poszczególnych kierunkach. Poglądowo wskazana została także liczba studentów, którzy powinni uczestniczyć w ankietyzacji.

6 Analiza danych- wyniki

7 Semestr zimowy 2013/2014 Badanie opinii studentów zaplanowane na semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 przeprowadzono w ostatnich czterech tygodniach semestru zimowego. W semestrze zimowym ocenie zostało poddanych 47 nauczycieli akademickich. INFORMATYKA Ankietyzowanych zostało 9 kursów W ankietyzacji wzięło udział 112 studentów Uwagi studentów odnośnie ankietyzowanych kursów: mało godzin zajęć laboratoryjnych w stosunku do godzin wykładu

8 AUTOMATYKA I ROBOTYKA Ankietyzowanych zostało 10 kursów W ankietyzacji wzięło udział 162 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów: zbyt mały wymiar godzinowy zajęć laboratoryjnych, w stosunku do obszernego materiału

9 ELEKTRONIKA Ankietyzowanych zostało 7 kursów W ankietyzacji wzięło udział 130 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów: ETEK042L-bardzo ciekawy kurs, prowadzony w przyjemnej atmosferze, z ciekawymi materiałami i przykładami ETEU220L- kurs prowadzony przez połowę semestru, duża presja czasu w kontekście realizowanego materiału, cotygodniowe natężenie kursu nie daje możliwości wykonania zaplanowanych zadań w dostatecznym stopniu

10 TELEKOMUNIKACJA Ankietyzowanych zostały 3 kursy W ankietyzacji wzięło udział 36 studentów

11 TELEINFORMATYKA Ankietyzowanych zostało 6 kursów W ankietyzacji wzięło udział 135 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów: TLEK00018W- wykład powinien być prowadzony równolegle do zajęć laboratoryjnych Brak zajęć laboratoryjnych jako zobrazowania treści wykładu

12 KURSY WYDZIAŁOWE Ankietyzowanych zostało 9 kursów W ankietyzacji wzięło udział 349 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów: ETEW1209 - zajęcia prowadzone w luźnej atmosferze, bardzo ciekawie, w ciekawej formie. Prowadzący potrafi zachęcić do przedmiotu, warunki zaliczenia przedmiotu od początku były jasne i klarowne zadania domowe motywowały do systematycznej pracy i pomagały w zaliczaniu przedmiotu.

13 KURSY MATEMATYCZNE Ankietyzowanych zostały 2 kursy W ankietyzacji wzięło udział 47 studentów

14 Semestr letni 2013/2014 Badanie opinii studentów zaplanowane na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 przeprowadzono w ostatnich czterech tygodniach semestru letniego. W semestrze letnim ocenie zostało poddanych 83 nauczycieli akademickich. INFORMATYKA Ankietyzowanych zostały 23 kursy W ankietyzacji wzięło udział 424 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów: INEW 002L- kurs prowadzony ciekawie, aktywność kreatywność punktowana i nagradzana INEK006C – kurs bardzo przyjemny i wnosi dużo wiedzy INES302W – brak szans na pokazanie własnej inwencji twórczej, wymaga się jednorodnego myślenia

15 AUTOMATYKA I ROBOTYKA Ankietyzowanych zostało 20 kursów W ankietyzacji wzięło udział 376 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów: AREK004L- za dużo zadań do wykonania na dane zajęcia laboratoryjne, wielokrotnie wymagane odróbki części zajęć, trudno dostępne instrukcje robocze ARES00202W- jeden z najlepszych prowadzących, wiedza praktyczna i pożyteczna, czas kursu powinien być dłuższy ARES103W – jeden z najważniejszych kursów na specjalności, bardzo dobrze prowadzony AREU309W- zajęcia ciekawe dzięki prowadzącemu, który przedstawił treści w ciekawy sposób

16 ELEKTRONIKA Ankietyzowanych zostało 20 kursów W ankietyzacji wzięło udział 336 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów: ETEU709W- należałoby zaktualizować programy do modelowania na kursie, o nowsze techniki stosowane w oprogramowaniu ETEK011W- bardzo dobry wykład, ciekawe treści, bardzo dobry prowadzący ETES005W- bardzo istotny przedmiot, świetnie prowadzony, dużo istotnych i przydatnych informacji

17 TELEKOMUNIKACJA Ankietyzowanych zostało 12 kursów W ankietyzacji wzięło udział 201 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów : ETES230W- kurs był bardzo interesujący, prowadzony w ciekawy i bardzo zrozumiały sposób ETES123W- Kurs był przygotowany bardzo dobrze, materiał bardzo trudny został przedstawiony w sposób niezwykle prosty i łatwy TLEU101W- kurs czasochłonny, powinien pojawić się wcześniej

18 TELEINFORMATYKA Ankietyzowanych zostało 6 kursów W ankietyzacji wzięło udział 101 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów: TLEK007W – kurs ciekawy, prowadzący ma dużą wiedzę, którą potrafi zaciekawić studentów TLEK005W- wykład jest prowadzony w sposób praktyczny – nie ma suchej teorii

19 KURSY WYDZIAŁOWE Ankietyzowanych zostały 3 kursy W ankietyzacji wzięło udział 75 studentów Uwagi studentów do ankietyzowanych kursów: ETEW002- kurs powinien być prowadzony w tym samym semestrze co wykład Miernictwo, ponieważ wiedza wtedy zdobywana na bieżąco i łatwiej byłoby zrozumieć zagadnienia ETEW004W- kurs bardzo przydatny, jednak odbywa się za wcześnie, bez odpowiedniego zakresu wiedzy, jest on niezrozumiały i trudny

20 Semestr zimowy 2013/2014 Planowane- 43 Wykonane - 37 Ocena: Wyjątkowo pozytywne - 30 Pozytywne -7 Semestr letni 2013/2014 Planowane- 49 Wykonane - 43 Ocena: Wyjątkowo pozytywne - 22 Pozytywne -21 Hospitacje


Pobierz ppt "Analiza wyników ankiet studenckich za rok 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google