Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Superwizja koleżeńska w profilaktyce wypalenia zawodowego pedagogów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Superwizja koleżeńska w profilaktyce wypalenia zawodowego pedagogów."— Zapis prezentacji:

1 Superwizja koleżeńska w profilaktyce wypalenia zawodowego pedagogów

2 Brytyjskie Towarzystwo Doradztwa i Psychoterapii Formalna dyskusja na tematy dotyczące pracy Formalna dyskusja na tematy dotyczące pracy Prowadzi ją osoba doświadczona w konsultowaniu Prowadzi ją osoba doświadczona w konsultowaniu Celem jest wzrost efektywności pracy z klientem Celem jest wzrost efektywności pracy z klientem Ważność reakcji, komentarzy, konfrontowania przez superwizora Ważność reakcji, komentarzy, konfrontowania przez superwizora Poszerzenie horyzontów, wypracowanie adekwatnych standardów i metod konsultacji Poszerzenie horyzontów, wypracowanie adekwatnych standardów i metod konsultacji

3 Z tego wynika, że Superwizja nie jest przede wszystkim oceną, lecz jest przede wszystkim pomocą Superwizja nie jest przede wszystkim oceną, lecz jest przede wszystkim pomocą Jest też możliwością rozwoju dla pracownika Jest też możliwością rozwoju dla pracownika

4 Departament Zdrowia w Wielkiej Brytanii Formalny proces profesjonalnego pomagania i uczenia Formalny proces profesjonalnego pomagania i uczenia Daje możliwość praktykom do wzrastania w kompetencjach, wiedzy i odpowiedzialności wobec praktyki Daje możliwość praktykom do wzrastania w kompetencjach, wiedzy i odpowiedzialności wobec praktyki Jest wsparciem w sytuacjach klinicznych Jest wsparciem w sytuacjach klinicznych

5 Z tego wynika, że Superwizja powinna wspierać w trudnych sytuacjach zawodowych. W przypadku psychologa klinicznego, psychoterapeuty to sytuacje kliniczne Superwizja powinna wspierać w trudnych sytuacjach zawodowych. W przypadku psychologa klinicznego, psychoterapeuty to sytuacje kliniczne W przypadku pedagoga to sytuacje nadmiernego obciążenia pracą, wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, czy też obniżenia poczucia własnych dokonań zawodowych W przypadku pedagoga to sytuacje nadmiernego obciążenia pracą, wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji, czy też obniżenia poczucia własnych dokonań zawodowych

6 Butterworth Superwizja ma centralne miejsce w praktyce klinicznej Superwizja ma centralne miejsce w praktyce klinicznej Jest źródłem wzrostu profesjonalnego i edukacyjnego Jest źródłem wzrostu profesjonalnego i edukacyjnego Proponowana w kształceniu pielęgniarek, terapeutów, lekarzy, menagerów, pracowników socjalnych oraz psychologów Proponowana w kształceniu pielęgniarek, terapeutów, lekarzy, menagerów, pracowników socjalnych oraz psychologów

7 Superwizja koleżeńska Brak formalnego lidera Około 7 os ó b mających względnie zbliżony zakres profesjonalnych doświadczeń Zadaniem pomoc koleżeńska w rozpoznawaniu ukrytych lęk ó w i przeniesień Nie jest to grupa wzajemnej adoracji

8 Superwizja koleżeńska Jej zadaniem nie jest r ó wnież bezproduktywne narzekanie Pilnowanie zasad jest zadaniem lidera Ważne ustalenie obowiązk ó w każdego należącego do grupy Grupa powinna być mała

9 Superwizji koleżeńska Na zasady powinni zgodzić się wszyscy Osoby w grupie powinny mieć wsp ó lne doświadczenie zawodowe Należy ustalić na jakich zasadach podejmowane są decyzje Ustalenie czasu spotkań, ich organizacji

10 Wypalenie zawodowe Wyczerpanie emocjonalne Wyczerpanie emocjonalne Depersonalizacja Depersonalizacja Brak poczucia dokonań zawodowych Brak poczucia dokonań zawodowych

11 Cherniss – wypalenie zawodowe Brak poczucia dokonań Brak poczucia kompetencji

12 Badania Problem badawczy: Jakie jest poczucie kompetencji zawodowej studentów III roku pracy socjalnej? Problem badawczy: Jakie jest poczucie kompetencji zawodowej studentów III roku pracy socjalnej? Grupa – 57 studentów pracy socjalnej Grupa – 57 studentów pracy socjalnej Metoda – sondaż diagnostyczny Metoda – sondaż diagnostyczny Technika – ankieta Technika – ankieta Narzędzie – kwestionariusz ankiety Narzędzie – kwestionariusz ankiety Zmienne: poczucie kompetencji, znajomość realiów przyszłego zawodu, znajomość metod samopomocy Zmienne: poczucie kompetencji, znajomość realiów przyszłego zawodu, znajomość metod samopomocy

13 Narzędzie - Czuję pewność, że dam sobie radę w przyszłej pracy. - Czuję pewność, że dam sobie radę w przyszłej pracy. - Czuję, że zdobyłem wystarczającą wiedzę do pracy zawodowej. - Czuję, że zdobyłem wystarczającą wiedzę do pracy zawodowej. - Znam realia mojej przyszłej pracy zawodowej. - Znam realia mojej przyszłej pracy zawodowej. - Wiem, gdzie szukać pomocy w sprawach zawodowych. - Wiem, gdzie szukać pomocy w sprawach zawodowych. - Znam metody somopomocy, które mi pomogą w pracy zawodowej. - Znam metody somopomocy, które mi pomogą w pracy zawodowej.

14 Histogram 1: Pewność studentów, że dadzą sobie radę w przyszłej pracy. 1-tak, 0-nie (Źródło: badania własne)

15 Tabela 1: Częstość odpowiedzi na 1 pytanie kwestionariusza ankiety (Źródło: badania własne ) Częstość ProcentProcent ważnychProcent skumulowany Ważne 0 1628,1 1 4171,9 100,0 Ogółem 57100,0

16 Histogram 2: Poczucie posiadania wystarczającej wiedzy do podjęcia pracy zawodowej (Źródło: badania własne)

17 Tabela 2: Częstość odpowiedzi na 2 pytanie kwestionariusza ankiety (Źródło: badania własne) Częstość ProcentProcent ważnychProcent skumulowany Ważne 0 4578,9 1 1221,1 100,0 Ogółem 57100,0

18 Korelacja pomiędzy odpowiedziami na pierwsze i drugie stwierdzenie rho=0,227 rho=0,227 p=0,09 p=0,09 Część osób, które uważają, że nie mają wystarczającej wiedzy, uważa również, że nie da sobie rady w pracy zawodowej, czyli grupa uważająca, że nie da sobie rady w pracy zawodowej jest prawdopodobnie tożsama z częścią grupy uważających, że nie mają wystarczającej wiedzy Część osób, które uważają, że nie mają wystarczającej wiedzy, uważa również, że nie da sobie rady w pracy zawodowej, czyli grupa uważająca, że nie da sobie rady w pracy zawodowej jest prawdopodobnie tożsama z częścią grupy uważających, że nie mają wystarczającej wiedzy

19 Histogram 3: Przekonanie o znajomości realiów pracy zawodowej (Źródło: badania własne)

20 Tabela3: Częstość odpowiedzi na 3 pytanie kwestionariusza ankiety (Źródło: badania własne) Częstość ProcentProcent ważnychProcent skumulowany Ważne 0 1017,5 1 4782,5 100,0 Ogółem 57100,0

21 Histogram 4: Przekonanie o znajomości źródeł pomocy w sprawach zawodowych (Źródło: badania własne)

22 Tabela 4: Częstość odpowiedzi na 4 pytanie kwestionariusza ankiety (Źródło: badania własne) Częstość ProcentProcent ważnychProcent skumulowany Ważne 0 3154,4 1 2645,6 100,0 Ogółem 57100,0

23 Histogram 5: Znajomość metod samopomocy w sprawach zawodowych (Źródło: badania własne)

24 Tabela 5: Częstość odpowiedzi na 5 pytanie kwestionariusza ankiety (Źródło: badania własne) Częstość ProcentProcent ważnychProcent skumulowany Ważne 0 2950,9 1 2849,1 100,0 Ogółem 57100,0

25 Korelacja pomiędzy znajomością miejsc, do których można się zwrócić o pomoc i znajomością metod samopomocy rho=0,227 rho=0,227 p=0,089 p=0,089 Osoby nie wiedzące, gdzie się zgłosić po pomoc, nie znają też metod samopomocy Osoby nie wiedzące, gdzie się zgłosić po pomoc, nie znają też metod samopomocy

26 Wnioski z analizy - w większości badani studenci mają poczucie, że dadzą sobie radę w zawodzie, a więc mają poczucie sprawstwa i jakiejś wewnętrznej kontroli, - w większości badani studenci mają poczucie, że dadzą sobie radę w zawodzie, a więc mają poczucie sprawstwa i jakiejś wewnętrznej kontroli, - poczuciu temu jednak towarzyszy często przekonanie o zbyt małej wiedzy dotyczącej spraw zawodowych. Można więc powiedzieć, że studenci ci nie mają poczucia kompetencji, a więc są oni bardziej narażeni na wypalenie zawodowe, - poczuciu temu jednak towarzyszy często przekonanie o zbyt małej wiedzy dotyczącej spraw zawodowych. Można więc powiedzieć, że studenci ci nie mają poczucia kompetencji, a więc są oni bardziej narażeni na wypalenie zawodowe, - niestety większość studentów III roku, a więc tych, którzy są przed samym egzaminem licencjackim, dającym uprawnienia zawodowe, nie zna metod samopomocy i nie wie, gdzie zwrócić się o pomoc w sprawach zawodowych. - niestety większość studentów III roku, a więc tych, którzy są przed samym egzaminem licencjackim, dającym uprawnienia zawodowe, nie zna metod samopomocy i nie wie, gdzie zwrócić się o pomoc w sprawach zawodowych.

27 Ogólny wniosek z badań zastanych superwizja odpowiada na potrzebę posiadania większych kwalifikacji i kompetencji dając informacje zwrotne, dając wsparcie, będąc możliwością konsultacji z innymi profesjonalistami oraz zmniejszając lęk związany z wejściem w zawód. Będąc zaś metodą zwiększającą kompetencje staje się równocześnie, jak można podejrzewać na podstawie teorii C. Chernissa, metodą zmniejszającą poziom wypalenia zawodowego superwizja odpowiada na potrzebę posiadania większych kwalifikacji i kompetencji dając informacje zwrotne, dając wsparcie, będąc możliwością konsultacji z innymi profesjonalistami oraz zmniejszając lęk związany z wejściem w zawód. Będąc zaś metodą zwiększającą kompetencje staje się równocześnie, jak można podejrzewać na podstawie teorii C. Chernissa, metodą zmniejszającą poziom wypalenia zawodowego

28


Pobierz ppt "Superwizja koleżeńska w profilaktyce wypalenia zawodowego pedagogów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google