Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak. Dobre praktyki przedsiębiorczości wiejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak. Dobre praktyki przedsiębiorczości wiejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak

2 Dobre praktyki przedsiębiorczości wiejskiej

3 Agroturystyka zaczyna nabierać znaczenia jako potencjalne źródło dochodu i miejsc pracy. Sprzyja temu wzrost popytu na odpoczynek na wsi.

4 Trendy w sposobie spędzania urlopu: Trend do „swobody i kontaktu z naturą” Trend do turystyki dla hobbystów Trend do jakości Trend do krótkich urlopów

5 Istota agroturystyki  agroturystyki nie należy utożsamiać z turystyką wiejską; stanowi ona jedynie jej odrębną część,  istnieje bezpośredni związek agroturystyki z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, polegający na wykorzystaniu różnych jego zasobów w procesach zaspokajania potrzeb turystów,  agroturystyka nie ogranicza się do zakwaterowania turystów, lecz oferuje im cały pakiet usług, w tym różnorodne formy aktywności rekreacyjnej i spędzania czasu wolnego.

6 Co czyni agroturystykę unikalną specyfika pobytu w rodzinnym gospodarstwie rolnym, umożliwiającego bezpośrednie kontakty z gospodarzami, zwierzętami domowymi, poznanie działalności produkcyjnej rolników, ich stylu życia i pracy, korzystanie ze świeżej, zdrowej, tradycyjnej żywności; charakter życia wiejskiego – różnorodne i równocześnie niepowtarzalne rodzaje wiejskich zajęć (np. spanie na sianie, domek na drzewie);

7 Co czyni agroturystykę unikalną bliska natury przestrzeń, umożliwiająca bezpośredni kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym, poznanie dziedzictwa kultury materialnej i duchowej, uprawianie różnorodnych form rekreacji z dala od tłumów, w ciszy i spokoju; gościnni mieszkańcy sprawiający, że turyści traktowani są nie jako anonimowi osobnicy, lecz jako ich goście, którzy jednocześnie, poprzez osobiste kontakty, odnoszą się z szacunkiem do systemu wartości gospodarzy.

8 Dla rozwoju agroturystyki należy przemyśleć: typ zakwaterowania; zajęcia rekreacyjne; bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych, wyrobów ludowych i rzemiosła- główne znaczenie ma zaopatrywanie placówek gastronomicznych w świeże produkty żywnościowe z regionu; ochrona przyrody i krajobrazu; podejmowanie pracy i zatrudnianie innych; infrastruktura- należy rozwijać te cechy, dzięki którym turystyka wiejska może konkurować z innymi typami turystyki; promocja turystyki wiejskiej.

9 Punktem wyjścia przy projektowaniu produktów turystyki wiejskiej jest wcześniejsze poznanie motywów wyjazdów w celach wypoczynkowych potencjalnych klientów. Tworzenie produktu turystyki wiejskiej o wysokiej jakości

10 Turyści wybierając wieś jako miejsce swego wypoczynku wymieniają zazwyczaj następujące powody: - możliwość spokojnego odpoczynku w naturalnym, wiejskim środowisku (czynnik dominujący); - chęć spędzenia urlopu w ulubionym krajobrazie (lasy, park, woda); - walory zdrowotne terenów wiejskich; - koszty pobytu (zależą od profilu klienta); - możliwość bezpośredniego kontaktu z rodziną wiejską; - możliwość poznania obyczajów, tradycji ludowej (np. Janetta – kultura muzułmańska w Kruszynianach, Kiermusy – kultura żydowska); - chęć zmiany dotychczasowego sposobu wypoczynku; - niekiedy całkowita izolacja od cywilizacji, cisza.

11 I przykład Gospodarstwo ekoagroturystyczne http://ekoagroturystyka.weebly.com/ http://www.pachotowko.pl/

12 II przykład Gospodarstwo agroturystyczne

13 III przykład „Otulina -gościniec polski” http://www.otulina.com/

14 IV przykład Rodzinne gospodarstwo ekologiczne http://www.serykozie.pl/

15 V przykład Przetwórstwo owocowe http://becla.pl/

16 VI przykład Działalność rehabilitacyjna/ gabinet masażu http://www.reh-medica.eu/

17 KRUS czy ZUS Artykuł 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998, Nr 7, poz. 25 z póź. zm.) – stanowi, że rolnik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy u.s.r. nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki: złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej [CIDG], jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,

18 nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3096 zł. Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze.


Pobierz ppt "Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak. Dobre praktyki przedsiębiorczości wiejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google