Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 STRATEGIA INNOWACJI Ewa Postolska Akcelerator i Inkubator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 STRATEGIA INNOWACJI Ewa Postolska Akcelerator i Inkubator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1

2 1 STRATEGIA INNOWACJI Ewa Postolska Akcelerator i Inkubator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia”

3 2 Strategia Innowacji Problem Jak osiągamy przewagę konkurencyjną (tymczasową) nad naszą konkurencją? Jak być innowacyjnym?

4 3 KONTEKST DLA BUDOWANIA STRATEGII

5 4 Sektorowe Sektorowe Silne Strony, Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Silne Strony, Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia Wartości Osobiste Menedżerów i Udziałowców Szersze Oczekiwania Społeczne STRATEGIA KONKURENCYJNA

6 5 PROCES BUDOWANIA STRATEGII

7 6 WIZJA FIRMY WEWNĘTRZNE BADANIE NA POZIOMIE FIRMY BADANIE OTOCZENIA NA POZIOMIE FIRMY - POZYCJA STRATEGICZNA - PODKREŚLENIE PLANOWANIA

8 7 WIZJA FIRMY WEWNĘTRZNE BADANIE NA POZIOMIE FIRMY BADANIE OTOCZENIA NA POZIOMIE FIRMY - POZYCJA STRATEGICZNA - PODKREŚLENIE PLANOWANIA

9 8 WIZJA FIRMY - Filozofia Firmy Polityka Firmy Wartości Kulturowe – Kultura Organizacji - Misja Firmy - Identyfikacja SME (małych i średnich firm) i ich interakcji Wspólne zasoby Wspólne sprawy

10 9 Kaskada Wizji / /Misji Szef Firmy / Szef Korporacji Szef Oddziału Firmy Menedżer ds. Biznesowych Szef Produkcji Wizja Firmy Misja = Wizja

11 10 Microsoft Wizja Microsoft Wizją Microsoft jest wzmocnienie pozycji człowieka poprzez wyposażenie go w świetne oprogramowanie – w każdym czasie, w każdym miejscu, na każdym sprzęcie.

12 11 Misja Microsoft Jako światowy lider w oprogramowaniu komputerowym dla osób indywidualnych i dla biznesu, Microsoft dąży do produkcji innowacyjnych produktów i usług które zaspokajają zmieniające się potrzeby naszych klientów. Wartości Microsoft Są dwa kluczowe aspekty sukcesu Microsoft w przeszłości i w przyszłości: jego wizja technologii oraz te wartości, dla których żyjemy każdego dnia, jako firma.

13 12 Wizja Microsoft.Net To zaawansowana nowa generacja oprogramowania, która wprowadzi Internet Nowej Generacji. Misja Microsoft.Net Uczynić informację dostępną w każdym czasie, w każdym miejscu, dla każdego sprzętu.

14 13 WIZJA FIRMY WEWNĘTRZNE BADANIE NA POZIOMIE FIRMY BADANIE OTOCZENIA NA POZIOMIE FIRMY - POZYCJA STRATEGICZNA - PODKREŚLENIE PLANOWANIA

15 14 WEWNĘTRZNE BADANIE NA POZIOMIE FIRMY (Dokonania w przeszłości oraz projekcje przyszłości) - Identyfikacja wyróżniających kompetencji - Oszacowanie / Ocena potencjału - Siły napędowe

16 15 WIZJA FIRMY WEWNĘTRZNE BADANIE NA POZIOMIE FIRMY BADANIE OTOCZENIA NA POZIOMIE FIRMY - POZYCJA STRATEGICZNA - PODKREŚLENIE PLANOWANIA

17 16 BADANIE OTOCZENIA NA POZIOMIE FIRMY - Założenia środowiskowe - Zdefiniowanie najważniejszych / istotnych scenariuszy - Analiza konkurencji (Dokonania w przeszłości oraz projekcje przyszłości)

18 17 Analiza Konkurencji Przyszłe Cele Jak wygląda porównanie celów naszej konkurencji do naszych celów? Gdzie będzie położony nacisk w przyszłości? Jakie jest podejście do ryzyka? Aktualne (obecna) strategia üJak oni obecnie konkurują? üJak ta strategia wspomaga zmiany w strukturze konkurencji? Założenia Czy zakładają, że przyszłość będzie zmienna / inna? Czy działają biorąc pod uwagą obecne status- quo? Jakie założenia czynią nasi konkurenci na temat sektora i ich samych? Możliwości üJakie są ich mocne i słabe strony? üJak wypadamy na tle konkurencji? üJak wpływają na rynek (na zmianę rynku)? Odpowiedź Co nasi konkurenci zrobią w przyszłości? Gdzie utrzymujemy przewagę nad naszą konkurencją? Jak to zmieni nasze relacje z konkurencją?

19 18 WIZJA FIRMY WEWNĘTRZNE BADANIE NA POZIOMIE FIRMY BADANIE OTOCZENIA NA POZIOMIE FIRMY - POZYCJA STRATEGICZNA - PODKREŚLENIE PLANOWANIA

20 19 Kaskada Wizji / /Misji Szef Firmy / Szef Korporacji Szef Oddziału Firmy Menedżer ds. Biznesowych Szef Produkcji Wizja Firmy Misja = Wizja Operacje

21 20 - Pozycja strategiczna Kierunki strategii korporacyjnej Wyzwania planowania korporacyjnego, biznesowego oraz funkcjonalnego - Planowanie strategiczne Harmonogram Wyznaczanie odpowiedzialności menedżerskiej

22 21 Strategia Microsoft Strategia Biznesowa Microsoft Miara wartości biznesowej E-Commerce Informacja biznesowa - Business Intelligence Relacje z klientami - Customer Relationships Zarządzanie wiedzą - Knowledge Management Mobilność Strategia Microsoft.Net Wszystkie aplikacje software’owe będą dostarczane jako usługa, w formie subskrypcji przez internet.

23 22 Analiza S.W.O.T.  S trengths – Mocne Strony  W eaknesses – Słabe Strony  O pportunities - Szanse  T hreats - Zagrożenia

24 23 WIZJA FIRMY - Filozofia Firmy Polityka Firmy Kultura Firmy - Misja Firmy - Identyfikacja i jej interakcje/ Zasoby (Przeszłe dokonania i projekcje na przyszłość) -Identyfikacja istotnych, wyróżniających nas kompetencji - Ocena potencjału - Główne siły napędowe - Postawa strategiczna Kierunki strategii organizacji Wyzwania planowania korporacyjnego, biznesowego i funkcjonalnego - Główne elementy planu Harmonogram Sposób planowania Przypisanie odpowiedzialności menedżerskiej OCENA OTOCZENIA Z POZIOMU FIRMY (Przeszłe dokonania i projekcje na przyszłość) - Założenia środowiskowe - Zdefiniowanie odpowiednich scenariuszy OCENA MIĘDZYNARODOWA / SEKTOROWA Z POZIOMU FIRMY MOCNE I SŁABE STRONY SZANSE I ZAGROŻENIA

25 24 Silne Strony üTe elementy firmy, które tworza przewagę strategiczną (decydują o przewadze) üUwaga: jeśli konkurencja rozumie nasze przewagi (istniejące już lub budowane), silna strona może okazać się słabością

26 25 Słabe Strony üTe aspekty firmy, które mogą przynieść niekorzyść dla firmy üUwaga: jeśli firma widzi i rozumie własne słabe strony, słabość może okazać się zaletą

27 26 Szanse üTe aspekty otoczenia, w którym działa firma, które mogą powodować przewagę konkurencyjną firmy üUwaga: jeśli firma rozumie zasady budowania strategii, rozumie również, że szansa może okazać się zagrożeniem

28 27 Zagrożenia üTe aspekty otoczenia w którym działa firma, które mogą spowodować niekorzyści dla firmy üUwaga: jeśli firma rozumie zasady budowania strategii, zagrożenie może stać się szansą

29 28 Analiza SWOT na poziomie branży / sektora üAnaliza SWOT może być przeprowadzana na poziomie branży/sektora üSilne Strony i Słabe Strony są wewnętrzne – dla danej branży üSzanse i Zagrożenia są zewnętrzne dla branży / sektora

30 29 Efektywność planowania biznesowego System Wartości Faza I Podstawowe Planowanie Finansowe Kontrolowanie operacyjne Budżet roczny Cel funkcjonalny Zmieścić się w budżecie Faza II Planowanie oparte na prognozach Bardziej efektywne planowanie w celu wzrostu / rozwoju Analiza otoczenia Prognozy wieloletnie Statyczna alokacja zasobów Prognoza na przyszłość Faza III Planowanie zorientowane zewnętrznie Rosnąca reakcja na zmiany rynkowe i działania konkurencji Poprzez analizę sytuacji i ocenę konkurencji Ewaluacja strategicznych alternatyw Dynamiczna alokacja zasobów Myślenie strategiczne Ewolucja Podejmowania Strategicznych Decyzji Faza IV Zarządzanie Strategiczne Zgranie wszystkich zasobów w celu wykreowania przewagi konkurencyjnej Struktura planu wybrana strategicznie Kreatywne, elastyczne planowanie procesów System wspierający kreowanie wartości i dobrego klimatu dla działań firmy Kreowanie przyszłości

31 30 ODNIESIENIE KORZYŚCI Z INNOWACYJNOŚCI, DECYDUJĄCYCH O PRZEWADZE KONKURENCYJNEJ - SKALA KORZYŚCI ORAZ DŁUGOŚĆ OKRESU CZERPANIA KORZYŚCI WYMAGA STRATEGICZNEGO PODEJŚCIA DO DZIAŁAŃ ORAZ BIZNESU

32 31 Ewa Postolska Akcelerator i Inkubator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, tel.: (042) 635 4983, 635 4984 e-mail: epostolska@uni.lodz.pl at@uni.lodz.plepostolska@uni.lodz.pl www.at.uni.lodz.plwww.at.uni.lodz.pl www.icul.uni.lodz.plwww.icul.uni.lodz.pl Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY SEMINARIUM – „Innowacje  od pomysłu do wdrożenia”


Pobierz ppt "1 STRATEGIA INNOWACJI Ewa Postolska Akcelerator i Inkubator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google