Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Kaźmierczak Małgorzata Jonkisz Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Kaźmierczak Małgorzata Jonkisz Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ"— Zapis prezentacji:

1 Joanna Kaźmierczak Małgorzata Jonkisz Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ

2 1. Informacje ogólne o bazie LISA 2. Pomoce wyszukiwawcze 3. Wyszukiwanie szybkie i zaawansowane 4. Search Tools 5. Wyniki wyszukiwania

3 LISA jest to międzynarodowa baza abstraktowa, która służy jako narzędzie indeksujące przeznaczone dla specja- listów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Obecnia LISA rejestruje streszczenia artykułów z ponad 440 czasopism wydawanych w 20 językach w 68 krajach.

4 sztuczna inteligencja; CD-ROM; aplikacje informatyczne; ośrodki informacyjne; zarządzanie informacją; nauka o informacji/informacja naukowa; przechowywanie informacji; technologia informacyjna; technologie internetowe; zarządzanie wiedzą; Bibliotekarstwo; biblioteki i archiwa; zarządzanie bibliotekami; technologie biblioteczne; użytkownicy biblioteki; informacja medyczna; wyszukiwanie informacji online; działalność wydawnicza i księgarska; zarządzanie rekordami/dokumentami; Telekomunikacja; usługi techniczne; sieć WWW.

5 1. Baza działa od: ; 2. Częstotliwość aktualizacji: co dwa tygodnie (dodawane jest ponad 500 rekordów); 3. Wielkość bazy: ponad 358,411 rekordów (stan na listopad 2012); 4. Tezaurus: dostępny online; 5. Indeks: autorów ( Author Name ), czasopism ( Journal Name ) i typów publikacji ( Publication Type ).

6 obcięcia * - - rozszerzenie szukanego terminu np. librar* wyszukiwanie nieograniczonej liczby znaków w ramach słowa * np. behavi*r wyszukiwanie alternatywnej pisowni ? lub ? ? - zastępuje jakikolwiek pojedyńczy znak w środku lub na końcu wyrazu; ( ?? ) - zastępuje dwa znaki w środku lub na końcu wyrazu np. wom?n grupowanie () - grupuje wyrazy i frazy łączone różnymi operatorami logicznymi np. (university or academy) and (night or day) WITHIN n - zawęża wyszukiwanie poprzez podanie dopuszczalnej liczby wyrazów - n - pomiędzy terminami wyszukiwawczymi np. document WITHIN 2 abstracting NEAR - zawęża wyszukiwanie do terminów oddalonych od siebie o mniej niż 10 wyrazów np. bibliography NEAR literature

7 AND - zawęża wyszukiwanie do rekordów zawierających wszystkie wyrazy oddzielone tym znakiem OR - rozszerza wyszukiwanie do rekordów zawierających jakiekolwiek wyrazy oddzielone tym znakiem NOT - zawęża wyszukiwanie do rekordów nie zawierających terminu, który po nim występuje

8 w polu wyszukiwawczym należy wpisać termin, według którego chcemy wyszukać; wielkość liter nie ma znaczenia; zostaną wyszukane wszystkie elementy opisu; można zastosować operatory logiczne Boole'a: AND, OR, lub NOT; DATE RANGER : wybór z listy daty publikacji.

9

10 terminy wyszukiwawcze należy wpisać w polU zapytań; przy każdym z wierszy znajduje się rozwijane menu gdzie można wybierać odpowiednie pole opisu, w którym termin ma być wyszukiwany; w podstawowej wersji znajdują się trzy wiersze pól zapytań ale w razie potrzeby kolejne mogą być dodawane ( Add Row); kolejne wiersze mogą być łączone operatorami AND, OR lub NOT ; odpowiedni operator wybiera się z rozwijanej listy po lewej stronie; Date Ranger - jak w wyszukiwaniu szybkim; w opcji Limited to można ograniczyć wyniki wyszukiwania do: daty ostatniego uaktualnienia bazy ( Latest Update ), tylko do artykułów z czasopism ( Journals Aricles Only ) lub tylko języka angielskiego ( English Only ) ostatnią czynnością jest wskazanie ilości rekordów jaka ma być wyświetlona na jednej stronie (10, 25,50)

11

12

13 SKRÓTNAZWA ANGIELSKANAZWA POLSKA ABAbstractAbstrakt ANAccession NumberNumer akcesji AUAuthorAutor DEDescriptorsDeskryptor FEFeatureCechy IBISBN ISISSN JNJournal NameTytuł czasopisma KWKeywordsSłowa kluczowe LALanguageJęzyk PYPublication YearRok publikacji RLResource LocationLokalizacja zasobu SHShelfmark (British Library) Sygnatura SOSourceŹródło TITitleTytuł UDUpdateAktualizacja

14

15 tezaurus zawiera uporządkowany zestaw terminów wyszukiwawczych, służących do dokładnego opisu zagadnienia. Stosowanie tezaurusa pozwala uzyskać maksymalną liczbę relewantnych dokumentów; w celu skorzystania z tezaurusa należy Thesaurus z zakładki Search Tools ; Terminy można wybrać z 3 indeksów: 1) Alphabetical Index wyświetla listę alfabetyczną bez względu na hierarchię, 2) Hierarchy umożliwia przeszukiwanie z uwzględnieniem związków hierarchicznych pomiędzy terminami, 3) Rotated Index wyszukuje pojedyncze słowa, bez względu na ich miejsce wystąpienia w danej frazie. 4) Terminy można łączyć ze sobą za pomocą operatorów logicznych OR lub AND. terminy oznaczone [+] posiadają terminy węższe w hierarchii słownika; zaznaczenie Explode spowoduje wyszukanie terminu głównego i terminów węższych; po zaznaczeniu Remember Tools zostaje zachowana lista terminów.

16

17 Sposób prezentacji Sortowanie Skrócony format; Pełny format; Pełny format – bez odsyłaczy; Format specjalny. Most Recent First – wyniki wyszukiwania sortowane są według daty publikacji; Relevance Rank – wyniki wyszukiwania sortowane są wg stopnia relewancji, określana jest ona na podstawie tego jak często i gdzie w rekordzie pojawiał się wyszukiwany termin.

18

19 1. Przewodnik użytkownika [online]. [Dostęp: 1 grudnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: 2. Database Guide: Library and Information Science abstracts (LISA) [online]. [Dostęp: 1 grudnia 2012]. Dostępny w World Wide Web: LISAguide.pdf.


Pobierz ppt "Joanna Kaźmierczak Małgorzata Jonkisz Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google