Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesna Współpraca Nauka - Biznes

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesna Współpraca Nauka - Biznes"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesna Współpraca Nauka - Biznes
Marcin Bąkowski SINERSIO Polska Nowy Kisielin,

2 Nowoczesna Współpraca Nauka - Biznes
Marcin Bąkowski SINERSIO Polska Nowy Kisielin,

3 Prezentacja SINERSIO Polska
Klaster Archiwizacji Cyfrowej Współpraca Nauka - Biznes Akademia SINERSIO

4 SINERSIO Polska… …to zespół doświadczonych osób z zapałem, inicjatywą i głową pełną pomysłów! Z doświadczeniem zdobytym w pracy dla takich firm jak: Asseco, BZ WBK, BRE Bank, Hewlett Packard, Max Elektronik (Sygnity), Oracle, SAP Polska, Winuel (Sygnity), Wirtualna Polska Siedziba Spółki: SINERSIO Polska sp. z o.o. ul. Bukowska 12 Poznań Biura Handlowe Spółki: Berlin Nowa Sól Zielona Góra Białystok Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , NIP , REGON: Kapitał zakładowy zł

5 Wybrani Klienci

6 Oferta Wynajem gotowych środowisk wirtualnych dla firm developerskich – usługa dostępna w modelu „on demand”, rozliczana w trybie godzinowym Wynajem gotowych, dedykowanych środowisk dla klientów i firm wdrożeniowych systemów ERP (SAP, Microsoft, IFS, Oracle, StreamSoft) w oparciu o zasadę: „pay per use” Wynajem powierzchni (IT Room, Safe Box, szafa, U) Serwery dedykowane, serwery wirtualne, środowiska Cloud Computing Wynajem oprogramowania (SPLA Microsoft)

7 Oferta cd Budowa środowisk PDC i DRC
Budowa koncepcji i wdrożenie planów rozwoju środowisk w oparciu o infrastrukturę Centrum Przetwarzania Danych Budowa koncepcji i wdrożenie planów zarządzania usługami IT. Katalog usług, utrzymanie oraz serwis infrastruktury, utrzymanie oraz serwis oprogramowania Budowa koncepcji i wdrożenie planów zarządzania ciągłością usług, tworzenie planów awaryjnych i odtworzeniowych Audyty środowiskowe

8 White Label Data Center Data Center Network
Oferta cd Wynajem gotowych środowisk telekonferencyjnych opartych o dedykowana infrastrukturę lub przy wykorzystaniu usługi e-Sinersio Wynajem gotowego środowiska dla potrzeb prowadzenia zaawansowanych kampanii reklamowych w Internecie. Usługa rozliczana wg zasady wysycenia łącza (95-ty percentyl) White Label Data Center Data Center Network

9 SINERSIO Data Center – cechy wyróżniające
Ponad 0,5 MW mocy chłodzenia w IT Room, 0,8 MW mocy zasilania awaryjnego UPS, Agregat spalinowy z gwarantowanym zapasem paliwa >36h, System VESDA oraz SUG w oparciu o gaz NOVEC 1230, 100% izolacji IT Room od obsługi instalacji technicznych, Pełna kontrola dostępu z podziałem na strefy bezpieczeństwa.

10 SINERSIO Data Center Network
BI PN NS WR

11 Prezentacja SINERSIO Polska
Klaster Archiwizacji Cyfrowej Współpraca Nauka - Biznes Akademia SINERSIO

12 Klaster Archiwizacji Cyfrowej

13 Działalność Klastra – H2 2012
Podpisanie umowy o współpracy z klastrem SYNERGIT ( Podpisanie umowy o współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym ( Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Wrocławskim Medycznym Parkiem Naukowo- Technologicznym ( Przyjęcie firmy piLAB S.A w poczet członków klastra. Specjalizacja firmy: bezpieczeństwo i archiwizacja danych oraz optymalizacja architektury i dostępu do danych. ( Współorganizacja I Międzynarodowego Forum Klastrów IT - Poznań Organizacja wizyty studyjnej, współpraca ponadregionalna firm ICT - Berlin Udział w konferencji Białystok - nowa przestrzeń technologii, nauki i talentu Podjęcie współpracy z Gdańskim Parkiem Naukowo Technologicznym ( Podjęcie współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, ( Podjęcie współpracy z US-Polish Trade Council ( Podjęcie decyzji o przeniesieniu siedziby koordynatora klastra tj. Narodowego Centrum Archiwizacji, z Poznania do Parku Technologicznego INTERIOR w Nowej Soli.

14 Współpraca z Parkami Technologicznymi
GD BI ZG PN NS WR RZ podpisana umowa o współpracy nawiązanie współpracy

15 Prezentacja SINERSIO Polska
Klaster Archiwizacji Cyfrowej Współpraca Nauka - Biznes Akademia SINERSIO

16 (samouczący, sterujący budową kwalifikacji)
Czego chcemy? Budowy nowoczesnego Ekosystemu: Uczelnia / Samorząd / Biznes (samouczący, sterujący budową kwalifikacji) Tworzenia i realizacji wspólnych programów nauczania, Permanentnego kształcenia (edukacja, umiejętności, wiedza, postawy, zachowania). EKOSYSTEMU PARTNERSKIEGO

17 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
Czego chcemy ? Ekosystem Partnerski WIEDZA KOMPETENCJE (umiejętność wykorzystania wiedzy) UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE (zarządzanie, rozwiązywanie problemów, informowanie)

18 The Triple Helix Model - modyfikacja
Klastry Parki Technologiczne Uczelnia Biznes Administracja Parki Technologiczne

19 ICT – cechy branży ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) silnie stymulują wzrost gospodarczy (1/4 wzrostu PKB w UE) Oparta na wiedzy, Duża intensywność badań, Ekstremalnie krótkie cykle innowacji, know-how z dziś nie gwarantuje sukcesu jutro, Duże nakłady kapitałowe, Wysokie kwalifikacje pracowników, Wyścig technologiczny / nieustanna innowacja, Ogromne ryzyko branżowe – wybór technologii

20 Kooperacja: Uczelnia - Student - Biznes
Wykorzystanie potencjału SINERSIO Data Center w procesie edukacyjnym, Inicjowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych i szkoleniowych w obszarach branżowych i wyróżniających region, Prowadzenie projektów typu „Technology Watch”, Organizowanie i uczestnictwo w „innych” projektach i konsorcjach badawczych (inne uczelnie, inne Parki, inne klastry) w kraju i za granicą, Prowadzenie analizy możliwości finansowania projektów badawczo rozwojowych, Badanie potrzeb i inicjowanie rozwoju zaplecza badawczo-wdrożeniowego, Budowa sieci powiązań i kooperacji opartej na ludziach, Wspólne publikacje, Współdziałanie przy powstawaniu prac inżynierskich / magisterskich / doktorskich,

21 Transfery stałe lub czasowe
Kadry naukowej i kadry edukacyjnej UZ => BIZNES Kadry zarządzającej => UZ Studentów => BIZNES

22 Komercjalizacja B+R Wypracowanie zasad transferu wyników prac badawczych, Udział w programie „TOP 500 Innovators” – Karol Barski UZ, (EIT+ 9/80, AGH 6/80) Podjęcie współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, ( Podjęcie współpracy z US-Polish Trade Council ( Tworzenie spółek spin–offs, Opatentowywanie wynalazków, Opracowanie systemu licencyjnego.

23 Zgłoszenia wynalazków w 2012
1,01 1,02 1,18 1,26 1,69 1,42

24 Tworzenie kultury przedsiębiorczości
Promowanie kultury innowacji w środowisku biznesowym i kultury biznesowej w środowisku naukowym, Pracownik  Przedsiębiorca, Talenty (identyfikacja, indywidualna ścieżka, mecenat) Poszukiwanie sposobów finansowania działań, Spotkania kooperacyjne, misje gospodarcze (Niemcy, Ukraina, Łotwa), Lobbing, Tworzenie ośrodka opiniotwórczego, Promocja, Promowanie przekonania „że można” i „że warto”

25 Warto? LRPO/2.1/1/2012 dla Działania 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” 10 wniosków po ocenie merytorycznej LRPO/2.2/1/2012 do Działania 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” 27 wniosków po ocenie merytorycznej WRPO Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” - konkurs nr 14-I-2012. 628 wniosków po ocenie merytorycznej

26 Prezentacja SINERSIO Polska
Klaster Archiwizacji Cyfrowej Współpraca Nauka - Biznes Akademia SINERSIO

27 Akademia SINERSIO Etap 1 (rok 2012-2013)
Szkolenia twarde dla studentów: Chmura obliczeniowa Ilość uczestników: 40 Szkolenia miękkie dla studentów: Pozyskiwanie funduszy UE Biznes Plan Opieka ekspercka nad pracami dyplomowymi Ilość uczestników: 6

28 Akademia SINERSIO Etap 2 (rok 2013-2014)
Szkolenia twarde dla studentów (warunkiem jest ukończenie Etapu 1): Bezpieczeństwo IT Ilość uczestników: 20 Systemy teleinformatyczne Szkolenia miękkie dla studentów (warunkiem jest ukończenie Etapu 1): Rozmowy kwalifikacyjne Biznes Plan Opieka ekspercka nad pracami dyplomowymi Ilość uczestników: 6 Staże praktyczne (Park Interior + Partnerzy Sinersio, np. PNT Eureka Poznań, BPNT Białystok) Ilość uczestników: 12

29 Akademia SINERSIO Etap 2 (rok 2013-2014)
Szkolenia dla naukowców (współ finansowane przez UE): Cloud computing – zaawansowane środowisko IT w praktyce nauki Ilość uczestników: 12 Data Center – praktyczne zastosowanie technologii biznesowych w nauce

30 Akademia SINERSIO Etap 3 (rok 2014-2015)
Szkolenia twarde dla studentów (warunkiem jest ukończenie Etapu 2): Bezpieczeństwo IT, poziom II Ilość uczestników: 10 Systemy teleinformatyczne, poziom II Szkolenia miękkie dla studentów (warunkiem jest ukończenie Etapu 2): Negocjacje Zarządzanie zespołem Opieka ekspercka nad pracami dyplomowymi Ilość uczestników: 6 Opieka ekspercka nad pracami doktoranckimi Ilość uczestników: 3

31 Akademia SINERSIO Etap 3 (rok 2014-2015) Staże praktyczne
(Park Interior + Partnerzy Sinersio, np. PNT Eureka Poznań, BPNT Białystok) Ilość uczestników: 12 Szkolenia dla naukowców (współ finansowane przez UE): Cloud computing – zaawansowane środowisko IT w praktyce nauki Data Center – praktyczne zastosowanie technologii biznesowych w nauce

32 Pozostajemy do Państwa dyspozycji
Koniec Pozostajemy do Państwa dyspozycji SINERSIO Polska sp. z o.o. ul. Bukowska 12 Poznań


Pobierz ppt "Nowoczesna Współpraca Nauka - Biznes"

Podobne prezentacje


Reklamy Google