Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Bąkowski SINERSIO Polska Nowy Kisielin, 15.11.2012 Nowoczesna Współpraca Nauka - Biznes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Bąkowski SINERSIO Polska Nowy Kisielin, 15.11.2012 Nowoczesna Współpraca Nauka - Biznes."— Zapis prezentacji:

1 Marcin Bąkowski SINERSIO Polska Nowy Kisielin, 15.11.2012 Nowoczesna Współpraca Nauka - Biznes

2 Marcin Bąkowski SINERSIO Polska Nowy Kisielin, 15.11.2012

3 Współpraca Nauka - Biznes Akademia SINERSIO Prezentacja SINERSIO Polska Klaster Archiwizacji Cyfrowej

4 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 4 SINERSIO Polska… …to zespół doświadczonych osób z zapałem, inicjatywą i głową pełną pomysłów! Z doświadczeniem zdobytym w pracy dla takich firm jak: Asseco, BZ WBK, BRE Bank, Hewlett Packard, Max Elektronik (Sygnity), Oracle, SAP Polska, Winuel (Sygnity), Wirtualna Polska Siedziba Spółki: SINERSIO Polska sp. z o.o. ul. Bukowska 12 60-810 Poznań Biura Handlowe Spółki: Berlin Nowa Sól Zielona Góra Białystok Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000338358, NIP 7781466055, REGON: 301226671. Kapitał zakładowy 300.000 zł

5 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 5 Wybrani Klienci

6 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 6 Oferta Wynajem gotowych środowisk wirtualnych dla firm developerskich – usługa dostępna w modelu on demand, rozliczana w trybie godzinowym Wynajem gotowych, dedykowanych środowisk dla klientów i firm wdrożeniowych systemów ERP (SAP, Microsoft, IFS, Oracle, StreamSoft) w oparciu o zasadę: pay per use Wynajem powierzchni (IT Room, Safe Box, szafa, U) Serwery dedykowane, serwery wirtualne, środowiska Cloud Computing Wynajem oprogramowania (SPLA Microsoft)

7 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 7 Oferta cd Budowa środowisk PDC i DRC Budowa koncepcji i wdrożenie planów rozwoju środowisk w oparciu o infrastrukturę Centrum Przetwarzania Danych Budowa koncepcji i wdrożenie planów zarządzania usługami IT. Katalog usług, utrzymanie oraz serwis infrastruktury, utrzymanie oraz serwis oprogramowania Budowa koncepcji i wdrożenie planów zarządzania ciągłością usług, tworzenie planów awaryjnych i odtworzeniowych Audyty środowiskowe

8 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 8 Oferta cd Wynajem gotowych środowisk telekonferencyjnych opartych o dedykowana infrastrukturę lub przy wykorzystaniu usługi e-Sinersio Wynajem gotowego środowiska dla potrzeb prowadzenia zaawansowanych kampanii reklamowych w Internecie. Usługa rozliczana wg zasady wysycenia łącza (95-ty percentyl) White Label Data Center Data Center Network

9 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 9 SINERSIO Data Center – cechy wyróżniające Ponad 0,5 MW mocy chłodzenia w IT Room, 0,8 MW mocy zasilania awaryjnego UPS, Agregat spalinowy z gwarantowanym zapasem paliwa >36h, System VESDA oraz SUG w oparciu o gaz NOVEC 1230, 100% izolacji IT Room od obsługi instalacji technicznych, Pełna kontrola dostępu z podziałem na strefy bezpieczeństwa.

10 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 10 SINERSIO Data Center Network NS 12.2012 BI 07.2013 07.2012PN 11.2013 WR

11 Współpraca Nauka - Biznes Akademia SINERSIO Prezentacja SINERSIO Polska Klaster Archiwizacji Cyfrowej

12 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 12 Klaster Archiwizacji Cyfrowej

13 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 13 Działalność Klastra – H2 2012 Podpisanie umowy o współpracy z klastrem SYNERGIT (http://klaster.siecinnowacji.org)http://klaster.siecinnowacji.org Podpisanie umowy o współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym (http://bpnt.bialystok.pl)http://bpnt.bialystok.pl Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Wrocławskim Medycznym Parkiem Naukowo- Technologicznym (http://www.parkmedyczny.pl)http://www.parkmedyczny.pl Przyjęcie firmy piLAB S.A w poczet członków klastra. Specjalizacja firmy: bezpieczeństwo i archiwizacja danych oraz optymalizacja architektury i dostępu do danych. (http://pilab.pl)http://pilab.pl Współorganizacja I Międzynarodowego Forum Klastrów IT - Poznań Organizacja wizyty studyjnej, współpraca ponadregionalna firm ICT - Berlin Udział w konferencji Białystok - nowa przestrzeń technologii, nauki i talentu Podjęcie współpracy z Gdańskim Parkiem Naukowo Technologicznym (http://www.gpnt.pl/)http://www.gpnt.pl/ Podjęcie współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, (http://www.eitplus.pl)http://www.eitplus.pl Podjęcie współpracy z US-Polish Trade Council (http://www.usptc.org)http://www.usptc.org Podjęcie decyzji o przeniesieniu siedziby koordynatora klastra tj. Narodowego Centrum Archiwizacji, z Poznania do Parku Technologicznego INTERIOR w Nowej Soli.

14 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 14 Współpraca z Parkami Technologicznymi NS BI PN WR ZG GD RZ podpisana umowa o współpracy nawiązanie współpracy

15 Współpraca Nauka - Biznes Akademia SINERSIO Prezentacja SINERSIO Polska Klaster Archiwizacji Cyfrowej

16 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 16 Czego chcemy? Budowy nowoczesnego Ekosystemu: Uczelnia / Samorząd / Biznes (samouczący, sterujący budową kwalifikacji) Tworzenia i realizacji wspólnych programów nauczania, Permanentnego kształcenia (edukacja, umiejętności, wiedza, postawy, zachowania). EKOSYSTEMU PARTNERSKIEGO

17 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 17 Ekosystem Partnerski Czego chcemy ? KOMPETENCJE (umiejętność wykorzystania wiedzy) WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE (zarządzanie, rozwiązywanie problemów, informowanie)

18 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 18 The Triple Helix Model - modyfikacja Uczelnia Biznes Administracja Parki Technologiczne Klastry Parki Technolog iczne

19 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 19 ICT – cechy branży ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) silnie stymulują wzrost gospodarczy (1/4 wzrostu PKB w UE) Oparta na wiedzy, Duża intensywność badań, Ekstremalnie krótkie cykle innowacji, know-how z dziś nie gwarantuje sukcesu jutro, Duże nakłady kapitałowe, Wysokie kwalifikacje pracowników, Wyścig technologiczny / nieustanna innowacja, Ogromne ryzyko branżowe – wybór technologii

20 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 20 Kooperacja: Uczelnia - Student - Biznes Wykorzystanie potencjału SINERSIO Data Center w procesie edukacyjnym, Inicjowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych i szkoleniowych w obszarach branżowych i wyróżniających region, Prowadzenie projektów typu Technology Watch, Organizowanie i uczestnictwo w innych projektach i konsorcjach badawczych (inne uczelnie, inne Parki, inne klastry) w kraju i za granicą, Prowadzenie analizy możliwości finansowania projektów badawczo rozwojowych, Badanie potrzeb i inicjowanie rozwoju zaplecza badawczo-wdrożeniowego, Budowa sieci powiązań i kooperacji opartej na ludziach, Wspólne publikacje, Współdziałanie przy powstawaniu prac inżynierskich / magisterskich / doktorskich,

21 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 21 Transfery stałe lub czasowe Kadry naukowej i kadry edukacyjnej UZ => BIZNES Kadry zarządzającej => UZ Studentów => BIZNES

22 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 22 Komercjalizacja B+R Wypracowanie zasad transferu wyników prac badawczych, Udział w programie TOP 500 Innovators – Karol Barski UZ, (EIT+ 9/80, AGH 6/80) Podjęcie współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, (http://www.eitplus.pl), Podjęcie współpracy z US-Polish Trade Council (http://www.usptc.org),http://www.usptc.org Tworzenie spółek spin–offs, Opatentowywanie wynalazków, Opracowanie systemu licencyjnego.

23 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 23 Zgłoszenia wynalazków w 2012 1,01 1,02 1,42 1,26 1,18 1,69

24 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 24 Tworzenie kultury przedsiębiorczości Promowanie kultury innowacji w środowisku biznesowym i kultury biznesowej w środowisku naukowym, Pracownik Przedsiębiorca, Talenty (identyfikacja, indywidualna ścieżka, mecenat) Poszukiwanie sposobów finansowania działań, Spotkania kooperacyjne, misje gospodarcze (Niemcy, Ukraina, Łotwa), Lobbing, Tworzenie ośrodka opiniotwórczego, Promocja, Promowanie przekonania że można i że warto

25 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 25 Warto? WRPO Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - konkurs nr 14-I-2012. 628 wniosków po ocenie merytorycznej LRPO/2.1/1/2012 dla Działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego 10 wniosków po ocenie merytorycznej LRPO/2.2/1/2012 do Działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 27 wniosków po ocenie merytorycznej

26 Współpraca Nauka - Biznes Akademia SINERSIO Prezentacja SINERSIO Polska Klaster Archiwizacji Cyfrowej

27 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 27 Akademia SINERSIO Etap 1 (rok 2012-2013) Szkolenia twarde dla studentów: Chmura obliczeniowa Ilość uczestników: 40 Szkolenia miękkie dla studentów: Pozyskiwanie funduszy UE Ilość uczestników: 40 Biznes Plan Ilość uczestników: 40 Opieka ekspercka nad pracami dyplomowymi Ilość uczestników: 6

28 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 28 Akademia SINERSIO Etap 2 (rok 2013-2014) Szkolenia twarde dla studentów (warunkiem jest ukończenie Etapu 1): Bezpieczeństwo IT Ilość uczestników: 20 Systemy teleinformatyczne Ilość uczestników: 20 Szkolenia miękkie dla studentów (warunkiem jest ukończenie Etapu 1): Rozmowy kwalifikacyjne Ilość uczestników: 20 Biznes Plan Ilość uczestników: 20 Opieka ekspercka nad pracami dyplomowymi Ilość uczestników: 6 Staże praktyczne (Park Interior + Partnerzy Sinersio, np. PNT Eureka Poznań, BPNT Białystok) Ilość uczestników: 12

29 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 29 Akademia SINERSIO Etap 2 (rok 2013-2014) Szkolenia dla naukowców (współ finansowane przez UE): Cloud computing – zaawansowane środowisko IT w praktyce nauki Ilość uczestników: 12 Data Center – praktyczne zastosowanie technologii biznesowych w nauce Ilość uczestników: 12

30 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 30 Akademia SINERSIO Etap 3 (rok 2014-2015) Szkolenia twarde dla studentów (warunkiem jest ukończenie Etapu 2): Bezpieczeństwo IT, poziom II Ilość uczestników: 10 Systemy teleinformatyczne, poziom II Ilość uczestników: 10 Szkolenia miękkie dla studentów (warunkiem jest ukończenie Etapu 2): Negocjacje Ilość uczestników: 10 Zarządzanie zespołem Ilość uczestników: 10 Opieka ekspercka nad pracami dyplomowymi Ilość uczestników: 6 Opieka ekspercka nad pracami doktoranckimi Ilość uczestników: 3

31 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 31 Akademia SINERSIO Etap 3 (rok 2014-2015) Staże praktyczne (Park Interior + Partnerzy Sinersio, np. PNT Eureka Poznań, BPNT Białystok) Ilość uczestników: 12 Szkolenia dla naukowców (współ finansowane przez UE): Cloud computing – zaawansowane środowisko IT w praktyce nauki Ilość uczestników: 12 Data Center – praktyczne zastosowanie technologii biznesowych w nauce Ilość uczestników: 12

32 SINERSIO Polska Sp. z o.o., Nowoczesna współpraca Nauka - Biznes 32 Koniec Pozostajemy do Państwa dyspozycji SINERSIO Polska sp. z o.o. ul. Bukowska 12 60-810 Poznań www.sinersio.com


Pobierz ppt "Marcin Bąkowski SINERSIO Polska Nowy Kisielin, 15.11.2012 Nowoczesna Współpraca Nauka - Biznes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google