Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europa w jakiej żył Albert Einstein. Witaj! Znajdujesz się w prezentacji poświęconej Albertowi Einsteinowi. Znajdziesz na niej wiele ciekawych informacji:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europa w jakiej żył Albert Einstein. Witaj! Znajdujesz się w prezentacji poświęconej Albertowi Einsteinowi. Znajdziesz na niej wiele ciekawych informacji:"— Zapis prezentacji:

1 Europa w jakiej żył Albert Einstein

2 Witaj! Znajdujesz się w prezentacji poświęconej Albertowi Einsteinowi. Znajdziesz na niej wiele ciekawych informacji: życiorys sławnego fizyka oraz rozwinięcie tematu, który nas zainteresował czyli „Europa w jakiej żył Albert Einstein”.

3 Albert Einstein, urodzony 14 marca 1879 w Ulm, zmarł 18 kwietnia 1955 roku. Jeden z największych fizyków-teoretyków wszechczasów, twórca szczególnej i ogólnej teorii względności, współtwórca kwantowo-korpuskularnej teorii światła. Laureat nagrody Nobla za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego.

4 Albert Einstein urodził się w Ulm (leżącym na terenie Bawarii, która wówczas była królestwem, a dziś jest krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec) w rodzinie żydowskiego urzędnika miejskiego. Jego rodzina przeniosła się najpierw do Monachium, potem do Mediolanu, a następnie po otrzymaniu przez ojca Alberta pracy w szwajcarskim urzędzie patentowym do Zurychu w Szwajcarii, gdzie Einstein spędził całe swoje dzieciństwo oraz młodość. W młodości zasłynął jako utalentowany skrzypek, jednak na skutek protestów rodziców nie kontynuował kariery muzycznej.

5 Pod wpływem rodziców Albert Einstein zaczął studiować prawo na uniwersytecie w Zurichu, równolegle jednak chodził na zajęcia z fizyki i matematyki. Tam też ostatecznie, wbrew woli rodziców, przeniósł się. Po ukończeniu studiów otrzymał pracę jako młodszy referent w Szwajcarskim Urzędzie Patentowym i jednocześnie pisał doktorat z fizyki na Uniwersytecie w Zurichu. W roku 1905, równolegle z obroną doktoratu opublikował trzy przełomowe prace opisujące podstawy szczególnej teorii względności, dowodu na istnienie fotonów, oraz teorii opisującej na poziomie cząsteczkowym natury ruchów Browna. To trzecie zagadnienie było tematem jego doktoratu. Publikacja tych teorii wywołała ogromną burzę w świecie fizyków, a Albert Einstein stał się bardzo sławny i niemal z dnia na dzień zaproponowano mu kilkanaście katedr fizyki w całej strefie niemieckojęzycznej Europy.

6 W latach 1905-1914 Albert Einstein był profesorem fizyki na kilku uniwersytetach w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, aby ostatecznie zostać dyrektorem prestiżowego Instytutu Cesarza Wilhelma Wielkiego (przekształconego po wojnie w Instytut Maxa Plancka). Na stanowisku tym pozostał do 1936 roku. W 1919 roku Einstein opublikował swoją najważniejszą teorię - ogólną teorię względności, a w 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla, ale nie za teorię względności, lecz za "wkład w rozwój fizyki teoretycznej, a zwłaszcza za odkrycie praw rządzących efektem fotoelektrycznym" ("for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect").

7 Albert Einstein - fizyk wszechczasów - żył na przełomie wieku XIX i XX. Był to czas burzliwych wydarzeń historycznych i wielu przełomowych odkryć w prawie każdej dziedzinie naukowej. Zmieniali się władcy, ustroje, granice państw, prądy literackie, mody, światopoglądy i postawy wobec zastanej rzeczywistości. Świadkiem tych wydarzeń i ich uczestnikiem lub widzem był Albert Einstein. Istotne wydarzenia tych czasów z pewnością nie pozostały bez wpływu na życie i poglądy tego wybitnego uczonego.

8 W 1936 roku Albert Einstein zdecydował się opuścić Niemcy po nocy kryształowej i przeniósł się do USA, gdzie piastował, aż do śmierci stanowisko profesora w Instytucie Badań Zaawansowanych na Uniwersytecie Princeton. Mimo że przez całe życie Albert Einstein był zadeklarowanym pacyfistą, w 1939 roku, po napaści Niemiec na Polskę zainicjował wysłanie listu do prezydenta USA - Franklina Delano Roosevelta ostrzegającego go przed potencjalnymi możliwościami budowy bomby atomowej przez Niemcy. List ten zapoczątkował Projekt Manhattan i budowę pierwszej bomby atomowej na świecie.

9 14 marca 1879 w Ulm w Bawarii przyszedł na Świat Albert Einstein 1879 - Tomasz Edison wynalazł żarówkę. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

10 1894 - 15 letni Albert zamieszkał z rodzicami w Mediolanie we Włoszech. 1894 - rozpoczął panowanie ostatni Car Rosji - Mikołaj II Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

11 1900 - ukończył studia matematyczne i fizyczne na politechnice w Zurychu w Szwajcarii. 1900 - 1914 - w tym okresie przybyło do USA 13 milionów imigrantów. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

12 1901 - przyjął obywatelstwo szwajcarskie. 1901 - śmierć królowej brytyjskiej Wiktorii. Koniec tzw. Okresu wiktoriańskiego charakteryzującego się największym wzrostem ekspansji kolonialnej Wielkiej Brytanii. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

13 1905 - Einstein przedłożył swoją szczególną teorię względności. Pokazał, że takie dziwne zjawiska jak zmiany rozmiarów, masy i tempa upływu czasu, stają się zauważalne gdy prędkości zbliżają się do prędkości światła. 1905 - Międzynarodowa Konferencja w Bernie w sprawie ochrony praw robotników. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

14 1909 - został profesorem nadzwyczajnym fizyki teoretycznej na uniwersytecie w Zurychu. Stanowisko to stworzono specjalnie dla niego. 1909 - powstanie Trójporozumienia Anglii, Francji i Rosji, przeciwstawiające się Trójprzymierzu Niemiec, Austro - Węgier i Włoch. Zakończenie procesu formowania się bloków politycznych mocarstw europejskich. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

15 1911 - uzyskał stanowisko profesora fizyki w Pradze, wtedy pod panowaniem austro - węgierskim. 1911 - wprowadzenie we Francji emerytur robotniczych od 65, a następnie 60 roku życia. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

16 1914 - został dyrektorem Instytutu Fizyki w Berlinie. Ponownie stał się poddanym cesarza Niemiec, co wiązało się z rezygnacją z obywatelstwa szwajcarskiego. 1914 - 28.06 - Zamach na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, który dał początek pierwszej wojnie światowej. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

17 1915 - ogłosił ogólną teorię względności, w której stwierdził, że efekty grawitacji i przyspieszenia są równoważne. Z tej teorii wynika, że grawitacja powoduje ugięcie toru światła i zmienia jego częstotliwość. 1915 - niemiecki okręt podwodny zatopił angielski statek pasażerski Lusitania. Zginęło 1196 osób w tym 139 obywateli amerykańskich. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

18 1921 - otrzymał Nagrodę Nobla za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego i prace teoretyczne w dziedzinie fizyki. 1921 - ustalenie sumy reparacji wojennych, którą musiały zapłacić mocarstwom zwycięskim Niemcy po przegranej przez nich I wojny światowej - 132 mld marek w złocie. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

19 1930 - opublikował książkę About Zionism, { O syjonizmie }. 1930 - wybory do niemieckiego Reichstagu. Ogromny wzrost liczebny nazistów NSDAP z 12 do 107.. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

20 1934 - pozbawiony pracy i domu po dojściu nazistów do władzy, Einstein przeniósł się do Ameryki, gdzie został profesorem w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton w stanie New Jersey. Wyrażał swoje poparcie dla utrzymania pokoju w świecie. 1934 - "Noc długich noży", krwawa rozprawa z opozycją w NSDAP. Hitler pozbył się niewygodnych dla siebie przeciwników politycznych. 1934 - Stany Zjednoczone uznały prawnie istnienie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i nawiązały z nim stosunki dyplomatyczne. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

21 1939 - wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosvelta, namawiając do szybkiego działania w badaniach nad bombą atomową. 1939 - rozpoczęła się II wojna światowa. Pochłonęła miliony istnień ludzkich. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

22 1940 - przyjął obywatelstwo amerykańskie. 1940 - USA wprowadziły pierwszą w swojej historii ustawę o poborze rekruta w okresie pokoju. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

23 1945 - nalegał na ustanowienie międzynarodowej kontroli nad bronią atomową. 1945 - bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

24 1950 - przedstawił jednolitą teorię oddziaływań elektromagnetycznych i grawitacyjnych, której nie zaakceptowali inni fizycy. 1950 - ludność Stanów Zjednoczonych przekroczyła 152 mln mieszkańców. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

25 18 kwietnia 1955 roku zmarł we śnie w szpitalu Princeton. Krótko po jego śmierci nowemu sztucznemu pierwiastkowi nadano imię Einstein. 1955 - polaryzacja świata i początki "zimnej wojny". Funkcjonowanie układów polityczno militarnych - NATO i Układu warszawskiego. Kalendarium z życia Alberta Einstein'a Ważne wydarzenia historyczne wpisane w czasy Alberta Einsteina.

26 Mamy nadzieje, że takie zestawienie wydarzeń z życia Alberta Einsteina z wydarzeniami historycznymi, jakie miały wtedy miejsce w Europie i na świecie, stanowi ciekawe ujęcie tematu, który wybraliśmy.

27 Prezentację wykonali uczniowie klasy I LM Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu: Mateusz Warzycha Robert Zybała opiekun: Ilona Janas konsultacja historyczna: Grzegorz Bazan


Pobierz ppt "Europa w jakiej żył Albert Einstein. Witaj! Znajdujesz się w prezentacji poświęconej Albertowi Einsteinowi. Znajdziesz na niej wiele ciekawych informacji:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google