Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywny slajd początkowy – animacja logotypu załączona jako film, w trybie prezentacji animację należy uruchomić poprzez kliknięcie w grafikę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywny slajd początkowy – animacja logotypu załączona jako film, w trybie prezentacji animację należy uruchomić poprzez kliknięcie w grafikę."— Zapis prezentacji:

1 Slajd początkowy z animacją, animacja uruchamia się automatycznie po włączeniu trybu prezentacji

2 Alternatywny slajd początkowy – animacja logotypu załączona jako film, w trybie prezentacji animację należy uruchomić poprzez kliknięcie w grafikę

3 Alternatywny slajd początkowy – logo bez animacji

4 SUPERWIZJA WEWNĘTRZNA W MOPR W POZNANIU
WSTĘPEM DO STANDARYZACJI METODYKI PRACY SOCJALNEJ

5 Superwizja Superwizja historia obecne kierunki definicja

6 Superwizja-definicja
TO PRAKTYKA ROZWOJU, DOJRZAŁOŚCI I BIEGŁOŚCI ZAWODOWEJ OPARTA NA INTERAKCJI SPECJALISTÓW

7 Superwizja Superwizja pracy socjalnej definicja rodzaje przedmiot
zadania

8 Superwizja pracy socjalnej - definicja
Superwizja w pomocy społecznej jest dzisiaj rozumiana jako szczególna forma poradnictwa psychologiczno-społecznego dla pracownika socjalnego, która ma na celu rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczenia usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

9 Superwizja pracy socjalnej-rodzaje
formalna nieformalna bezpośrednia pośrednia indywidualna grupowa

10 Superwizja pracy socjalnej-przedmiot
Przedmiotem superwizji pracy socjalnej jest przede wszystkim praca zawodowa pracownika socjalnego. Jest to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, które mają pomóc pracownikowi socjalnemu w wykonywanych przez niego obowiązkach. Podczas superwizji pracownik socjalny dzieli się z superwizorem swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, słucha stawianych przez niego pytań, a także skierowanych do niego informacji o wykonywanej pracy.

11 Superwizja pracy socjalnej-zadania
utrzymywanie i rozwój standardów pracy socjalnej, dbałość o wiedzę dotyczącą standardów pracy socjalnej monitorowanie, ewaluacja, facylitacja klimatu dobrej i twórczej pracy poprzez wspólne uczenie się, „superwizję pracy z przypadkami”, pomoc w radzeniu sobie ze stresem, zarządzanie stresem, ograniczanie stresu, dbałość o profesjonalny, twórczy rozwój, zapewnianie informacji zwrotnej praktyka <-> zarządzanie.

12 Superwizja pracy socjalnej
Pracownik socjalny jako superwizor

13 Superwizja wewnętrzna pracy socjalnej w MOPR w Poznaniu
Superwizja pracy socjalnej Superwizja wewnętrzna pracy socjalnej w MOPR w Poznaniu

14 Historia i doświadczenia MOPR w Poznaniu:
Superwizja wewnętrzna pracy socjalnej Historia i doświadczenia MOPR w Poznaniu: Projekt superwizji wewnętrznej trwa w MOPR w Poznaniu od ponad 2 lat (maj 2008), superwizorzy wewnętrzni zostali wyłonieni z grona pracowników socjalnych, przeszkoleni, samodzielnie prowadzą grupy superwizyjne od stycznia 2009.

15 Cel superwizji wewnętrznej w MOPR w Poznaniu
objęcie systematyczną, powszechną superwizją wszystkich pracowników socjalnych, których obowiązkiem jest udzielanie pomocy klientom MOPR w formie pracy socjalnej, porządkowanie i rozwój wiedzy i praktyki dotyczącej metodyki pracy socjalnej – w konkretnej, codziennej pracy pracownika socjalnego, utrzymywanie, wzmacnianie i rozwój standardów i norm pracy socjalnej.

16 Idea superwizji wewnętrznej w MOPR w Poznaniu
Superwizja wewnętrzna ma więc charakter „koleżeński” ; służy doskonaleniu umiejętności zawodowych i podniesieniu skuteczności działań ale w żaden sposób nie jest narzędziem oceny czy kontroli superwizowanego. Różni się ona zasadniczo od świadczonego sobie na co dzień wzajemnego wsparcia pracowników tym, że oparta jest na metodyce pracy socjalnej, jej celach, konkretnych metodach, technikach i narzędziach, a także działaniach pracownika- świadomych, celowych, metodycznych.

17 Adresaci superwizji wewnętrznej w MOPR w Poznaniu:
Superwizja wewnętrzna pracy socjalnej Adresaci superwizji wewnętrznej w MOPR w Poznaniu: - wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracownika socjalnego, których zadaniem jest udzielanie pomocy klientom MOPR w formie pracy socjalnej.

18 Superwizja pracy socjalnej-przebieg projektu
Nabór i szkolenie superwizorów wewnętrznych- od maja do listopada 2008r. Wprowadzenie systematycznej, obowiązkowej superwizji pracy socjalnej od stycznia 2009r. Badanie ewaluacyjne pierwszego etapu projektu. Nabór kandydatów na kolejnych superwizorów- marzec 2010r. Powołanie stanowiska ds. rozwoju i superwizji w Sekcji ds. Rozwoju Pracowników MOPR. Wsparcie i szkolenia superwizorów.

19 Superwizja pracy socjalnej-korzyści
Korzyści z superwizji wewnętrznej pracy socjalnej – po 2 latach praktyki: Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników socjalnych w obszarze metodyki pracy socjalnej. Zwiększenie identyfikacji pracowników z nową formą wspierania pracy socjalnej jaką jest superwizja. Rozwój osobistych kompetencji przydatnych w pracy i w życiu.

20 Superwizja pracy socjalnej-trudności i wyzwania
Trudności i wyzwania w wewnętrznej superwizji pracy socjalnej – po 2 latach praktyki: Kwestie kompetencyjne. Określenie ról. Rozwój, w tym szkolenia. Wzrost wymagań. Potrzeba standaryzacji pracy socjalnej!!! Potrzeba wyboru paradygmatu teoretycznego, umocowującego grupową pracę superwizyjną.

21 Superwizja pracy socjalnej- profil superwizora
Profil superwizora wewnętrznego pracy socjalnej: Podstawowe zadania i obowiązki. Wymagane kompetencje (wiedza, umiejętności). Oczekiwane cechy i postawy.

22 Superwizja pracy socjalnej- wnioski
Superwizja wewnętrzna pracy socjalnej w MOPR w Poznaniu- wnioski: Stan na dzisiaj. Perspektywy na jutro.

23


Pobierz ppt "Alternatywny slajd początkowy – animacja logotypu załączona jako film, w trybie prezentacji animację należy uruchomić poprzez kliknięcie w grafikę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google