Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUPERWIZJA WEWNĘTRZNA W MOPR W POZNANIU WSTĘPEM DO STANDARYZACJI METODYKI PRACY SOCJALNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUPERWIZJA WEWNĘTRZNA W MOPR W POZNANIU WSTĘPEM DO STANDARYZACJI METODYKI PRACY SOCJALNEJ."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 SUPERWIZJA WEWNĘTRZNA W MOPR W POZNANIU WSTĘPEM DO STANDARYZACJI METODYKI PRACY SOCJALNEJ

5 Superwizja historia obecne kierunki definicja

6 Superwizja-definicja SUPERWIZJA TO PRAKTYKA ROZWOJU, DOJRZAŁOŚCI I BIEGŁOŚCI ZAWODOWEJ OPARTA NA INTERAKCJI SPECJALISTÓW

7 Superwizja pracy socjalnej Superwizja definicja rodzaje przedmiot zadania

8 Superwizja pracy socjalnej - definicja Superwizja w pomocy społecznej jest dzisiaj rozumiana jako szczególna forma poradnictwa psychologiczno-społecznego dla pracownika socjalnego, która ma na celu rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczenia usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

9 Superwizja pracy socjalnej-rodzaje formalna nieformalna bezpośrednia pośrednia indywidualna grupowa

10 Superwizja pracy socjalnej- przedmiot Przedmiotem superwizji pracy socjalnej jest przede wszystkim praca zawodowa pracownika socjalnego. Jest to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, które mają pomóc pracownikowi socjalnemu w wykonywanych przez niego obowiązkach. Podczas superwizji pracownik socjalny dzieli się z superwizorem swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, słucha stawianych przez niego pytań, a także skierowanych do niego informacji o wykonywanej pracy.

11 Superwizja pracy socjalnej-zadania utrzymywanie i rozwój standardów pracy socjalnej, dbałość o wiedzę dotyczącą standardów pracy socjalnej monitorowanie, ewaluacja, facylitacja klimatu dobrej i twórczej pracy poprzez wspólne uczenie się, „superwizję pracy z przypadkami”, pomoc w radzeniu sobie ze stresem, zarządzanie stresem, ograniczanie stresu, dbałość o profesjonalny, twórczy rozwój, zapewnianie informacji zwrotnej praktyka zarządzanie.

12 Superwizja pracy socjalnej Pracownik socjalny jako superwizor

13 Superwizja pracy socjalnej Superwizja wewnętrzna pracy socjalnej w MOPR w Poznaniu

14 Superwizja wewnętrzna pracy socjalnej Historia i doświadczenia MOPR w Poznaniu: Projekt superwizji wewnętrznej trwa w MOPR w Poznaniu od ponad 2 lat (maj 2008), superwizorzy wewnętrzni zostali wyłonieni z grona pracowników socjalnych, przeszkoleni, samodzielnie prowadzą grupy superwizyjne od stycznia 2009.

15 Cel superwizji wewnętrznej w MOPR w Poznaniu objęcie systematyczną, powszechną superwizją wszystkich pracowników socjalnych, których obowiązkiem jest udzielanie pomocy klientom MOPR w formie pracy socjalnej, porządkowanie i rozwój wiedzy i praktyki dotyczącej metodyki pracy socjalnej – w konkretnej, codziennej pracy pracownika socjalnego, utrzymywanie, wzmacnianie i rozwój standardów i norm pracy socjalnej.

16 Idea superwizji wewnętrznej w MOPR w Poznaniu Superwizja wewnętrzna ma więc charakter „koleżeński” ; służy doskonaleniu umiejętności zawodowych i podniesieniu skuteczności działań ale w żaden sposób nie jest narzędziem oceny czy kontroli superwizowanego. Różni się ona zasadniczo od świadczonego sobie na co dzień wzajemnego wsparcia pracowników tym, że oparta jest na metodyce pracy socjalnej, jej celach, konkretnych metodach, technikach i narzędziach, a także działaniach pracownika- świadomych, celowych, metodycznych.

17 Superwizja wewnętrzna pracy socjalnej Adresaci superwizji wewnętrznej w MOPR w Poznaniu: - wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracownika socjalnego, których zadaniem jest udzielanie pomocy klientom MOPR w formie pracy socjalnej.

18 Superwizja pracy socjalnej-przebieg projektu Nabór i szkolenie superwizorów wewnętrznych- od maja do listopada 2008r. Wprowadzenie systematycznej, obowiązkowej superwizji pracy socjalnej od stycznia 2009r. Badanie ewaluacyjne pierwszego etapu projektu. Nabór kandydatów na kolejnych superwizorów- marzec 2010r. Powołanie stanowiska ds. rozwoju i superwizji w Sekcji ds. Rozwoju Pracowników MOPR. Wsparcie i szkolenia superwizorów.

19 Superwizja pracy socjalnej-korzyści Korzyści z superwizji wewnętrznej pracy socjalnej – po 2 latach praktyki: Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników socjalnych w obszarze metodyki pracy socjalnej. Zwiększenie identyfikacji pracowników z nową formą wspierania pracy socjalnej jaką jest superwizja. Rozwój osobistych kompetencji przydatnych w pracy i w życiu.

20 Superwizja pracy socjalnej-trudności i wyzwania Trudności i wyzwania w wewnętrznej superwizji pracy socjalnej – po 2 latach praktyki: Kwestie kompetencyjne. Określenie ról. Rozwój, w tym szkolenia. Wzrost wymagań. Potrzeba standaryzacji pracy socjalnej!!! Potrzeba wyboru paradygmatu teoretycznego, umocowującego grupową pracę superwizyjną.

21 Superwizja pracy socjalnej- profil superwizora Profil superwizora wewnętrznego pracy socjalnej: Podstawowe zadania i obowiązki. Wymagane kompetencje (wiedza, umiejętności). Oczekiwane cechy i postawy.

22 Superwizja pracy socjalnej- wnioski Superwizja wewnętrzna pracy socjalnej w MOPR w Poznaniu- wnioski: Stan na dzisiaj. Perspektywy na jutro.

23


Pobierz ppt "SUPERWIZJA WEWNĘTRZNA W MOPR W POZNANIU WSTĘPEM DO STANDARYZACJI METODYKI PRACY SOCJALNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google