Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ochrona zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem oraz ochrona zabytków i gatunków przyrodniczych na przykładzie pałacu w Kamieńcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ochrona zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem oraz ochrona zabytków i gatunków przyrodniczych na przykładzie pałacu w Kamieńcu."— Zapis prezentacji:

1 „Ochrona zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem oraz ochrona zabytków i gatunków przyrodniczych na przykładzie pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim” Kamieniec Ząbkowicki, 29.05.2015 SESJA RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

2 Najważniejsze akty prawne regulujące kwestię ochrony zabytków oraz ochrony gatunków przyrodniczych: ● Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ● Ustawa kodeks karny ● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ● Ustawa kodeks cywilny

3 Ustawowe formy ochrony zabytków: ● wpis do rejestru zabytków ● uznanie za pomnik historii ● utworzenie parku kulturowego ● ustalenie wymogów ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji lokalizacyjnej Zespół pałacowo-parkowy w Kamieńcu Ząbkowickim - nr ewidencyjny w rejestrze zabytków - 299/34/Wł.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Główne cele Policji do realizacji w zakresie poprawy poziomu ochrony zabytków i gatunków przyrodniczych: ● zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń związanych z zabytkami oraz gatunkami przyrodniczymi; ● zapobieganie przejawom wandalizmu i niszczenia gatunków przyrodniczych na terenie zespołu pałacowego; ● promowanie właściwych postawy obywatelskich chroniących dziedzictwo narodowe; ● zachęcanie do niezwłocznego informowania Policji o każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego z zabytkami i gatunkami przyrodniczymi.

18

19

20 WARTO DBAĆ O ZABYTKI


Pobierz ppt "„Ochrona zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem oraz ochrona zabytków i gatunków przyrodniczych na przykładzie pałacu w Kamieńcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google