Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSZAR: EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA POZIOMIE SEKCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSZAR: EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA POZIOMIE SEKCJI"— Zapis prezentacji:

1 OBSZAR: EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA POZIOMIE SEKCJI
RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w roku szkolnym 2014/2015 OBSZAR: EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA POZIOMIE SEKCJI

2 Zdefiniowanie celu ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji.
Pozyskanie informacji nt działań podejmowanych przez nauczycieli MDK w celu poprawy współpracy z rodzicami .

3 Określenie odbiorców ewaluacji.
Nauczyciele MDK Rodzice

4 Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)
Sześć osób: nauczyciele – członkowie Zespołu d.s. ewaluacji: B. Grochola, M. Guzik, J. Dmytrzak, A. Nowak, A. Powroźnik koordynator ewaluacji – M. Czub – przewodnicząca zespołu d.s. ewaluacji. Zespół opracował koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji. Raport został napisany przez nauczyciela koordynatora.

5 Sformułowanie pytań kluczowych
Pytania do obszaru: Ilu rodziców w skali sekcji deklaruje chęć pomocy w konkretnych działaniach? W jakich obszarach rodzice deklarują współpracę ? Jakie są oczekiwania rodziców względem współpracy nauczycielami?

6 Określenie ram czasowych
IX 2014 – Opracowanie projektu X 2014 – Przygotowanie pytań do sondażu. XI 2014 – Przeprowadzenie sondażu wśród rodziców Obserwacja wybranych imprez wg harmonogramu Analiza dokumentów – I, VI 2015 VI 2015 – Opracowanie raportu

7 Dobór metod Analiza dokumentacji (arkusze informacyjne nauczycieli)
Sondaż wśród rodziców wychowanków MDK Obserwacja imprez, w których będą uczestniczyć rodzice.

8 Sondaż wśród rodziców wychowanków MDK
Agnieszka Jastrzewska Nazwa sekcji MAT Liczba wydanych ankiet – 34 Liczba zwrotów – 8 PAWEŁ MAŚLEJ Nazwa sekcji JUDO Liczba wydanych ankiet 35 Liczba zwrotów 14

9 Andrzej Powroźnik Nazwa sekcji: Sekcja Muzyczna Liczba wydanych ankiet: ok. 40 Liczba zwrotów: 3 Agnieszka Nowak Nazwa sekcji – sekcja j. angielskiego Liczba wydanych ankiet – 80 Liczba zwrotów – 4

10 Dorota Kowalska Nazwa sekcji język angielski Liczba wydanych ankiet 51 Liczba zwrotów 2 Justyna Dmytrzak Nazwa sekcji TaW Liczba wydanych ankiet 53 Liczba zwrotów 8

11 Joanna Ślęczka Nazwa sekcji – Akademia Lolka i Bolka oraz Zabawowe Rozmaitości Liczba wydanych ankiet - 19 Liczba zwrotów – 5 Kinga Garlicka Nazwa sekcji warsztaty teatralne Liczba wydanych ankiet przesłanie do rodziców drogą mailową. Liczba zwrotów 0

12 Małgorzata Czub, V. Onderka
Nazwa sekcji Akademia Lolka i Bolka Liczba wydanych ankiet około 20 Liczba zwrotów 8 Nauczyciel prowadzący Maria Guzik Nazwa sekcji plastyka Liczba wydanych ankiet około 50 Liczba zwrotów 2

13 Magdalena Bialik Nazwa sekcji Zespół "Salto" Liczba wydanych ankiet 60 Liczba zwrotów 18 Barbara Grochola Nazwa sekcji – sekcja j. angielskiego Liczba wydanych ankiet – 58 Liczba zwrotów – 10

14 W sumie: Liczba rozdanych ankiet – 521 Liczba zwrotnych - 72

15 Brak informacji: Krzysztof Mazur Lidia Mucha Magdalena Żmuda Elżbieta Łuszczakiewicz

16 pomoc organizacyjna w przygotowaniach do lekcji pokazowych, koncertów, imprez plenerowych (np. upieczenie ciast, przygotowanie dekoracji itp.) – 45 pomoc logistyczna w przygotowaniach do wyżej wymienionych imprez – 13 pomoc fizyczna w przygotowaniach do wyżej wymienionych imprez – 20 dowóz dzieci na imprezy i konkursy organizowane poza naszą placówką - 21

17 pomoc przy organizacji wycieczek - 15
udział w wycieczkach jako opiekun - 29 pomoc w przygotowywaniu materiałów reklamowych - 10 pomoc w pracach renowacyjnych naszych budynków i ogrodu - 4 pomoc w szyciu strojów na występy dzieci - 11 pomoc finansowa przy zakupie nagród, pomocy dydaktycznych, itp. - 11

18 Co uważa Pani/Pan za istotne, aby współpraca z nauczycielami i placówką mogła dobrze się rozwijać?
DOBRA KOMUNIKACJA KONTAKT Z PROWADZĄCYM PRZEKAZ INFORMACJI SZCZERY KONTAKT DODTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELA ( , TELEFON) SPRAWNIEJSZA WYMIANA INFORMACJI – WSPÓLNY ADRES MAILOWY PRZEKAZYWANIE WAŻNYCH WIADOMOŚCI Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM

19 Wnioski Rodzice twierdzą, że najważniejsza jest dobra komunikacja.
Przepływ informacji powinien być na bieżąco, sygnalizowanie potrzeb ze strony n- la. Odpowiedzi rodziców były zaskakująco skromne, być może wynika to z faktu, że rodzice boją się deklaracji i zobowiązań.

20 Analiza dokumentacji - działania nauczycieli w ramach współpracy z rodzicami podejmowane na podstawie wywiadu przeprowadzonego w I semestrze: -pomoc rodziców w organizacji występów – dowóz dzieci, pomoc w przygotowaniu do występu – stroje, przygotowywanie scenografii, nagrania koncertów stały kontakt z rodzicami (telefoniczny, osobisty i mailowy) lekcje otwarte informowanie rodziców na bieżąco o postępach dzieci

21 Obserwacja imprez, w których uczestniczyli rodzice.
Zabawy integrujące dzieci i rodziców Pomoc rodziców w przygotowaniu koncertu, lub imprezy ( opieka nad dziećmi, stroje, zdjęcia) Wręczenie wielu rodzicom Dyplomu Przyjaciela MDK jako podziękowanie za całoroczną współpracę i pomoc.

22 Obserwacja imprez, w których uczestniczyli rodzice.
K. Mazur – ciekawe formy aktywizacji rodziców 1.przekazanie informacji rodzicom o obchodach 60-lecia placówki 2. teksty piosenek wyświetlane na ekranie – aktywny udział rodziców w wykonywaniu piosenek 3. koncert urozmaicony zdjęciami i obrazami wyświetlanymi na ekranie – dobry odbiór przez rodziców 4. wybieranie najfajniejszego utworu poprzez wysyłanie smsów

23 Słabe strony: Niska liczba ankiet wypełnionych przez rodziców:
Liczba rozdanych ankiet – 521 Liczba zwrotnych – 72 Odpowiedzi rodziców były zaskakująco skromne, być może wynika to z faktu, że rodzice boją się deklaracji i zobowiązań. Należy popracować nad bieżącym kontaktem z rodzicami poprzez e’mail.

24 Mocne strony: Duża aktywność nauczycieli w nawiązywaniu współpracy z rodzicami. Nauczyciele zwracają się do rodziców o pomoc przy organizacji imprez, lekcji pokazowych, zawodów, wyjazdów itp. Nauczyciele aktywizują rodziców podczas lekcji pokazowych. Organizowane są zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców. Nauczyciele doceniają pomoc i zaangażowanie rodziców – wręczane są „Dyplomy Przyjaciela MDK”

25 Wnioski: Współpraca nauczycieli z rodzicami na poziomie sekcji jest bardzo dobra. Pomimo, iż niewielu rodziców zadeklarowało konkretna formę współpracy, nauczyciele pracowali nad poprawa tej współpracy. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w I semestrze wśród rodziców, nauczyciele, chętnie zwracali się do rodziców o pomoc przy organizacji imprez, koncertów, zawodów, wycieczek, wyjazdów na konkursy itp. Podczas lekcji pokazowych nauczyciel chętnie aktywizują rodziców do różnego typu działań : plastycznych, tanecznych, wokalnych oraz zabawowych. Organizowane są lekcje otwarte dla rodziców. Nauczyciel maja stały kontakt z rodzicami, na bieżąco informują rodziców o osiągnięciach dzieci, lub ich problemach. Należy jednak poprawić kontakt e’mailowy z rodzicami.

26 Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników.
Raport w formie Power Point został przedstawiony na Radzie Pedagogicznej oraz zamieszczony na stronie internetowej MDK.


Pobierz ppt "OBSZAR: EWALUACJA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA POZIOMIE SEKCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google