Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTAKT Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zakład Hodowli Bydła Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTAKT Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zakład Hodowli Bydła Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli."— Zapis prezentacji:

1

2 KONTAKT Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zakład Hodowli Bydła Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli Bydła ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz tel. 052 374-97-61, e-mail: bogucki@utp.edu.pl

3 CEL DZIA Ł ALNO Ś CI KO Ł A Poszerzanie i zdobywanie nowej wiedzy z zakresu hodowli bydła Udział w szkoleniach, targach, wystawach, aukcjach zwierząt Współpraca z gospodarstwami utrzymującymi bydło Popularyzacja wśród społeczności akademickiej skupionej wokół Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zagadnień związanych z hodowlą bydła mlecznego i mięsnego Prowadzenie badań naukowych, m. in. z zakresu efektywności użytkowania mlecznego krów, systemów utrzymania bydła, odchowu cieląt różnych ras oraz behawioryzmu Prezentowanie wyników badań w czasie seminariów i konferencji kół naukowych Promocja i godne reprezentowanie Uczelni i Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

4 DZIA Ł ALNO ŚĆ KO Ł A W LATACH 2007-2014 13-17.XI.2007, 17-19.XI.2011, 13-16.XI.2012 - wyjazdy na międzynarodową specjalistyczną wystawę techniki rolniczej AgriTechnica do Hanoweru. Głównym celem targów było zaprezentowanie najnowszego sprzętu rolniczego do uprawy, nawożenia, ochrony i zbioru roślin uprawnych oraz przygotowywania i zadawania pasz.

5

6 DZIA Ł ALNO ŚĆ KO Ł A W LATACH 2007-2014 22.II.2008, 27.II.2009, 27.II.2010 – wyjazdy na VIII, IX i X Międzynarodowe Targi „Ferma Bydła” do Poznania. W czasie pobytu na targach studenci zapoznali się z bardzo szeroką ofertą produktów i usług (sprzęt zootechniczny, urządzenia do pozyskiwania mleka, urządzenia do usuwania odchodów, wozy paszowe, materiał genetyczny i inne) dla hodowców bydła i producentów mleka, prezentowaną przez wiodące firmy polskie i zagraniczne.

7

8 DZIA Ł ALNO ŚĆ KO Ł A W LATACH 2007-2014 9-10.V.2008 – udział w XXXVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych zorganizowanym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W czasie Seminarium zaprezentowano pracę zatytułowaną „System utrzymania a użytkowość mleczna krów” (autorzy: M. Kamiński, B. Radoszewski, T. Głowski, W. Włodarski). Praca została wyróżniona, a jej streszczenie ukazało się materiałach konferencyjnych.

9 M. Kamiński odbiera dyplom z wyróżnieniem

10 DZIA Ł ALNO ŚĆ KO Ł A W LATACH 2007-2014 08-09.V.2009 – udział w XXXVIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych zorganizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W przewidzianej przez Organizatorów sesji posterowej zaprezentowano pracę zatytułowaną „Analiza czynników warunkujących poziom mocznika w mleku krów”, zajmując II miejsce w Sekcji Nauk Weterynaryjnych i Produkcji Zwierzęcej. Dyplomem nagrodzono pierwszego autora Macieja Ziemera. Praca ukazała się w materiałach konferencyjnych.

11

12 DZIA Ł ALNO ŚĆ KO Ł A W LATACH 2007-2014 19.VI.2009 – wyjazd do Ośrodka Hodowli Zarodowej Sp. z o. o. w Osięcinach, czołowego ośrodka hodowlanego bydła mlecznego w Polsce. W czasie pobytu w OHZ studenci zapoznali się z funkcjonowaniem poszczególnych gospodarstw należących do Ośrodka, a także zwiedzili nową, nowoczesną oborę badawczo-wdrożeniową. Następnie udali się na wycenę i aukcję buhajów hodowlanych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Przed aukcją odbyła się wycena zwierząt przeprowadzona przez selekcjonera z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

13

14

15

16 DZIA Ł ALNO ŚĆ KO Ł A W LATACH 2007-2014 10.XII.2009 - wyjazd do Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim. Firma jest częścią Spółki Lacpol z Warszawy i specjalizuje się w produkcji wyrobów sproszkowanych oraz artykułów wysokotłuszczowych. Studenci zapoznali się z budową i funkcjonowaniem największej w Polsce i jednej z najbardziej nowoczesnych w Europie linii technologicznej do produkcji serów dojrzewających (zdolność produkcyjna 70 ton sera na dobę), a także nowoczesnej proszkowni mleka. Wyposażenie serowni w najnowszej generacji urządzenia zapewnia bardzo wysoką jakość, walory smakowe oraz powtarzalność produkcji serów. Zapewnienie właściwej jakości wyrobów gotowych gwarantuje także funkcjonujący z zakładzie system ISO 9001, ISO 22000 oraz wykonywanie badań przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji.

17 DZIA Ł ALNO ŚĆ KO Ł A W LATACH 2007-2014 13-14.V.2010 – udział w XV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. W Sekcji Biologii i Hodowli Zwierząt udział wzięli przedstawiciele Koła Naukowego Pasjonatów Hodowli Bydła - Maciej Ziemer i Łukasz Zamojdzin, którzy zaprezentowali pracę naukową zatytułowaną „Aktywność dobowa buhajków opasowych w warunkach chowu wolnostanowiskowego”.

18 DZIA Ł ALNO ŚĆ KO Ł A W LATACH 2007-2014 15-16.V.2012 – udział w XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Koło reprezentowały Honorata Kozłowska i Sylwia Banasiak - studentki kierunku Zootechnika, przedstawiając w formie referatu i posteru pracę zatytułowaną „Wpływ zmiany systemu doju na wydajność krów i jakość mleka”. Praca została doceniona przez Komisję oceniającą wystąpienia i postery uczestników Seminarium, czego dowodem jest zajęcie III miejsca w Sekcji Produkcja Zwierzęca i nagrodzenie Autorek dyplomem. Praca została również opublikowana w materiałach seminaryjnych.

19 DZIA Ł ALNO ŚĆ KO Ł A W LATACH 2007-2014 W dniu 18 maja 2014 r. na zaproszenie Firmy Lely grupa studentów uczestniczyła w Dniu Otwartych Drzwi w Gospodarstwie Hendripol Sp. z o.o. Studenci mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej, obory dla krów mlecznych, wysłuchania wykładów z zakresu hodowli bydła oraz obejrzenia pokazów polowych maszyn rolniczych.

20


Pobierz ppt "KONTAKT Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Zakład Hodowli Bydła Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google