Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dziecko nabywa różnorodne umiejętności, sprawności i doświadczenia zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami dziecko potrafi wykorzystać.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dziecko nabywa różnorodne umiejętności, sprawności i doświadczenia zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami dziecko potrafi wykorzystać."— Zapis prezentacji:

1

2

3 dziecko nabywa różnorodne umiejętności, sprawności i doświadczenia zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami dziecko potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu ekologii na drodze twórczej aktywności oraz w przyszłości żyć zdrowo i w przyjaznym środowisku. dziecko jest inspirowane do działań twórczych, uzewnętrzniania swoich uczuć i przeżyć w plastyce, muzyce, tańcu, śpiewie i różnych formach teatralnych, realizujemy jasno określony i akceptowany przez rodziców system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach: prawda, szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka, jego wytworów i otaczającego świata, współpracujemy z rodzicami aby zwiększyć skuteczność jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.

4 „Jestem aktywny, rozwijam się twórczo i poznawczo” Inspirowanie dzieci do działań twórczych, stwarzając wiele okazji do uzewnętrzniania swoich uczuć, przeżyć w: plastyce, muzyce, tańcu i śpiewie, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami.

5

6 „Czuję się bezpiecznie” Dbanie o klimat naszego przedszkola, poznawanie zasad bezpieczeństwa oraz pracy służb niosących pomoc.

7 „Zdrowo się odżywiam” Podnoszenie świadomości zdrowotnej wśród rodziców i dzieci na drodze twórczej działalności oraz poprzez udział w programach propagujących edukację prozdrowotną

8 „Pomagam innym” Angażowanie dzieci w aktualne potrzeby oraz akcje społeczne na rzecz środowiska lokalnego (akcje charytatywne, ochrona środowiska), realizowanie jasno określonego i akceptowanego przez rodziców systemu wychowawczego opartego na uniwersalnych wartościach: prawda, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego go świata.

9 „Jestem małym ekologiem”

10 „Mieszkam w Szopienicach” Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

11 „Z rodzicami w przedszkolu” Współdziałamy z rodzicami, aby zwiększyć skuteczność jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny, a rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach.


Pobierz ppt "dziecko nabywa różnorodne umiejętności, sprawności i doświadczenia zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami dziecko potrafi wykorzystać."

Podobne prezentacje


Reklamy Google