Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja po CEOwsku mgr Bożena Sozańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja po CEOwsku mgr Bożena Sozańska."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja po CEOwsku mgr Bożena Sozańska

2 popełnianie błędów i dobra zabawa.
Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. Punktem wyjścia Mary Lou Cook 

3 czyli krótka historia uczniowskiej kreatywności.
Zdarzyło się… Mur i jego tajemnice, czyli krótka historia uczniowskiej kreatywności. Często spotykałam się z opiniami uczniów i rodziców, że chemia jest trudna, nudna i do niczego niepotrzebna. I kiedy szukałam do swojej pracy takich metod, aby te przekonania

4 Kompetencje kluczowe Porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne,  umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

5 Jak działamy w Akademii uczniowskiej
Prowadzimy Szkolne Koła Naukowe (SKN) dla grup uczniów Uczniowie: formułują pytania badawcze, stawiają hipotezy, planują i przeprowadzają eksperymenty, których celem jest weryfikacja hipotezy, pogłębiają zrozumienie pojęć kluczowych, prowadzą wzajemne nauczanie, tworzą gry dydaktyczne, poszerzają swoje kompetencje społeczne, potrafią wykorzystać wiedzę do działań praktycznych. W AU wyzwala się kreatywność uczniów, mają oni dużą swobodę w stawianiu problemów i ich rozwiązaniu, mogą pracować zgodnie ze swoimi upodobaniami zdolnościami, prac

6 Jak mierzymy efekty w Akademii uczniowskiej
Uczniowie dokonują samooceny. Uczniowie dokonują oceny koleżeńskiej. Nauczyciel przedstawia uczniom informację zwrotną. Mentor w kursie udziela nauczycielowi informację zwrotną. Działania CEO opierają się na dwóch filarach: uczniach i nauczycielach, a most rozpięty miedzy tymi filarami to ocenianie kształtujące, z jego, według mnie, najistotniejszym ogniwem-informacją zwrotną. Wszyscy uczymy się od wszystkich w pionie i poziomie i we wszystkich innych kierunkach.

7 Informacja zwrotna Bieżąca ocena uzyskiwanych postępów pomaga uczniowi się uczyć, gdyż jest formą informacji zwrotnej przekazywanej mu przez nauczyciela, powinna informować ucznia o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować. Taka informacja zwrotna daje uczniom możliwość racjonalnego kształtowania własnej strategii uczenia się, a zatem także poczucie odpowiedzialności za swoje osiągnięcia. Spójrzmy na to co mówi podstawa programowa na temat oceniania uczniów: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r.

8 O CEO

9 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Działa od 1994 roku jako: niezależna instytucja edukacyjna, organizacja pożytku publicznego. Cele: poprawa jakości systemu oświaty, upowszechnianie wiedzy obywatelskiej, promowanie praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Polecamy materiały edukacyjne on-line, poradniki, samouczki, warsztaty coachingowe, kursy internetowe, podręczniki CEO pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom skuteczniej się uczyć.

10 Obszary działań CEO Edukacja obywatelska Edukacja globalna
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Edukacja z wykorzystaniem TIK Ocenianie kształtujące Ewaluacja wewnętrzna szkoły Samorządność szkolna Edukacja kulturalna Edukacja matematyczno-przyrodnicza

11 Przykłady projektów CEO

12 Projekt Aktywna Edukacja 2012-2015
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach Główny cel: wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  Aktywna edukacja obejmie 19 tysięcy nauczycieli w całej Polsce

13 Źródła http://sukceslink.pl/post/26005484170 (28.04.2015),
( ), materiały o CEO: Agnieszka Paciorek, Judyta Ziętkowska, ( ), ( ) ( )

14 Nie to jest najważniejsze,
aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś. John Lubbock


Pobierz ppt "Edukacja po CEOwsku mgr Bożena Sozańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google