Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIT CZĘŚĆ IV Podsumowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIT CZĘŚĆ IV Podsumowanie"— Zapis prezentacji:

1 PIT CZĘŚĆ IV Podsumowanie

2 PIT/O (inne ulgi i odliczenia)
PIT-36 (firma, działalność gospodarcza) PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło) PIT-36L (podatek liniowy) PIT-38 (dochody kapitałowe) PIT-39 (zbycie nieruchomości) PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany) PIT-16A (karta podatkowa) PIT/B (działalność gospodarcza) PIT/D (ulgi budowlane) PIT-2K (ulga odsetkowa) PIT/O (inne ulgi i odliczenia) PIT/UZ (ulga na dziecko) PIT/M (zarobki dzieci) PIT/Z (kredyt podatkowy) PIT/ZG (dochody zagraniczne) PIT-28/A (ryczałt: przedsiębiorca, najem) PIT-28/B (ryczałt: spółka cywilna, jawna)

3 Płatnik PIT PIT-R PIT-4R PIT-8AR PIT-8C PIT-11 PIT-11A PIT-40 PIT 40A

4 PIT-R stanowi załącznik do druku PIT-11
PIT-R stanowi załącznik do druku PIT-11. Trafia on do urzędu skarbowego właściwego podatnikowi oraz do podatnika. W przypadku, gdy PIT-R zawiera wyłącznie kwoty zwolnione z podatku, płatnik nie musi sporządzać PIT-11, przekazuje wówczas podatnikowi i organowi skarbowemu PIT-R z wyszczególnionymi kwotami zwolnionymi z podatku.

5 Druk PIT-4R stanowi zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Sporządza się go co do zasady za rok poprzedni do końca stycznia (w 2015 r. termin na złożenie PIT-4R to 2 lutego). Deklarację PIT-4R składa płatnik bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. PIT-4R nie trafia do podatnika. W deklaracji płatnik deklaruje kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy. PIT-4R złożyć należy niezależnie od tego, czy w danym roku pracownikowi wyślemy PIT-11, czy rozliczymy go za dany rok poprzez PIT-40. Podatnik nie zostanie powiadomiony o tym, czy pracodawca lub inny płatnik przesłał PIT-4R. Deklaracja kierowana jest bezpośrednio do urzędu.

6 Osoby, które uzyskały w ubiegłym roku dochody z pracy za granicą, powinny złożyć PIT-36. Do tego podstawowego formularza należy dołączyć jeszcze co najmniej jeden PIT/ZG. Co najmniej jeden, gdyż ten dokument – w którym wpisuje się kwoty dochodu uzyskane z tytułu działalności za granicą czy przychody ze źródeł spoza Polski oraz zapłacony tam podatek – wypełnia się oddzielnie dla każdego kraju, w którym uzyskiwało się przychody. Jeśli więc ktoś zarabiał w 3 państwach (poza Polską), powinien wypełnić 3 takie druki. Poza tym potrzebny będzie formularz PIT-O, w którym podatnik będzie mógł wyliczyć ulgę, tzw. abolicyjną, która dotyczy dochodów uzyskanych w krajach, w których stosuje się niekorzystną dla podatników metodę unikania podwójnego opodatkowania.

7 Deklarację PIT-8AR przesyła się do końca stycznia (w 2015 r
Deklarację PIT-8AR przesyła się do końca stycznia (w 2015 r. termin ten wyjątkowo mija 2 lutego 2015 r.; 31 stycznia przypada bowiem w sobotę). Druk PIT-4R przesyła się do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika, a nie urzędu właściwego podatnikowi. PIT-8AR jest deklaracją roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, pobieranym w przypadku, gdy podatnik dodatkowo nie musi składać zeznania z tym zryczałtowanym podatkiem związanego. Odpowiednio PIT-8AR obejmuje się należności osób zagranicznych w przypadku podatku pobieranego ryczałtowo (art. 29 ustawy o PIT).

8 deklarację PIT-8C płatnik składa do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (w 2015 r. terminem tym jest 2 marca ze względu na to, że 28 luty przypada w sobotę). Druk PIT-8C płatnik oddaje zarówno do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (osoby, której deklaracja dotyczy), jak i podatnikowi. PIT-8C stosuje się do: dochodów giełdowych - uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, dochodów z tzw. innych źródeł alimentów;  stypendiów,  dotacji (subwencji), 

9 PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Płatnik przesyła informację po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów. Informację PIT-11 przekazuje się wyłącznie, gdy nie dokonuje się rocznego obliczenia podatku za podatnika. Jeżeli np. płatnik za podatnika wystawia PIT-40 lub PIT-40A, to płatnik nie wysyła jeszcze dodatkowo PIT-11.

10 PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego)

11 PIT-40 Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40 sporządzają po zakończeniu roku płatnicy wskazani w art. 37 ust. 1 ustawy o pdof, czyli m.in. zakłady pracy, którzy w trakcie roku podatkowego pobierają zaliczki na podatek od świadczeń dokonywanych na rzecz podatników. Rozliczenia tego dokonują pod warunkiem, że podatnik złoży im oświadczenie na formularzu PIT-12, z którego wynika m.in., że poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów (z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c i 30e ustawy o pdof), a także nie korzysta z odliczeń i preferencyjnego, wspólnego opodatkowania przewidzianego dla małżonków oraz na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

12 PIT-40A wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie, zatem nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku w tej sprawie. Organ przesyła deklarację do podatnika oraz do urzędu skarbowego do końca lutego 2014 r. Gdyby natomiast okazało się, że podatnik uzyskuje również inne źródła przychodów lub nie spełnia któregoś z powyższych warunków (np. chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem, chce korzystać z ulg podatkowych) – to PIT-40A należy traktować na równi z PIT-11 i złożyć osobiście deklarację podatkową. Jeżeli w takim przypadku podatnik nie dokona samodzielnie rozliczenia podatkowego w terminie ustawowym, to po tym terminie PIT-40A staje się roczną deklaracją podatkową.

13 Kazus 1 ( deklaracje) Przykład: Kowalski Jan Maria jako małżeństwo zamierzają się wspólnie rozliczyć z podatku PIT za rok 2014 r. ( należy uznać że mają do tego prawo). 1. Przychody Pana Kowalskiego za rok 2014 wynoszą : ,12 zł, ( wpisujemy do formularza w pol. 37 z poz. 25 PIT 11) 2. Koszty uzyskania przychodów 1668,72 zł ( wpisujemy do formularza w pol. 38 z poz. 26 PIT 11) 3. Zaliczka na podatek 3049 zł ( wpisujemy do formularza w pol 41 z poz. 29 PIT 11) 4. Składki na ubezpieczenie społeczne : 5 783,25 zł ( wpisujemy do formularza w poz. 99 i 100) 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2820,95 zł ( wpisujemy do formularza w pozycji 116 z pol. 68 PIT 11) 5. Należy przyjąć że małżeństwo wychowuje dwoje małoletnich dzieci ( wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko: 1 112,04 zł)( wpisujemy w poz. 120 na formularzu) 6. Pani Kowalska z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi nie podjęła pracy w roku 2014 r. - Na podstawie przedstawionych danych oblicz należny podatek PIT za 2014 r. i prawidłowo uzupełni formularz PIT 37

14 Kazus nr 2 Pani Monika z zawodu pielęgniarka w roku 2014 zarobiła kwotę 25 000 zł . Jednakże dodatkowo w okresie wakacyjnym ( lipiec 31 dni , sierpień 31 dni, wrzesień 30 dni ) pracując we Włoszech zarobiła kwotę 4 tyś euro/ miesięcznie. Oblicz podatek PIT wiedząc że z Włochami łączy nas umowa wyłączenia z progresją oraz że wysokość diety na podstawie Rozporządzenia MPIS – to 42 euro. Kurs euro: 4,0 zł

15 Lipiec – 31 dni x 42 euro x 30% = 390 euro do odliczenia od miesięcznych zarobków a wiec 4 tyś euro
Sierpień – 31 dni x 42 euro x 30% = 390 euro Wrzesień = 30 dni x 42 euro x 30% = 378 euro A wiec 12 000 euro ( 3 miesiące x 4000 euro) euro ( ) 10 842 euro x kurs złotego 4,0 zł = 43 368 zł – dochód z Włoch

16 Metoda wyłączenia z progresją:
A) Dp+Dz= POP = 25   368 zł = 68 368 zł B) 68 368 x 18% - 556,02 zł = zł C) 11750/68268 = 17,21% x Dp 25 000 = 4, 303 zł PIT do zapłaty

17 Kazus 3: Małżeństwo postawiło się wspólnie rozliczyć
Kazus 3: Małżeństwo postawiło się wspólnie rozliczyć. Mąż Paweł pracując na umowę o pracę jako mechanik samochodowy zarabia 7500 zł, kwoty płaconego przez niego ZUSU wynoszą 700 zł, zaś miesięczne wydatki na ubezpieczenie zdrowotne to 400 zł. Jego żona Magda pracując jako skarbnik w urzędzie miasta zarabia 5000 zł miesięcznie, płacony przez nią ZUS to 500 zł, zaś wydatki na ubezpieczenie zdrowotne to kwota 300 zł. Małżonkowie mają jedno dziecko i chcą skorzystać z ulgi internetowej ( mają do tego prawo)Koszty pracy: 1335 zł Oblicz należny podatek stosując wspólne zasady rozliczania małżonków:

18 A) Przychody – Koszty = dochód - ZUS - PUZ
B) Mąż : C) Żona : D) Pit x 2 ( dm+dż/2 x stawka) = zł PIT do zapłaty

19 A) Przychody – Koszty = dochód - ZUS - PUZ
B) Mąż : 90 000 zł = – C) Żona : 60 000 zł – = D) Pit x 2 ( dm+dż/2 x stawka) = zł minus ulga internetowa 760 zł = zł x 18% - 556,02) = ,56 zł – PUZ ( 8 400) – ulga rodzinna (92,67 złx 12m) = zł PIT do zapłaty

20 Kazus 4: Małgorzata i Piotr są małżeństwem z trójką małoletnich dzieci
Kazus 4: Małgorzata i Piotr są małżeństwem z trójką małoletnich dzieci. Ile wyniesie ich wspólny podatek za 2014 r..Oblicz go wiedząc że: Małżeństwo Źródła Przychodu Przychód miesięczny ZUSm NFZm Zaliczki Miesięczne na podatek Piotr Umowa o pracę 2000 1000 6144 Małgorzata 5000 zł 800 500 2832 Wydatki : - Czesne dla szkół dzieci w kwocie 3000 zł/rok - Użytkowanie sieci internet 760 zł

21 Rozwiązanie: A) Małgorzata : 120 000z ł ( 10 000 x 12 ) - koszty pracy ( 1335) – ZUS ( 12 000 zł) = zł B) Piotr : 60 000 zł ( 5000 x 12) - koszty pracy ( 1335) – ZUS ( 9600) = zł C) = = zł ( Internet) = D) Podstawiamy do wzoru: dm+dż/2 x stawka – 556,02) = x 18% -556,02 x 2 = zł i teraz odejmujemy PUZ i ulgę na troje dzieci [czyli 18 000 zł i 2 x 92,67 x 12 miesięcy i 1x 166,67zł x 12 miesięcy( bo 3 dziecko –ale nie więcej niż 2000,04 zł) = zł minus ,12 zł ulga rodzinna minus ubezpieczenie zdrowotne zł = zł PIT Zaliczkę na podatek zapłacili: 8976 zł PIT wyniósł zł = To mamy zł nadpłaty podatku

22 A) Umowa o pracę : 7000 zł/m ZUSm1900zł/m Puz 525/m Zaliczki: 4473
Kazus 5 Oblicz wysokość PIT za 2014 rok, porównaj z zaliczkami i stwierdź, czy podatnik będzie miał nadpłatę podatku. Podatnik nie może się rozliczać jako samotny opiekun dziecka. Źródła przychodu: A) Umowa o pracę : 7000 zł/m ZUSm1900zł/m Puz 525/m Zaliczki: 4473 B) Prawa autorskie : 50 000 zł ( jednorazowo) Zaliczki: 4500 zł C) Odsetki od lokat bankowych : 1500/m D) Najem lokalu : 3000/m E) Umowa zlecenia 200 zł jednorazowo F) Umowa o dzieło 2 x 3000 zł Wydatki: zł darowizny na rzecz chorej cioci - Utrzymywanie 11 letniego syna

23 Co nie podlega kumulacji?
C – odsetki od lokat ( bo to dochód z kapitału) 1500/m = 18 000 x 19% = 3420 zł E – umowa zlecenia ( co do zasady podlega kumulacji ale w naszym przykładzie kwota nie przekracza 200 zł ) a więc bez kosztów i stawka 18% = 200 x 18% = 36 zł

24 Co podlega kumulacji ? A – umowa o prace - 84 000 – Zus = zł ( dochód) B - prawo autorskie 50 000 – pamiętamy o kosztach 50% przy prawach autorskich = 25 000 ( d- najem lokalu dochód ( nie ma mowy o RPE czyli należy traktować to jako zwykły dochód i do kumulacji ) f- umowa o dzieło 2X3000 =6 000 – pamiętamy o 20% kosztach a wiec dochodu uzyskujemy

25 Reasumując: Mamy takie o to dochody: 59 865 ( umowa o prace) ; prawa autorskie 25 000 zł; umowa o dzieło 4800 , i dochód z najmu 36 000 zł = zł Podstawiamy do art. 27 czyli 32% x( – 85528) = zł –PUZ = zł i ulga rodzinna 1112,04 Zaliczki zapłacił : 8973 zł a podatku wyszło = zł dopłaty

26 Kazus 6: Pan Jakub jest samotnie wychowującym ojcem 20 letniego syna Maćka - studenta prawa. Z uwagi na możliwość optymalizacji podatkowej Pan Jakub postanowił rozliczyć podatek stosując zasady wspólnego opodatkowania samotnych opiekunów i dzieci. Oblicz podatek Pana Jana na powyższych zasadach wiedząc, że :

27 A) Przychody z pracy do której Pan Jakub dojeżdża do innego miasta to : 2500 zł miesięcznie, Zus m 450 zł , Puzm 300 zł B) Przychody z umowy zlecenia : 2 umowy po 10 000 zł każda C) Odsetki od rachunku bankowego: 500 zł miesięcznie D) Dochody syna Maćka które uzyskał pracując w Anglii w kwocie 10 000 zł

28 Czy Pan Jakub może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania jako samotny opiekun = podatek w podwójnej wysokości ale liczony o 50% dochodu?!

29 W naszym stanie faktycznym Pan Jakub nie będzie mógł zastosować wspólnego opodatkowania z uwagi na dochody które uzyskał jego syn, gdyż możliwość wspólnego opodatkowania samotnego opiekuna możliwa jest jedynie gdy dziecko nie zarabia lub gdy dochody, te są wyłączone z pod opodatkowania na gruncie art. 21 PIT , z renty, i gdy nie przekraczają kwoty wolnej od podatku 3089 zł ( art. 6 i 7 ustawy o PIT) . Dlatego też Pan Jakub będzie musiał rozliczyć się sam indywidualnie, a jego syn z uwagi na fakt iż są to dochody z jego pracy będzie musiał również dokonać obliczenia podatku na własne imię.

30 A) 12 x 2500 zł = 30 000 – koszty 1668,72 ( art. 22 ust2) – ZuS ( 5400) = 22931 zł
B) 2 x 10 000 = 20 000 – koszty 20% (4000 zł) = 16 000 zł. C) 500 x 12 = 6000 zł z tym że jest do dochód z kapitału a więc opodatkowany jest on stałą stawką liniową zwykłą gdzie również nie ma kosztów: a więc 19% x 6000 zł = 1140 zł –PIT zryczałtowany D) I teraz kumulacja : dochód z pracy + dochód z umowy zlecenia = zł x stawka 18% - 556,02 = 6451 zł ale odliczamy jeszcze PUZ 3600 zł= 2851 zł i odliczamy ulgę rodzinną ( bo przecież syn się jeszcze uczy) – 1112,04 zł = 1739 zł PIT do zapłaty

31 Kazus 7: Pan Marek posiada takie tytuły przychodu:
A) Umowa o pracę : Pm 3000 zł – ZUSm 700 zł – PUZm 500 zł B) Umowa o dzieło : jednorazowo 15 000 zł C) Dywidendy : miesięcznie 1000 zł D) Zbycie akcji : 5000 zł ( 2011) E) Wygrana w Lotto : 50 000 zł F) Hodowla psów rasowych : 10 sztuk x 39, 13 zł za sztukę = 391 zł) załącznik do PIT Wydatki: - Internet 1300 zł - kupno akcji 4000 zł ( 2012) Oblicz należny podatek PIT:

32 Przede wszystkim najpierw poszukajmy tych przychodów które nie będą podlegać kumulacji:
A więc pkt. C , D i E –które są objęte zwykłą stawką liniową: C - dywidendy czyli dochody z kapitału są opodatkowane stawką linową zwykłą 19% a więc nie podlegają kumulacji jak też nie odlicza się od nich jakichkolwiek kosztów a więc: 19% x 1000 x 12 miesięcy = 2280 zł zapłaconego PIT D – zbycie akcji jako dochody z giełdy opodatkowane są stawką liniową 19% a więc nie podlegają kumulacji ; niemniej pamiętajmy o kosztach, które w tej sytuacji są wydatkiem jakie poczyniliśmy na zakup akcji zysk 5000 – koszty ich nabycia 4000 = : 19 % x 1000 zł ( koszty nabycia akcji odejmujemy od zysku z ich sprzedaży = 1000 zł) = 190 zł PIT E -  Przychody wygrane z loterii opodatkowane są 10 % stawką : 10% x 50 000 zł = 5 000 zł PIT ( jest pogląd , który wskazuje , iż od wygranej należy odjąć kwotę wolną od podatku tzn zł z uwagi na fakt, iż nie jest to regułą – nie będzie źle jeżeli ktoś z państwa nie odliczy tej kwoty od podstawy opodatkowania)

33 To co nam pozostanie podlegać będzie kumulacji jeżeli oczywiście nie zastosowaliśmy stawki liniowej dla przedsiębiorców bądź nie opodatkowaliśmy przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym; A więc: A – Umowa o pracę : Przychód – koszty = dochód : 3000 x 12m – 1335 zł – ZUS = zł + B – Umowa o dzieło – jako przychody z działalności wykonywanej osobiście podlegają kumulacji z tym że koszty ich uzyskania określone są procentowo : 15 000 zł – koszty ( 20 % ) = 3000 zł = 12 000 ( dochód ) Hodowla psów rasowych według załącznika do PIT = 391 zł Dodajemy dochód z poszczególnych źródeł : A, B i F =   = 38657zł – odejmujemy jeszcze Internet maksymalnie 760 zł = zł Podstawiamy do naszej skali art. 27: 18% x zł – 556,02 = 6265 zł zł PIT i PUZ ( 6000 zł) = 265 zł PIT

34 OPODATKOWANIE DZIAŁANOŚCI MEDYCZNEJ -PRZYKŁADY
Kazus 8: Lekarz laryngolog Jan Ozdrawiający zamieszkały w Pabianicach wybrał kartę podatkową jako formę rozliczenia z tytułu prowadzenia prywatnego gabinetu w Łodzi na ul. Piotrkowskiej. Jeżeli lekarz ma własny gabinet, w którym przyjmuje pacjentów, wówczas powinien rozliczać się z urzędem, na terenie działania którego znajduje się ten gabinet. Oznacza to, że właściwym dla niego będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, a nie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, na terenie działania którego zamieszkuje.

35 Lekarz Jan Zdrowy, objęty kartą podatkową, przyjmuje w swoim gabinecie od poniedziałku do piątku w godz Ze względu na ilość pacjentów oraz dodatkowe zobowiązania (dyżury w szpitalu) zdecydował się na zatrudnienie innego lekarza, Stanisława Pomocnego, który będzie przyjmował w jego gabinecie w godz Sytuacja opisana w przykładzie powyżej pozbawi Jana Zdrowego możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej. Trudno będzie uznać, że Stanisław Pomocny wykonuje jedynie czynności określane jako pomoc. Faktycznie samodzielnie wykonuje on swój zawód (w ramach umowy o pracę lub w innym charakterze).

36 Kazus 9: Stan faktyczny: Podatnik Jan Kowalski – mieszkaniec Stalowej Woli jest emerytowanym pracownikiem Sądu Rejonowego. Oprócz regularnych dochodów w 2014 roku sprzedał nieruchomość kupioną w 2010 roku, a część uzyskanych stąd przychodów przeznaczył na zakup mieszkania dla siebie i samotnie wychowywanego syna. Syn urodził się 1 października 1989 roku. Z powodów zdrowotnych dopiero w maju 2014 roku syn Pana Kowalskiego zdał maturę, ale nie kontynuował nauki. Nie osiągał też żadnych dochodów. Oblicz na podstawie poniżej zaprezentowanych źródeł przychodu/ dochodu - podatek dochodowy za 2014 r. w wariancie wspólnego opodatkowania samotnych opiekunów i dzieci, chyba że nie ma takiej możliwości – wówczas proszę wybrać inne rozwiązanie. Obliczony podatek porównaj z zapłaconymi zaliczkami.

37 Źródło przychodu Kwota przychodu Składka na Zus Składka na NFZ Wydatki roczne Zaliczki A Emerytura 40 000 Rocznie 4000 zł 3200 B Prawa autorskie 50 000 jednorazowo 4500 C 3 umowy zlecenia Każda z umów na kwotę 210 zł D Sprzedaż akcji 25 000 zł E Sprzedaż mieszkania 250 000 zł F Najem lokalu 10 000 rocznie W1 Turnus wypoczynkowy 3000 zł W2 Zakup akcji 5000 zł W3 Kupno domku jednorodzinnego 150 000 zł

38 Co nie podlega kumulacji:
D Sprzedaż akcji : 25 000 zł pomniejszone o koszty uzyskania 5000 zł = 20 000 x 19% = 3800zł E sprzedaż mieszkania : 250 000 zł niemniej 150 000 przeznaczył na cele mieszkaniowe a wiec do opodatkowania pozostanie 100 000 zł x 19% = zł

39 Lub: Podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia mieszkania w wysokości zł. Niemniej w stanie faktycznym nie było mowy o ewentualnych kosztach –zatem traktujemy również jako dochód. Jednocześnie podatnik przeznaczył kwotę zł na zakup domku jednorodzinnego. Zgodnie zatem, z art. 21 ust. 1 pkt. 131 u.p.d.o.f. zwolnieniu z opodatkowania podlega kwota stanowiąca iloczyn dochodu z odpłatnego zbycia i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia a więc : 250 000 ( nasz dochód) x ( 150 000 – wydatek na zakup domku jednorodzinnego : 250 000 - kwota naszego przychodu który jednocześnie jest dochodem ) = zł (wynik to kwota stanowiąca iloczyn dochodu z odpłatnego zbycia i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia a więc jest to kwota podlegająca zwolnieniu o którą należy pomniejszyć wysokość dochodu ze sprzedaży mieszkania aby ustalić podstawę obliczenia podatku) – podsumowując: – = zł ( POP) x 19% = zł

40 Co podlega kumulacji: A, B , C , F
A – Emerytura : 40 000 zł dochód ( brak kosztów) B – Prawa autorskie : 50% kosztów = 25 000 zł ( dochód) C –Umowy zlecenia : 3 x 210 – 20% kosztów = 504 zł ( dochód) F – Najem lokalu –dochód 10 000 zł (dochód) Podstawiamy do wzoru: 2 x PIT ( DS/2 x stawka) = 75504 zł/2 x stawka x 2 = zł – NFZ – Ulga na dziecko = 7367 zł PIT Zaliczki: 7700 a podatek wyliczony 7366 – 334 zł nadpłaty podatku

41 Kazus 10: Stan faktyczny: w 2014roku nasz podatnik otrzymywał wynagrodzenie ze stosunku pracy i z najmu, niestety były to wypłaty niewystarczające. Musiał więc pojechać do pracy za granicą. Zadanie: Oblicz na podstawie poniższego zestawienia podatek dochodowy za 2014 rok i porównaj go z zapłaconymi zaliczkami ( pierwsza kolumna od prawej.)

42 Źródło przychodu Kwota przychodu Składka na ZUS Składka na NFZ Wydatki roczne Zaliczki A Umowa o pracę 6 miesięcy 18 000 zł Za 6 miesięcy 3000 zł 1500 zł 1080 zł B Najem mieszkania w Polsce 15 000 zł rocznie C umowa o pracę w Niemczech 6 miesięcy ( każdy miesiąc liczył 30 dni) 20 000 euro łącznie D Dywidenda 25 000 Jednorazowo W2 Oprogramowanie potrzebne do obsługi sieci internet W3 Wydatki na remont wynajmowanego mieszkania o którym mowa w pkt. B 9 000 zł

43 Z Niemcami obowiązuje umowa o progresywnym wyłączeniu dochodu zagranicznego ( tzw. metoda unikania podwójnego opodatkowania zwana metodą wyłączenia z progresją) Stawka diety za 1 dzień pobytu w Niemczech = 42 euro Wartość 1 euro = 4,0 zł.

44 Rozwiązanie: Czyli musimy w pierwszej kolejności ( jak kto woli ) przełożyć dochód zagraniczny na dochód polski z jednoczesnym pomniejszeniem o wartość 30% diet ; a więc 20 000 euro x 4 zł = 80 000 zł ; następnie obliczamy wartość diet 180 dni x 42 euro diety za każdy dzień = 7560 euro i z tego możemy odliczyć sobie jedynie 30 % czyli = 2268 euro i przekładamy na złotówki = 9072 zł tyle możemy sobie odliczyć diety. A więc 80 000 zł – wartość diet 9072 zł = zł dochód zagraniczny.

45 Co nie podlegało kumulacji: Dywidenda 25 000 zł x 19% = 4750 zł

46 Co się kumuluje: A , B, C A - Umowa o pracę 18 000 zł – koszty pracy 111,25 zł za każdy miesiąc (a było ich 6) zus = 14332,5 dochód B - Najem mieszkania w Polsce 15 000 zł ale odejmujemy koszty remontu czyli 9000 zł = 6000 zł dochodu C - dochód zagraniczny : zł C1 – dochód polki po kumulacji: , = ,5

47 Następnie podstawiamy do wzoru : metoda wyłączenia z progresją:
A : Dp+DZ =POP = = ,5 zł B: podstawiamy do skali z art. 27 PIT: ,02 x 32% ( , ) =16673,42 =16673 zł C: wyliczamy stawkę podatkową : 16673/91 260,5 = 18,26% D.18,26 % x dochód polski ,5 = zł – NFZ 1500 zł = zł PIT Zaliczki: 1080 zł , podatek wyliczony zł = dopłata podatku zł.

48 Kazus 11: Oblicz podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r
Kazus 11: Oblicz podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. Wiedząc o następujących źródłach dochodu/przychodu a następnie porównaj wyliczony podatek z zapłaconymi zaliczkami .

49 Działalność gospodarcza opodatkowana stawką liniową
[1] Stawka RPE dla tego typu przychodu = 5,5% Źródło przychodu Źródła przychodu Składka na Zus Składka na NFZ Wydatki roczne Zaliczki/PIT liniowy A Działalność gospodarcza opodatkowana stawką liniową Art. 30 c 30 000 zł rocznie 4 000 Rocznie 2 000 10 000 zł 1042zł B Umowa o pracę 50 000 zł rocznie 5 000 2 500 5360 zł C Najem lokalu opodatkowany RPE 27 000 zł rocznie D Umowa zlecenia 150 zł jednorazowo E Sprzedaż nieruchomości 250 000 Styczeń 2011 W1 Zakup mieszkania Maj 2011 W2 Użytkowanie sieci Internet 500 W3 Wydatki na remont lokalu o którym mowa C 10 000

50 Co nie podlega kumulacji: A, C, D,
A –działalność gospodarcza opodatkowana 19% stawką liniową : 30 000 – 10 000 –ZUS = 16 000 x 19% = zł – PUZ = 1040 C – Najem lokalu 5,5% RPE bez kosztów 27 000 x 5,5% = 1485 zł ( przy RPE nie ma kosztów) D –Umowa zlecenia 150 zł x 18% bez kosztów = 27 zł

51 Co podlega Kumulacji: B
B –Umowa o pracę : 50 000 – koszty pracy 1335 – Zus 5000 – ulga internetowa 500 = zł x 18% -556 = 7214 zł – 2500 PUZ = 4714 zł PIT Zaliczki zapłacone: 5360 zł a podatek wyliczony 4714 a więc nadpłata : 646 zł Zaliczek na PIT Liniowy nie bierzemy pod uwagę z uwagi na odrębny system opodatkowania

52 Kazus 13: Pan Kuba jest piłkarzem I ligowego zespołu
Kazus 13: Pan Kuba jest piłkarzem I ligowego zespołu. Niemniej z powodu kryzysu finansowego jego klub zbankrutował a on sam musiał szukać pracy w innej dziedzinie życia. Został więc instruktorem pływania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Pan Kuba ma również 12 letniego syna Karola, który z uwagi na świetne osiągnięcia sportowe zagrał w reklamie promującej festiwal sportu 2014 r. . Oblicz podatek dochodowy za 2014 r. w wariancie opodatkowania samotnego opiekuna , chyba że nie ma takiej możliwości – wówczas proszę wybrać inne rozwiązanie. Obliczony podatek porównaj z zapłaconymi zaliczkami ( pierwsza kolumna od prawej). Obliczając podatek odnieść się do poniżej zaprezentowanych źródeł dochodów/przychodów.

53 Źródło przychodu Kwota przychodu Składka na Zus Składka na NFZ Wydatki roczne Zaliczki/Pit liniowy A Uprawianie sportu 30 000 zł za 6 miesięcy 6 000 zł za 6 misięcy 3000 za 6 misięcy 240 B Umowa o pracę 25 000 zł za 6 misięcy 5 000 za misięcy 2000 za 6 miesięcy 1480 C Odsetki od lokat bankowych 20 000 rocznie D Sprzedaż samochodu 30 000 jednorazowo E Dywidenda od spółki z o.o. 7000 W1 Darowizna na rzecz klubu sportowego 1000 W2 Kupno samochodu 20 000

54 Będzie mógł się rozliczać z synem pomimo osiągnięcia przez niego dochodu w kwoce 3000 zł, z uwagi na fakt, iż jest to kwota wolna od podatku ( 3089 zł) gdyż kwota którą zarobił nie podlega opodatkowaniu. Niemniej z uwagi na art. 7 dochodów dziecka w ogóle nie doliczamy do dochodów rodzica z uwagi na fakt iż jest to dochód z jego pracy.

55 Co nie podlega kumulacji: C E
C –odsetki od lokat bankowych – jako dochód z kapitału : 19% z 20 000 = 3800 zł E - dywidenda: 7000 zł x 19% = 1330 zł

56 Co podlega kumulacji: A, B, D,
A – Uprawianie sportu jest działalnością wykonywaną osobiście : 30 000 – 20% kosztów – Zus = 18 000 zł ( dochód) B – Umowa o pracę 25 000 – koszty 6x 111 – Zus = dochód D – sprzedaż pojazdu : 30 000 zł – koszty poniesione na zakup 20 000 zł = (dochód) 2 x PIT ( ds. +dd/2 x stawka) 47334/2 x stawka = x stawka x 2 = zł – PUZ 5000 – ulga rodzinna 1112 = 1297 zł

57 Zaliczki: 1720 zł a wyliczony podatek : 1297 a więc nadpłata: 423 zł
Prywatną sprzedaż rzeczy ruchomych rozlicza się dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. W konsekwencji, gdyby okazało się, że ze sprzedaży prywatnej uzyskano dochód, nie trzeba płacić zaliczek na podatek. Dopiero w terminie złożenia zeznania rocznego podatnik musi zapłacić podatek od osiągniętego dochodu. Obowiązek ten spoczywa jedynie na podatniku, który sprzedał auto wcześniej niż 6 miesięcy od jego nabycia. Okres ten liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (sześć pełnych miesięcy od daty nabycia). Sprzedaż samochodu osobowego w zeznaniu PIT-36 wykazujemy w wierszu 8 tj. „Inne źródła” i kolejno wpisujemy dane w poz

58 Kazus 14 Stan faktyczny: Podatnik – mieszkaniec Lublina jest pracownikiem naukowym KUL i jednocześnie sędzią Sądu Rejonowego w Nisku. Oprócz regularnych dochodów w 2014 roku sprzedał nieruchomość kupioną w 2010 roku, a część uzyskanych stąd przychodów przeznaczył na zakup mieszkania dla swego samotnie wychowywanego syna. Syn urodził się 1 października 1995 roku, w maju 2014 roku zdał maturę, ale nie kontynuował nauki. Nie osiągał też żadnych dochodów. Zadanie: oblicz podatek dochodowy na podanym na str 2-3 formularzu, wykorzystując system wspólnego rozliczenia. Podpowiedź: (art. 21 ustawy o PIT ) Zwalnia się od podatku dochodowego: 131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada ILOCZYNOWI tego DOCHODU I UDZIAŁU WYDATKÓW poniesionych na własne cele mieszkaniowe W PRZYCHODZIE z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe;

59 Nauczyciel akademicki Lublin 2500 zł (miesięcznie) 500 zł 200 zł
Źródło przychodu Kwota przychodu Składka ZUS Składka NFZ Wydatki Zaliczki Nauczyciel akademicki Lublin 2500 zł (miesięcznie) 500 zł 200 zł 1680 zł Sędzia sądu rejonowego Nisko 4000 zł 800 zł (miesięcznie; składka opłacana ze środków publicznych) 310 zł 7400 zł Prawa autorskie 5000 zł (jednorazowo) 450 zł Sprzedaż nieruchomości kupionej w 2009 roku 350 000 zł ------ Zwrot kosztów dojazdu z Lublina do Niska 250 zł Koszty sprzedaży nieruchomości z pkt. D 100 000 zł Wydatki na cele mieszkaniowe finansowane dochodem z pkt. D 95 000 zł

60 PIT liniowy lub zaliczki
[1] PIT liniowy – wynik obliczenia podatku dla dochodów / przychodów nie podlegających kumulacji; Zaliczki roczne – do przepisania z treści kazusu Kolokwium z PIT Imię i nazwisko podatnika Data Kazus nr Uwaga! Poniższa tabela zawiera zarówno dochody podlegające kumulacji, jak i te rozliczane metodą liniową. Proszę zatem o czujność przy sumowaniu wszystkich wyników. Wynik PIT liniowego proszę podać w stosownym wersie w pierwszej kolumnie od prawej Przychód roczny Koszty roczne Dochód roczny PIT liniowy lub zaliczki Praca Emerytura lub renta Najem lub dzierżawa Działalność wykonywana osobiście Działalność gospodarcza Prawa autorskie Sprzedaż ruchomości Sprzedaż nieruchomości Sprzedaż papierów wartościowych Dywidendy Nagrody w konkursach Odsetki na rachunku bankowym Dochody zagraniczne Inne źródła (jakie?) RAZEM

61 Dochód po odliczeniach ulg
Dochód roczny Ulgi od dochodu wykazane w załączniku 1 Dochód po odliczeniach ulg Podstawa obliczenia podatku ( w zaokrągleniu) Stawka podatkowa Podatek Podatek ( w zaokrągleniu) Ulgi od podatku wykazane w załączniku 1 Podatek po odliczeniach Wpłata 1% podatku na OPP Podatek PIT Suma zaliczek Niedopłata Nadpłata Inne informacje Podpis podatnika

62 Ulgi od dochodu Ulgi od podatku Załącznik nr 1 Ulgi w PIT Typ ulgi
Wysokość odliczenia RAZEM

63 Opodatkowanie na zasadach samotnego opiekuna w sytuacji gdy dziecko nie kontynuuje nauki:
Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Tytuł: Komentarz do art.6, art.6(a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Jeżeli dziecko w roku podatkowym kończy 25. rok życia, to za ten rok - w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek - osoba samotnie je wychowująca może skorzystać z możliwości preferencyjnego opodatkowania. W tym roku podatkowym bowiem, chociażby stan taki trwał tylko dzień w roku podatkowym, dziecko będzie dzieckiem do ukończenia 25. roku życia. Przepis stanowi wyraźnie o stanie istniejącym "w roku podatkowym", a nie "przez rok podatkowy" czy "w ciągu roku podatkowego". Dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania konieczne jest, aby dziecko uczyło się w roku podatkowym. Stan ten nie musi istnieć przez cały rok podatkowy, ale musi wystąpić w danym roku. Tylko nauka dziecka w określonych szkołach daje samotnemu rodzicowi (opiekunowi) prawo do preferencyjnego opodatkowania. Są to szkoły, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym.”

64 Ulga rodzinna art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Pkt. 1 Ulga prorodzinna obliczana jest miesięcznie, za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską albo sprawował opiekę. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko: - na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, - wstąpiło w związek małżeński. Przepisy te zgodnie z pkt. 6 cytowanego artykułu odpowiednio stosuje się do rodziców utrzymujących dzieci pełnoletnie, uczące się w szkołach do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT, z wyjątkiem renty rodzinnej. Pomimo iż termin „odpowiednie stosowanie” daje sporą dowolność w interpretacji tych przepisów. To jednak powszechnie przyjętym rozwiązaniem jest przyjęcie, że w przedstawionym przypadku ulga przysługuje za 8 miesięcy 2011 r. (tj. za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku). Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. W takim razie dziecko należy uznać za uczące się w okresie styczeń – sierpień 2011 r., mimo że faktycznie w okresie lipiec – sierpień są już wakacje. Takie rozwiązanie jest również zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów - Wyjaśnienie MF ws. Ulg prorodzinnej na dzieci uczące się lub studiujące do ukończenia 25. Roku życia dostępne na : http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=609&id=207995&typ=news

65 „ W związku z wątpliwościami dotyczącymi rocznego rozliczenia ulgi prorodzinnej, przede wszystkim na dzieci uczące się lub studiujące do ukończenia 25. roku życia, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że: Zasady korzystania z ulgi rodzinnej reguluje art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dnia 1 stycznia 2009 r. ulga przybrała formułę miesięcznego odliczenia. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, tj. 92, 67 zł miesięcznie na każde dziecko. Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców. Zasada ta dotyczy także opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji. Należy pamiętać, iż przepis art. 27f ust. 3 ustawy PIT, dotyczący podziału miesięcznego odliczenia na dni, obejmuje wyłączcie sytuacje, gdy w trakcie miesiąca dziecko zostaje przekazane spod opieki rodziców pod opiekę innej osoby, albo do rodziny zastępczej. Zasada ta nie dotyczy rodziców, którzy osobno wychowują dzieci. Zatem liczba dni, podczas których jeden z rodziców faktycznie opiekował się dzieckiem nie wpływa na miesięczną kwotę odliczenia. Z ulgi tej mogą skorzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci (do ukończenia 25 roku życia), pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki w łącznej wysokości przekraczającej zł. Fakt otrzymywania przez dziecko renty nie pozbawia prawa do ulgi. Niewątpliwie osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia formalnie przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednakże osoba, która zamierza kontynuować naukę, z chwilą ukończenia szkoły nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się.

66 Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż osoby, które formalnie kończą szkołę, a następnie podejmują naukę z początkiem roku szkolnego w innej szkole systemu oświaty lub z początkiem roku akademickiego w szkole wyższej, należy traktować jako osoby uczące się w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ewentualna decyzja co do zaprzestania dalszej nauki zapada często dopiero wtedy, gdy ostatecznie zamykane są procesy rekrutacyjne do szkół i szkół wyższych, tj. w miesiącu wrześniu. Stąd uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych do tego czasu powinni być traktowani jako osoby uczące się w szkole w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

67 W związku z tym należy uznać, iż w przypadku: 1) uczniów kontynuujących naukę w szkole ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego, 2) maturzysty, który nie kontynuuje nauki ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne, 3) maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego, 4) studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie. Jeżeli jednak studia nie są kontynuowane lub występuje przerwa (na przykład student nie od razu podejmuje kolejny etap studiów), to ulga przysługuje tylko za miesiące nauki włącznie z miesiącem, w którym został złożony egzamin dyplomowy.

68 Sprzedaż nieruchomości – art. 21 ust. 1 pkt
Sprzedaż nieruchomości – art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwolnienie związane z przeznaczeniem przychodów na cele mieszkaniowe - przychody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wprowadzono nowe zasady zwolnień od podatku przychodów ze zbycia nieruchomości lub określonych praw do nieruchomości. Dotyczą one przychodów ze zbycia tych nieruchomości (praw do nieruchomości), które zostały nabyte (bądź wybudowane) po dniu 31 grudnia 2008 r. Zwolnienia powyższe w pewnym zakresie są podobne do zwolnień, jakie dotyczyły przychodów ze sprzedaży nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r. Zwolnienie także bowiem jest konsekwencją przeznaczenia przychodów ze zbycia nieruchomości (praw do nieruchomości) na określone cele mieszkaniowe. Cele te w pewnym zakresie są określone analogicznie do stanu prawnego obowiązującego do końca 2006 r., lecz ich zakres jest szerszy. Istotną odmiennością tych zwolnień jest natomiast to, że zwolnienie obejmuje dochody, a nie przychody. Jest to konsekwencją faktu, że obecnie opodatkowaniu podlegają właśnie dochody, a nie przychody ze zbycia nieruchomości (określonych praw do nieruchomości). Zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

69 Przykład Przychód z odpłatnego zbycia zł Koszty uzyskania przychodu zł Dochód zł Wydatki na cele mieszkaniowe poniesione w okresie 2 lat od zbycia zł Dochód podlegający zwolnieniu zł, ponieważ: zł × zł/ zł

70 Do opodatkowania pozostaje zatem dochód w kwocie zł, bowiem zwolnieniu podlega zł dochodu (z ogółem zł dochodu z odpłatnego zbycia). Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Podobnie jak w dawniejszym stanie prawnym, zwolnienie przysługuje pod warunkiem wydatkowania przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości (praw do nieruchomości) na określone cele mieszkaniowe w terminie 2 lat. Obecnie jednak termin ten liczy się od końca roku, w którym miało miejsce zbycie nieruchomości (praw do nieruchomości). Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas powstaje obowiązek płatności podatku z odsetkami za zwłokę. Zob. komentarz do art. 30e ustawy. Komentowane przepisy nie określają jednoznacznie, że cele mieszkaniowe realizują tylko i wyłącznie zakupy czy też prace na nieruchomości położone w Polsce. Zatem odnośnie stanu faktycznego zaprezentowanego w kazusie: Przychody ze sprzedaży nieruchomości : tyś zł

71 Stan faktyczny nie wskazywał na żadne koszty: a zatem 0
Dochód: 250 000 zł Wydatki na cele mieszkaniowe: 150 000 zł Dochód polegający zwolnieniu : 150 000 zł Ponieważ 250 000 x 150 000 zł/250 000 zł Dochód do opodatkowania = 100 000 zł ( 250 000 – 150 000 zł = 100 000 zł) 100 000 x 19% = 19 000 zł

72 Rozwiązanie kazusu: Co podlega kumulacji: A) Emerytura: zł dochód (bez kosztów) B) Prawa autorskie: x 50% = > = dochód C) Umowa zlecenie: (210 x 20%) x 3 = > (210 x 3)- 126 = = 504 dochód F) Najem lokalu: dochód Razem: Postawiamy do wzoru: PIT - 2x (DS + DD/2 x stawka) 2 x (75 504/2 x stawka) = 2 x ( x 18 % - 556) = 2 x = ,72 12 478, (PUZ) - (8 x = 741,36 - ulga na dziecko 8 miesięcy) = zł PIT Co nie podlega kumulacji: D) sprzedaż akcji: (zakup akcji) = > x 19% = zł E) sprzedaż mieszkania: (kupno domu) = > x 19% = zł Zaliczki: a podatek wyliczony 7 737, a więc dopłata podatku ( 37zł ).


Pobierz ppt "PIT CZĘŚĆ IV Podsumowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google