Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ” Człowiek - najlepsza inwestycja

3 Cel główny projektu Aktywizacja zawodowa grupy klientów pomocy społecznej w gminie Siechnice zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie działań w formie usług wspierających o charakterze edukacyjnym i społecznym. Człowiek - najlepsza inwestycja

4 A AKTYWNA INTEGRACJA Każdy uczestnik projektu został objęty co najmniej trzema spośród czterech instrumentów aktywnej integracji. Człowiek - najlepsza inwestycja Aktywizacja zawodowa Aktywizacja edukacyjna Aktywizacja zdrowotna Aktywizacja społeczna

5 B BEZROBOCIE Człowiek - najlepsza inwestycja Na 106 uczestników w momencie przystępowania do projektu 70 były to osoby bezrobotne. Spośród pozostałych uczestników 31 były to osoby nieaktywne zawodowo, a 5 to osoby pracujące.

6 C CZAS Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt był realizowany od czerwca roku 2008 do roku listopada 2014 w pięciu „edycjach” rocznych i jednej dwuletniej (w latach 2013 – 2014).

7 D DWUP Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) m. in. Priorytet VII POKL. Tam składaliśmy wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, otrzymywaliśmy wsparcie w toku realizacji projektu. Człowiek - najlepsza inwestycja

8 E EGZAMINY Człowiek - najlepsza inwestycja Część kursów realizowanych w ramach projektu kończyła się egzaminami państwowymi. Były to kursy prawa jazdy B, C, C+E, D, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kurs operatora koparko-ładowarki czy kierowcy wózków widłowych.

9 Człowiek - najlepsza inwestycja F FOTOGRAFOWANIE Przebieg projektu był szczegółowo dokumentowany

10 G GMINA Człowiek - najlepsza inwestycja W trakcie trwania projektu zmianie uległa nazwa gminy, a co za tym idzie pełna nazwa projektu. Od roku 2010 zamiast dotychczasowej gminy Święta Katarzyna pojawiła się gmina Siechnice.

11 H HARMONOGRAM Człowiek - najlepsza inwestycja Wszystkie działania w projekcie musiały być realizowane zgodnie z przyjętym we wniosku o dofinansowanie harmonogramem. Dotyczyło to również kontraktów socjalnych podpisywanych z uczestnikami oraz kursów organizowanych przez instytucje szkoleniowe.

12 I INDYWIDUALIŚCI Człowiek - najlepsza inwestycja Część kursów była organizowana dla pojedynczych uczestników. Były to kursy fryzjera stylisty, prawa jazdy kategorii C+E, brukarza, kucharza małej gastronomii, spawania i uprawniający do wykonywania zawodu elektryka.

13 Człowiek - najlepsza inwestycja J JESIEŃ Znakomita większość kursów rozpoczynała się jesienią

14 K KONTROLA Człowiek - najlepsza inwestycja W ciągu siedmiu lat realizacji projekt był trzykrotnie kontrolowany przez DWUP - latach 2008, 2011 i 2012. Wszystkie kontrole wypadły pozytywnie.

15 L LOKALNA AKTYWNOŚĆ Człowiek - najlepsza inwestycja W roku 2012 w ramach projektu zrealizowano Program Aktywności Lokalnej. Uczestnicy odbyli kurs projektowania i pielęgnacji terenów zielonych i zagospodarowali teren wokół swojego budynku.

16 Ł ŁĄCZNOŚĆ Człowiek - najlepsza inwestycja Niezwykle ważne było utrzymywanie stałego, bieżącego kontaktu przez zespół projektowy z uczestnikami projektu, monitorowanie postępów i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy i trudności.

17 Człowiek - najlepsza inwestycja M MATERIAŁY PROMOCYJNE Ważnym elementem projektu było przygotowanie odpowiednich materiałów promocyjnych

18 N NIEWYPAŁ Człowiek - najlepsza inwestycja Jeden raz w ciągu całego okresu trwania projektu zdarzyło się, że kurs nie doszedł do skutku z powodu wykonawcy, który mimo wygranego przetargu i podpisanej umowy nie przystąpił do realizacji kursu.

19 O OPIEKA NAD DZIEĆMI Człowiek - najlepsza inwestycja Aby umożliwić udział w projekcie osobom wychowującym dzieci, organizowaliśmy i finansowaliśmy opiekę nad dziećmi

20 P PRACA Człowiek - najlepsza inwestycja 70% uczestników projektu podjęło po jego ukończeniu pracę w przypadku 27 % uczestników była to praca w zawodzie uzyskanym w toku projektu; 60% uczestników obecnie (listopad 2014 r.) pracuje.

21 Człowiek - najlepsza inwestycja R RÓŻNORODNOŚĆ Uczestnicy projektu mogli wziąć udział w aż 23 rodzajach w kursów i szkoleń.

22 S STAŻE ZAWODOWE Człowiek - najlepsza inwestycja W 2014 roku 6 osób odbyło staże zawodowe u potencjalnych pracodawców

23 T TELEWIZJA Człowiek - najlepsza inwestycja Nasz projekt został przedstawiony w przygotowanym w 2013 roku przez Wrocławski Ośrodek TVP reportażu dotyczącym ciekawych projektów dofinansowywanych z UE realizowanych na Dolnym Śląsku.

24 U UCZESTNICY Człowiek - najlepsza inwestycja Uczestnikami naszego projektu były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Siechnice. Łącznie 106 osób, z czego 74 kobiety, 32 mężczyzn, 7 osób niepełnosprawnych, 64 osoby z terenów wiejskich. 103 osoby, a więc 97% uczestników ukończyło projekt.

25 W WSPARCIE Każdy uczestnik projektu mógł liczyć na wsparcie ze strony GOPS w wielu formach Człowiek - najlepsza inwestycja Doradztwo zawodowe i psychologiczne, kurs wizażu Asystent i konsultant rodziny Psychiatra, radca prawny, terapia odwykowa Pomoc pieniężna – zasiłki celowe Opieka nad dziećmi, badania lekarskie Kursy, szkolenia i staże zawodowe

26 X Y NIEWIADOME Człowiek - najlepsza inwestycja Na niemal każdym etapie realizacji projektu zmagaliśmy się z niewiadomymi, pomimo których musieliśmy planować, przewidywać i przyjmować założenia. Jakie kursy wybiorą uczestnicy? Jakiego będą potrzebowali wsparcia? Który wykonawca wygra przetarg?

27 Kierownik GOPS Koordynator projektu Księgowa projektu Pracownik ds. monitoringu Pracownicy socjalni Z ZESPÓŁ PROJEKTOWY Psychologowie Doradcy zawodowi Asystenci rodziny Konsultant rodziny Radca prawny Człowiek - najlepsza inwestycja

28 Ż EGNAMY PROJEKT SYSTEMOWY I CZEKAMY NA KOLEJNE WYZWANIA… Człowiek - najlepsza inwestycja Konferencja na zakończenie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice Święta Katarzyna, 26 listopada 2014 r. DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w gminie Siechnice Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google