Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UKSW Warszawa, 6 grudnia 2012 r. Konferencja Konferencja Dokumentacja elektroniczna w urzędzie Dokumentacja elektroniczna w urzędzie Działania administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UKSW Warszawa, 6 grudnia 2012 r. Konferencja Konferencja Dokumentacja elektroniczna w urzędzie Dokumentacja elektroniczna w urzędzie Działania administracji."— Zapis prezentacji:

1 UKSW Warszawa, 6 grudnia 2012 r. Konferencja Konferencja Dokumentacja elektroniczna w urzędzie Dokumentacja elektroniczna w urzędzie Działania administracji rządowej i samorządowej w zakresie cyfryzacji usług publicznych

2 Wprowadzenie Charakterystyka działań administracji rządowej Działania JST Obszary współpracy Podsumowanie e-administracja Plan Prezentacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

3 Realizacja projektów, głównie 7 oś POIG (29) Raport Polska 2.0, Nowy Start e-Administracji Wprowadzenie Krajowych Ram Interoperacyjności Zmiany prawa – założenia do nowelizacji ustawy o informatyzacji … przyjęte przez RM Opracowywanie Programu Zintegrowanej Informatyzacji (Program rozwoju) Uczestnictwo w działaniach KE – uwierzytelnianie/usługi zaufania, chmura obliczeniowa e-administracja Działania Administracji Rządowej

4 Głównym celem administracji państwowej jest ułatwienie życia obywateli i działalności przedsiębiorców, co powinno bezpośrednio przekładać się na wszystkie podejmowane działania. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Budowa Systemu Informacyjnego Państwa będzie podporządkowana wyżej określonemu celowi. e-administracja Perspektywa obywatela 2020

5 5 obieg informacji logiczny, szybki administracja sprawna Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji e-administracja Korzyści – perspektywa obywatela obywatel PROCESY USŁUGI Opinie Uwagi

6 6 MF MS MZ (CSIOZ) UKE ZUS GUS IMiGW MG MPiPS Instytut Łączności CPI GUGIK MEN MRR MAC Samorządy MSW e-administracja Informatyzacja Zintegrowana

7 Określenie ram współdziałania w administracji Przygotowanie podstaw prawnych Wdrożenie podejścia procesowego Budowa kompetencji e-administracji Budowa kompetencji odbiorców e-usług Usuwanie barier instytucjonalnych Współpraca z otoczeniem Zastosowanie technologii Planowanie i zabezpieczenie finansowania e-administracja Elementy Informatyzacji Zintegrowanej

8 8 MF MS Nowa Księga Wieczysta MZ (CSIOZ) UKE ZUS GUS TERYT REGON IMiGW MG MPiPS Instytut Łączności CPI GUGIK ZSIN MEN MRR MAC ePUAP Samorządy MSW PESEL MNiSW UZP MRiRW KSEP MŚ MSZ MKiDN MTBiGM UOKiK MON EPN GEOPORTAL ZSIN PRG EMUiA, EPN EMUiA Projekt GUGiK Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II

9 DANE PZGIK 9 MZ PRM UKE CPI GUS TERYT IMiGW MG MPiPS Instytut Łączności GUGIK GEOPORTAL MEN MRR MAC ePUAP Samorządy MSW KGP, KGSP MRiRW MŚ MSZ MKiDN MTBiGM Projekt GUGiK GEOPORTAL 2, Uniwersalny Moduł Mapowy SDI Uniwersalny Moduł Mapowy INSPIRE PZGIK UMM Komisja Europejska

10 10 e-administracja SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO - WSPÓŁPRACA MF MS MZ PLI CBD ZUS GUS IMiGW MG MPiPS Instytut Łączności CPI GUGIK MEN MRR MAC Samorządy MSW Policja SP PRM (CSIOZ) SPR nr 112 SIPR UKE UMM

11 11 G1G2G3 G4G5Gn e1e3e4 e5eR2en e-usługi e2 eR1eRn e6 e-administracja Rola ePUAP G – gestorzy usług eX - usługi elektroniczne eRY - usługi rejestrowe

12 12 e-administracja Rola ePUAP G1G2G3 G4G5Gn e1e3 e5eR2en e-usługi e2 eR1eRn ez1 Grono współpracy

13 Nazwa usługi (wyróżnik właściciela/kolejny nr np. GUGIK/25) Krótki opis usługi (ograniczona liczba znaków) Odbiorca usługi (obywatel, przedsiębiorca, urząd z podkategoriami? – studenci, uczniowie, prac. naukowi, właściciele psów … - słownik?) Szacowana liczba użytkowników Szacowana liczba wywołań usługi (przeciętnie w okresie np. tygodnia/miesiąca/roku?, Sezonowość/Okresowość? Okres rekrutacji do szkół, na studia, terminy rozliczenia podatku.) Rejestry publiczne (źródłowe) wykorzystywane przy realizacji usługi Rejestry/usługi powiązane z usługą Termin dostępności usługi (Od kiedy będzie dostępna – data deklarowana przez właściciela) SCHEMAT OPISU E-USŁUGI PROPOZYCJA

14 Budowa i utrzymanie regionalnych platform e-usług Informatyzacja dużych miast > e-usługi Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego (RPO) e-administracja Działania administracji samorządowej

15 e-administracja Działania wspólne

16 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze e-administracja Działania wspólne - propozycja

17 1.Uruchomienie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST rzecz obywatela, w tym przedsiębiorcy 2.Usprawnienie, integracja i przebudowa wewnętrznych procesów biznesowych JST oraz usług 3.Konsolidacja i ograniczenie wydatków inwestycyjnych JST w obszarze ICT 4.Usprawnienie i integracja zasobów oraz systemów informatycznych administracji samorządowej e-administracja JST w chmurze – cele projektu

18 1.Zamówienie, wykonanie i wdrożenie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela i przedsiębiorcy 2.Zamówienie i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do świadczenia usług przez JST 3.Przeprowadzenie integracji zasobów i systemów informatycznych administracji samorządowej 4.Przeprowadzenie akcji informacyjno- promocyjnej i szkoleń dla pracowników JST e-administracja JST w chmurze – zakres projektu

19 1.Informacje zebrane na podstawie ankiety pozwalają poznać potrzeby i preferencje JST oraz dostarczają danych dotyczących ich infrastruktury teleinformatycznej. 2.Ankieta była dostępna pod: – br., (przedłużona do 12.10) 3.W tym okresie zanotowano 738 operacje wypełnienia ankiety. Usuwając powtórzenia, ankiety wypełnione niecałkowicie i błędnie (np. bez danych identyfikacyjnych JST - zebrano 654 prawidłowo wypełnionych ankiet przez gminy oraz 6 przez Starostwa Powiatowe i 3 Urzędy Marszałkowskie e-administracja JST w chmurze – wyniki ankiety dla JST

20 1.Jednostka odpowiedzialna za utrzymanie systemu w działaniu i zapewnieniu jego rozwoju - CPI nadzorowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 2.Zakłada się, że środki na utrzymanie systemu w okresie trwałości projektu będą pochodziły z budżetu państwa (niezależnie od własności infrastruktury i modelu finansowania) 3.Kluczowy dla powodzenia projektu będzie wybór optymalnego wariantu przyszłego modelu własności infrastruktury i finansowania jej utrzymania. e-administracja JST w chmurze – założenia i ograniczenia

21 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę e-administracja e-usługi administracji? Wszystkim po drodze


Pobierz ppt "UKSW Warszawa, 6 grudnia 2012 r. Konferencja Konferencja Dokumentacja elektroniczna w urzędzie Dokumentacja elektroniczna w urzędzie Działania administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google