Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumentacja elektroniczna w urzędzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumentacja elektroniczna w urzędzie"— Zapis prezentacji:

1 Dokumentacja elektroniczna w urzędzie
Konferencja Dokumentacja elektroniczna w urzędzie Działania administracji rządowej i samorządowej w zakresie cyfryzacji usług publicznych UKSW Warszawa, 6 grudnia 2012 r. 1

2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
e-administracja Plan Prezentacji Wprowadzenie Charakterystyka działań administracji rządowej Działania JST Obszary współpracy Podsumowanie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

3 Działania Administracji Rządowej
e-administracja Działania Administracji Rządowej Realizacja projektów, głównie 7 oś POIG (29) Raport Polska 2.0, Nowy Start e-Administracji Wprowadzenie Krajowych Ram Interoperacyjności Zmiany prawa – założenia do nowelizacji ustawy o informatyzacji … przyjęte przez RM Opracowywanie Programu Zintegrowanej Informatyzacji (Program rozwoju) Uczestnictwo w działaniach KE – uwierzytelnianie/usługi zaufania, „chmura obliczeniowa”

4 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
e-administracja Perspektywa obywatela 2020 Głównym celem administracji państwowej jest ułatwienie życia obywateli i działalności przedsiębiorców, co powinno bezpośrednio przekładać się na wszystkie podejmowane działania. Budowa Systemu Informacyjnego Państwa będzie podporządkowana wyżej określonemu celowi. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

5  Korzyści – perspektywa obywatela obywatel administracjasprawna
e-administracja Korzyści – perspektywa obywatela obywatel USŁUGI administracjasprawna PROCESY Opinie obieg informacji logiczny, szybki Uwagi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

6 Informatyzacja Zintegrowana
e-administracja Informatyzacja Zintegrowana MAC IMiGW ZUS MZ (CSIOZ) GUS Samorządy UKE MS MSW CPI MF GUGIK MG MPiPS Instytut Łączności MEN MRR 6

7 Elementy Informatyzacji Zintegrowanej
e-administracja Elementy Informatyzacji Zintegrowanej Określenie ram współdziałania w administracji Przygotowanie podstaw prawnych Wdrożenie podejścia procesowego Budowa kompetencji e-administracji Budowa kompetencji odbiorców e-usług Usuwanie barier instytucjonalnych Współpraca z otoczeniem Zastosowanie technologii Planowanie i zabezpieczenie finansowania

8 Projekt GUGiK Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II MAC ePUAP IMiGW MZ (CSIOZ) ZUS UOKiK MON Samorządy GUS TERYT REGON EMUiA, EPN MS Nowa Księga Wieczysta UKE UZP MNiSW MSW PESEL CPI MTBiGM ZSIN GUGIK ZSIN GEOPORTAL MF EPN PRG MKiDN Instytut Łączności EMUiA MG MSZ MPiPS MRR MEN MRiRW KSEP 8

9 Uniwersalny Moduł Mapowy
Projekt GUGiK GEOPORTAL 2, Uniwersalny Moduł Mapowy MAC ePUAP IMiGW Komisja Europejska MZ PRM CPI Samorządy GUS TERYT SDI DANE PZGIK UKE MSW KGP, KGSP MTBiGM Uniwersalny Moduł Mapowy GUGIK GEOPORTAL MKiDN Instytut Łączności MG INSPIRE MSZ MPiPS PZGIK MRR MEN MRiRW UMM 9

10 e-administracja SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO - WSPÓŁPRACA nr 112
MAC IMiGW ZUS MZ PRM (CSIOZ) SPR GUS Samorządy MS UKE PLI CBD MSW Policja SP CPI MF SIPR nr 112 MG GUGIK UMM MPiPS Instytut Łączności MEN MRR 10

11 - usługi elektroniczne
e-administracja Rola ePUAP G – gestorzy usług G1 G2 G3 eX - usługi elektroniczne eRY - usługi rejestrowe e1 e2 e3 e4 e-usługi e5 eR1 e6 eR2 en eRn G4 G5 Gn 11

12 e-administracja Rola ePUAP G1 G2 G3 G4 G5 Gn e-usługi e1 e2 e3 ez1 e5
Grono współpracy G1 G2 G3 e1 e2 e3 ez1 e-usługi e5 eR1 eR2 en eRn G4 G5 Gn 12

13 SCHEMAT OPISU E-USŁUGI
PROPOZYCJA Nazwa usługi (wyróżnik właściciela/kolejny nr np. GUGIK/25) Krótki opis usługi (ograniczona liczba znaków) Odbiorca usługi (obywatel, przedsiębiorca, urząd z podkategoriami? – studenci, uczniowie, prac. naukowi, właściciele psów … - słownik?) Szacowana liczba użytkowników Szacowana liczba wywołań usługi (przeciętnie w okresie np. tygodnia/miesiąca/roku?, Sezonowość/Okresowość? Okres rekrutacji do szkół, na studia, terminy rozliczenia podatku.) Rejestry publiczne (źródłowe) wykorzystywane przy realizacji usługi Rejestry/usługi powiązane z usługą Termin dostępności usługi (Od kiedy będzie dostępna – data deklarowana przez właściciela)

14 Działania administracji samorządowej
e-administracja Działania administracji samorządowej Budowa i utrzymanie regionalnych platform e-usług Informatyzacja dużych miast > e-usługi Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego (RPO)

15 e-administracja Działania wspólne ?

16 Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze
e-administracja Działania wspólne - propozycja Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

17 JST w chmurze – cele projektu
e-administracja JST w chmurze – cele projektu Uruchomienie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST rzecz obywatela, w tym przedsiębiorcy Usprawnienie, integracja i przebudowa wewnętrznych procesów biznesowych JST oraz usług Konsolidacja i ograniczenie wydatków inwestycyjnych JST w obszarze ICT Usprawnienie i integracja zasobów oraz systemów informatycznych administracji samorządowej

18 JST w chmurze – zakres projektu
e-administracja JST w chmurze – zakres projektu Zamówienie, wykonanie i wdrożenie zintegrowanych usług elektronicznych świadczonych przez JST na rzecz obywatela i przedsiębiorcy Zamówienie i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do świadczenia usług przez JST Przeprowadzenie integracji zasobów i systemów informatycznych administracji samorządowej Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej i szkoleń dla pracowników JST

19 JST w chmurze – wyniki ankiety dla JST
e-administracja JST w chmurze – wyniki ankiety dla JST Informacje zebrane na podstawie ankiety pozwalają poznać potrzeby i preferencje JST oraz dostarczają danych dotyczących ich infrastruktury teleinformatycznej. Ankieta była dostępna pod: – br., (przedłużona do 12.10) W tym okresie zanotowano 738 operacje wypełnienia ankiety. Usuwając powtórzenia, ankiety wypełnione niecałkowicie i błędnie (np. bez danych identyfikacyjnych JST - zebrano 654 prawidłowo wypełnionych ankiet przez gminy oraz 6 przez Starostwa Powiatowe i 3 Urzędy Marszałkowskie

20 JST w chmurze – założenia i ograniczenia
e-administracja JST w chmurze – założenia i ograniczenia Jednostka odpowiedzialna za utrzymanie systemu w działaniu i zapewnieniu jego rozwoju - CPI nadzorowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zakłada się, że środki na utrzymanie systemu w okresie trwałości projektu będą pochodziły z budżetu państwa (niezależnie od własności infrastruktury i modelu finansowania) Kluczowy dla powodzenia projektu będzie wybór optymalnego wariantu przyszłego modelu własności infrastruktury i finansowania jej utrzymania.

21 Dziękuję za uwagę e-usługi administracji? Wszystkim „po drodze”
e-administracja e-usługi administracji? Wszystkim „po drodze” Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dokumentacja elektroniczna w urzędzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google