Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISH HORROR COMPANY S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISH HORROR COMPANY S.A."— Zapis prezentacji:

1 POLISH HORROR COMPANY S.A.
Oferta inwestycji w udział w przyszłych przychodach z dystrybucji Filmu "Świt wampirów” POLISH HORROR COMPANY S.A. kliknij na powyższym logo – przejdziesz do trailera filmu!

2 PODSTAWOWE DANE O FILMIE

3 świt wampirów – fabuła filmu
„Świt wampirów” jest horrorem, który łączy w sobie cechy kina niezależnego z walorami filmów komercyjnych. W Film zaangażowanych jest wielu twórców młodego pokolenia, dlatego „Świt wampirów” stanowi powiew świeżości na polskim rynku kinowym. Fabuła filmu skoncentrowana została wokół motywu wampirów – bardzo popularnego w ostatnich latach w światowej popkulturze. Jednocześnie podkreślone zostały słowiańskie korzenie wampirów, co odróżnia film od produkcji amerykańskich. Film promuje polską kulturę i sztukę. Zdjęcia odbyły się na terenie Dolnego Śląska (Masyw Ślęży). Film adresowany jest przede wszystkim do młodych ludzi – młodzieży szkolnej oraz studentów, gdyż w tej grupie wiekowej horrory są bardzo popularne, co oczywiście nie wyklucza możliwości trafienia filmu do szerszej publiczności.

4 świt wampirów – obsada W Filmie zagrali m.in. Jan Stawarz (aktor z kilkudziesięcioletnim stażem), Łukasz Dziemidok (znany z serialu „Pierwsza miłość”) czy Barbara Rogowska. Ta ostatnia jest znana w Internecie jako Barbara Kwarc i jest trzecim najpopularniejszym polskim celebrytą pod względem liczby fanów na portalu Facebook (http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/serce-i-rozum-najpopularniejszym-fanpage-em-na-facebooku-w-polsce-raport-z-listopada-2013). Na jej fanpage'u opublikowano już posty dot. Filmu. Jeden z nich miał ponad 4700 like'ów, całkowity zasięg aż przeszło 417 tysięcy i aktywność przekraczającą 143 tysiące. Taka popularność w Internecie sugeruje przyszłą popularność „Świtu wampirów” w kinach.

5 świt wampirów – obsada – barbara kwarc

6 świt wampirów – obsada – barbara kwarc

7 świt wampirów – informacje medialne o filmie

8 świt wampirów – informacje medialne o filmie

9 świt wampirów – informacje medialne o filmie

10 świt wampirów – informacje medialne o filmie

11 świt wampirów – inne informacje medialne o filmie – źródła internetowe

12 świt wampirów – inne informacje medialne o filmie – źródła internetowe

13 świt wampirów – inne informacje medialne o filmie – źródła internetowe

14 PODSTAWOWE DANE O POMYSŁODAWCY

15 Piotr zieliŃski – prezes spółki polish horror company s.a.
Pomysłodawca filmu oraz Prezes Spółki, Piotr Zieliński, od wielu lat interesuje się zarówno ekonomią, finansami, zarządzaniem, marketingiem oraz biznesem, jak również filmem, w szczególności z gatunku horror. Należy podkreślić, że odniósł on wiele sukcesów naukowych z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, m.in. Jest: finalistą Olimpiady Wiedzy o Finansach, laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości, laureatem III miejsca w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, laureatem III miejsca w Polsce w Konkursie Wiedzy o 3 Bankach, laureatem IV miejsca w Polsce (drużynowo) w Konkursie „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” (zespół inwestycyjny zrealizował wówczas stopę zwrotu przekraczającą 20%, podczas gdy WIG 20 spadł w tym samym czasie o ponad 20%), I miejsce w Polsce w Konkursie Narodowego Banku Polskiego na pracę pisemną nt. inwestowania (http://www.nbportal.pl/r/res/edukacja/praca_pisemna_2009/ZIELI_SKI_PIOTR.pdf),

16 Piotr zieliŃski – prezes spółki polish horror company s.a.
I miejsce w Polsce (drużynowo) w Konkursie „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie”, którego fundatorem była Fundacja Kronenberga otrzymał wyróżnienie w Konkursie „Młody Ekonomista”, zorganizowanym przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich za esej pt. „Co zrobić, aby Polska stała się gospodarczym tygrysem Europy” (http://tep.org.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/05/Piotr-Zieli%C5%84ski.pdf). Te sukcesy oraz ich charakter najlepiej świadczą o tym, że Prezes PHC jest doskonale przygotowany merytorycznie do prowadzenia tego typu projektu. Piotr Zieliński ma również doświadczenie niezbędne do prowadzenia biznesu. Od 14 lat jest obecny na rynku kapitałowym. Aktywnie inwestuje na giełdzie. W latach był również redaktorem naczelnym gazety szkolnej „Korki”, gdzie nabył umiejętności organizacyjne oraz przewodzenia i kierowania ludźmi.

17 PODSTAWOWE DANE O RZECZOZNAWCY

18 Sylwetka Autora wyceny praw dr inż. Paweł rumniak
Autor wyceny w swojej ponad 16 letniej karierze zawodowej wykonywał różne funkcje związane z zarządzaniem finansami podmiotów gospodarczych był m.in.: głównym księgowym, dyrektorem finansowym, doradcą zarządu ds. ekonomicznych, jest konsultantem ds. ekonomicznych, biegłym sądowym ds. rachunkowości i wyceny kapitałów oraz pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw. W swojej bogatej karierze, zarówno naukowej jak i profesjonalnej (biznesowej) wykonywał: Doradztwo w zakresie biznes planów na potrzeby restrukturyzacyjne, transformacje, dokapitalizowanie, prywatyzację, połączenia, kredyty oraz na inne potrzeby, Analizy (audyty) związane z funkcjonowaniem systemu finansowego przedsiębiorstwa (m.in. aspekcie zgodności z obowiązującym prawem) oraz udoskonalenie funkcjonowania posiadanego systemu finansowego, Rozwój i wdrażanie systemu rachunku kosztów na potrzeby kalkulacji kosztów oraz zarządcze (rachunek kosztów zmiennych, absorpcyjnych, wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów, rachunek kosztów działań) – w ramach tego obszaru również tworzenie baz danych oraz narzędzi do analizy kosztów, Wdrażanie controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwach (produkcyjnych i usługowych), Tworzenie baz danych o kosztach oraz niezbędnej dokumentacji systemu rachunkowości, Otwarte i zamknięte szkolenia z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Wyceny wartości przedsiębiorstw i ich części, Wycena wartości niematerialnych i prawnych (znaki towarowe, prawa materialne itp.), Doradztwem ekonomicznym w zakresie restrukturyzacji, prywatyzacji, połączeń i wydzieleń przedsiębiorstw z funkcjonujących podmiotów gospodarczych.

19 Sylwetka Autora wyceny praw dr inż. Paweł rumniak
Organizacja działu księgowości, Ustalenie konstrukcji systemu finansowego Podmiotu Organizacja, wdrożenie i obsługa systemu finansowo-księgowego, Tworzenie dokumentacji systemu rachunkowości, Współpraca w tworzeniu pionu finansowego Zakładu, Negocjacje z bankami w zakresie warunków inwestycji oraz zasad funkcjonowania kont Zakładu. Wdrożenie systemu IT na potrzeby finansowe zakładu,

20 Sylwetka Autora wyceny praw dr inż. Paweł rumniak
Negocjacje finansowych warunków funkcjonowania Zakładu, Nadzór finansowy nad działalnością zakładu. Doradztwo w zakresie działalności operacyjnej, Kontrola biznes-planów przedstawianych bankom, Doradztwo w zakresie etatyzacji stanowisk pracy, Planowanie działalności i wdrożenie systemu budżetowania, Doradztwo związane z działalnością inwestycyjną zakładu. Minimalizacja ryzyk związanych z utratą kapitału zakładu, Opracowanie i wdrożenie strategii zakładu, Wprowadzanie nowych produktów i usług zakładu, Opracowanie, nadzór i wdrożenie systemu informatycznego, Negocjacje z bankami w zakresie warunków inwestowania środków finansowych Podmiotu.

21 PODSTAWOWE DANE O WYCENIE FILMU

22 WYCIĄG Z WYCENY FILMU Identyfikacja przedmiotu wyceny i cel wyceny
Przedmiotem wyceny jest film „Świt wampirów”, którego producentem jest POLISH HORROR COMPANY S.A. (PHC S.A.) Materiały źródłowe Analiza została oparta na następujących materiałach źródłowych, przekazanych przez PHC S.A.: Biznes plan projektu „Polish Horror Company” opracowany w czerwcu 2013 roku; dane otrzymane od firmy oraz bezpośrednie konsultacje z przedstawicielami Zarządu przedsiębiorstwa POLISH HORROR COMPANY S.A., dane i informacje dostępne w bazach danych internetowych oraz wszelkich dostępnych branżowych czasopismach.

23 WYCIĄG Z WYCENY FILMU Ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące danych finansowych analizowanych przedsiębiorstw Z uwagi na to, że Spółka rozpoczęła swoją działalność w pierwszym półroczu 2013 roku jako tzw. Start-Up nie była w stanie przedstawić danych historycznych oraz sprawozdań finansowych za zamknięte okresy sprawozdawcze, Specyfika produkcji filmowej uniemożliwia podanie precyzyjnych kosztów produkcji filmu przed całkowitym zamknięciem projektu, co wiąże się z potencjalnymi kosztami lub przychodami jakie mogą powstać na linii: producent – podmioty zaangażowane w produkcję filmu (obsada, zaplecze techniczne, ekipa filmowa, scenarzysta, itp.), Analiza obejmuje dane finansowe ex post oraz plan finansowy ex ante. Obydwie symulacje zostały zaprezentowane jednocześnie, co wydaje się najbardziej efektywną formą porównawczą, uwzględniającą założenia strategiczne i ich wpływ na parametry finansowe prognozy, Plan finansowe powstały na potrzeby niniejszej wyceny.

24 WYCIĄG Z WYCENY FILMU Ramy czasowe analizy Jednostki pieniężne analizy
Plany finansowe obejmują pięć kolejnych okresów rocznych. Tym samym za datę bazową analizy należy przyjąć dzień r. Plan 5-letni (od roku 2014 do roku 2018) przyjęto w tym przypadku, jako konsekwencję standardowego 5-letniego okresu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw autorskich. Jednostki pieniężne analizy Firma POLISH HORROR COMPANY S.A. jest spółką z kapitałem polskim, prowadzącą działalność na polskim obszarze gospodarczym. Wszelkie dane finansowe dotyczące Spółki zostały wyrażone w jednostkach waluty krajowej: PLN lub tys. PLN.

25 WYCIĄG Z WYCENY FILMU Metoda Możliwość zastosowania Komentarz
Metoda majątkowa [metoda kosztów odtworzenia] Nie Dane analityczne uniemożliwiły odniesienie się do wydatków promocyjnych, przypisanych do filmu, ze względu na brak tego typu informacji. Podobnie wygląda sytuacji w obszarze kosztów produkcji filmu, które nie są szczegółowo znane z uwagi na skomplikowane kontrakty w odtwórcami głównych ról, reżyserem, ekipą techniczną itp. Tym samym z zastosowania metody zrezygnowano. Metoda dochodowa [metoda zdyskontowanych przychodów przypisanych do filmu] Tak Na ogół jedna z podstawowych metod stosowana do szacowania wartości składników niematerialnych. Wobec specyfiki działalności przedsiębiorstwa POLISH HORROR COMPANY S.A. a w szczególności w odniesieniu do przedmiotu wyceny nie dostrzeżono przeszkód w możliwości zastosowania tej metody. Metoda licencyjna [metoda zdyskontowanych opłat licencyjnych przypisanych do korzystania z wycenianego prawa] Metoda popularna poprzez swoje walory [prostota zastosowania, niekiedy możliwe odniesienia rynkowe, co do wysokości stawek licencyjnych]. Z uwagi na brak danych rynkowych metoda nie została zastosowana. Metoda ceny premii [price premium] Nie zastosowano. Brak jest podstaw do uwzględnienia metody, bowiem nie jest realna identyfikacja ceny premii w warunkach działalności podmiotu. Metoda mnożnikowa Specyfika przedmiotu wyceny nie daje możliwości zastosowania niniejszej metody.

26 WYCIĄG Z WYCENY FILMU Model przychodów z filmu dla Spółki PHC S.A.
(=) Przychody ze sprzedaży biletów kinowych (na poziomie kin) (-) podatek VAT (stawka 8%) (-) opłata na rzecz PISF (na poziomie 1,5%) (-) marża kina (w pierwszym okresie emisji wynosząca 50% ceny jednostkowej na tym poziomie) (=) Przychody ze sprzedaży biletów na poziomie dystrybutora i producenta Kolejnym krokiem w wycenie dochodowej jest zdyskontowanie wyniku wartości uzyskanych przychodów na moment wyceny. Z uwagi na to, że przychody z tytułu projekcji kinowej powstaną praktycznie w pierwszym miesiącu funkcjonowania filmu na rynku nie zostały one zdyskontowane. Pozostała część przychodu będzie dyskontowana za pomocą WACC. (=) Realna wartość przychodów brutto (-) opłata VPF (na poziomie 500 euro od każdej kopii cyfrowej) (=) Realna wartość przychodów netto z tytułu dystrybucji filmu

27 WYCIĄG Z WYCENY FILMU Ryzyka realizacji projektu
Do ryzyk kształtujących poziom ogólnej premii za ryzyko zaliczyć można: wielkość spółki, kondycję finansową, perspektywy rozwoju vs. ryzyko porażki, niepewność polityczną i fiskalną, ryzyko kursowe, ryzyko związane z koniunkturą w branży filmowej, konkurencja krajowa i zagraniczna,

28 WYCIĄG Z WYCENY FILMU Ryzyka realizacji projektu (cd.)
Do ryzyk kształtujących poziom ogólnej premii za ryzyko zaliczyć można: ryzyko związane z brakiem możliwości wejścia filmu na ekrany danej sieci kin, ryzyko wad prawnych zawartych umów, ryzyko związane z brakiem lub ograniczeniami w umiejętnościach zarządczych w obszarze działalności, ryzyko właściwości wykonanych prognoz – ich trafności, ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych Spółki, ryzyko braku dostępności środków finansowych i niepozyskania dodatkowego kapitału, niepewność ogólnogospodarczą (regulacje funkcjonowania rynku), niepewności branży.

29 WYCIĄG Z WYCENY FILMU Oszacowanie wartości przyszłych przychodów z tytułu dystrybucji Filmu 1 2 3 4 5 Obroty kinowe 0 zł Licencja na emisję TV, VOD RAZEM w tym przychody dyskontowane Skumulowany WACC 1,17 1,38 1,63 1,92 2,27 Przychody zdyskontowane Razem przychody wg wartości realnej Wartość przyszłych przychodów z tyt. dystrybucji Filmu brutto Opłaty VPF Wartość przyszłych przychodów z tyt. dystrybucji Filmu netto Rekomendowana wartość filmu „Świt wampirów” na podstawie przeprowadzonej wyceny wynosi: złotych Słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych


Pobierz ppt "POLISH HORROR COMPANY S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google