Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KROK PO KROKU PRZEDSTAWIAMY W JAKI SPOSÓB MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ I ZASADY ICH WYDATKOWANIA FINANSOMETR ORGANIZACJI STUDENCKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KROK PO KROKU PRZEDSTAWIAMY W JAKI SPOSÓB MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ I ZASADY ICH WYDATKOWANIA FINANSOMETR ORGANIZACJI STUDENCKICH."— Zapis prezentacji:

1 KROK PO KROKU PRZEDSTAWIAMY W JAKI SPOSÓB MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ I ZASADY ICH WYDATKOWANIA FINANSOMETR ORGANIZACJI STUDENCKICH

2 PODSTWY PRAWNE Zgodnie z zarządzeniem nr 69/2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego każda organizacja studencka tj: koło naukowe, artystyczne, sportowe oraz Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego mogą starać się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków na działalność studencką. Zarządzenie nr 69/2013: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201369.pdf

3 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I termin/semestr zimowy: do 20 września II termin/semestr letni: do 20 lutego.  Kompletne wnioski należy przekazywać do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.  W celu otrzymania dofinansowania organizacja powinna złożyć, w wyznaczonym terminie wniosek wraz ze szczegółowym opisem projektu oraz kosztorys zawierający szacunkowy koszt realizacji prezentowanego przedsięwzięcia. Wnioski należy składać w wersji papierowej zgodnie z przygotowanym wzorem. Wzór wniosku: https://www.dropbox.com/s/9yke4comrr1gpmf/wnios_dof.doc http://student.us.edu.pl/wskazowki-zalozenie-kola-rozliczenia-i-wnioski

4 PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego rozpatruje i ocenia wnioski w terminach: I termin/ semestr zimowy: do 15 marca II termin/ semestr letni: do 15 października URSS wydaje decyzję o przyznaniu finansowania projektu w całości, w części lub odrzuceniu wniosku. Informacja o podziale środków oraz dofinansowaniu poszczególnych projektów jest zamieszczona na stronach internetowych: www.studenci.us.edu.plwww.studenci.us.edu.pl

5 REALIZACJA PROJEKTU- ZASADY! Wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność studencką (zakupy, wstępne zaliczki, rozliczanie dokumentów finansowych, itp.) musi być zgodne z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Śląskimi przyjętym obiegiem dokumentów. Aby księgowość wydziałowa mogła zadbać o zgodne z regulacjami i procedurami wydatkowanie środków ze strony organizacji, konieczne jest zaplanowanie działań i ustalenie szczegółów zamówienia odpowiednio wcześniej przed ich realizacją!!! Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych: (http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20151100.pdf)http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20151100.pdf

6 REALIZACJA PROJEKTU c.d. Organizacje powinny pamiętać, że właściwą jednostką dokonującą zamówienia zakupu czy usługi jest właśnie księgowość wydziałowa (w oparciu o kosztorys zatwierdzony przez URSS), to też ewentualne samodzielne realizowanie pozycji kosztorysu powinno być zawsze wcześniej uzgodnione - w przeciwnym razie koszt może zostać uznany za niekwalifikowany. Wraz z księgową wydziału ustala się, w jakim trybie dokonane zostaną wydatki z kosztorysu. Ta rozmowa powinna odbyć się odpowiednio wcześniej! Najlepiej przynajmniej na miesiąc przed datą przedsięwzięcia!

7 REALIZACJA PROJEKTU c.d. Organizacje są zobowiązane do dokonywania wszelkich zakupów i zamówień usług zgodnie z ustalonym wcześniej trybem określonym przez księgowość wydziałową oraz dostarczyć dokument księgowy (faktura, rachunek) w czasie umożliwiającym dokonanie płatności w przewidzianym terminie. Niedopuszczalne jest wnioskowanie o dofinansowanie projektu po zakończeniu jego realizacji! Dane do faktury: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice NIP: 634 019 71 34

8 REALIZACJA PROJEKTU C.D. Po zakończeniu przedsięwzięcia należy uwzględnić jego wykonanie finansowe w sprawozdaniu finansowym organizacji studenckiej z danego semestru. Sprawozdanie finansowe potwierdza pisemnie księgowa wydziału. W przypadku trudności w określeniu prawidłowego trybu realizacji środków przez księgowość wydziałową lub w przypadku projektów złożonych odpowiednią jednostką do kontaktu jest Biuro Wsparcia Studentów w Centrum Obsługi Studentów (Rektorat, p. 127, adres: bws@us.edu.pl, nr tel: (32)3591730.bws@us.edu.pl

9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE Organizacje przedstawiają władzom uczelni sprawozdania i rozliczenia z otrzymanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze. Sprawozdania merytoryczne i rozliczenia z działalności organizacji studenckiej składane są rokrocznie: I termin: do 20 września za pierwsze półrocze (za okres od stycznia do sierpnia) II termin: do 20 stycznia za drugie półrocze (za okres od września do grudnia). Ważne!!!! Sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe muszą być zaakceptowane i podpisane przez władze statutowe (przewodniczący / zastępca przewodniczącego) oraz opiekuna organizacji, dziekana i osobę odpowiedzialną na wydziale za sprawy finansowe. Wzory dokumentów sprawozdawczych zamieszczone są na stronie: www.studenci.us.edu.plwww.studenci.us.edu.pl

10 WSPARCIE W razie jakichkolwiek niejasności, problemów administracyjno-prawnych zapraszamy do Biura Wsparcia Studentów w Centrum Obsługi Studentów (Rektorat, p. 127, adres: bws@us.edu.pl, nr tel: (32) 359 173 0).bws@us.edu.pl


Pobierz ppt "KROK PO KROKU PRZEDSTAWIAMY W JAKI SPOSÓB MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ I ZASADY ICH WYDATKOWANIA FINANSOMETR ORGANIZACJI STUDENCKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google